صنعتی مینو

معرفی
اطلاعات نماد بورسی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
صنعتی مینو
استان زنجان - شهرستان خرمدره - بخش مرکزی - شهر خرمدره-خرم-خیابان مینو-خیابان (امام خمینی)-پلاک 0-طبقه همکف- کدپستی 4571817576
  • تاریخ تأسیس  1351/4/24
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت سهامی عام
  • شماره ثبت  17
  • شناسه ملی  10460002140
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  17
  • آگهی‌ها  31
نوع فعالیت : تولیدی / بازرگانی
فیلد فعالیت : واردات مواد اولیه صنایع غذایی و تولید مواد غذایی مانند اسنک ،بیسکویت ،شکلات و...
تاریخچه : این شرکت در تاریخ 1351/04/21 با شماره 17 در تهران ثبت شده و با اخذ کارت بازرگانی شماره 290112 صادره در تاریخ 1392/05/01 مبادرت به واردات مواد اولیه صنایع غذایی می نماید و با اخذ پروانه بهره برداری شماره 118/11784 به تاریخ 1389/07/11 مبادرت به تولید مواد غذایی مانند اسنک ،بیسکویت ،شکلات و... نموده است.

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   17
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   4
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   11
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

اطلاعات نماد غصينو

  • مشاهده در  Tsetmc کدال
  • تلفن  44543166-48831390
  • آدرس امور سهام  تهران-کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج -شرکت مینو
نام سهامدار
تعداد
درصد
ارزش
شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان-سهامی خاص- 3B 80.2 174,606B
موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان 479M 11.1 24,186B

پورتفوی بورسی شرکت صنعتی مینو-سهامی عام-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

محصولات

خروجی اکسل

ظرفیت تولید

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
40908101 EUR 261,354 30,970,456,110 261,354
94414622 EUR 230,496 11,205,332,544 * 230,496 *
45442379 EUR 128,872 18,306,267,600 128,872
13525969 EUR 99,500 8,768,437,500 99,500
31647782 CNY 687,443 11,789,653,624 91,029
جهت مشاهده همه 37 مورد و مجموع وارد شوید

قراردادهای دولتی

مجموع  1,471,534,303 ریال
ارگان
سفارش
مبلغ
توانیر بیسکویت سبوس دار با شیره خرما ظرف لیوانی 200 g نام تجارتی ساقه طلایی 318,825,000
وزارت ورزش و امور جوانان بیسکویت کرمدار نوع بسته بندی بسته پرلایزی لمینت شده وزن 140 g نام تجارتی ساقه طلایی 235,211,100
سازمان تأمین اجتماعی بیسکویت با آرد جو و شهد توت نوع بسته بندی جعبه مقوایی وزن 750 g نام تجارتی ساقه طلایی 141,427,500
توانیر بیسکویت پذیرایی کرمدار سبوس دار جعبه مقوایی 576 g نام تجارتی ساقه طلایی 126,579,084
سازمان تأمین اجتماعی بیسکویت با آرد جو و شهد توت نوع بسته بندی جعبه مقوایی وزن 750 g نام تجارتی ساقه طلایی 86,328,000
جهت مشاهده همه 18 مورد و مجموع وارد شوید
مجموع 1,471,534,303

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  31
تاریخ
متن آگهی
1399/4/23
آگهی 15297751
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17 و شناسه ملی 10460002140
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پنداربه شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1399 انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش990418403510670  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/16
آگهی 15288354
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17 و شناسه ملی 10460002140
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/03/1399 وباستنادنامه شماره 042-999/605010 مورخ03/04/99 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام عادی از محل تجدید ارزیابی دارایی (فقط زمین) افزایش یافت. در نتیجه ماده 5 اساسنامه شرکت اصلاح گردید: ش990414981295431  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/5
آگهی 14746462
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای فرج اله فصیحی رامندی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره * آقای سید محسن قطبی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیات مدیره * آقای محمدعلی ملتجائی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره * آقای کامران راستی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره *آقای افشین حیدری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. * آقای محمدتقی قلندرلکی به شماره ملی وارد شوید برای مدت 2 سال بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. * هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: 1ـ 6 ـ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. 2ـ 6 ـ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. 3ـ 6 ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی آنان بر مبنای آئین نامه های مصوب هیات مدیره، نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت. 4 ـ 6 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. 5 ـ 6 ـ وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. 6 ـ 6 ـ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. 7 ـ 6 ـ تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور. 8 ـ 6 ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارائه صورتهای مالی 6 ماهه و سالانه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار. 9 ـ 6 ـ تنظیم صورت دارائی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده 232 قانون تجارت. 10 ـ 6 ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی، جهت تصویب در هیات مدیره. 11ـ 6 ـ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب در هیات مدیره. 12ـ 6 ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات و اعتبار از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی. 13ـ 6 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علائم تجاری و اختراعات. 14 ـ 6 ـ حق اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری در دادسراها، دادگاه ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی و عمومی، حق مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرآیند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضاء قراردادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، قرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی و تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم، تأمین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیرولو کرارا. * کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به انضمام مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل، منفرداً و مهر شرکت معتبر است.
ش980516818104657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/9
آگهی 14669236
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * ترازنامه ، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/97 شرکت مورد تصویب قرار گرفت . * مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب گردیدند . * روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . *اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از : شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ( به شناسه ملی وارد شوید ) شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان ( به شناسه ملی وارد شوید ) مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان ( به شناسه ملی وارد شوید ) شرکت صنعتی پارس مینو ( به شناسه ملی وارد شوید ) شرکت قاسم ایران ( به شناسه ملی وارد شوید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/10
آگهی 14160924
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به انضمام مهر شرکت و در صورت غیاب هر یک، با امضاء فرد حاضر(مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
ش970518928660645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/10
آگهی 14136711
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای مجید غلاث با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ. آقای محسن قطبی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم طاهره سخت باز با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 3046 مورخ 30/03/97 بعنوان عضو جدید هیئت مدیره جایگزین آقای وحید هوشنگ نژاد ـ. آقای فرج اله فصیحی رامندی با کدملی وارد شوید به نمایندگی رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی10101519750 بعنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای محمدعلی ملتجائی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدتقی قلندرلکی به شماره کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
ش970502428599340 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/23
آگهی 14108226
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1397 ونامه شماره 36250/122 مورخه 7/4/97 سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/96 مورد تصویب قرار گرفت. * موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب گردیدند. * روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/8
آگهی 13874647
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت به: استان زنجان شهرستان خرمدره بخش مرکزی شهر خرمدره خرم خیابان مینو خیابان (امام خمینی) پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/5
آگهی 13762329
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاءمدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودرغیاب هریک با امضامدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/8
آگهی 13675155
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید غلاث با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 100632/ آ مورخ 08/06/96 بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای وحید هوشنگ نژاد با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 1305 مورخ 11/06/96 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای فرج اله فصیحی رامندی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 049/196 مورخ 08/06/96 بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای محسن قطبی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 12344/ م. آ مورخ 30/06/96 بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای محمدعلی ملتجائی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 23/3000/ آ. پ. م مورخ 28/06/96 بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای محمدتقی قلندرلکی به شماره کد ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تاتاریخ 07/04/98 انتخاب گردیدند.. طی ماده 37 اساسنامه شرکت، هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: 6 1 اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره 6 2 انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت 6 3 نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت به استثناء مدیران. 6 4 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. 6 5 وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع 6 6 افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها 6 7 تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور 6 8 تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار 6 9 تنظیم صورت دارائی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده 232 قانون تجارت 6 10 پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی 6 11 پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب در هیئت مدیره 6 12 پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار 6 13 اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت با رعایت مصالح شرکت 6 14 مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات 6 15 حق اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوی حقوقی و کیفری در دادسراها، دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی و عمومی، حق مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرایند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدیدنظر خواهی_، فرجام خواهی_و وا خواهی_، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضاء قرادادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، تامین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر و لوکرارا. *امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/20
آگهی 13495762
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای حقوقی هیئت مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان (به شناسه ملی 10100353165) شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (به شناسه ملی 10102509615) شرکت صنعتی پارس مینو (به شناسه ملی 10100320247) شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (به شناسه ملی 10101519750) موسسه فرهنگی پیام آزادگان (به شناسه ملی 10100624195) ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/20
آگهی 13495765
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: انجام آزمون در دامنه فعالیت اصلی اساسنامه شرکت، درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای لازم وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/12
آگهی 13486024
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/04/1396 پیرو آگهی مکانیزه شماره وارد شوید مورخ 03/04/1396 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 680 میلیارد ریال به 1000 میلیارد ریال منقسم به 1000 میلیون سهم یکهزار ریالی از محل سود انباشته تاریخ صورتجلسه هیات مدیره 31/03/1396 صحیح است که بدین ترتیب اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/10
آگهی 13484046
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
- بنا به تفویض اختیارمجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/94 به هیات مدیره ونامه شماره 031/ 343093/969 مورخ 31/03/1396 سازمان بورس واوراق بهاداروبه استناد صورتجلسه‌ی هیات مدیره مورخ 17/03/1396 سرمایه شرکت ازمبلغ 680 میلیاردریال به 1000 میلیاردریال منقسم به 1000 میلیون سهم یکهزاریالی ازمحل سودانباشته افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/26
آگهی 12956047
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی قلندرلکی با شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و بخشی از اختیارات و وظایف هیئت مدیره از ماده 37 اساسنامه به ایشان تفویض گردید: 1 اداره شرکت و حفظ اموال و منافع آن و جلوگیری از تضییع و ورود ضرر و زیان به آن، حسب مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره. 2 انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. 3 نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت به استناء مدیران 4 نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. 5 تهیه و ارایه ایین نامه‌های داخلی شرکت برای تصویب به هیئت مدیره. 6 وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. 7 افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. 8 تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور. 9 تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار. 1 0 تنظیم صورت دارائی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده 232 قانون تجارت. 1 1 تهیه، پیشنهاد و ارایه بودجه شرکت برای تصویب به هیئت مدیره. 12 پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار 13 استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات جاری در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و ایین نامه داخلی شرکت. 14 انجام معاملات در چارچوب ماده 2 اساسنامه و طبق آئین نامه معاملات. 1 5 انجام مبادرت به تقاضای و اقدام برای هرگونه علائم تجاری و اختراعات برای شرکت. 1 6 اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوی حقوقی و کیفری در دادسراها، دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی و عمومی، مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرآیند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدید نظر خواهی_، فرجام خواهی_و واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، امضاء قراردادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، تامین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیرو لوکرارا، امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/14
آگهی 12916085
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/10
آگهی 12668239
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محمد جعفر صفویان با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ 16/3/1396 انتخاب شدند ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/3
آگهی 12593863
آگهی تغییرات شرکت صنعتي مينو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای حسین علی اکبرزاده به شماره کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 194,107 مورخ 15/09/94بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. آقای وحید هوشنگ نژاد به شماره کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی10100353165 به موجب حکم شماره 9067 مورخ 08/09/94 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. آقای محمد طالبی به شماره کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 2058 مورخ 16/09/94 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. آقای سید محسن قطبی به شماره کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 11912/م.آ مورخ 09/08/94 بعنوان عضوهیئت مدیره انتخاب گردیدند.. آقای مصطفی یاسایی به شماره کدملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه فرهنگی پیام آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره وارد شوید مورخ 05/08/94 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. آقای حمیدرضا قدری به شماره کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب و در حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل مشخص گردید.. ضمناً هیات مدیره اختیارات مواد ذیل از ماده 37 اساسنامه را به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض نمود.. اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. استخدام کارکنان شرکت،تعیین شغل،حقوق و دستمزد،پاداش،ترفیع،تنبیه،معافیت و خروج از خدمت،بازنشستگی بر مبنای آئین نامه های مصوب هیات مدیره،نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. وصول مطالبات شرکت،پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار. تنظیم صورت دارائی،دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده 232 قانون تجارت. پیشنهاد آئین نامه های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب در هیات مدیره. پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار. اقامه دعوی دیگران و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت با رعایت مصالح شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات. حق اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوی حقوقی و کیفری در دادسراها،دادگاه ها،دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری،دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی و عمومی ،حق مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرایند دادرسی از آغاز تا خاتمه ،حق تجدیدنظر خواهی،فرجام خواهی و وا خواهی،اعاده دادرسی،مصالحه و سازش،استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل،حق امضاء قرادادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم قطی داور،درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ،اقرار در ماهیت دعوی،جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن،ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث،قبول یا رد سوگند،تامین خواسته،تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم،تامین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر و لوکرارا. انجام سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل ارجاع خواهد شد. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
ش941019556497430  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/30
آگهی 12378359
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *سرمایه شرکت از مبلغ 500.000.000.000 ریال به مبلغ 680.000.000.000. ریال منقسم به 680.000.000 سهم یک هزار ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش940621769856224 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/4/22
آگهی 12263631
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/93 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی ایران مشهودبه شناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ اعضای هیئت مدیره برای دو سال آینده به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان (به شناسه ملی 10100353165) شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (به شناسه ملی 10102509615) شرکت صنعتی پارس مینو (به شناسه ملی 10100320247) شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (به شناسه ملی 10101519750) موسسه فرهنگی پیام آزادگان (به شناسه ملی 10100624195)
ش940413190240891 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/27
آگهی 1665568
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام مینو شماره ثبت ۱۷ خرمدره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه 22/6/93 با توجه بتصویب افزایش سرمایه طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/12/92 به میزان 260 میلیارد ریال و عملی شدن 180 میلیارد ریال آن براساس مجمع مذکور هیئت مدیره براساس تفویض اختیار مجمع فوق الذکر و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره 284760/121 ـ 10/6/93 با عملی شدن 80 میلیارد ریال مابقی از محل سود انباشته موافقت نموده در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 420 میلیارد ریال منقسم به 420 میلیون سهم بانام یک هزار ریالی از طریق صدور سهام جدید بمبلغ 500 میلیارد ریال منقسم به 500 میلیون سهم بانام یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش33489000011101924902 رئیس ثبت اسناد و املاک خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/30
آگهی 1534201
آگهی تصمیمات در شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شماره ثبت ۱۷ به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 21/03/1393 تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید:
1) ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال منتهی به 29/12/1392 شرکت به شرح صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت.
2) موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حقالزحمه متعلقه به هیئتمدیره شرکت تفویض شد.
3) مبلغ پاداش هیئتمدیره چهار میلیارد ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
4) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
5) تصویب حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره ماهانه به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال ناخالص به ازاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
6) تقسیم سود شرکت معادل 252 میلیارد ریال به ازاء هر سهم 600 ریال بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید.
ش33489000011101496507 رئیس ثبت اسناد و املاک خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/1
آگهی 1438704
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام مینو شماره ثبت ۱۷ خرمدره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/92 و نامه شماره 261283/121 تاریخ 28/12/92 سازمان بورس و اوراق بهادار و اظهارنامه ارائه شده و گزارش توجیهی بازرس قانونی (تادیه) سرمایه شرکت از محل سود انباشته از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 000/000/000/240 ریال بمبلغ 000/000/000/420 ریال منقسم به 420 میلیون سهم با نام یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. افزایش سرمایه مرحله دوم از 000/000/000/420 ریال به 000/000/000/500 ریال به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.
ش33489000011101346686 رئیس ثبت اسناد خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/30
آگهی 1159988
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت صنعتی مینو (خرم دره) شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 28/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1 ) آقای سعید اوحدی با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان کد ملی وارد شوید بموجب حکم شماره 4036/آ مورخ 20/3/92 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
2) آقای سید محمد مدرس نیا یزدی کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو کد ملی وارد شوید بموجب حکم شماره 746/پ مورخ 11/4/92 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
3) خانم طاهره سخت باز با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شناسه ملی وارد شوید بموجب حکم شماره 11419/ م.آ مورخ 18/4/92 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
4) آقای حسین علی اکبرزاده با کد ملی وارد شوید با نمایندگی از شرکت رهاورد سازندگی آزادگان شناسه ملی وارد شوید بموجب حکم شماره 091/192 مورخ 12/5/92 بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
5) آقای دکتر فرهاد رمضان با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از موسسه فرهنگی پیام آزادگان شناسه ملی وارد شوید بموجب حکم شماره وارد شوید مورخ 28/5/92 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
6) آقای حمید رضا قدری بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند و هیئت مدیره از زحمات آقای احمد ابوترابی تشکر و قدر دانی نمود.
ش33489000011100403135 رئیس ثبت اسناد خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/26
آگهی 1101354
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت صنعتی مینو سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1) تراز نامه صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 شرکت بشرح صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت.
2) موسسه حسابرسی ایران مشهود (شناسه ملی 10100322973) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند (شناسه ملی 10100174390) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض شد.
3) مبلغ پاداش هیئت مدیره چهار میلیارد ریال بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
4) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
5) اعضای حقوقی هیئت مدیره برای دو سال آینده بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
ـ شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان (شناسه ملی 10100353165)
ـ شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (شناسه ملی 10102509615)
ـ شرکت صنعتی پارس مینو (شناسه ملی 10100320247)
ـ شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (شناسه ملی 10101519750)
ـ موسسه فرهنگی پیام آزادگان (شناسه ملی 10100624195)
6) معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت بتصویب مجمع عمومی رسید.
7) تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهانه مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال خالص به ازاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
8) تقسیم سود شرکت معادل یکصد و نود و دو میلیارد ریال به ازاء هر سهم هشتصد ریال بین صاحبان سهام بتصویب مجمع عمومی رسید.
ش33489000011100144983 رئیس ثبت اسناد خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/2/19
آگهی 1039742
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام صنعتی مینو شماره ثبت ۱۷ خرم دره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهار نامه ارائه شده مورخ 28/12/91 که برابر نامه شماره 216523/121 مورخ 21/1/92 به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده_است، سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/120 ریال بمبلغ 000/000/000/240 ریال منقسم به 240 میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت؛ در نتیجه ماده 5 اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید رئیس ثبت اسناد و املاک خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/19
آگهی 737717
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سهامی عام صنعتی مینوشماره ثبت ۱۷ خرمدره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 12/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ هیئت مدیره از زحمات آقای ابوالحسن خلیلی که تا تاریخ 17/5/91 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه نموده اند تشکر و قدردانی نمودند.
2ـ بموجب حکم شماره 1217/پ مورخ 18/5/91 خانم طاهره سخت باز بعنوان نماینده شرکت پارس مینو و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
3ـ آقای سید محمد مدرس نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
4ـ در ضمن موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت راده بعنوان بازرس علی البدل می باشند که در آگهی قبیل اشتباها موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت را منتشر شده است.
ش23489000011105438404 رئیس ثبت اسناد خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/19
آگهی 11790334
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سهامی عام صنعتی مینوشماره ثبت ۱۷ خرمدره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 12/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1ـ هیئت مدیره از زحمات آقای ابوالحسن خلیلی که تا تاریخ 17/5/91 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه نموده‌اند تشکر و قدردانی نمودند.

2ـ بموجب حکم شماره 1217/پ مورخ 18/5/91 خانم طاهره سخت باز بعنوان نماینده شرکت پارس مینو و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

3ـ آقای سید محمد مدرس نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

4ـ در ضمن موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت راده بعنوان بازرس علی‌البدل می‌باشند که در آگهی قبیل اشتباها موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت را منتشر شده است.

رئیس ثبت اسناد خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/24
آگهی 457362

آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو (سهامی عام)
به شماره ثبت 17 خرمدره به شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/7/90 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 159674/121 مورخ 1/9/90 اساسنامه شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
ش33489000011100007578 رئیس ثبت خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/24
آگهی 10727281
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷ خرمدره به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/7/90 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 159674/121 مورخ 1/9/90 اساسنامه شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

رئیس ثبت خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/7/30
آگهی 11895712
آگهی تغییرات در شرکت صنعتی مینو سهامی عام بشماره ثبت ۱۷ خرمدره به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 3/7/90 و هیئت مدیره مورخه 7/7/90 تغییرات ذیل بعمل آمد.

1ـ به موجب حکم شماره 2191/آ مورخ 3/7/90 آقای سعید اوحدی بعنوان نماینده شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان و رئیس هیئت مدیره .

2ـ بموجب حکم شماره 1571/پ مورخ 4/7/90 آقای ابوالحسن خلیلی بعنوان نماینده شرکت صنعتی پارس مینو و نائب رئیس هیئت مدیره

3ـ بموجب حکم شماره 1130/م.آ مورخه 4/7/90 آقای حسین علی اکبر زاده بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان و عضو هیئت مدیره.

4ـ بموجب حکم شماره 1978/90 مورخ 4/7/90 آقای سید محمد مدرس نیا یزدی بعنوان نماینده شرکت رهاورد سازندگی آزادگان و عضو هیئت مدیره .

5ـ بموجب حکم شماره 606/پ/آ مورخ 5/7/90 آقای احمد ابو ترابی بعنوان نماینده موسسه فرهنگی پیام آزادگان و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا قدری بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و از زحمات آقایان محمد علی زردبانی، محمدرضا مستجیر، سعید جارودی و محمد تقی گنجی تشکرو قدر دانی بعمل آمد .

رئیس ثبت خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi