نامشخص

شرکت سولیکو کاله

راه‌های ارتباطی

استان مازندران ، شهرستان آمل ، بخش امامزاده عبدالله ، دهستان بالاخیابان لیتکوه ، آبادی کارچی کلا، محله کارچی کلا ، جاده نور ، خیابان بهار ، پلاک 1 ، طبقه همکف
4616163114
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 32 : 16

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۶۶/۰۲/۲۳
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
نامشخص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۶/۱۶
شماره ثبت:  
 526
کد اقتصادی:  
 411199519469
شناسه ملی:  
 10760094827
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۱۶
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۸/۲۰
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۳/۰۴
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827

نقشه

استان مازندران ، شهرستان آمل ، بخش امامزاده عبدالله ، دهستان بالاخیابان لیتکوه ، آبادی کارچی کلا، محله کارچی کلا ، جاده نور ، خیابان بهار ، پلاک 1 ، طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 4:32:52 PM

اخبار

(53 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سولیکو کاله به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 526 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/05/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ 25200000000000ریال منقسم به 25200000سهم با نام و بی نام شامل تعداد: 24442373سهم با نام و تعداد وارد شوید سهم بی نام یک میلیون ریالی که تماما از طریق مطالبات حال شده پرداخت گردید افزایش یافت و ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ‎−۶۲۱/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/02/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 اعضاء هییت مدیره تاتاریخ 08/02/1403به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسۀ غیرتجاری چشمۀ مهر سلیمان با شناسۀ ملی وارد شوید به نمایندگی غلامعلی سلیمانی با کد ملی:2141786657 رمضان سلیمانی با کد ملی وارد شوید بهمن سلیمانی با کد ملی 2141832446 -2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -3 موسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه اندیش نمودگر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. -4ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت درسال مالی منتهی به 10/10/1400 به تصویب رسید. -

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ‎−۶۲۱/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/02/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1) آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از مؤسسۀ غیرتجاری چشمه مهر سلیمان با شناسۀ ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره انتخاب گردید. 2) آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره انتخاب گردید. 3) آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. 4) آقای مهران سیدی راد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردید. . - کلیۀ اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضای هیأت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) به همراه مهر شرکت معتبر بوده و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ر در خصوص تفویض بخشی از اختیارات هییت مدیره به مدیر عامل تصمیم ذیل اتخاذ شد: بدین شرح که مدیر عامل در انجام اختیار مذکور در بند 11 ماده 43 اساسنامه که مقرر میدارد: (مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل و مراجع و تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه و کلیه مراحل دادرسی و با داشتن حق صلح و سازش و تعیین وکیل و وکیل در توکیل و دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن) بصورت تام و مطلق صاحب اختیار می باشد و امضاء و عملیات او بجای امضاء و عملیات هییت مدیره نافذ و معتبر است.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت درسال مالی منتهی به 11/10/1399 به تصویب رسید، -2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -3موسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه اندیش نمودگر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تولید و بسته بندی و چاپ انواع ورق ،کارتن،مقوا،کاغذوجعبه (اعم از یک لایه و چندلایه ) به موضوع فعالبت شرکت در اساسنامه به اتفاق آرا به تصویب رسیدو به بند 2 اساسنامه در موضوع فعالیت ثبت شده قبلی اضافه و بند اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: غلامعلی سلیمانی با کد ملی :2141786657- رمضان سلیمانی با کد ملی:2141803454-بهمن سلیمانی با کد ملی: وارد شوید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 سمت اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: غلامعلی سلیمانی با کد ملی:2141786657به سمت رییس هییت مدیره-رمضان سلیمانی با کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره-بهمن سلیمانی با کد ملی :2141832446 به سمت عضوهییت مدیره-مهران سیدی راد با کد ملی:2141533384 به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هییت مدیره و مدیرعامل. -2دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک سفته برات وسایر قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هییت مدیره و یک نفر شخص مدیر عامل) معتبر بوده وکلیه اوراق عادی ومکاتبات اداری با امضاء منفرد هریک از نامبردگان فوق با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت درموارد ذیل: - واردات ، صادرات و تولید مکمل های دارویی وغذایی مجاز ورزشکاران و کلیه فرآورده های مجاز آن، افزودنیهای مجاز غذای مخصوص ورزشکاران ،خوراک مجاز آماده مصرف ورزشکاران ،توزیع و پخش وهرگونه عملیات و معاملات مجاز بازرگانی کلیه فرآورده های مذکور . به بند 2 اساسنامه در موضوع فعالیت ثبت شده قبلی اضافه گردید وماده مربوطه اصلاح می گردد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ازسازی و نوسازی وتولیدو ساخت تجهیزات، ماشین آلات، مخازن صنعتی و کشاورزی در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.ثبت موضوع فعالیت شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت درسال مالی منتهی به10/10/1398 به تصویب رسید، ـ 2 موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت 20893وشناسه ملی10103297965بعنوان بازرس اصلی و آقای هاشم صرافی ملایری کارت ملی شماره وارد شوید را به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش990421814555919  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 سرمایه شرکت از مبلغ3651280000000 ریال منقسم به وارد شوید سهم با نام و بی نام شامل : تعداد3223486 سهم با نام و تعداد وارد شوید سهم بی نام یک میلیون ریالی به مبلغ12049224000000 ریال منقسم به وارد شوید سهم با نام و بی نام شامل:11578188 سهم با نام و تعداد471036 سهم بی نام یک میلیون ریالی از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص پرداخت گردید افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش981010824765265  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1سرمایه شرکت از مبلغ12049224000000 ریال منقسم به وارد شوید سهم یک میلیون ریالی بانام به مبلغ وارد شوید ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت منقسم به وارد شوید سهم توام با نام و بی نام یک میلیون ریالی شامل وارد شوید سهم با نام و وارد شوید سهم بی نام که تماما" طی گواهی کارشناس به شماره 310/98 مورخ 10/07/1398 کارشناس رسمی دادگستری پرداخت گردید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش981010456652518  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی 10760094827
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 محل شرکت در واحد ثبتی آمل به آدرس استان مازندران شهرستان آمل بخش امامزاده عبدالله دهستان بالاخیابان لیتکوه آبادی کارچی کلا محله کارچی کلا جاده نور خیابان بهار پلاک 1 طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش980917458356384  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
در شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 وشناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/03/1398 در اجرای بند ز ماده 111 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و آئین نامه اجرایی آن کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت تدارکاتی کاله پل سهامی خاص به شماره ثبت 5118 وشناسه ملی وارد شوید به عنوان ادغام شونده به قیمت دفاتر قانونی در شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 وشناسه ملی وارد شوید ادغام گردید . در نتیجه سرمایه شرکت سولیکو کاله پس از ادغام و تجمیع مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم بانام و وارد شوید سهم بی نام وارد شوید ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1397 به تصویب رسید . - 2 موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی ، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . - 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1397 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم با نام و وارد شوید سهم بی نام، به ارزش هر سهم وارد شوید ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش971010206664728  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سولیکو کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
در شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 وشناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/10/1397 در اجرای بند ز ماده 111 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و آئین نامه اجرایی آن کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت بستنی و لبنیات بهاران گل سهامی خاص به شماره ثبت 7756 وشناسه ملی وارد شوید به عنوان ادغام شونده به قیمت دفاتر قانونی در شرکت سولیکو کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 وشناسه ملی وارد شوید ادغام گردید.در نتیجه سرمایه شرکت سولیکو کاله پس از ادغام و تجمیع مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم بانام و وارد شوید سهم بی نام وارد شوید ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش971011138929876  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-1 نام شرکت به " سولیکو کاله " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-1 نام شرکت به " سولیکو کاله " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 02/07/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی وارد شوید و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی وارد شوید و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 02/07/1399.
ش970722472992431  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 02/07/1399 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. -2 آقای مهران سیدی راد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ 02/07/1399 انتخاب گردید. -3 کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از چهار نفر(سه نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر معتبر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هریک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش970722983990652  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1396 به تصویب رسید. 2 موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1396 در اجرای بند ز ماده 111 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و آئین نامه اجرایی آن کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت صنایع بسته بندی کاچ سهامی خاص به شماره ثبت 2639 وشناسه ملی وارد شوید به عنوان ادغام شونده به قیمت دفاتر قانونی در شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 وشناسه ملی وارد شوید ادغام گردید. در نتیجه سرمایه شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله پس از ادغام و تجمیع مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم بانام و وارد شوید سهم بی نام وارد شوید ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات فرآورده های دامی، مکمل های دارویی و غذایی دامپروری، افزودنیهای مجاز خوراک و دام و طیور و آبزیان، کنسانتره و پریمکس و مواد بیولوژیک، خوراک دام آماده، نهاده های و فرآورده های دام و طیور و آبزیان، واکسنهای دام و طیور و آبزیان، مواد اولیه داروهای دامپزشکی و دامپروری، داروهای آماده به مصرف دامپزشکی، وسایل و تجهیزات و ماشین آلات دامپزشکی، دامپروری و کشاورزی، توزیع و پخش و هر گونه عملیات و معاملات مجاز بازرگانی کلیه فرآورده های مذکور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
در شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 وشناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/1396 در اجرای بند ز ماده 111 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و آئین نامه اجرایی آن کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت تیشتر صنعت بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت 7393 وشناسه ملی وارد شوید به عنوان ادغام شونده به قیمت دفاتر قانونی در شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت 526 وشناسه ملی وارد شوید ادغام گردید. در نتیجه سرمایه شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله پس از ادغام و تجمیع مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم بانام و وارد شوید سهم بی نام وارد شوید ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1395 به تصویب رسید. - 2 موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت 937 و شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سال مالی شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: سال مالی شرکت عبارت است از یک سال کامل شمسی از 11/10 هر سال تا 10/10 سال بعد معادل 1/1 تا 31/12 سال میلادی، بدیهی است در صورتی که در اثر حلول وصف کبیسه سال یا هر علت دیگر در مطابقت ایام سال اختلافی حاصل شود ملاک، محاسبه شروع آن سال روزی از سال شمسی خواهد_بود که منطبق به 1/1 سال میلادی باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهیه و توزیع ظروف یکبار مصرف (ظرف pet پریفرم ورق پلی استایرین پلاستیکی بادی پلاستیکی تزریقی)، بسته بندی مواد غذایی، انواع فیلمهای پلاستیکی، انواع نی های پلاستیکی، انواع ورق، pet پی ای تی انواع ورق (pp پلی پروپیلن)، انواع ظروف ترموفرمینگی pp و pet، انواع ظروف IML، انواع پریفرم pet اسلیوهای حرارتی و لیبل زنی انواع ظروف و سایر محصولات پلاستیکی، بسته بندی مواد غذایی و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری، خرید و فروش مواد و تجهیزات مجاز، ایجاد و راه اندازی مراکز مطالعاتی و آزمایشگاهی در حوزه های مرتبط با فعالیت، تولید گرانول پلیمری پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 08/07/1397 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی وارد شوید و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی وارد شوید و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 08/07/1397. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 08/07/1397 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. 2 آقای مهران سیدی راد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ 08/07/1397 انتخاب گردید. 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات، صادرات، تولید، توزیع، فروش و بازاریابی انواع محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی مربوط به نوزادان و کودکان و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 10/10/1394 به تصویب رسید 2 موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت 178 وشناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی وارد شوید را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت معین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مواد اولیه و خوراک آماده دام شامل مواد غذائی متراکم و مکمل های غذائی دام - داروهای دام پزشکی، مواد بیولوژیک، سموم دام پزشکی و مواد ضد عفونی کننده و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توليدفرآورده هاي لبني كاله شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
عطف به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1394 با توجه باینکه جهت تحقق افزایش سرمایه به هیئت مدیره تفویض اختیار شده است موردی از موارد آگهی ندارد.
ش940517693376471 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۲۶ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1394 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به1267200سهم با نام و 172800سهم بی نام ، به ارزش هر سهم وارد شوید ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش940517398309776 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده های لبنی کاله سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۲۶ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای مهران سیدی راد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تا تاریخ 01/08/1395 برای بقیه دوره تعیین گردید. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از چهار نفر( سه نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش940517139220156 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۲۶ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت937 و شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی ، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به دوره مالی از تاریخ 01/07/1393 منتهی به 10/10/1393 به تصویب رسید.
ش940420672824339 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت 937 و شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1393 به تصویب رسید.
ش940205457196505  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
پیرو آگهی شماره 20675/93/02 ـ 2/7/1393
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/8/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی وارد شوید و آقای رمضان سلیمانی بشماره ملی وارد شوید و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی 2141832446
2ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه 1/8/1393 آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا منصوریان خارج از سهامداران بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و شخص مدیر عامل) و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش1889008 مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
پیرو آگهی شماره 14573/93/02ـ13/5/93 باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/6/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
سال مالی شرکت از تاریخ 11/10 هر سال تا تاریخ 10/10 سال بعد بشرح مندرج در صورتجلسه و ماده مربوطه اساسنامه تغییر یافت.
ش1880980 مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۳۴۰۷۴/۹۲/۰۲ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1/4/1393 تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
یک بند و یک تبصره به ماده 43 ـ اساسنامه به شرح مندرج صورت جلسه اضافه گردیده به تصویب مجمع رسید.
ش1862228 مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص بشماره ثبت ۵۲۶ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۶۳۱۱۴ـ۴۶۱۶۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
پیرو آگهی شماره 24462/92/02 ـ 13/8/92 باستناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخه 15 و 26/10/92 تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
1ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی وارد شوید و آقای هاشم صرافی ملایری بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
2ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/92 بتصویب مجمع رسیده است.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
4ـ به موضوع شرکت عبارت (تهیه ـ تولید و توزیع انواع غذای کودک) با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اضافه گردیده است.
ش1772946 ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص بشماره ثبت ۵۲۶ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۹۰۲/۹۲/۰۲ ـ ۱۸/۱/۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 7/6/92 تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
به موضوع شرکت عبارت ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی به دوائر تولیدی ارگانهای دولتی نهادهای خصوصی و سایر فعالیتهای مربوطه اضافه گردید.
ش1729751 ثبت شرکتهای آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۲۶ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۲۶۶۱۱/۹۱/۰۲ ۲۸/۸/۱۳۹۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۲/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش و آقای ج واد وقار به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1391 به تصویب رسیده_است. ش وارد شوید ثبت شرکتهای آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت فرآورده‌های لبنی کاله (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۳۳۴/۹۲/۰۲ ۱۱/۱/۱۳۹۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۲/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 10/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال به مبلغ هفتصد و بیست میلیارد ریال منقسم به وارد شوید سهم بی نام و وارد شوید سهم با نام یک میلیون ریالی که تماما پرداخت شده از طریق گزارش کارشناس رسمی (مازاد تجدید ارزیابی) افزایش یافته_است. ش وارد شوید ثبت شرکتهای آمل

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۲۶ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۲۷۰۸/۹۱/۰۲ـ ۲۸/۱/۹۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/8/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش و آقای جواد وقار به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
2ـ اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامعلی سلیمانی و رمضان سلیمانی و بهمن سلیمانی
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
4ـ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1/8/91 آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رییس هیات مدیره و آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای حمیدرضا منصوریان خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش1605123 ثبت شرکتهای آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۲۶ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
پیرو آگهی شماره 2708/91/02ـ 28/1/91

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/8/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش و آقای جواد وقار به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

2ـ اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامعلی سلیمانی و رمضان سلیمانی و بهمن سلیمانی

3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

4ـ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1/8/91 آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رییس هیات مدیره و آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای حمیدرضا منصوریان خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت شرکتهای آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
پیرو آگهی شماره 47143/90/02 24/11/1390 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 28/10/1390 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش و آقای جواد وقار به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1390 به تصویب مجمع رسید. ثبت شرکتهای آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۴۷۱۴۳/۹۰/۰۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 28/10/1390 تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
1ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش و آقای جواد وقار به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
3ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1390 به تصویب مجمع رسید.
ش1140853 ثبت شرکتهای آمل

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۲۶ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۴/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۵/۰۱
پیرو آگهی شماره 9568/02 ـ 4/3/90 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ 18/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای امیرحسین سلیمانی از عضویت در هیئت‎مدیره خارج گردیده و بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 18/3/90 امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضاء متفق دو نفر از چهارنفر آقایان غلامعلی سلیمانی و رمضان سلیمانی و بهمن سلیمانی و حمیدرضا منصوریان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هر یک از آقایان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت اسناد و املاک آمل

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۲۶ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۳/۱۸
پیرو آگهی شماره54891/02ـ12/11/1389

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ7/2/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

با استعفای آقای بهمن سلیمانی از سمت مدیرعاملی موافقت و به جای ایشان آقای حمیدرضا منصوریان خارج از سهامداران بعنوان مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از پنج نفر آقایان غلامعلی سلیمانی و رمضان سلیمانی و بهمن سلیمانی و امیرحسین سلیمانی و حمیدرضا منصوریان همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هریک از نامبردگان فوق همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

ثبت اسناد و املاک آمل

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۲۶به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۹/۲۲
پیرو آگهی شماره 27176/02 ـ 11/6/1389

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/7/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامعلی سلیمانی و رمضان سلیمانی و بهمن سلیمانی و امیرحسین سلیمانی

2ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1/8/1389 آقای غلامعلی سلیمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت اسناد و املاک آمل

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت سولیکو کاله کجاست؟

استان مازندران ، شهرستان آمل ، بخش امامزاده عبدالله ، دهستان بالاخیابان لیتکوه ، آبادی کارچی کلا، محله کارچی کلا ، جاده نور ، خیابان بهار ، پلاک 1 ، طبقه همکف

👨‍⚖️ مدیران شرکت سولیکو کاله چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : بهمن سلیمانی , رمضان سلیمانی , حمیدرضا منصوریان

🔍 وضعیت شرکت سولیکو کاله چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.