رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
تهران- بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان شاه نظری- شماره8 کدپستی 1547835311
  • تاریخ تأسیس  1394/3/27
  • نوع شخصیت حقوقی  صندوق سرمایه گذاری
  • شماره ثبت  36193
  • شناسه ملی  14005016414
  • کد اقتصادی  411485858341
  • اشخاص  10
  • آگهی‌ها  11
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   10
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   3
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1399/5/12
آگهی 15331691
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 36193 و شناسه ملی 14005016414
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1399 ومجوز شماره 66621/122مورخ 10/04/1399 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1398 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی وارد شوید برای سال مالی منتهی به 29/12/1399 بعنوان رکن حسابرس انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/30
آگهی 14703411
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1398 ومجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 21/3/98 سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به 29/12/1397 بتصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق تعیین شد . موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی وارد شوید بعنوان حسابرس بمدت یکسال انتخاب گردید . اعضای هیئت مدیره صندوق برای مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین گردیدند : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید شرکت پارس مسکن سامان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/26
آگهی 14212646
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ 28/05/1397 و مجوز شماره 38787,122 مورخ 11/6/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر(احمد فرشچیان عبدالحسین وارد شوید ـ روزبه ظهیری هاشمی محمدرضا وارد شوید ـ محمدمهدی نادری نورعینی اسمعیل 0074724843) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمدمهدی نادری نورعینی و مهر صندوق معتبر است.
پ970620826908234  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/27
آگهی 14162380
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1397 و مجوز شماره وارد شوید / 122 مورخ 11/4/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی وارد شوید برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 بعنوان حسابرس انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های صندوق تعیین شد.
پ970520555125220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/28
آگهی 13605733
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 05/06/1396 و مجوز سازمان بورس بشماره وارد شوید , 122 مورخ 11/6/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موادی از اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: 1 افزودن بند ذیل به ماده 25 (اختیارات مجمع صندوق):. 11 تصویب تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق 1 ماده 54 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: فرآیند فروش واحدهای ساختمانی پروژه باید مطابق رویه‌ای صورت پذیرد که پس از تایید متعهدپذیره نویس و متولی به تصویب هیئت مدیره صندوق می‌رسد. روش فروش اعم از روش مزایده، اعطای اولویت به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری برای پیش خرید یا خرید واحدهای ساختمانی پروژه و روش مذاکره یا ترکیبی از آنها و اسناد و مدارک مزایده (در صورت تصمیم به مزایده)، تعیین قیمت‌های پایه براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط، بودجه تبلیغات و محل تامین آن، چگونگی تبلیغ و اطلاع رسانی و نمونه قراردادهایی که با خریداران یا پیش خریداران واحدهای ساختمانی منعقد می‌شود، باید در رویه پیش فروش یا فروش واحدهای ساختمانی پیش بینی شود. 1 تبصره 1 ماده 54 اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: در صورتی که رویه پیش فروش یا فروش واحدهای ساختمانی مطابق این ماده ظرف سه ماه از شروع دوره تصفیه به تصویب هیئت مدیره صندوق نرسد و یا در صورت تنظیم، تایید و اجرای آن، واحدهای ساختمانی ظرف یکسال پس از شروع دوره تصفیه صندوق، به صورت کامل، فروش نرود، آنگاه فروش واحدهای ساختمانی یا ادامه فروش واحدهای ساختمانی باقیمانده، از طریق فرآیند مزایده و مطابق «دستورالعمل تدوین روش و تهیه اسناد مزایده در صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان» تا فروش همه واحدهای ساختمانی پروژه انجام خواهد_شد. 1 افزودن تبصره 2 به شرح ذیل به ماده 54 اساسنامه صندوق: برای تعیین قیمت‌های پایه، کارشناس یا کارشناسان رسمی براساس معرفی مدیر صندوق یا دیگر ارکان صندوق و تصویب هیئت مدیره انتخاب می‌شوند. 1 بند 10 ماده 62 اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: پس از آنکه اسناد مالکیت واحدهای ساختمانی به خریداران منتقل گردید و کلیه تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شد، مطالبات مدیر صندوق پرداخت شده و باقیمانده دارایی‌های صندوق به متعهدپذیره نویس منتقل شده و صندوق تصفیه می‌شود. صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تصفیه توسط مدیر صندوق تهیه شده و پس از تایید متعهدپذیره نویس، حسابرس و متولی و تصویب آن توسط مجمع صندوق، یک نسخه از صورتجلسه مزبور به سازمان ارسال می‌شود. در این مقطع فعالیت صندوق خاتمه یافته تلقی می‌شود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/6
آگهی 13571481
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/04/1396 و به استناد مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 03/05/1396 اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از متولی صندوق به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای محمدمهدی نادری نور عینی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از مدیر صندوق به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای فرهاد یاسمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره وآقای مهدی شهریاری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سیدمسعود مروج جهرمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/5/30
آگهی 13557651
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1396 و نامه شماره وارد شوید / 122 مورخ 10 / 05 / 1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی وارد شوید برای سال مالی منتهی به 30/12/1396 به عنوان رکن حسابرس انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق تعیین شد. اعضای هیأت مدیره صندوق برای مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/5
آگهی 13348304
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/06/1395 و نامه شماره 16079/122 مورخ 11/10/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ 27/03/1396 به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا امینی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی وارد شوید (متولی صندوق) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی نادری نور عینی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (مدیر صندوق) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرصندوق و آقای مهدی شهریاری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرهاد یاسمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید مسعود مروج جهرمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی وارد شوید 27/06/1395 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/6
آگهی 13082274
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/04/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 28/6/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان متولی صندوق، به جای (شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی 10102417115) تعیین گردید درنتیجه نمایندگان ارکان صندوق بشرح زیر می‌باشد: 1 شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سجاد میر زایی سوینی به کدملی وارد شوید به سمت متولی صندوق 2 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد مهدی نادری نور عینی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر صندوق 3 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی اکبر کریمی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر ساخت صندوق 4 شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای آیدین آصفی به کدملی وارد شوید به سمت ناظر صندوق 5 شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای بهروز امید علی به کدملی وارد شوید به سمت متعهد پذیره نویس صندوق و بازار گردان 6 موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد سعید اصغریان به کدملی وارد شوید به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/29
آگهی 13015821
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/03/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 6/5/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی وارد شوید بسمت حسابرس صندوق انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/30
آگهی 12968982
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/03/1395 ومجوز شماره 9012 , 122 مورخ 15/4/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر (آقایان مصطفی ازگلی وارد شوید محمدرضا امینی وارد شوید محمد مهدی نادری نورعینی 0074724843) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمد مهدی نادری نورعینی و مهر صندوق معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi