رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت مخابراتی و الکترونیکی ایلیا نت گستر ایرانیان

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 10 میلیون ریال
Thriva
شرکت مخابراتی و الکترونیکی ایلیا نت گستر ایرانیان
استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دردشت تهرانپارس ، بزرگراه شهید سردار حسن باقری ، بن بست 101 ، پلاک 32 ، طبقه دوم کدپستی 1651913613
  • تاریخ تأسیس  1395/2/27
  • نوع شخصیت حقوقی  بامسئولیت محدود
  • شماره ثبت  491834
  • شناسه ملی  14005842128
  • کد اقتصادی  411516743787
  • اشخاص  3
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   3

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   10 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1398/12/8
آگهی 15110256
آگهی تغییرات شرکت مخابراتی و الکترونیکی ایلیا نت گستر ایرانیان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 491834 و شناسه ملی 14005842128
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دردشت تهرانپارس ، بزرگراه شهید سردار حسن باقری ، بن بست 101 ، پلاک 32 ، طبقه دوم ،کد پستی: وارد شوید منتقل گردید. کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری .با امضاء هریک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ981205642785608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/10
آگهی 14443402
آگهی تغییرات شرکت مخابراتی و الکترونیکی ایلیا نت گستر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۸۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۲۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، تهرانپارس ، خیابان شهید کمیل میرزازاده ( 123 ) ، خیابان شهیدفرشادنقلی اصفهانی ( 184 شرقی ) ، پلاک 119 ، ساختمان پوریا ، طبقه سوم ، واحد 5 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/27
آگهی 14358889
آگهی تغییرات شرکت مخابراتی و الکترونیکی ایلیا نت گستر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۸۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۲۱۲۸
آگهی تغییرات شرکت مخابراتی و الکترونیکی ایلیا نت گستر ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- سید مهدی هاشمی طغرل الجردی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضوء هئیت مدیره و مصطفی سرمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هئیت مدیره و حسین اکبری نوده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوء هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
- اوراق مالی و بانکی ، چک،اوراق تعهد آور، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هئیت مدیره به همراه امضاء مدیرمالی شرکت (آقای محمد رضائی خواه) به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هئیت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/1
آگهی 12800061
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مخابراتی و الکترونیکی ایلیا نت گستر ایرانیان درتاریخ 27/02/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، نظارت، طراحی و انجام کلیه امور رایانه‌ای، سخت افزاری، خدمات انفورماتیکی، شبکه‌های کابلی و غیرکابلی، صادرات وواردات و خریدوفروش تهیه وتوزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی از قبیل رایانه‌ای وسایل و تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی. ارائه خدمات مشاوره‌ای تعمیرات فنی، نصب وراه اندازی در زمینه‌های رایانه‌ای و فناوری اطلاعات آی تی و امنیت شبکه، تست و ارزیابی امنیتی شبکه‌های کامپیوتری و همچنین تجهیزات ماشین آلات، سیستمهای ارتباطی و مخابراتی، خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره، نرم افزارهای حسابداری و مالی مخصوص فعالیتهای یاد شده برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخلی وخارجی مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ واعطاء نمایندگی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات ومزایدات اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ایجاد شعب در داخل وخارج از کشور بطور کلی هرگونه فعالیت مجازی که در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس اتوبان باقری خ 196 غربی (ظفر قندی) جنب نمایشگاه خودرو عظیمی پ 196 طبقه 3 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مصطفی سرمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه و حسین اکبری نوده به سمت عضو هیئت مدیره شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه و سیدمهدی هاشمی طغرالجردی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi