موسسه

مؤسسه کانون معلولین ایرانیان توانا

راه‌های ارتباطی

استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، محله بلوار آیت اله خامنه ای ، خیابان هلال احمر ، بلوار شهید بهشتی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
3415914998
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 19 : 17

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۷۵/۰۲/۲۴
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
موسسه
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
شماره ثبت:  
 67
کد اقتصادی:  
 411331365983
شناسه ملی:  
 10980028941
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
آگهی تغییرات کانون معلولین قزوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 67 و شناسه ملی 10980028941
روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۱۰/۰۶
آگهی تغییرات کانون معلولین قزوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۸۹۴۱
روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۱۰/۰۶
آگهی تغییرات کانون معلولین قزوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۸۹۴۱

نقشه

استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، محله بلوار آیت اله خامنه ای ، خیابان هلال احمر ، بلوار شهید بهشتی ، پلاک 0 ، طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 5:19:44 PM

اخبار

(5 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات کانون معلولین قزوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 67 و شناسه ملی 10980028941
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
آگهی تغییرات موسسه کانون معلولین قزوین (غیر تجاری) به شماره ثبت 67 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/09/1398 و تاییدیه شماره وارد شوید مورخ 19/03/1399 معاونت محترم مشارکت های اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. نام موسسه از کانون معلولین قزوین به (کانون معلولین ایرانیان توانا) تغییر یافت و ماده یک اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. 2. نشانی موسسه از قزوین جای سابق به نشانی جدید استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، محله بلوار آیت اله خامنه ای ، خیابان هلال احمر ، بلوار شهید بهشتی ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. 3. حوزه فعالیت تعاونی موسسه به کل کشور تغییر یافت. 4. اهداف و روش اجرایی موسسه به شرح ذیل تغیر یافت: الف : کلیات : 1- حفظ عزت و کرامت انسانی معلولان و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت 2- بستر سازی جهت رشد ، شکوفایی و پرورش استعدادها و توانمندیهای بالقوه معلولان در زمینه های علمی ، فرهنگی ، هنری ، آموزشی ، ورزشی و ... 3- حمایت از حقوق فردی و اجتماعی معلولان و ارتقای سطح آگاهی آنان نسبت به حقوق اجتماعی خود 4- ایجاد کارگاههای آموزشی ، تولیدی و حمایتی به منظور اشتغالزایی ، کارآفرینی و رسیدگی به وضعیت مادی و معنوی معلولان ب : روش اجرای هدف : 1- شناسایی و جذب افراد توانمند و متخصص در زمینه های مختلف علمی ، فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ، حقوقی ،آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی ، درمانی ، معیشتی ، اشتغال و مسکن و جلب مشارکت خیرین در راستای تامین اهداف اساسنامه و ایجاد و تاسیس مراکز خدماتی و آموزشی ، کاریابی منجمله آموزشگاه ، پارک علم و فن آوری ، مرکز پیام ، درمانگاه ، مرکز توانبخشی ، فیزیوتراپی ، آسایشگاه ، ورزشگاه ، فروشگاه و انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای مختلف در راستای اصل 44 قانون اساسی با هدف ارایه خدمت به معلولان 2- معاضدت حقوقی معلولان و ارایه راهکارهای کارشناسی و علمی به دولت و مراجع قانونگذاری جهت تصویب ویاتکمیل قوانین مرتبط و تحقق فرصتهای برابر برای معلولان 3- انتشار نشریات اعم از نوشتاری و الکترونیکی و برگزاری سمینارها و همایشها و کنفرانسهای علمی و تخصصی ، مراسم عمومی و برپایی یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی 4- اخذ تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری و یا تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقود شرعی به منظور اشتغال و درآمدزایی جهت تحقق اهداف اساسنامه 5- ارتباط و همکاری متقابل با سازمانها ،تشکلها ، انجمنها و مراکز علمی و تخصصی داخلی و بین المللی و در صورت لزوم ایجاد پارک علم و فن آوری و مرکز دانش بنیان به منظور تبادل تجربیات و شناخت ازپیشرفتهای علمی و فن آوری های روز جهان 6- ثبت و راه اندازی شرکتهای تعاونی ، خدماتی و تولیدی و تامین نیروی انسانی برای بخش خصوصی و ایجاد کارگاههای آموزشی ، تولیدی و حمایتی در راستای کارآفرینی واشتغالزایی برای معلولان - چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می گیرد. 5. اساسنامه جدید موسسه در 3 فصل و 43 ماده و 35 تبصره به تصویب مجمع رسید.

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات کانون معلولین قزوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۸۹۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
آگهی تغییرات موسسه کانون معلولین قزوین به شماره ثبت 67 و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1. آقایان سید محمد موسوی کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و حجت اله یوسفی کد ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا هادی پور کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید اکبر حسینی کدملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره و سید علی موسوی کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری کانون با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقا به همراه مهر کانون معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات کانون معلولین قزوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۸۹۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
آگهی تغییرات موسسه کانون معلولین قزوین به شماره ثبت 67 و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هیات امنا مورخ 23/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1. آقایان سید محمد موسوی کد ملی وارد شوید و حجت اله یوسفی کد ملی وارد شوید و محمد رضا هادی پور کد ملی وارد شوید و سید اکبر حسینی کد ملی وارد شوید و سید علی موسوی کد ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسن هادی کد ملی وارد شوید و خانم زینت بریانی کد ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
2. خانمها لیلا کبیری کد ملی0057891265 و شهناز رجبی کد ملی وارد شوید به عنوان بازرسان اصلی و آقای سید قوام موسوی کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییراتكانون معلولين قزوين موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۸۹۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید محمد موسوی کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله یوسفی کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا هادی پور کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و آقای سید اکبر حسینی کدملی وارد شوید به سمت خزانه دار انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار کانون با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر کانون معتبر خواهد بود.
ش940908370948766 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت كانون معلولين قزوين موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۸۹۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. آقایان سید محمد موسوی کد ملی وارد شوید حجت اله یوسفی کد ملی وارد شوید محمد رضا هادی پور کد ملی وارد شوید سید اکبر حسینی کد ملی وارد شوید و سید علی موسوی کد ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسن هادی کد ملی وارد شوید و خانم زینت بریانی کد ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2. آقای سید قوام موسوی کد ملی وارد شوید و خانم لیلا کبیری کد ملی وارد شوید به سمت بازرسان اصلی و آقای مهدی قهرمان پورنوگچری کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ش940719662253728 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی مؤسسه کانون معلولین ایرانیان توانا کجاست؟

استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، محله بلوار آیت اله خامنه ای ، خیابان هلال احمر ، بلوار شهید بهشتی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

📅 مؤسسه کانون معلولین ایرانیان توانا در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۴ تأسیس شده است

🏢 مؤسسه کانون معلولین ایرانیان توانا چه نوعی است؟

از نوع موسسه به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.