رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت پارسیان مهد خلیج فارس

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت پارسیان مهد خلیج فارس
استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، محله امیر آباد ، بلوار پاسداران ، بلوار پاسداران ، پلاک 0 ، ساختمان الماس ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 7918765523
  • تاریخ تأسیس  1383/10/30
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  6856
  • شناسه ملی  10800096412
  • کد اقتصادی  411143989871
  • اشخاص  10
  • آگهی‌ها  19
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
نوع فعالیت : بازرگانی
فیلد فعالیت : واردات میوه.
تاریخچه : این شرکت در تاریخ 07/11/1383 در بندر عباس با شماره 6856 ثبت شده است و دارای کارت بازرگانی به شماره 161301 تاریخ صدور 16/05/1384 برای واردات کالاهای مجاز و میوه و ... می باشد.

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   10
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

محصولات

خروجی اکسل

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
52539812 CNY 10,717,994 161,841,709,249 1,372,606
73152723 AED 5,505,000 344,579,970,000 1,233,141
54722492 CNY 5,720,000 104,676,000,000 746,386
81555207 AED 3,000,000 168,300,000,000 672,858
65273305 AED 2,576,420 165,230,957,820 598,819
جهت مشاهده همه 136 مورد و مجموع وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  19
تاریخ
متن آگهی
1400/5/3
آگهی 15803550
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن محمدی مقدم به شماره ملی 4900076864به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. - تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/27
آگهی 15718049
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل دفترشرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس : بخش مرکزی ، شهر بندرعباس ، محله امیر آباد ، بلوار پاسداران ، بلوار پاسداران ، ساختمان الماس ، طبقه اول ، واحد 1 کد پستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . - محل دفترشعبه شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : تهران ، سعادت آباد ، خیابان سرو شرقی ، پلاک 35 ، طبقه 2 کد پستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/2
آگهی 15319696
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضوهییت مدیره خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/14
آگهی 15319695
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی ، خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/11
آگهی 15222015
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10103559024 به سمت بازرس اصلی و آقای محسن محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397 به تصویب رسید ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش990231516189541  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/12/11
آگهی 15113350
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سرمایه شرکت از مبلغ 10.000.000.000 ریال( ده میلیارد ریال) به مبلغ 60.000.000.000 ریال (شصت میلیارد ریال)منقسم به 10.000 (ده هزار)سهم 6.000.000 (شش میلیون)ریالی بانام از طریق بالابردن ارزش اسمی سهام موجود و از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش981206859308818  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/12/11
آگهی 15113351
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی 6100048183به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش981206380317954  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/6
آگهی 14857770
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شعبه ای از شرکت دراستان تهران واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان کریم خان، نرسیده به میدان ولی عصر ، کوچه شاهد ، پلاک 18 ، واحد یک کدپستی وارد شوید و به مدیریت آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید تاسیس گردید. ش980725724425923  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/6
آگهی 14667199
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواردی به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : صادرات و واردات ، تهیه و تامین تجهیزات و قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی و کلیه خدمات و دستگاه‌های جانبی و کالاهای مجاز در زمینه : کامپیوتر و دوربین‎های مدار بسته ، موبایل ، تبلت ، رایانه ؛ لوازم برقی خانگی ، خدمات پس از فروش ، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‎ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و آنتن‎ها و کابل‎های ارتباطی مربوطه ، تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور ، مشارکت با اشخاص حقیقی و شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه فعالیت شرکت و شرکت در نمایشگاه‎های رایانه‌ای داخلی و خارجی ، شرکت در مزایده و مناقصات داخلی و خارجی و دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/9
آگهی 14463624
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : - آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/9
آگهی 14463638
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : - آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/24
آگهی 13861935
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: سورو قدیم، بلوار دانشمند، کوچه ساحلی 3، پلاک 2، طبقه اول، کدپستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/17
آگهی 13267844
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/17
آگهی 13267849
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/17
آگهی 13267852
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
وفق مواد 39 و 40 لایحه الحاقی قانون تجارت و گواهی مالیاتی ارائه شده نقل و انتقال سهام نیازی به ثبت و درج آگهی ندارد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/11
آگهی 9403597
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین عمرانی به شماره ملی6109986801 خانم زهراء عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ خانم منا حسین پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین باژیان به شماره ملی3390524983 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ش931104483470833 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/11
آگهی 9403598
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیدا مدیره خانم زهراء عمرانی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره خانم زینب عمرانی به شماره ملی6109919195 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش931104527699631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/10/30
آگهی 11509510
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ ش.ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده 6/10/89 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است.

1ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به 100000سهم یکصدهزار ریال با نام افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه به موجب گواهی 168/103/22ـ11/10/89 بانک صادرات هرمزگان شعبه بندرعباس به حساب شماره وارد شوید به نام شرکت واریزو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح‌ گردید

سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/4/25
آگهی 11225214
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 16/3/1388 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است:

1- مبلغ 000/000/635 ریال سرمایه تعهدی شرکت تماماً از طرف سهامداران پرداخت شده و براساس گواهی شماره 5/13/22 اساسنامه شرکت اصلاح گردیده است.

2- روزنامه ندای هرمزگان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است.

رئیس ثبت اسناد و املاک بندرعباس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

Gravatar
عباس
یکماه پیش گوشی ازتون خریدم ولی گارانتیش جوابگونیست چرا؟میشه بگیدمگه ازجیب پدرتون قراره کم بشه که گارانتیهای گوشی رابه خریدارنمیدیدواقعاشماابروی سامسونگوبردین بااین دله دزدیاتون،حالا تکلیف چیه من چندباره حضورامیام درشرکت که ببینمتون چون ازطریق مسجوتماس نتیجه نگرفتم؟؟
1399/5/21
Gravatar
مصطفی رحمتی
دوماه پیش گوشی a10sبا قیمت۲۹۰۰ خریدم و هندزفری نداشت و شارژر ی که داره گوشی داغ میکنه و الان با قیمت کمتر و هندزفری بفروش میده و با اینکه دلار گرونتر شده ولی ارزانتر و گوشی هم هنگ میکنه و فروشنده جوابگو نیست چرا اینهمه دزدی و حقه بازی میکنید هزینه گارانتی می‌گیرید و جوابگو نیستید مگه ما چه گناهی کردیم خدا ازتون میگذره مگه ...انشالا خیر نبینید
1399/5/3
Gravatar
mahdi
من یک فروشندم گوشی با گارانتی شرکت شما فروختم و سریالهاش با روی جلد مغایرت داره و ب مشکل برخوردم و هیچ کس پاسخگو نیست و الان هم شماره هاتون جواب نمیدین.به کی باید بگیم واسه پیگیری...تاکی ضرر اونم تو این بازار افتضاح
1399/3/19
Gravatar
saeid
گوشی فروختیم به مشتری اما طبق روش درج شده نمیتوانیم کد فعالسازی بگیریم . یک تلفن هم دارید که جوابگو نیست چکار باید بکنیم؟؟؟؟؟
1399/3/8
Gravatar
مهدی
من فروشنده موبایل هستم چند تا گوشی با گارانتی شما به مشتری دادم دو تا که به مشکل خورده یکی هم مغایرت سریال گوشی با قوطی دار الان هم درگیر با مشتری هستم اگه جواب این تلفن نمیدین طبق مراحل قانونی من پیگیر میشم.
1399/3/8
Gravatar
فرشاد جوزی
اول گفتن یه ماه صبر کن بدن بهت کد فعال سازی میدیم..الان دو روزه ختمو همتا قطع کرده اینا هم اصلا تلفنو جواب نمیدان. گوشی رو هم از نمایندگی رسمی سامسونگ خریدم. فروشگاه مرکزی تقاطع کارگر. فردا میرم خرشونو میگیرم. عاقای عمران تلفن. ریدین رسما با این گرانتی کردنتون.
1399/3/2
Gravatar
بهرامی
شرکت عمران تل که گارانتی گوشیهای موبایل شمارو بر عهده داره کد فعال سازی نمیده و شماره های تماس و سایت رو از دسترس خارج کرده گوشی من قطع شده کسیم پاسخگو نیست
1399/2/22
Gravatar
سهیل صادقپور
سلام من یه گوشی گرفتم که با گارانتی شرکت شما ثبت شده بود ولی متاسفانه کارت کد فعالسازیشو گم کردم.الان چجوری میتونم کد فعالسازی بگیرم؟
1398/11/21
logo-samandehi