رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

مؤسسه آوای مشاهیر

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
مؤسسه آوای مشاهیر
ستان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز، محله فرهنگ شهر ، خیابان ش ایمانی ، بن بست دوستان ، پلاک 0 ، طبقه پنجم ، واحد 10 کدپستی 7184841376
  • تاریخ تأسیس  1392/8/26
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  2347
  • شناسه ملی  10530512641
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  2
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   2

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1398/8/4
آگهی 14821257
آگهی تغییرات آوای مشاهیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2347 و شناسه ملی 10530512641
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم مریم سالک بادریافت مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه ، از موسسه خارج گردید و دیگر هیچ حق و حقوقی در موسسه ندارد. آقای غلامعلی سالک بادریافت مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه ، از موسسه خارج گردید و دیگر هیچ حق و حقوقی در موسسه ندارد. * سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای محمد رضا حفار سروستانی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم ساره حفار سروستانی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه ش980704929628730  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/4
آگهی 14821259
آگهی تغییرات آوای مشاهیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2347 و شناسه ملی 10530512641
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب و تعیین سمت گردیدند: آقای محمد رضا حفار سروستانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و خانم ساره حفار سروستانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها وسایر نامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد ش980704734665222  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/4
آگهی 14821269
آگهی تغییرات آوای مشاهیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2347 و شناسه ملی 10530512641
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس موسسه: استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز، محله فرهنگ شهر ، خیابان ش ایمانی ، بن بست دوستان ، پلاک 0 ، طبقه پنجم ، واحد 10 کدپستی وارد شوید تعیین وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ـ موارد ذیل به موضوع موسسه اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: کارآفرینی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور ش980704496393574  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/4
آگهی 14821255
آگهی تغییرات آوای مشاهیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2347 و شناسه ملی 10530512641
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد رضا حفار سروستانی به شماره ملی وارد شوید باپرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه ، در ردیف شرکاء قرار گرفت خانم ساره حفار سروستانی به شماره ملی وارد شوید باپرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه ، در ردیف شرکاء قرار گرفت. * سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: خانم مریم سالک دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای غلامعلی سالک دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا حفار سروستانی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم ساره حفار سروستانی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه ش980704333364619  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi