رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت زیست بوم مجازی درسا

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 30 میلیارد ریال
Thriva
شرکت زیست بوم مجازی درسا
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله میرداماد-خیابان کازرون جنوبی-کوچه ده متری دوم-پلاک 4-طبقه پنجم-واحد شمالی کدپستی 1549783333
  • تاریخ تأسیس  1394/10/14
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  485091
  • شناسه ملی  14005512957
  • کد اقتصادی  411495661434
  • اشخاص  12
  • آگهی‌ها  14
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/9/25 انقضا 1399/10/1

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   12
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   3
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   1
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   30,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  14
تاریخ
متن آگهی
1399/2/9
آگهی 15176078
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 485091 و شناسه ملی 14005512957
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر هدایتی به شماره ملی0044399571 به نمایندگی ازشرکت توسعه امن فناوری نامدار به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای حمید یوسف زاده رهقی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت پیام افزار پیک آسا به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عباس محمدخانی غیاثوند به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت فناوران هویت الکترونیکی امن به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت وکلیه قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از دو نفر رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به صورت مجزا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ990202192787405  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/1/11
آگهی 15148653
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 485091 و شناسه ملی 14005512957
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت 2391 و با شناسه ملی وارد شوید به بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت وارد شوید و با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ990106887281930 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/24
آگهی 14717101
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عیسی زارع پور به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه امن فناوری نامدار ( سهامی خاص ) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی افراسیابی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پیام افزار پیک آسا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی عرب به کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت فناوران هویت الکترونیکی امن ( سهامی خاص ) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای عباس محمدخانی غیاثوند به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ( خارج از هیئت مدیره ) کلیه اوراق ، اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضا انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت وکلیه قراردادها و عقود اسلامی ، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و برات و . . . با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره یا عضو اصلی هیئت مدیره به صورت مجزا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/31
آگهی 14607602
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی وارد شوید به عنوا ن بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی شرکت انتخاب شد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/1/17
آگهی 14540530
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت توسعه امن فناوری نامدار شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای عیسی زارع پورکدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیام افزار پیک آسا شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای عباس محمدخانی غیاثوند به شماره شناسنامه 6426 وکدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی عرب کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره بمدت 2 سال انتخاب شدند کلیه اوراق ، اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضا انفرادی مدیرعامل همراه با مهرشرکت وکلیه قراردادها وعقود اسلامی ، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره به صورت مجزا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/11
آگهی 14084989
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/3/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرساستان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله میرداماد خیابان کازرون جنوبی کوچه ده متری دوم پلاک 4 طبقه پنجم واحد شمالی کدپستی وارد شوید تغییر یافت. کلیه اسناد و اوراق اداری و عادی با امضا انفرادی مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/21
آگهی 13918910
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت امن افزار گستر شریف به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید شرکت پیام افزار پیک آسا به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شماره ثبت 8341 و با شناسه ملی وارد شوید به عنوا ن بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت وارد شوید و با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/21
آگهی 13918928
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عرب کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از (شرکت امن افزار گستر شریف 10102335004) آقای مهدی افراسیابی کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از (شرکت پیام افزار پیک آسا 10102874265) آقای محمد طالبی کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از (شرکت فن آوران هویت الکترونیکی امن 14006592448) آقای عباس محمدخانی غیاثوندبه شماره شناسنامه 6426 و کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره)، برای مدت زمان تصدی اعضای هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات وی علاوه بر اختیارات تمثیلی اساسنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می‌باشد و دارای اختیارات تام برای اداره عمومی و اجرایی شرکت در حدود مصوبات هیئت مدیره و مقررات اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط می‌باشد.. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را با ابلاغ کتبی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید لیکن این تفویض اختیار رافع مسئولیت وی در مقابل هیئت مدیره نخواهد_بود.. اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء مواردی که از وظایف هیئت مدیره است.. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد معاملات و قراردادهای شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت.. انتصاب و عزل مستخدمان شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره.. مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضائی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آنها اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.. ایجاد یا حذف نمایندگی یا شعبه‌های شرکت طبق موافقت هیئت مدیره.. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و صورت‌های مالی و ارائه به هیئت مدیره.. دستور تعقیب اداری اداری کارکنان شرکت طبق آئین نامه انضباطی و ارجاع پرونده به مراجع ذیصلاح در صورتیکه تخلف جنبه قضائی داشته_باشد.. تهیه و ابلاغ دستور العمل‌های اجرایی برای تسهیل فعالیتهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری.. نظارت بر حسن اجرای آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره شرکت.. اقدام جهت کنترل وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی طبق برنامه و بودجه مصوب.. اعزام هیئت‌های تجاری و بازاریابی به منظور بررسی زمینه‌های لازم و مذاکره برای عقد قرارداد.. دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌های ناشی از انجام امور و فعالیت‌های شرکت.. شرکت در مناقصات و مزایده‌های مرتبط با موضوع فعالیت‌های شرکت پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/20
آگهی 13591402
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/20
آگهی 13591403
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول مهرماه هرسال شروع و در روز 31 شهریور سال بعد پایان می‌یابد و بدینوسیله ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/4
آگهی 13131603
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/30
آگهی 12741024
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای حامد صابر با کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/19
آگهی 12632825
آگهی تغییرات شرکت زيست بوم مجازي درسا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان آزادی، بعد از دانشگاه صنعتی شریف،بلوار اکبری، خیابان قاسمی، خیابان صادقی، کوچه اشتری پلاک 9 طبقه دوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ941111526311564 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/22
آگهی 12585034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیست بوم مجازی درسا درتاریخ 14/10/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و توسعه و پیاده سازی و تجاری سازی سرویسهای ارزش افزوده و نوآورانه جدید و همچنین ایفای نقش تجمیع کننده غیرانحصاری در زنجیره ارزش افزوده داخلی و تسهیل در ارتباط شرکتهای کوچک، توسعه دهنده یا کارفرمایان، ارائه دهنده راه کارهای جامع در خصوص بستر شبکه های بسیار اطلاعاتی و مخابراتی (جی سه و جی دو ـ جی اس ام ـ جی پی آر اس ـ پی 2پی ـ وایفای ـ وایمکس ـ ام ام اس ـ اس ام اس) مبتنی بر ارزش افزوده، ارائه دهنده راهکارهای جامع در خصوص امنیت و حفاظت از شبکه اطلاعاتی، جلوگیری از طریق بسترهای مخابراتی و ارتباطی، اس ام اس ـ ام ام اس ـ جی پی آر اس ـ برودکستینگ ـ بومی سازی نمونه های موفق تجاری بین المللی برای بازارهای ایران و همچنین شبکه توزیع خدمات و محصولات مخابراتی و فن آوری اطلاعات، انجام امور تحقیقات و مشاوره در زمینه های فنی، مهندسی، نرم افزار و سخت افزار، شبکه مخابراتی، کنترل و امنیت شبکه در داخل و خارج از کشور، برگزاری سمینارها، دوره کارگاههای آموزشی، شرکت و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی، ایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشوردرصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی بعد از دانشگاه صنعتی شریف بلواراکبری ـ خیابان قاسمی خیابان صادقی کوچه اشتری ـ پلاک 9 طبقه دوم کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 431 مورخ 6/10/1394 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: کیانوش قدیمی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از پیام افزار پیک آسا شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره رسول جلیلی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت امن افزار گستر شریف شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره رضا خلج کدملی وارد شوید به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی کاظمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. حامد صابر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پ941014164379451 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi