سهامی خاص

شرکت آوای بازی سازان پردیس

راه‌های ارتباطی

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-بیمه-خیابان مسعودآزمون نیا (بیمه 2 )-بزرگراه شهید لشگری (ب مخصوص کرج )-پلاک 31-طبقه اول-
1391955413
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 26 : 1

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۴/۱۱/۲۵
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
شماره ثبت:  
 509506
کد اقتصادی:  
 411539919686
شناسه ملی:  
 14005619584
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584

تاریخچه

شرکت آوای بازی سازان پردیس در سال 1394 تاسیس گردیده و در زمینه شتابدهی و تجاری سازی پروژه های ساخت بازی های رایانه ای فعالیت می نماید.
نمایش بیشتر

نقشه

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-بیمه-خیابان مسعودآزمون نیا (بیمه 2 )-بزرگراه شهید لشگری (ب مخصوص کرج )-پلاک 31-طبقه اول-


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 1:26:39 AM

اخبار

(21 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. -روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های قانونی شرکت انتخاب شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب شدند آقای رضا کلانتری نژاد به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارخانه نوآوری هم آوا(14007400672) آقای سید طه رسولی به کد ملی وارد شوید آقای حسین مزروعی به کد ملی وارد شوید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد -سمت اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردیدند: -آقای حسین مزروعی به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل -آقای سید طه رسولی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره -آقای رضا کلانتری نژاد به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارخانه نوآوری هم آوا(سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره - امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء سایر اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال به شرح زیر تعیین گردید امین امیرشریفی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره شهاب الدین خدابخش به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پویاکار افزارنمای همراه هوشمند منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و حسین مزروعی به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء سایر اوراق اداری با امضاء مدیر عامل با حق توکیل به غیر به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب شدند امین امیرشریفی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان به شناسه ملی 14003825422 شهاب الدین خدابخش به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پویاکار افزارنمای همراه هوشمند منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی 14007853538 حسین مزروعی به کد ملی وارد شوید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مالی مدیریت فرانگر حساب خبره به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش کسروی با شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1399 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 10000000ریال به مبلغ20786000000 ریال منقسم به1000000 سهم وارد شوید ریالی که وارد شوید با نام و وارد شوید بی نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مبادرت به خرید و فروش و انجام کلیه امور مربوط به تولید، نشر، عرضه و توزیع بازی های رایانه ای در هر قالب و بستر (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) پ990416663643271 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و سیاوش کسروی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ990320371388900  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29 اسفند 1397 مورد تصویب قرار گرفت. پ990201375557743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید و شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند به شناسه ملی وارد شوید و حسین مزروعی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980627874165330  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509506 و شناسه ملی 14005619584
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - امین امیرشریفی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مجید رضوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین مزروعی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه ها و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980627428401264  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۵۸۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه وانا نیک تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۵۸۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: شرکت کسب و کار های نوپای آوای تک پردیس (آواتک) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدسعید رحمانی خضری به کدملی وارد شوید ـ آقای محسن ملایری دارای کدملی وارد شوید ـ آقای حسین مزروعی دارای کدملی 1290912963
پ970517989277123  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۵۸۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کسب و کار های نوپای آوای تک پردیس (آواتک) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدسعید رحمانی خضری به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 1.2. آقای محسن ملایری به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای حسین مزروعی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از جمله چک ها، سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت، قراردادها، عقود اسلامی، مجوزها و معاملات تا مبلغ 100.000.000 ریال با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و برای مبالغ بالاتر از 100.000.000 ریال با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود.پ970517705983783  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۵۸۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وشرکت وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۵۸۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران بیمه خیابان مسعودآزمون نیا (بیمه 2) بزرگراه شهید لشگری (ب مخصوص کرج) پلاک 31 طبقه اول کدپستی وارد شوید تغییر یافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۵۸۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
به موجب نامه شماره: 7634/96 , 101 مورخه: 29/1/1396 مرجع ثبت شرکتهای استان تهران پردیس و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ: 09/06/1395 مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران کارگر شمالی دانشکده فنی دانشگاه تهران ساختمان انستیتوی نفت طبقه پنجم کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تحت شماره وارد شوید به ثبت رسیده_است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای بازی سازان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۵۸۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/06/1395 آدرس شرکت از محل قبلی به ادرس جدید تهران کارگر شمالی دانشکده فنی دانشگاه تهران ساختمان انستیتوی نفت طبقه پنجم کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای بازی سازان پردیس درتاریخ 25/11/1394 به شماره ثبت 978 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره بازاریابی مجاز (غیرهرمی) وارادات، صادرات، خرید، فروش بازرگانی کالا و خدمات مجاز توسعه، فروش، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه ساری فرآیندها، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت، شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خاجی، انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس پارک علم و فناوری پردیس خیابان نوآوری شانزدهم پلاک 169 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 000/000/1 سهم 10 ریالی که از این تعداد، 000 , 950 سهم بانام و 000/50 سهم بی نام میباشد و تمامی آن توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 385/94 ص/ 332 مورخ 17/09/1394 نزد بانک پاسارگاد شعبه کوی دانشگاه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. شرکت کسب و کارهای نوپای آوای تک پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره. 2. آقای محسن ملایری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره. 3. آقای حسین مزروعی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کاوه لطفی زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد صادقی وشوشادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت آوای بازی سازان پردیس کجاست؟

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-بیمه-خیابان مسعودآزمون نیا (بیمه 2 )-بزرگراه شهید لشگری (ب مخصوص کرج )-پلاک 31-طبقه اول-

📅 شرکت آوای بازی سازان پردیس چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 6 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.