شرکت بامسیولیت محدود

شرکت ایرانیان زمین شوکا

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید علی میرزا حسنی ، پلاک 22 ، طبقه دوم ، واحد 4
1586753816
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ 46 : 22

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۴/۰۶/۱۶
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
شرکت بامسیولیت محدود
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۲/۰۱
شماره ثبت:  
 478534
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 14005206218
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۲/۰۱
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زمین شوکا شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 478534 و شناسه ملی 14005206218
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۲/۰۱
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زمین شوکا شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 478534 و شناسه ملی 14005206218
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۲/۰۱
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زمین شوکا شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 478534 و شناسه ملی 14005206218

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید علی میرزا حسنی ، پلاک 22 ، طبقه دوم ، واحد 4


آگهی‌های رسمی

10/7/2022, 10:46:14 PM

اخبار

(4 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زمین شوکا شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 478534 و شناسه ملی 14005206218
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زمین شوکا با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره معینی به کدملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: علی عطاران به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه بامداد کاظمی به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه حجت سید کریمی به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید علی میرزا حسنی ، پلاک 22 ، طبقه دوم ، واحد 4 ، کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر 26 ماده و دو تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زمین شوکا شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 478534 و شناسه ملی 14005206218
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زمین شوکا با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بامداد کاظمی به کدملی وارد شوید به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره و حجت سید کریمی به کدملی 0059062142به عنوان عضو و رییس هییت مدیره و عادل عبدالهی مطلق به کدملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از افراد اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زمین شوکا شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 478534 و شناسه ملی 14005206218
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زمین شوکا با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حجت سید کریمی به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی عطاران به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. بامداد کاظمی به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: علی عطاران به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه بامداد کاظمی به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه حجت سید کریمی به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه زهره معینی به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود ایرانیان زمین شوکا درتاریخ 16/06/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید واردات و صادرات خرید و فروش لوازم آرایشی بهداشتی نوشیدنی های غیرالکلی مواد غذایی و خوراکی ها، هرگونه کالاهای صنعتی مجاز و کلیه کالاهای بازرگانی مجاز اعم از مصرفی، غیرمصرفی، صنعتی، مشتقات صنایع نفتی و کالاهای نفتی و صنعتی و کالاهای لاستیکی و پلاستیکی، ماشین آلات و قطعات سنگین و نیمه سنگین در صنعت نفت و تولیدی لوازم ساختمانی پزشکی خوردو بسته بندی و فروش و خدمات پس از فروش تجارت الکترونیک به صورت غیرهرمی و غیرشبکه ای در زمینه کالاهای بازرگانی مجاز، تولید و واردات و صادرات البسه و پوشاک و منسوجات و کالاهای تزئینی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، بازرسی فنی کالاهای ساخته شده، اخذ و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ هرگونه اعتبار و وام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد سرو غربی ابتدای شکوفه پلاک 6 طبقه 2 واحد 29 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: زهره معینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ علی عطاران به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ بامداد کاظمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پ940616390111482 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت ایرانیان زمین شوکا کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید علی میرزا حسنی ، پلاک 22 ، طبقه دوم ، واحد 4

👨‍⚖️ مدیران شرکت ایرانیان زمین شوکا چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : عادل عبدالهی مطلق

🔍 وضعیت شرکت ایرانیان زمین شوکا چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.