رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت مؤسسه جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت مؤسسه جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
تهران-تیموری-خیابان شهید مهندس ولی اله صادقی-کوچه اشتری-پلاک 9 طبقه اول کدپستی 1458833514
  • تاریخ تأسیس  1395/2/19
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  38562
  • شناسه ملی  14005819359
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  15
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   15
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1397/7/23
آگهی 14209989
آگهی تغییرات جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/02/1397و مجوز شماره وارد شوید مورخ 9/5/97 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین شدند: 1. سیدمحمدتقی بطحائی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره 2. حسن نجفی سولاری به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره 3. مونس سیاح به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره 4. منیره حسینی خامنه به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره 5. رسول جلیلی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره 6. محمدرضا مهرابی بیان به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره 7. محمدمهدی حبیبی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره 8. محمد محمدی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره 9. احمد اب نیکی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره احسان ایرانمنش به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و سیاوش بیات به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه منتهی به تاریخ 28/12/1396 به تصویب رسید.
پ970619529934418  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/23
آگهی 14209997
آگهی تغییرات جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/02/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 9/5/97 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد تقی بطحائی به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیأت مدیره - خانم منیره حسینی خامنه به کدملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره - آقای محمد رضا مهرابی بیان به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره - آقای رسول جلیلی به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خرانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پ970619917501695  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/23
آگهی 13849031
آگهی تغییرات جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 2/ 11/ 1396 معاونت مشارکتهای مردمی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی موسسه به: تهران ـ تیموری ـ خیابان شهید مهندس ولی اله صادقی ـ کوچه اشتری ـ پلاک 9 طبقه اول کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
پ961111811343681 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/26
آگهی 12784171
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک در تاریخ 19/02/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع موسسه: الف گسترش ارزشهای و آرمانهای انقلاب اسلامی، صیانت از ارزش‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی و ترویج و تعمیم امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی 2 حفظ، تحکیم و صیانت از بنیان خانواده، توسعه و سبک زندگی طیبه و تروییح فرهنگ سلامت مدارس و خانواده‌ها در فضای مجازی، آگاهی رسانی و آموزش کاربری صحیح فضای مجازی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در داخل کشور و جهان اسلام در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد محیطی ایمن برای حفظ و تعالی ارزش‌های اجتماعی و کمالات انسانی در حوزه فضای مجازی ب: روش اجرای هدف آگاهی رسانی و آموزش کاربری صحیح فضای مجازی از طریق برگزاری همایش‌ها تولید محتوا، انتشار کتب، مجلات، مقالات و غیره در فضاهای حقیقی مجازی، کمک در تدوین قواعد و مقررات لازم و یاری رسانی و مشاوره به حاکمیت در توسعه فضای مجازی پاک 2 از طریق بکارگیری ظرفیت‌های مردمی در داخل کشور و جهان اسلام در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد محیطی ایمن برای حفظ و تعالی ارزشهای اجتماعی و کمالات انسانی در حوزه فضای مجازی موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنا ی اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد نیست بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران طرشت جنب دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید اکبری خیابان شهید قاسمی پلاک 56 طبقه اول کد پ وارد شوید دارایی موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: سیدمحمد تقی بطحایی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره منیره حسینی خامنه به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره محمدرضا مهرابی بیان به کدملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره رسول جلیلی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره علیرضا طالب پور به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره مونس سیاح به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره احمد فضائلی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره عیسی زارع پور به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره احمد آب نیکی فرزند محمد به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیدعلی علوی فرزند سیدمحمد به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی سیاوش بیات فرزند محمد به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند بموجب نامه شماره وارد شوید مورخ 17/11/94 وزارت کشور آگهی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi