شرکت بامسیولیت محدود

شرکت سلامت گستر آرتیمان

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله توحید ، کوچه سوسن ، خیابان پرچم ، پلاک 63 ، طبقه همکف
1457867861
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ 55 : 15

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۲/۰۴/۱۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
شرکت بامسیولیت محدود
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره ثبت:  
 439752
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 14003495433
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 439752 و شناسه ملی 14003495433
روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 439752 و شناسه ملی 14003495433
روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۰۹/۲۴
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 439752 و شناسه ملی 14003495433

تاریخچه

نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : تولید و پخش داروهای طبیعی و گیاهی از جمله شربت آرتیمان 120 میلی لیتری.
تاریخچه : شرکت سلامت گستر آرتیمان در تاریخ 1392/04/11 تحت شماره 439752 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ 1392/07/13 پروانه ساخت به شماره 665/245385 از سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران دریافت نموده است. محصولات شرکت سلامت گستر آرتیمان در حال حاضر بنا به سفارش این شرکت توسط شرکت گل چای با پروانه بهره برداری شماره 01الف/48264 تولید می شود.
نمایش بیشتر

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله توحید ، کوچه سوسن ، خیابان پرچم ، پلاک 63 ، طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

8/16/2022, 3:55:36 PM

اخبار

(23 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 439752 و شناسه ملی 14003495433
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله توحید ، کوچه سوسن ، خیابان پرچم ، پلاک 63 ، طبقه همکف کد پستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردید .

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 439752 و شناسه ملی 14003495433
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله توحید ، کوچه سوسن ، خیابان پرچم ، پلاک 65 ، طبقه منفی 1 کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 439752 و شناسه ملی 14003495433
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال رحیمی مقدم به کد ملی4879535486 مبلغ4700000000 ریال از محل مطالبات حال شده، سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای امید علی نصیری به کد ملی2679124456 مبلغ4600000000 ریال از محل مطالبات حال شده، سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای محمدرضا خاتمگویا به کد ملی0073508871 مبلغ600000000 ریال از محل مطالبات حال شده، سهم الشرکه خود را به مبلغ1200000000 ریال افزایش داد. خانم معصومه علی نیا به کد ملی2691115291 مبلغ100000000 ریال از محل مطالبات حال شده، سهم الشرکه خود را به مبلغ200000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 10000000000ریال به مبلغ 20000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ981101414857575 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 439752 و شناسه ملی 14003495433
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال رحیمی مقدم کدملی4879535486 مبلغ وارد شوید ریال از محل مطالبات حال شده ، سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. امید علی نصیری کدملی2679124456 مبلغ4544164000ریال از محل مطالبات حال شده ، سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. محمدرضا خاتمگویا کدملی0073508871 مبلغ592800000 ریال از محل مطالبات حال شده، سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. معصومه علی نیا کدملی وارد شوید مبلغ99436000 ریال از محل مطالبات حال شده، سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 120000000ریال به مبلغ 10000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح فوق می باشد. پ980918231110101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 439752 و شناسه ملی 14003495433
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و چک ها و براوات وسفته ها وسایر اوراق تجارتی و غیره ونیز اشخاصی که حق امضا دارند را هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ980507804388114 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیدعلی نصیری با شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره جلال رحیمی مقدم با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدرضا خاتمگویا با شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره معصومه علی نیا با شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و خانم معصومه علی نیا (عضو هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ980425407102807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند : جلال رحیمی مقدم با شماره ملی وارد شوید معصومه علی نیا با شماره ملی وارد شوید امیدعلی نصیری با شماره ملی وارد شوید محمدرضا خاتمگویا با شماره ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از 3 الی 4 نفر می باشد . در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیدعلی نصیری با دریافت 564 , 000 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 56 , 400 , 000 ریال به 55 , 836 , 000 ریال کاهش داد . سرمایه شرکت از 120 , 564 , 000 ریال به 120 , 000 , 000 ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل میباشد : معصومه علی نیا با شماره ملی وارد شوید دارای 564 , 000 ریال جلال رحیمی مقدم با شماره ملی وارد شوید دارای 56 , 400 , 000 ریال امیدعلی نصیری با شماره ملی وارد شوید دارای 55 , 836 , 000 ریال محمدرضا خاتمگویا با شماره ملی وارد شوید دارای 7 , 200 , 000 ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : معصومه علی نیا به شماره ملی وارد شوید با پرداخت 564 , 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت . سرمایه شرکت از 120 , 000 , 000 ریال به 120 , 564 , 000 ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل میباشد : جلال رحیمی مقدم با شماره ملی وارد شوید دارای 56 , 400 , 000 ریال امیدعلی نصیری با شماره ملی وارد شوید دارای 56 , 400 , 000 ریال محمدرضا خاتمگویا با شماره ملی وارد شوید دارای 7 , 200 , 000 ریال معصومه علی نیا با شماره ملی وارد شوید دارای 564 , 000 ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جمالزاده، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک 62، طبقه دوم به کدپستی وارد شوید تغییر یافت.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پ971009110876228  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران جمالزاده خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت شیرازی پلاک 62 طبقه اول کدپستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به: تولید، توزیع، فروش، صادرات و واردات فرآورده های طبیعی و طب سنتی، داروهای گیاهی و شیمیائی، مکمل های غذائی و داروئی، ملزومات داروئی و پزشکی، فرآوردهای آرایشی و بهداشتی، عصاره گیری و اسانس، ارائه کلیه خدمات بازرگانی مجاز از قبیل تولید و پخش و بسته بندی خرید و فروش و توزیع، واردات و صادرات دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی لوازم آزمایشگاهی مواد شیمیایی مجاز و اقلام و مواد غذایی و اقلام مجاز بازرگانی و صنعتی تولید و پخش غذا و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای آن، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قرار داد و مشارکت در سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خدمات پس از فروش محصولات شرکت و ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور و حق العملکاری و ثبت سفارش در خصوص موضوع شرکت و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم) تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه میرزائی فردکچورستاقی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: جلال رحیمی مقدم به شماره ملی وارد شوید مبلغ وارد شوید و امید علی نصیری به شماره ملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال و محمدرضا خاتمگویا به شماره ملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب شدند: جلال رحیمی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امید علی نصیری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا خاتمگویا به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال رحیمی مقدم به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای امید علی نصیری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای محمدرضا خاتمگویا به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سهم الشرکه شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: جلال رحیمی مقدم به شماره ملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال و امید علی نصیری به شماره ملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال و محمدرضا خاتمگویا به شماره ملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال و فاطمه میرزائی فردکچورستاقی به شماره ملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتيمان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند: جلال رحیمی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امیدعلی نصیری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا خاتمگویا به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه میرزائی فردکچورستاقی به شماره ملی 1189584751به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ941118657627931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتيمان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم فاطمه میرزائی فردکچورستاقی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ 111000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش بشرح ذیل می باشد: جلال رحیمی مقدم ش م وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید امیدعلی نصیری به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید محمدرضا خاتمگویا شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید و فاطمه میرزائی فردکچورستاقی به شماره ملی 1189584751دارنده مبلغ وارد شوید سهم الشرکه هیئت مدیره شرکت مرکب از 4 نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
پ941118716820341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتيمان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا خاتمگویا به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. جلال رحیمی مقدم به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. امیدعلی نصیری به شماره ملی2679124456 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد: جلال رحیمی مقدم دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه امیدعلی نصیری دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه محمدرضا خاتمگویا دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه هیئت مدیره شرکت مرکب از 3 نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
پ941012502563408  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتيمان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/9/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند: جلال رحیمی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امیدعلی نصیری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا خاتمگویا به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ941012388225550  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سلامت گستر آرتیمان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران تقاطع خیابان آزادی و نواب نرسیده به میدان توحید اول خیابان فرصت شیرازی پلاک 133 واحد 16 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ940302639606870  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییر محل شرکت سلامت گستر آرتیمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۵۴۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/1393 محل شرکت به تهران خیابان تقاطع خیابان نواب و آزادی نرسیده به کلهر کوچه فرج الهی پلاک 16کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ930423667727915 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس شرکت سلامت گستر آرتیمان با مسئولیت محدود
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۴/۲۷
شرکت فوق در تاریخ 11/4/92 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/4/92 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
1ـ موضوع شرکت: 1. تولید و توزیع فراورده های طبیعی ارائه کلیه خدمات بازرگانی مجاز از قبیل تولید و پخش و بسته بندی خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات دارو محصولات آرایشی و بهداشتی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی لوازم آزمایشگاهی مواد شیمیایی مجاز و اقلام و مواد غذایی و اقلام مجاز بازرگانی و صنعتی تولید و پخش غذا و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای آن شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد و مشارکت در سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خدمات پس از فروش محصولات شرکت و ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور و حق العمل کاری و ثبت سفارش در خصوص موضوع شرکت و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی.
2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان اسکندری جنوبی کوچه امید پلاک 19 واحد 2 کدپستی وارد شوید شعبه ندارد.
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد.
5ـ اولین مدیران شرکت:
1ـ5: امیدعلی نصیری فرزند حمید متولد 1/6/1355 به شماره شناسنامه 111 صادره از گیلان به شماره ملی وارد شوید عضو اصلی به سمت رییس هیئتمدیره.
2ـ5: جلال رحیمی مقدم فرزند رضا متولد 30/6/1362 به شماره شناسنامه 627 صادره از ایران بشماره ملی وارد شوید عضو اصلی به سمت عضو هیئتمدیره.
3ـ5: جلال رحیمی مقدم فرزند رضا متولد 30/6/1362 به شماره شناسنامه 627 صادره از ایران بشماره ملی وارد شوید عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
7ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پ1668417 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت سلامت گستر آرتیمان کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله توحید ، کوچه سوسن ، خیابان پرچم ، پلاک 63 ، طبقه همکف

📅 شرکت سلامت گستر آرتیمان در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ تأسیس شده است

🏢 شرکت سلامت گستر آرتیمان چه نوعی است؟

از نوع شرکت بامسیولیت محدود به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.