شرکت مؤسسه اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایش گران مردانه شهرستان اصفهان

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت مؤسسه اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایش گران مردانه شهرستان اصفهان
اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی ، کوچه سینما سپاهان ، بن بست گل مریم مجتمع مریم ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستی 8135633848
  • تاریخ تأسیس  1394/4/4
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  4366
  • شناسه ملی  14005034669
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  2
  • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
وبزی

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   2

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1394/4/18
آگهی 12253325
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایش گران مردانه شهرستان اصفهان درتاریخ 04/04/1394 به شماره ثبت 4366 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: به استناد ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی وخصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه صنف آرایشگران اصفهان تشکیل می گردد. تبصره: اتحادیه شخصیتی است حقوقی، صنفی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می شود. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، کوچه سینما سپاهان، بن بست گل مریم مجتمع مریم، طبقه اول، واحد 3، کدپستی وارد شوید اولین مدیران موسسه: آقای مصطفی افخمی اردکانی به سمت دبیر اتحادیه به شماره ملی 1282857231، آقای اصغر شجره طوبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1285490347، آقای سید مصطفی سلمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1282420364، آقای کورش زمانی بسمت بازرس به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمحمدرضا قاضی عسگر بسمت خزانه دار به شماره ملی وارد شوید برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه چک ها، اسنادتعهدآور، اوراق بهاداربانکی، تعهدات مالی و حقوقی با امضای ثابت خزانه دار و امضای رییس، در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس به همراه مهر امور مالی اتحادیه معتبر خواهد بود. نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس و مهر اتحادیه انجام می گردد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ش940404470147373 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi