سهامی عام

شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر

راه‌های ارتباطی

استان تهران - منطقه 13 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله فتح ، خیابان شهید حسن باقری ، بزرگراه 65متری فتح ، پلاک 770 ، طبقه همکف
1386934311
-
-
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 42 : 22

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۷۶/۰۸/۲۵
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی عام
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۴/۳۰
شماره ثبت:  
 269865
کد اقتصادی:  
 411111819154
شناسه ملی:  
 10860308036
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۴/۳۰
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269865 و شناسه ملی 10860308036
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269865 و شناسه ملی 10860308036
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269865 و شناسه ملی 10860308036


اشخاص

چاپ
11/28/2022, 10:42:28 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

برندها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مالی

قرارداد‌ها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

11/28/2022, 10:42:28 PM

اخبار

(32 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269865 و شناسه ملی 10860308036
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/01/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1400، مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی آزمون پرداز با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی وارد شوید به به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت توسعه صنایع بهشهر وارد شوید شرکت صنعتی بهپاک وارد شوید شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران وارد شوید شرکت به پخش وارد شوید شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران وارد شوید

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269865 و شناسه ملی 10860308036
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیرحسین قنبری ک.م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید و آقای محمد حکیم الهی امیرآباد ک.م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام پذیرد . هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 1،4،7،8،11،12،13،18،19،20،21،23و24 ماده 51 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269865 و شناسه ملی 10860308036
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/99 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269865 و شناسه ملی 10860308036
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم حمیده مومنی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر وارد شوید رییس هیأت مدیره - آقای اله کرم حاتمی131463709 به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک 10100503545نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل -آقای اسماعیل خانزاده پور 0082974810به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران وارد شوید عضو هیأت مدیره وارد شوید - آقای علیرضا موسوی جهان آباد4220050841 به نمایندگی ازشرکت به پخش10103652024 عضو هیأت مدیره - آقای محمد سعادت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت انجام پذیرد. مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره میباشد و هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 1،4،7،8،11،12،13،18،19،20،21،23و24 ماده 51 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269865 و شناسه ملی 10860308036
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/98 به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. - اعضاء حقوقی هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) ش ملی 10101662543 شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش ملی وارد شوید شرکت بهپخش (سهامی عام) ش ملی 10103652024 شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) ش ملی وارد شوید شرکت بهپاک (سهامی عام) ش ملی وارد شوید

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269865 و شناسه ملی 10860308036
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 13، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله فتح، خیابان شهید حسن باقری، بزرگراه 65متری فتح، پلاک 770، طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت پ980717912299351  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ 30/9/97 صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی.10861687625 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی10100313970 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ980630166766355 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای ابوالقاسم جعفری پور به شماره ملی1971328669به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره خانم حمیده مومنی به شماره ملی0056208693 به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی10100539090به سمت نایب رئیس هیأت مدیره خانم زهرا اخوان پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای اله کرم حاتمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای عبدالله انتظاری خوزانی به شماره ملی1141287935 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی 10101662558به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکتمعتبر میباشد. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای1،4،7،8،11،12،13،18،19،20،21،23و24 ماده51اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ971023363264541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم جعفری پور به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی وارد شوید و حمیده مومنی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی وارد شوید و زهرا اخوان پور به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت به پخش به شناسه ملی وارد شوید و مرتضی آریان به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی وارد شوید و هوشنگ نصیری جونقانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی وارد شوید و اله کرم حاتمی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت انجام پذیرد. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 1،4،7،8،11،12،13،18،19،20،21،23و24 ماده 51 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ971009403206841  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 30/09/1396 مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقوقی زیر بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران به شناسه ملی وارد شوید شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی وارد شوید شرکت به پخش به سناسه ملی وارد شوید موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی وارد شوید به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پ970621236130892  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پ970528802803987  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم جعفری پور به کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره حمیده مومنی به کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایع بهشهرشناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره احسان بادپا به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره مرتضی آریان به کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره هوشنگ نصیری جونقانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره محسن بازارنوی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام پذیرد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد، علاوه برآن هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 1، 4، 7، 8، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23 و 24 ماده 51 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی وارد شوید به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا آصفی کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیأت مدیره خانم حمیده مومنی کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایع بهشهرشناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیأت مدیره آقای احسان بادپا کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مرتضی آریان کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیأت مدیره آقای هوشنگ نصیری جونقانی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیأت مدیره آقای محسن بازارنوی کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ 30/9/1394 و صورت های سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. اعضاءاصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال بشرح زیرانتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهرتهران (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید وشرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی آریا بهروش شماره ملی وارد شوید به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۹۸۶۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هوشنگ نصیری جونقانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهرا ن (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید بجای سهیلا علیزاده بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره رابدین شرح انتخاب گردیدند.حمیدرضا آصفی رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0042289221احسان بادپا نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0071428887مرتضی آریان عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید هوشنگ نصیری جونقانی عضو هیأت مدیر ه به شماره ملی 1817912666خانم حمیده مومنی عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید محسن بازارنوی مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام پذیرد. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 1،4،7،8،11،12،13،18،19،20،21، 23و24 ماده 51 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ940415770575858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۹۸۶۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/93 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 10100174390و موسسه حسابرسی هشیاربهمند به شماره ملی وارد شوید به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ940331186698263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به 30/9/92 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی 10100174390به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی6199494105 را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 2 سال تعیین گردیدند:
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م 10100539090
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م وارد شوید
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) ش م وارد شوید
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) ش م وارد شوید
شرکت به پخش (سهامی عام) ش م وارد شوید
پ1808990 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/91 شرکت مزبور که در تاریخ 20/12/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/91 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان فریور به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/8/91 حمیده مومنی به ک م وارد شوید به جای حمیدرضا فتاحی کسیلی به نمایندگ از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م وارد شوید و احسان بادپا به ک م وارد شوید به جای محسن بازار نوی به نمایندگی از شرکت بهپخش به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب و در نتیجه حمیدرضا آصفی به ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان بادپا به ک م وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن بازارنوی به ک م وارد شوید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پ18279000011108123281 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/8/91 حمیده مومنی به ک م وارد شوید به جای حمیدرضا فتاحی کسیلی به نمایندگ از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م وارد شوید و احسان بادپا به ک م وارد شوید به جای محسن بازار نوی به نمایندگی از شرکت بهپخش به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب و در نتیجه حمیدرضا آصفی به ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان بادپا به ک م وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن بازارنوی به ک م وارد شوید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییر محل شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۹/۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ26/7/91 محل شرکت به تهران، خیابان قائم مقام فراهانی خیابان بیست و چهارم پلاک8 کدپستی1513736611 منتقل گردید.
پ18279000011107562831 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییر محل شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۹/۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/7/91 محل شرکت به تهران، خیابان قائم مقام فراهانی خیابان بیست و چهارم پلاک 8 کدپستی وارد شوید منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۸۶۵و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۸/۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 3/7/91 شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به ش م وارد شوید به نمایندگی حمیدرضا آصفی به ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م وارد شوید به نمایندگی حمیدرضا فتاحی کسیلی به ک م وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهپخش به ش م وارد شوید به نمایندگی محسن بازارنوی به ک م وارد شوید به سمت عضو و مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک به ش م وارد شوید به نمایندگی مرتضی آریان به ک م وارد شوید شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش م وارد شوید به نمایندگی سهیلا علیزاده به ک م وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک برات و سفته ها و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است: هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 1 ـ 4 ـ 7 ـ 8 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 23 ـ 24 ماده 51 اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۸/۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 3/7/91 شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به ش م وارد شوید به نمایندگی حمیدرضا آصفی به ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م وارد شوید به نمایندگی حمیدرضا فتاحی کسیلی به ک م وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهپخش به ش م وارد شوید به نمایندگی محسن بازارنوی به ک م وارد شوید به سمت عضو و مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک به ش م وارد شوید به نمایندگی مرتضی آریان به ک م وارد شوید شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش م وارد شوید به نمایندگی سهیلا علیزاده به ک م وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک برات و سفته ها و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است: هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 1 ـ 4 ـ 7 ـ 8 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 23 ـ 24 ماده 51 اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
پ18279000011106845110 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهرسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 15/11/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان فریور به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملی وارد شوید و شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی وارد شوید و شرکت به پخش به شناسه ملی 10103652024

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییر محل شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۹۸۶۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶۰
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/2/90 محل شرکت به تهران خ شهید احمد قیصر نبش خ هفتم پ 32 کدپستی وارد شوید منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۲/۱۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/1/90 شرکت مزبور که در تاریخ 30/1/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل: فیروز کاظمی به ش ملی وارد شوید بجای شادمان فتحی به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و حمیدرضا فتاحی کسیلی به ش ملی وارد شوید بجای رضا صحرایی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و محسن بازارنوی به ش ملی وارد شوید به جای محمدعلی شاملو به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی‌عام ثبت شده به شماره۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۲/۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/12/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 15/12/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/9/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان فریور به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهرسهامی عام بشماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۲/۰۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/250 ریال به مبلغ 000/000/000/350 ریال منقسم به 000/000/350 سهم 000/1 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 21/1/90 تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی‎عام بشماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
پیرو آگهی صادره بشماره 1725/ ت 32 مورخ 30/1/89 نام شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر و تاریخ وصول صورتجلسه 18/1/89 و نام بازرس علی‎البدل محمدحسن سعادتیان فریور صحیح می‎باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۲/۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/12/88 شرکت مزبور که در تاریخ 18/1/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1388 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان فرپور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت توسعه صنایع بهشهر ـ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ـ شرکت بهپاک ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ـ شرکت به پخش. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/1/89 ایرج ندیمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان توسعه صنایع بهشهر تهران به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا آصفی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شادمان فتحی به نمایندگی شرکت به پخش بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدعلی شاملو به نمایندگی صنعتی بهپاک و رضا صحرایی به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر کجاست؟

استان تهران - منطقه 13 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله فتح ، خیابان شهید حسن باقری ، بزرگراه 65متری فتح ، پلاک 770 ، طبقه همکف

👨‍⚖️ مدیران شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : ابوالقاسم جعفری پور , حمیده مومنی , زهرا اخوان پور

🔍 وضعیت شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.