سهامی خاص

شرکت گروه توسعه مالی فیروزه

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، کوچه صالحی ، پلاک 0 ، طبقه هفتم
1971983105
-
-
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ 25 : 18

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۴/۱۰/۰۶
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۵/۰۳
شماره ثبت:  
 484734
کد اقتصادی:  
 411494867498
شناسه ملی:  
 14005496298
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۵/۰۳
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۴/۱۵
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298


اشخاص

چاپ
12/9/2022, 6:25:04 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

برندها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مالی

قرارداد‌ها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

12/9/2022, 6:25:04 PM

اخبار

(21 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه توسعه مالی فیروزه به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 484734 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/03/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع و در 30 (سی ام) آذر ماه هر سال خاتمه می یابد و ماده مربوطه در اساسنامه نیز به شرح فوق اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/12/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین ربیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره و به سمت مدیرعامل آقای رادمان ربیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای روزبه پیروز به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی 10100190284به نمایندگی فرید عزیزی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 10840017999به نمایندگی فریده شیرازی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1400 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای یک سال مالی تعیین گردید.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/05/1400 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/4/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 35000000000ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 250000000سهم 1000ریالی با نام از محل مطالبات حال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 11/10/1399 مورد تصویب قرار گرفت. * موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (حسابداران رسمی) به شماره شناسه وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. * روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی10840017999 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی بیات رایان (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 1910 و شماره شناسه وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شماره ثبت وارد شوید و شماره شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 10/10/99 انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/98 به تصویب رسید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
تاریخ نامه ثبت: ‎−۶۲۱/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای رادمان ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای روزبه پیروز به کدملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ990231874620404  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای رامین ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای رادمان ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز به کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم مریم ابوطالبی جهرمی به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل (خارج ازسهامداران و اعضای هیئت مدیره) حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ980605648865390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی بانام که از طریق نقدی طبق گواهی شماره 323/97/1007 مورخ 2/10/97 بانک خاورمیانه شعبه بخارست تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالي فيروزه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رامین ربیعی به کد ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و رادمان ربیعی به کد ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و روزبه پیروز به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و لیلی بهروز زاده به کد ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ971008356444251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک 0، طبقه هفتم ـ کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ970919661743657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. آقای رامین ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2. آقای رادمان ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره 3. آقای روزبه پیروز به کدملی 0452811155بعنوان عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970403568335206  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز یازدهم دی ماه هر سال آغاز و در روز دهم دی ماه سال بعد به پایان می رسد ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند - آقای رامین ربیعی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - آقای رادمان ربیعی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره – آقای ژوبین علاقبند به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هیات مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت 1910 و شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از دوازدهم دی ماه هر سال آغاز گردیده و در روز یازدهم دی ماه سال بعد به پایان می رسد. در نتیجه ماده مربوطه به شرح فوق در اساسنامه اصلاح شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه مالی فیروزه درتاریخ 06/10/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد سرمایه گذاری یا مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکتهای تجاری از هرقبیل خرید و تحصیل سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی، بازسازی و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالای بازرگانی مجاز و توزیع و تولید آنها، ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری ها، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه تولید سرمایه گذاریهای جدید، توسعه تکمیل و برنامه ریزی بودجه بندی تامین منابع مالی و اعتباری طراحی نظامهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی شرکتها، مدیریت توسعه سرمایه گذاری و نظارت بر شرکتهای فرعی، مدیریت مشارکتهای تجاری برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید می باشد.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک10 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 314/94/1007 مورخ 3/10/94 نزد بانک خاورمیانه شعبه بخارست پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رامین ربیعی کدملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ رادمان ربیعی کدملی وارد شوید به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ـ علی مشایخی کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ آرزو نوری نوین کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: صنم ماحوزی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. امیلیا تبیانیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ941006869177990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت گروه توسعه مالی فیروزه کجاست؟

استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، کوچه صالحی ، پلاک 0 ، طبقه هفتم

📅 شرکت گروه توسعه مالی فیروزه در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ تأسیس شده است

🏢 شرکت گروه توسعه مالی فیروزه چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.