سهامی خاص

شرکت پردیس کاغذ پارسیان

راه‌های ارتباطی

خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش احمد آباد - دهستان پیوه ژن - روستا بینالود (اوارشک )-اوارشک-جاده قدیم نیشابور مشهد-خیابان اصلی-پلاک 0-طبقه همکف--
9351346658
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ 43 : 4

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۴/۱۰/۰۶
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره ثبت:  
 56822
کد اقتصادی:  
 411494181478
شناسه ملی:  
 14005495092
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۹/۱۱
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092

نقشه

خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش احمد آباد - دهستان پیوه ژن - روستا بینالود (اوارشک )-اوارشک-جاده قدیم نیشابور مشهد-خیابان اصلی-پلاک 0-طبقه همکف--


آگهی‌های رسمی

8/20/2022, 4:43:36 AM

اخبار

(15 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1400 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/340 ریال به مبلغ 000/000/000/020/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/200/10 ریالی بانام ازمحل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید :سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/020/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/200/10 ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت شده است

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقایان سید علی هاشمی به کدملی وارد شوید و رضا عرفانی قیطانی به کدملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند -2 صورت های مالی سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت -3روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: دربرگیرنده امور پیمانکاری درزمینه ، جنگل داری ، درخت کاری ، بهسازی و اصلاح اراضی ، آبخیزداری و آبخوان داری و مالچ پاشی و تثبیت شن روان ، عملیات به زراعی ، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک ، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت ، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن ، امور دامپروری شامل (طیور ، گاوداری، زنبور داری ، گوسفند داری ) پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای امین ابراهیم زاده عطار به شماره ملی وارد شوید و آقای سید جمال جلال زاده به شماره ملی وارد شوید و آقای کی دونگ جی به شماره فراگیر وارد شوید ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای سید علی هاشمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل و آقای رضا عرفانی قیطانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش990414141931467  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجمال جلال زاده به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای امین ابراهیم زاده عطار به کدملی 0933462492،به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کی دونگ جی کد فراگیر وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی صفوی شاملو به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب اعضا هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای ثابت نایب رییس هییت مدیره و متغیریکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش990414843279922  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-آقای سیدجمال جلال زاده به کدملی وارد شوید 2ـ آقای امین ابراهیم زاده عطار به کدملی وارد شوید 3ـ آقای کی دونگ جی کد فراگیر وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال برگزیده شدند و آقای رضا عرفانی قیطانی، کدملی : وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی هاشمی، کدملی : وارد شوید را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
ش970504359205542  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدجمال جلال زاده به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای امین ابراهیم زاده عطار به کدملی 0933462492،به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای کی دونگ جی کد فراگیر وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 4-آقای مرتضی صفوی شاملو به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب) هیئت مدیره مقرر نمود حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای ثابت نائب رئیس هیئت مدیره و متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود
ش970504899714365  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/96 به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ وارد شوید ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عرفانی قیطانی کدملی: وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی هاشمی کدملی: وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش احمد آباد دهستان پیوه ژن روستا بینالود (اوارشک) - اوارشک - جاده قدیم نیشابور مشهد - خیابان اصلی - پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجمال جلال زاده به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین ابراهیم زاده عطار به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کی دونگ جی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی صفوی شاملو به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای نائب رئیس هیئت مدیره ومتغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عرفانی قیطانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعلی هاشمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سیدجمال جلال زاده به کدملی 0937761532، امین ابراهیم زاده عطار به کدملی 0933462492، کی دونگ جی به کد فراگیر وارد شوید برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۵۰۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس جاده قدیم نیشابور مشهد، منطقه صنعتی بینالود، یک کیلومتر مانده به شهرک صنعتی بینالود به کد پستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس کاغذ پارسیان درتاریخ 06/10/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید انواع کاغذ، صاردات و واردات، تهیه و توزیع، خرید و فروش، کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، واردات و صادرات دستگاهها و ماشین آلات و مواد اولیه کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشورپس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ احمدآباد ـ بلوار بعثت ـ حدفاصل طالقانی و رضا ـ پلاک 57کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1327114/94/60 مورخ 22/9/94 نزد بانک رفاه کارگران شعبه خرو نیشابور پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: 1. مرتضی صفوی شاملو0938606931 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 2. سید جمال جلال زاده0937761532 به سمت رئیس هیئت مدیره 3.. امین ابراهیم زاده عطار0933462492 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای رضا عرفانی قیطانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعلی هاشمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
ش941006507157152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

‎−۶۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56822 و شناسه ملی 14005495092
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت پردیس کاغذ پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/10/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی سالهای 97 و96و98 مورد تصویب قرار گرفت

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت پردیس کاغذ پارسیان کجاست؟

خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش احمد آباد - دهستان پیوه ژن - روستا بینالود (اوارشک )-اوارشک-جاده قدیم نیشابور مشهد-خیابان اصلی-پلاک 0-طبقه همکف--

📅 شرکت پردیس کاغذ پارسیان در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ تأسیس شده است

🏢 شرکت پردیس کاغذ پارسیان چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.