سهامی خاص

شرکت طبیعت سبز کهن ایرانیان

راه‌های ارتباطی

کیلومتر 80 اتوبان تهران ساوه – شرکت صنعتی مامونیه – کمربندی جنوبی – بعد از میدان خوارزمی – بعد از خیابان سی و سوم
3941891159
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 58 : 16

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۳/۰۵/۲۷
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره ثبت:  
 697
کد اقتصادی:  
 411461587334
شناسه ملی:  
 14004323156
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۰۵/۳۰
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز کهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۰۳/۱۳
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶

نقشه

کیلومتر 80 اتوبان تهران ساوه – شرکت صنعتی مامونیه – کمربندی جنوبی – بعد از میدان خوارزمی – بعد از خیابان سی و سوم


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 4:58:33 PM

اخبار

(19 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز کهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ، سیدکاظم میرغنی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و میثم مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ( خارج از شرکت ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای ثابت دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره ( رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره ، عضو هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به « طبیعت سبز کهن ایرانیان » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و نیما خوش اخلاق به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. 3ـ ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت.
ش970929585703680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و نیما خوش اخلاق به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای متغیر رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و امضای ثابت مدیرعامل شرکت مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 30/12/95 به تصویب رسید. 2 محسن حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و سمیرا رضادوست به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه سرچشمه جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، سید کاظم میر غنی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و میثم مختاریانی کندری (خارج از هیئت مدیره) به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای ثابت دو نفر ازسه نفر اعضای هیأت مدیره (رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس هیأت مدیره، عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت. 2 روزنامه کثیرالانتشار سرچشمه جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
واحد ثبتی تهران به نشانی استان مرکزی - زرندیه - کیلومتر 80 اتوبان ساوه - شرکت صنعتی مامونیه - کمربندی جنوبی - بعد از میدان خوارزمی - بعد از خیابان سی و سوم - کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در تاریخ 17/8/1395 در این اداره تحت شماره 697 به ثبت رسیده_است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی زرندیه به نشانی: استان مرکزی، کیلومتر 80 اتوبان تهران ساوه، شرکت صنعتی مأمونیه، کمربندی جنوبی، بعد از میدان خوارزمی، بعد از خیابان سی و سوم، کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «طبیعت سبز میهن ایرانیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدهادی نبوی وشاره بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره) و آقای محمد مختاریانی کندری بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هئیت مدیره وآقای ابوالفضل پایداری بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید کاظم میرغنی بشماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ء 2 نفر از 3 (1 - آقای ابوالفضل پایداری 2 - آقای سید کاظم میرغنی 3 - آقای محمد مختاریانی کندری) متفقا «همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا ء مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی 0061143081، سیدکاظم میرغنی بشماره ملی وارد شوید وآقای محمد مختاریانی کندری بشماره ملی وارد شوید برای مدت 2 سال بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید، بسته بندی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص مواد غذایی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، ترخیص کالا، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی، ارائه طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرا پروژه های عمرانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های خدماتی با ارگانهای خصوصی و دولتی. شرکت در مزایدات و مناقصات درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم بند (ز) از ماده 14 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید هیئت مدیره باید یکنفر را از بین خود یا از خارج بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند مدیرعامل عالیترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد_نمود حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ء 2 نفر از 3 (1 - آقای ابوالفضل پایداری 2 - آقای سید کاظم میرغنی 3 - آقای محمد مختاریانی کندری) متفقا «همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا ء مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی 0061143081، سیدکاظم میرغنی بشماره ملی وارد شوید و سیدهادی نبوی وشاره بشماره ملی وارد شوید برای مدت 2 سال بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید هادی نبوی وشاره بشماره ملی: وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و ابوالفضل پایداری بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و سید کاظم میرغنی بشماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ء 2 نفر از 3 (1 - سیدهادی نبوی وشاره 2 - ابوالفضل پایداری 3 - سیدکاظم میرغنی) متفقا «همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا ء مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی بشناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه توانگر محاسب و همکاران بشناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الكترونيك خوارزم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی بشناسه ملی: وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه توانگر محاسب و همکاران بشناسه ملی: وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پ940615165223470  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک خوارزم در تاریخ 27/05/1393 به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1ـ موضوع شرکت: فروش انواع کالاهای الکترونیک و لوازم خانگی و مصرفی،به صورت اینترنتی اعم از:لوازم کامپیوتری،دیجیتالی، لوازم صوتی و تصویری،لوازم اداری و منزل و لوازم آرایشی و بهداشتی،بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای مجاز، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی،شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات برای شرکت نزد بانکهای داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ و اعطای نمایندگی های معتبر داخلی و خارجی، برپای غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهران –نرسیده به همت، کوچه حامد – پلاک 24 – طبقه 5 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 1000 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1196ـ 93مورخ 30/4/93 نزد بانک صادرات شعبه جنت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: 1. سیدهادی نبوی وشاره به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره به ش م وارد شوید مدت 2. ابوالفضل پایداری کندرودی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م وارد شوید مدت 3. سیدکاظم میرغنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م وارد شوید به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضای دو نفر از سه نفر ( 1ـ سیدهادی نبوی وشاره 2ـ ابوالفضل پایداری کندرودی 3ـ سیدکاظم میرغنی ) متفقا"همراه بامهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا"همراه بامهرشرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم اکرم رمضانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. ـ 8 آقای رضا جعفری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پ930527932186956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت طبیعت سبز کهن ایرانیان کجاست؟

کیلومتر 80 اتوبان تهران ساوه – شرکت صنعتی مامونیه – کمربندی جنوبی – بعد از میدان خوارزمی – بعد از خیابان سی و سوم

👨‍⚖️ مدیران شرکت طبیعت سبز کهن ایرانیان چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : ابوالفضل پایداری , سیدکاظم میرغنی , محمد مختاریانی کندری

🔍 وضعیت شرکت طبیعت سبز کهن ایرانیان چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.