رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت گروه مالی پارسیان

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 10,000 میلیارد ریال
Thriva
شرکت گروه مالی پارسیان
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله شهرک قدس-خیابان شهید ابراهیم شریفی-خیابان مدیریت-پلاک -172-مجتمع تجاری اداری رویال سعادت آباد-طبقه نهم-واحد 6 کدپستی 1465955495
  • تاریخ تأسیس  1393/2/20
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  453923
  • شناسه ملی  14004046372
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  5
  • آگهی‌ها  20
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   5

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   6
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   7
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت گروه مالی پارسیان-سهامی خاص-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   10,000,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  20
تاریخ
متن آگهی
1400/7/4
آگهی 16049080
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 453923 و شناسه ملی 14004046372
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/02/1400ومجوز شماره 88383/122مورخ 6/6/1400سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1399 مورد تصویب قرار گرفت - موسسه حسابرسی رایمند و همکاران ‌‌‌‌‌‌(حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ‌‌‌‌‌‌(حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/5
آگهی 15817000
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 453923 و شناسه ملی 14004046372
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1399 و مجوز به شماره 81731/122 مورخ 01/02/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار . تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بانک پارسیان با شناسه ملی 10102203401، شرکت تامین اندیش پارس با شناسه ملی 10103814394، شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین با شناسه ملی 10102563786، گروه صنایع فولاد صبح پارسیان با شناسه ملی وارد شوید و شرکت خدمات مشاور خرد پیروز با شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/5
آگهی 15817034
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 453923 و شناسه ملی 14004046372
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/12/1399 و مجوز به شماره 81731/122 مورخ 01/02/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدحسین رمضانی فوکلایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مشاور خرد پیروز به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس موظف هیات مدیره. - آقای حمیدرضا رفیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف بانک پارسیان به شناسه ملی10102203401 به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل. - آقای یوسف بشرخواه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی10103814394 به سمت عضو هیات مدیره. - آقای علی روحی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل عیناً مشابه مفاد ذکر شده در پیوست صورتجلسه هیات مدیره شماره 90 مورخ 1397/05/13 مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/16
آگهی 15387549
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 453923 و شناسه ملی 14004046372
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/03/1399 و مجوز شماره 69345/122 مورخ 20/5/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید - شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی عام) شناسه ملی 10101850423 - شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص) شناسه ملی 10103814394 - شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) شناسه ملی10102133962 - شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) شناسه ملی 10102563786 - ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی 29/12/98 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی رایمند و همکاران ‌‌‌‌‌‌(حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ‌‌‌‌‌‌(حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب و تعیین گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/16
آگهی 15387555
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 453923 و شناسه ملی 14004046372
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/03/1399 و مجوز شماره 68465/122 مورخ 6/5/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/17
آگهی 14924814
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 453923 و شناسه ملی 14004046372
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/07/1398 و مجوز شماره 56289,122 مورخ 18/8/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 66 ماده و 22 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ980910156554564 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/9
آگهی 14722061
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/03/1398 و مجوز شماره وارد شوید / 122 مورخ 12/4/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/97 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/98 انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/28
آگهی 14511001
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/11/1397 ومجوز شماره 44916/122 مورخ 27/11/1397 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به « گروه مالی پارسیان » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/17
آگهی 14404775
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/05/1397 ومجوز شماره42050/122مورخ 13/9/97سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدحسین رمضانی فوکلائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره. - آقای حمیدرضا رفیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. - آقای یوسف بشرخواه به شماره ملی1461563194به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص)به سمت عضو هیات مدیره. - آقای علی روحی به شماره ملی 0060004231به نمایندگی از طرف شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. تعیین شدند ) تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می گردد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : 1) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، موسسات خصوصی و مراجع قضایی. 2) امضاء، صدور، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی (چک، سفته، برات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره. 3) تهیه کلیه آیین نامه های داخلی شرکت و مشخص نمودن روش های اجرایی آن و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. 4) نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه. 5) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب هیات مدیره. 6) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر با تایید هیات مدیره. 7) عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، آیین نامه ها و مصوبات هیات مدیره. 8) تحصیل اعتبار از بانک ها و موسسات رسمی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تأیید هیات مدیره. 9) ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیات مدیره. 10) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. 11) واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هیات مدیره. 12) مباردت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری با تصویب هیات مدیره. 13) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب موضوع فعالیت شرکت با تصویب هیات مدیره. 14) اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن با رعایت صرفه و صلاح شرکت و گزارش با تصویب هیات مدیره. 15) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با تایید هیات مدیره. 16) تهیه بودجه سالانه به منظور اداره کردن شرکت با برنامه و اهداف مشخص و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب بودجه. 17) تهیه و تنظیم صورت های مالی سالیانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب. 18) ارائه و پیشنهاد هرگونه طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در چارچوب برنامه ریزی های کلان شرکت به هیات مدیره. 19) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تمایل به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به لغو دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل غیرولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین یا بدون تعیین وکیل دیگری به جای او، با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و خواسته، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به و خسارات قانونی، چه در دادگاه ها و چه ادارات و دوایر ثبت به غیراز صلح و سازش که با تصویب هیات مدیره خواهد بود. 20) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت با تصویب هیات مدیره. تبصره: مدیرعامل مجاز می باشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید
پ971010774483123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/17
آگهی 14404584
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1397 ومجوز شماره 37364/122مورخ31/4/97سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/96به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی10380076460 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی10100174240 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید - بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(سهامی عام) شناسه ملی10101850423 شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) شناسه ملی10102133962 شرکت تامین اندیش پارس(سهامی خاص)شناسه ملی وارد شوید شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) شناسه ملی10102563786 برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند
پ971010518844425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/23
آگهی 14157872
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/04/1397 و مجوز شماره 37618,122 مورخ 7/5/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهرک قدس ـ خیابان شهید ابراهیم شریفی ـ خیابان مدیریت ـ پلاک ـ 172 ـ مجتمع تجاری اداری رویال سعادت آباد ـ طبقه نهم ـ واحد 6 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ970516559107773 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/30
آگهی 13764879
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/07/1396 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 24/10/1393 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 02/08/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/23
آگهی 13598245
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1396 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 23/5/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/7
آگهی 13352607
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/10/1395 و اجازه صورتجلسات مجمع فوق العاده مورخ 24/10/1393 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 13/11/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/11/23
آگهی 13294358
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/07/1395 و مجوز به شماره وارد شوید , 122 مورخ 19/10/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسین رمضانی فوکلائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس موظف هیئت مدیره و حمیدرضا رفیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف بانک پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یوسف بشرخواه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و علی روحی به شماره وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، موسسات خصوصی و مراجع قضایی. امضاء، صدور، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی (چک، سفته، برات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره. تهیه کلیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و مشخص نمودن روش‌های اجرایی آن و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر با تایید هیئت مدیره. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، آیین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره. تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات رسمی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تأیید هیئت مدیره. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هیئت مدیره. مباردت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری با تصویب هیئت مدیره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب موضوع فعالیت شرکت با تصویب هیئت مدیره. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن با رعایت صرفه و صلاح شرکت و گزارش با تصویب هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تایید هیئت مدیره. تهیه بودجه سالانه بمنظور اداره کردن شرکت با برنامه و اهداف مشخص و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب بودجه. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ارائه و پیشنهاد هرگونه طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در چارچوب برنامه ریزی‌های کلان شرکت به هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تمایل به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به لغو دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل غیرولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین یا بدون تعیین وکیل دیگری به جای او، با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و خواسته، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به و خسارات قانونی، چه در دادگاهها و چه ادارات و دوایر ثبت به غیراز صلح و سازش که با تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت با تصویب هیئت مدیره. تبصره: مدیرعامل مجاز می‌باشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/11/11
آگهی 13271977
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/03/1395 و مجوز شماره 12123/122 مورخ 01/07/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید - شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید - شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید - شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید و شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/12
آگهی 12294524
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1394 و مجوز شماره 316806,121 مورخ 24/3/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 93 به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی10100522636 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ940505691617316  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/1/9
آگهی 12086474
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/04/1393 وباستناد مجوز به شماره 305078,131 مورخ 13/12/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرک قدس خیابان فلامک شمالی برج آریو طبقه ششم واحد 1 کدپستی1467863455تغییر یافت. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع بندهای 1، 4، 7، 10، 11، 13 و 14 ماده 39 اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.
پ931224850443631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/1/9
آگهی 12086472
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/10/1393 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/10/93 وباستناد مجوز به شماره 305078,131 مورخ 13/12/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ 10 میلیارد ریال به مبلغ 1000 میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پ931224609913769 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/10
آگهی 1523485
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی دیواندری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بشناسه ملی10101850423 به سمت رئیس هیئت مدیره وحمیدرضا رفیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف بانک پارسیان بشناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ویوسف بشرخواه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس بشناسه ملی 10103814394به سمت عضو هیئت مدیره وعلی روحی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین بشناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین رمضانی فوکلاییی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ پارسیان بشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. تمامی قراردادها،اوراق و اسناد بهادارمالی و تعهدآور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می گردد. مرکز اصلی شرکت به ادرس تهران ـ شهرک قدس ـ فاز4 ـ خیابان فلامک شمالی ـ نبش خیابان درخشان ـ برج آریو ـ طبقه 4 ـ واحد 1 ـ کدپستی وارد شوید تغییر یافت.
پ930423396154557  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi