رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت پردیس کاغذ پارسیان

معرفی
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 340 میلیارد ریال
Thriva
شرکت پردیس کاغذ پارسیان
خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش احمد آباد - دهستان پیوه ژن - روستا بینالود (اوارشک )-اوارشک-جاده قدیم نیشابور مشهد-خیابان اصلی-پلاک 0-طبقه همکف-- کدپستی 9351346658
  • تاریخ تأسیس  1394/10/6
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  56822
  • شناسه ملی  14005495092
  • کد اقتصادی  411494181478
  • اشخاص  6
  • آگهی‌ها  11
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   6
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   340,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ظرفیت تولید

  • آدرس کارخانه  خراسان رضوي مشهد انتهاي شهرك صنعتي بينالود حاشيه جاده قديم نيشابور مشهد
  • تلفن  5138475230
  • تاریخ مجوز  1396/7/16

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
58934556 USD 300,000 78,000,000,000 246,146
72490741 AED 1,000,000 68,600,000,000 227,576
58934556 AED 1,000,000 71,000,000,000 224,745
58934556 AED 850,000 60,350,000,000 189,263
58934556 AED 815,000 57,865,000,000 183,005
جهت مشاهده همه 26 مورد و مجموع وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1399/4/17
آگهی 15288784
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجمال جلال زاده به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای امین ابراهیم زاده عطار به کدملی 0933462492،به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کی دونگ جی کد فراگیر وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی صفوی شاملو به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب اعضا هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای ثابت نایب رییس هییت مدیره و متغیریکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش990414843279922  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/17
آگهی 15288785
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای امین ابراهیم زاده عطار به شماره ملی وارد شوید و آقای سید جمال جلال زاده به شماره ملی وارد شوید و آقای کی دونگ جی به شماره فراگیر وارد شوید ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای سید علی هاشمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل و آقای رضا عرفانی قیطانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش990414141931467  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/16
آگهی 14139438
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-آقای سیدجمال جلال زاده به کدملی وارد شوید 2ـ آقای امین ابراهیم زاده عطار به کدملی وارد شوید 3ـ آقای کی دونگ جی کد فراگیر وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال برگزیده شدند و آقای رضا عرفانی قیطانی، کدملی : وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی هاشمی، کدملی : وارد شوید را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
ش970504359205542  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/16
آگهی 14139435
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدجمال جلال زاده به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای امین ابراهیم زاده عطار به کدملی 0933462492،به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای کی دونگ جی کد فراگیر وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 4-آقای مرتضی صفوی شاملو به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب) هیئت مدیره مقرر نمود حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای ثابت نائب رئیس هیئت مدیره و متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود
ش970504899714365  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/28
آگهی 13827466
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/96 به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ وارد شوید ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/28
آگهی 13827461
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عرفانی قیطانی کدملی: وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی هاشمی کدملی: وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/18
آگهی 13792855
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش احمد آباد دهستان پیوه ژن روستا بینالود (اوارشک) - اوارشک - جاده قدیم نیشابور مشهد - خیابان اصلی - پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/14
آگهی 13313073
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عرفانی قیطانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعلی هاشمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سیدجمال جلال زاده به کدملی 0937761532، امین ابراهیم زاده عطار به کدملی 0933462492، کی دونگ جی به کد فراگیر وارد شوید برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/14
آگهی 13313075
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجمال جلال زاده به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین ابراهیم زاده عطار به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کی دونگ جی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی صفوی شاملو به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای نائب رئیس هیئت مدیره ومتغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/11/18
آگهی 13280206
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس جاده قدیم نیشابور مشهد، منطقه صنعتی بینالود، یک کیلومتر مانده به شهرک صنعتی بینالود به کد پستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/16
آگهی 12571080
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس کاغذ پارسیان درتاریخ 06/10/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید انواع کاغذ، صاردات و واردات، تهیه و توزیع، خرید و فروش، کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، واردات و صادرات دستگاهها و ماشین آلات و مواد اولیه کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشورپس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ احمدآباد ـ بلوار بعثت ـ حدفاصل طالقانی و رضا ـ پلاک 57کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1327114/94/60 مورخ 22/9/94 نزد بانک رفاه کارگران شعبه خرو نیشابور پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: 1. مرتضی صفوی شاملو0938606931 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 2. سید جمال جلال زاده0937761532 به سمت رئیس هیئت مدیره 3.. امین ابراهیم زاده عطار0933462492 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای رضا عرفانی قیطانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعلی هاشمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
ش941006507157152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi