رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت میلیون ریال
Thriva
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
خیابان قایم مقام فراهانی نبش کوچه دهم پلاک 157 کدپستی 1586863313
  • تاریخ تأسیس  1392/12/11
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  450770
  • شناسه ملی  14003923256
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  22
  • آگهی‌ها  23
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   22
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   4
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   6
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  23
تاریخ
متن آگهی
1400/7/29
آگهی 16099180
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت درتاریخ 27/07/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقیِ با موضوع صنایع فناوری های مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری های محیط زیستی، کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و معدنی، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده می‌باشد. صندوق می تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام نماید. در قرارداد مذکور باید نحوه تبدیل منابع واگذار شده به اوراق مالکیت شخص حقوقی سرمایه پذیر مشخص شده باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزییات موضوعات سرمایه گذاری و حد نصاب‌های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. شماره مجوز وارد شوید / 122 تاریخ مجوز 6/6/1400 مرجع صادرکننده مدت : از تاریخ ثبت تا 01/08/1407 مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان هشتم ، خیابان قایم مقام فراهانی ، پلاک 157 ، طبقه دوم کدپستی 1586863315 سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید واحد سرمایه گذاری وارد شوید ریالی می باشد تعداد وارد شوید واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز تعداد وارد شوید واحد سرمایه گذاری آن با نام عادی می باشد سرمایه صندوق 1،500 میلیارد ریال است شامل 1،500،000 واحد سرمایه گذاری (750،000 واحد سرمایه گذاری ممتاز و 750،000 واحد سرمایه گذاری عادی) به ارزش اسمی هر واحد 1،000،000 ریال خواهد بود. 30% مبلغ سرمایه در زمان تاسیس تادیه شده و 70% در زمانهای فراخوان که مدیر اعلام می کند تادیه می شود. سرمایه صندوق 1،500 میلیارد ریال است شامل 1،500،000 واحد سرمایه گذاری (750،000 واحد سرمایه گذاری ممتاز و 750،000 واحد سرمایه گذاری عادی) به ارزش اسمی هر واحد 1،000،000 ریال خواهد بود. 30% مبلغ سرمایه در زمان تاسیس تادیه شده و 70% در زمانهای فراخوان که مدیر اعلام می کند تادیه می شود. اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق : • صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید میزان دارایی وارد شوید واحد سرمایه گذاری ممتاز وارد شوید ریالی جمعا به مبلغ وارد شوید ریال. • شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید میزان دارایی وارد شوید واحد سرمایه گذاری ممتاز وارد شوید ریالی جمعا به مبلغ وارد شوید ریال. • شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید میزان دارایی وارد شوید واحد سرمایه گذاری ممتاز وارد شوید ریالی جمعا به مبلغ وارد شوید ریال. • صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت به موجب قانون شماره مجوز 46752/30/91 و شناسه ملی وارد شوید میزان دارایی وارد شوید واحد سرمایه گذاری ممتاز 1000000ریالی جمعا به مبلغ وارد شوید ریال. ارکان صندوق : مدیر صندوق سبدگردان زاگرس وارد شوید وارد شوید تهران متولی موسسه حسابرسی رازدار 1177 وارد شوید تهران حسابرس موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی وارد شوید وارد شوید تهران دارندگان حق امضا : دارندگان امضای مجاز آقایان حمید سوری به شماره ملی 0451228146، علی قلی پور به شماره ملی وارد شوید و یعقوب محمودی به شماره ملی وارد شوید می باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و ... با امضای دو نفر از این سه نفر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای یعقوب محمودی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق : طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/11
آگهی 15826433
آگهی تغییرات شرکت پست بانک شرکت سهامی عام به شماره ثبت 126875 و شناسه ملی 10101702747
آگهی تغییرات شرکت پست بانک سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1399 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 8/11/1399 سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره 350639/99 مورخه 4/11/1399 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهزاد شیری به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره نماینده وزارت اقتصاد و دارایی با شناسه ملی 14000187509 طهمورث الیاسی بختیاری به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره. نماینده شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شناسه ملی 14003923256 اکبر کشاورزیان به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره. نماینده سرمایه گذاری سهام عدالت آذربایجان شرقی با شناسه ملی وارد شوید فرهاد بهمنی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اجرایی هیأت مدیره. نماینده شرکت سهامی بیمه ایران با شناسه ملی 14000180220 تمامی اوراق، اسناد تعهدآور، قراردادها، مدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد. اختیارات موضوع ماده 39 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌شود: نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. پیشنهاد تعیین ضوابط بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه به هیأت مدیره. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها، موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع بانک باشد. نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانک‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغـــاز تا اتمــام، از جمله: حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش پس از تصویب هیأت مدیره، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومُ به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصداق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با یا بدون حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث و دعوای خسارت، قبول یا رد سوگندنامه، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. احداث، خرید و فروش هرگونه اموال و ساختمان که مورد نیاز بانک باشد با رعایت مقررات مربوطه. قبول امانات و به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. پیشنهاد اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت و مشابه آن در شرکت‌ها به هیأت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و ارایه گزارش فعالیت به هیأت مدیره در مهلت‌های مقرر جهت تصویب وتقدیم به بازرس و حسابرس قانونی. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و شش ماهه و ارایه به هیأت مدیره جهت تصویب و تقدیم به بازرس و حسابرس قانونی. پیش‌بینی بودجه سالانه بانک و ارایه به هیأت مدیره جهت تصویب آن و همچنین نظارت بر مصرف بودجه مصوب در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه . پیشنهاد سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی در شرکت ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به هیأت مدیره. اجرای تصمیمات هیأت مدیره در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله: هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/13
آگهی 15781299
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450770 و شناسه ملی 14003923256
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/ 09/ 1399 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبان روش با شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهداد روش امین با شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اعلام گردید .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/7/15
آگهی 15446665
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450770 و شناسه ملی 14003923256
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی سامی ک.م وارد شوید نماینده صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره آقای حسین کفتانی ک.م وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیات مدیره آقای وحید رجبیان ک.م وارد شوید نماینده شرکت ستاره عمران زمین (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف و نایب رییس هیات مدیره و آقای سعید خدامرادی ک.م وارد شوید نماینده شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها ، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل ، با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/11
آگهی 15182517
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450770 و شناسه ملی 14003923256
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/98 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهداد روش امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی 10103037570- شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به شناسه ملی 10320206471- شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه ملی وارد شوید - شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی10320529930- شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی 10320410002بعنوان اعضاء هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ990207806607982  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/11
آگهی 15182507
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450770 و شناسه ملی 14003923256
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی شیخی به کدملی4669005261 نماینده شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و بهزاد گلکار به کدملی0055173421 نماینده نماینده شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی10320529930 به سمت نایب رییس هیات مدیره و حسین کفتانی به کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مرتضی سامی به کدملی1219835234 نماینده صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی10103037570 به سمت عضو هیات مدیره و عبدالحسین صادقی باطانی به کدملی وارد شوید نماینده شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی10320410002 به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ990207300249589  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/9
آگهی 14995355
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450770 و شناسه ملی 14003923256
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی شیخی به کد ملی4669005261 نماینده شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و بهزاد گلکار به کد ملی0055173421 نماینده شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی10320529930 به سمت نایب رییس هیات مدیره و حسین کفتانی به کد ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مرتضی سامی به کد ملی1219835234 نماینده صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی وارد شوید عضو هیات مدیره و عبدالحسین صادقی باطانی به کد ملی6609857865 نماینده شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی وارد شوید عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ981002687476421 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/9
آگهی 14995365
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450770 و شناسه ملی 14003923256
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 34 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: 1- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 2- پیش بینی بودجه ی سالانه ی شرکت، 3- افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، 4- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، 5- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، 6- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ آنها که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه ی عملیات و معاملات مذکور در ماده ی 2 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ی ایقاعات، 7- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله ی کلیه ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه ی امتیازات متصوره، 8- اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرروزیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر 9- تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه ی آن به مراجع مربوطه، 10- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت، پ981002389118278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/9
آگهی 14995388
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450770 و شناسه ملی 14003923256
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1397به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا به روش با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گریدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اعلام گردید. پ981002255923787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/19
آگهی 13915416
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید مستور طهرانی به شماره ملی وارد شوید نماینده صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره رحمان پلیمی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی شیخی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره بهزاد گلکار به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت ستاره عمران زمین به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عبدالحسین صادقی باطانی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره مصوب نمود که: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر برنامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. تفویض بخشی از اختیارات مندرج در ماده 34 اساسنامه به مدیرعامل که در جلسه هیئت مدیره 21/1/1393 مورد تصویب قرار گرفت و در مورخ 14/4/1393 پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در روزنامه رسمی آگهی شد، همچنان به قوت خود باقی می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/19
آگهی 13915448
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/09/1396 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیریت آباد نوین تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به. روش با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت اعلام گردید. صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها به شماره ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به شماره ملی وارد شوید شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شماره ملی وارد شوید شرکت ستاره عمران زمین به شماره ملی وارد شوید شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/27
آگهی 13693276
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحمان پلیمی ش. م وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم ش. م وارد شوید را به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و جایگزین نماینده قبلی گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/27
آگهی 13693558
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 6000 میلیارد ریال به مبلغ وارد شوید میلیارد ریال منقسم به تعداد ده میلیارد (10000000000) سهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/3
آگهی 13309232
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مدیریت آباد نوین تهران با شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گریدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/95 به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/3
آگهی 13309216
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید مستور طهرانی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره آقای بهزاد گلکار وارد شوید به نمایندگی از شرکت ستاره عمران زمین وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند و سایر سمتها به قوت خود باقی می‌باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/20
آگهی 12754009
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد حیدری وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره آقای عباس کمرئی وارد شوید نماینده شرکت ستاره عمران زمین وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمید مستور طهرانی وارد شوید نماینده صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره _آقای علی شیخی وارد شوید نماینده شرکت ستاره تجارت مشرق زمین وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای عیدالحسین صادقی باطانی وارد شوید نماینده شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و یا امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/20
آگهی 12754026
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 30/9/94 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیریت آباد نوین تهران با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/9/95 انتخاب گریدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت اعلام گردید. 4 موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. اعضا هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها وارد شوید شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم وارد شوید شرکت ستاره تجارت مشرق زمین وارد شوید شرکت ستاره عمران زمین وارد شوید شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/4/31
آگهی 12272784
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 47 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز و در آخرین روز آذر ماه سال بعد به پایان می رسد دوره مالی جاری تا پایان آذر ماه می باشد.
پ940420150662520  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/4/31
آگهی 12272789
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000 000 000 100ریال به مبلغ 000 000 000 000 6ریال منقسم به000 000 000 6 سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پ940420399617509  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/4/31
آگهی 12274568
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 93 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی با شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ940421546723779  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/14
آگهی 1492296
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 65 درصد سرمایه تعهدی شرکت طبق گواهی بانکی شماره 51 /ص326 / مورخ 20/1/1393 بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام پرداخت گردید. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید.
پ93040215142 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/14
آگهی 1492318
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صباسهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و صورتهای مالی شرکت تا پایان سال 1392 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی با شماره ملی وارد شوید عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ93040275377 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/16
آگهی 1374066
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه و مدیریت سرمایه صبا در تاریخ 11/12/92 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
1ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ سرمایه گذاری در انواع فلزات ـ تشکیل و تاسیس انواع شرکتها و معاملات سهم الشرکه انواع شرکتها و مشتقات آنها ـ سرمایه گذاری در سپرده، اوراق مشارکت، انواع اوراق صکوک و سایر اوراق بهادارـ بررسی، مطالعه، ایجاد، توسعه، راه اندازی، مشارکت و سرمایه گذاری در انواع طرحها و پروژه های تولیدی، بازرگانی، خدماتی، کشاورزی و ساختمان و مسکن در بخش های مختلف اقتصادی و اداره آنها پس از کسب مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه دهم پلاک 157 کدپستی 1586863313
ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/100 ریال منقسم به 000/000/100 سهم 000/1 ریالی که تعداد 000/000/100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 000/000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1298/92ص326/ مورخ 30/11/1392 نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
1ـ صندوق بازنشستگی از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به نمایندگی عباس کمرئی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ستاره تجارت مشرق زمین به نمایندگی علی شیخی بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت ستاره عمران زمین به نمایندگی غلامحسن اصغرزاده زعفرانی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به نمایندگی فرشاد حیدری بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به نمایندگی عبدالحسین صادقی باطائی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق 2 نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و یا امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
مریم زمانی فریزهندی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی.
سروین سادات بلوری ابراهیمی بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پ1788760 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi