رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 10 میلیون ریال
Thriva
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
استان هرمزگان ، شهرستان بندرلنگه ، بخش کیش ، شهر کیش، محله مجتمع بانکها ، خیابان به کیش ، بلوار سنایی ، پلاک 0 ، ساختمان درسا ، Bo-135 ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستی 7941773402
  • تاریخ تأسیس  1374/11/21
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  288
  • شناسه ملی  10861519331
  • کد اقتصادی  411146391389
  • اشخاص  12
  • آگهی‌ها  37
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   12
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   4
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   25
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی صندوق بازنشستگی کشوری

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   10 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  37
تاریخ
متن آگهی
1399/5/9
آگهی 15329936
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 288 و شناسه ملی 10861519331
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1399.04.08 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1) آقای محمدهادی مظاهری تهرانی با کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای حسن بانک با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ، آقای امین نظری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند . 2) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/23
آگهی 15294965
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 288 و شناسه ملی 10861519331
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399.01.31 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1) صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به 1398.09.30 به تصویب رسید. 2) مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) و مؤسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی 1399.09.30و به مدت یکسال انتخاب شدند. 3) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به 1399.09.30 انتخاب گردید . ش990417435972888 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/18
آگهی 15230195
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 288 و شناسه ملی 10861519331
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/12/1398، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1) آقای مسعود نمازی شندی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و آقای محمد هادی مظاهری تهرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سیاوش وکیلی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره، آقای حسن بانک با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2)کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. ش990310211636926  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/18
آگهی 15230196
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 288 و شناسه ملی 10861519331
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/2/1399، آقای محمدهادی مظاهری تهرانی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حسن بانک با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، آقای سیاوش وکیلی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. ش990310842819364  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/10
آگهی 14673665
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397. 12. 18 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 ) ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1397. 09. 30 به تصویب رسید . 2 ) مؤسسه حسابرسی اصول نگر آریا بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی ( اصلی ) و مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . 3 ) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/2
آگهی 14359762
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397.09.13 هیئت مدیره مورخ 1397.09.14 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1. شرکت گسترش تجارت پارس سبا با شناسه ملی وارد شوید ، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی وارد شوید ، شرکت نوآوران مدیریت سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
2. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :‌ آقای مسعود نمازی شندی با کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای سیاوش وکیلی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای حسن بانک با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
شیما فرج زاده
رئیس اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی
ومعنوی منطقه آزاد کیش

جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/29
آگهی 14376035
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی خاص)ثبت شده به شماره ۲۸۸ وشناسه‌ملی‌۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397.09.13 هیئت مدیره مورخ 1397.09.14 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1.شرکت گسترش تجارت پارس سبا با شناسه ملی 10103077034، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی 10101154437، شرکت نوآوران مدیریت سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2.به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای مسعود نمازی شندی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سیاوش وکیلی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن بانک با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ش970924446110389 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/29
آگهی 14258831
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.07.02، آقای مسعود نمازی شندی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تا پایان دوره تصدی انتخاب گردید
ش970722988775644 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/21
آگهی 14153189
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396.12.23 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1) ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1396.09.30 به تصویب رسید. 2) مؤسسه حسابرسی اصول نگر آریا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش970514596186107 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/27
آگهی 14116216
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397. 03. 20، آقای مسعود نمازی شندی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/28
آگهی 13812518
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396. 08. 16، محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: ونک پارک 20 متری گلستان خیابان 20 متری زرتشتیان غربی پلاک 11 طبقه چهارم کد پستی وارد شوید تغییر یافت. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/13
آگهی 13486605
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396. 03. 23 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. آقای محمدهادی مظاهری تهرانی با کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن بانگ با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای یوسف الهی شکیب با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند. 2. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 3. اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396. 03. 23 به مدیرعامل تفویض گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/2/30
آگهی 13427856
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395. 11. 25 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1) ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1395. 09. 30 به تصویب رسید. 2) مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی وارد شوید بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/7
آگهی 13204318
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 95. 09. 16 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95. 09. 17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1) ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1395. 06. 31 به تصویب رسید. 2) مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی وارد شوید بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. 4) ماده 51 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: «سال مالی شرکت اول دیماه هر سال شروع و پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.» ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/21
آگهی 13168019
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا انرژی جهان گستر درتاریخ 14/09/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق انجام فعالیت‌های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع و برق و انرژی سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه‌های تولید برق و مقیاس کوچک مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی مشارکت در طرح‌های بهینه سازی نیروگاه‌ها، یوتیلیتی‌ها و تأسیسات مرتبط برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگه داری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات) مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل برقابی، بادی، خورشیدی، زباله سوز و …. پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد شرکت در کلیه مزایده‌ها و مناقصات دولتی، خصوصی و داخلی و خارجی همه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ احمد قصیر ک 17 (شهید بهزاد شفق) پلاک 3 کد پستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 310/ ص 95/209 مورخ 10/8/95 نزد بانک پاسار گاد شعبه الوند پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای اسماعیل جامی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی خانم ساناز مهاجری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز با شناسه ملی با ک. م وارد شوید با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی علی پرتوی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد موضوع فعالیت ثبت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/26
آگهی 13120948
آگهی اصلاحی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
پیرو آگهی تصمیمات منتشره در روزنامه رسمی به شماره 41. وارد شوید مورخ 1395. 08. 04، نام نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری «آقای مسعود نمازی شندی با کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره» صحیح می‌باشد، لذا مراتب بنحو فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/15
آگهی 13097207
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395. 07. 05 و هیئت مدیره مورخ 1395. 07. 17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. آقای محمدهادی مظاهری تهرانی با کدملی وارد شوید (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای مسعود نمازی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا جعفرآقایی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای یوسف الهی شکیب با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مشترک مدیر عامل و یکی اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 3. اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395. 07. 17 به مدیر عامل تفویض گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/4
آگهی 12656908
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1394، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت گسترش تجارت پارس سبا، شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز، شرکت طراحی مهندسی بهور و شرکت نوآوران مدیریت سبا به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/3
آگهی 12656907
آگهی اصلاحی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
پیرو آگهی تصمیمات منتشره در روزنامه رسمی به شماره وارد شوید مورخ 9/10/1393، «آقای جواد اسمعیلی به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به سمت عضو هیئت مدیره» صحیح می‌باشد، لذا مراتب بنحو فوق اصلاح گردید ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/9
آگهی 12557593
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/07/1394، آقای یوسف الهی شکیب به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
ش940929459505216 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/7
آگهی 12557594
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری( سهامی خاص )ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1) ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/06/1394 به تصویب رسید. 2) مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی وارد شوید بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش940929438886379 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/14
آگهی 12467588
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص )ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/5/1394 ، محل شعبه شرکت در تهران ازآدرس قبلی به نشانی : خیابان ولیعصر ـ بالاتر از بزرگراه نیایش ـ خیابان رحیمی ـ پلاک 85ـ طبقه اول ـ کد پستی وارد شوید می باشد.
ش1914803 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/26
آگهی 12328143
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/4/1394 و هیئت مدیره مورخ 18/4/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1) سرمایه شرکت از مبلغ 70.000.000.000 ریال به 100.000.000.000 ریال منقسم به 100.000 سهم با نام 1.000.000 ریالی از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
2) به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید:« واردات انواع غلات اعم از خوراک دام از قبیل جو، ذرت، گندم و انواع کنجاله دامی ،انواع مواد غذایی متراکم دامی ،همچنین غلات انسانی مانند گندم خوراکی و دانه های روغنی از قبیل سویا، روغن خام و تصفیه شده، انواع برنج، شکر، واردات انواع دام و طیور زنده یا گوشت منجمد، صادرات کلیه مواد غذایی، همچنین واردات و صادرات فولاد، مقاطع فولادی و آلیاژهای آن» و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
ش1912826  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/26
آگهی 12328144
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/5/1394، آقای محمد هادی مظاهری تهرانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.

ش1912827  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/9
آگهی 1755623
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/7/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/1393 بتصویب رسید.
2ـ موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی وارد شوید بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی با کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش1897320 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/9
آگهی 1755624
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1/7/1393،
آقای جواد اسماعیلی به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز بسمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
ش1897319 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/10
آگهی 1642351
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/6/1393 و هیئت مدیره مورخ 31/6/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به 000/000/000/70 ریال منقسم به 000/70 سهم بانام 000/000/1 ریالی از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
2ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، مجتمع بانکها، پشت بانک گردشگری، ساختمان درسا، طبقه دوم، واحد 1، پلاک وارد شوید تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
3ـ محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک 28، طبقه سوم، کدپستی وارد شوید تغییر یافت.
ش1880858 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/9
آگهی 1641515
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1393، مبلغ 65% سرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی بانکی شماره 566/93 ص/4001 مورخ 30/06/1393 بانک پاسارگاد شعبه کیش از سوی سهامداران به حساب شرکت واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید «سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/1 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است»
ش1880859 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/13
آگهی 1457358
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ آقای محمدهادی دادمان به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدصادق مفتح به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید سعید احمدی ابهری به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید فرشید معصومی به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز و آقای اصغر عارفی به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور به سمت اعضاء هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض نمود.
ش1726898 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/14
آگهی 1417450
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ13/11/92 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت گسترش تجارت پارس سبا، شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز شرکت نوآوران مدیریت سبا و شرکت طراحی مهندسی بهور بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ش1809053 اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/8/18
آگهی 1204217
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/92 به تصویب رسید.
2ـ موسسه حسابرسی ممیز بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش1719555 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/8/18
آگهی 1204216
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ آقای حسن شاه ولدی به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدصالح یارمحمد به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن دلاویز به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3ـ اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/7/92 با حق توکیل به مدیرعامل تفویض گردید.
ش1719552 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/2/24
آگهی 1044384
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/1/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای محمدصالح یارمحمد به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن دلاویز به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن شاه ولدی به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/24
آگهی 966062
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ16/10/91 و هیئت مدیره مورخ27/10/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به31/6/91 به تصویب رسید.
2ـ آقای محسن دلاویز به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به سمت عضو هیئت مدیره, آقای محمدصالح یارمحمد به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور به سمت رئیس هیئت مدیره, آقای بیژن قنبری به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بای مدت دو سال انتخاب شدند.
3ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4ـ موسسه حسابرسی ممیز بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
5ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش1611928 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/24
آگهی 966063
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/9/91, محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی میدان آرژانتین ـ خیابان احمد قصیر ـ (بخارست) ـ خیابان بهزاد شفق (هفدهم) ـ پلاک1 ـ طبقه سوم ـ کدپستی1513846614 تغییر یافت.
ش1611929 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/24
آگهی 9758938
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ20/9/91, محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی میدان آرژانتین ـ خیابان احمد قصیر ـ (بخارست) ـ خیابان بهزاد شفق (هفدهم) ـ پلاک1 ـ طبقه سوم ـ کدپستی1513846614 تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/24
آگهی 9791806
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۸و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ16/10/91 و هیئت‌مدیره مورخ27/10/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به31/6/91 به تصویب رسید.

2ـ آقای محسن دلاویز به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به سمت عضو هیئت‌مدیره, آقای محمدصالح یارمحمد به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور به سمت رئیس هیئت‌مدیره, آقای بیژن قنبری به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره بای مدت دو سال انتخاب شدند.

3ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

4ـ موسسه حسابرسی ممیز بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمدنبی‌ داهی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

5ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi