بامسئولیت محدود

شرکت اطلس تدوین ایرانیان

راه‌های ارتباطی

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان ششم-پلاک 18-ساختمان 11-طبقه دوم-واحد 5
1586844315
-
-
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 45 : 21

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۳/۱۰/۱۷
وضعیت شرکت:
منحل شده
نوع شرکت:
بامسئولیت محدود
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۷/۰۳/۲۰
شماره ثبت:  
 466285
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 14004663003
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۰۳/۲۰
آگهی انحلال شرکت اطلس تدوین ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۳۰۰۳
روزنامه رسمی
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
آگهی تغییرات شرکت اطلس تدوین ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۳۰۰۳
روزنامه رسمی
۱۳۹۵/۰۳/۰۸
آگهی تغییرات شرکت اطلس تدوین ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۳۰۰۳

نقشه

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان ششم-پلاک 18-ساختمان 11-طبقه دوم-واحد 5


اشخاص

چاپ
11/28/2022, 9:45:57 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

برندها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مالی

قرارداد‌ها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

11/28/2022, 9:45:57 PM

اخبار

(6 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی انحلال شرکت اطلس تدوین ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۳۰۰۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام گردید وحامد نیکبخت زارع با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان قائم مقام فراهانی خیابان ششم پلاک 18 ساختمان 11 طبقه دوم واحد 5 کدپستی وارد شوید تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اطلس تدوین ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۳۰۰۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: حامد نیکبخت زارع به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل رئیس و عضو هیئت مدیره. مجید چنگیزی آشتیانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اطلس تدوین ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۳۰۰۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نیکبخت زارع به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید چنگیزی آشتیانی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اطلس تدوین ایرانیان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۳۰۰۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه میرزا حسنی پلاک 22 طبقه دوم به کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ940205595477424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اطلس تدوین ایرانیان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۳۰۰۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نیک بخت زارع به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید چنگیزی آشتیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت سید کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و خارج از اعضای هیئت مدیره). کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940205994202130 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود اطلس تدوین ایرانیان درتاریخ 17/10/1393 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش، صادرات و واردات تهیه و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی و شعب، ارائه خدمات مهندسی خدمات عمرانی از قبیل ساخت و ساز اماکن و ماشین آلات و نصب و راه اندازی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی، عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی وحقیقی و حقوقی گشایش ال سی و اعتبارات نزد بانکها ارائه کلیه خدمات بازرگانی و امور اقتصادی استفاده از تسهیلات بانکی و غیربانکی در تمامی موارد،در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه 6 پلاک 18 ساختمان شماره 11 واحد11 کد پ وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حامد نیک بخت زارع به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه و آقای مجید چنگیزی آشتیانی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پ931017411366768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت اطلس تدوین ایرانیان کجاست؟

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان ششم-پلاک 18-ساختمان 11-طبقه دوم-واحد 5

📅 شرکت اطلس تدوین ایرانیان در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ تأسیس شده است

🏢 شرکت اطلس تدوین ایرانیان چه نوعی است؟

از نوع بامسئولیت محدود به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.