شرکت وصال گستر طب

معرفی
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت وصال گستر طب
خراسان رضوی - شهرستان بینالود - بخش شاندیز - دهستان شاندیز - روستا شهرک صنعتی طوس-شهرک صنعتی توس-کوچه فضای سبز-کوچه دانش 6-پلاک 4-قطعه 611-طبقه همکف-- کدپستی 9185183836
  • تاریخ تأسیس  1384/6/12
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  24371
  • شناسه ملی  10380398080
  • کد اقتصادی  411189783876
  • اشخاص  6
  • آگهی‌ها  11
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : انواع تجهیزات دندانپزشکی
تاریخچه : وصال گستر طب در سال 1990 توسط آقای احمدرضا ملازاده در زمینه فروش مواد دندانپزشکی و آزمایشگاهی تأسیس شد و پس از سه سال اقدام به فروش تجهیزات دندانپزشکی و آزمایشگاهی کرد. در سال 1993 با حمایت از صنایع داخلی تولید تجهیزات آزمایشگاهی در استان خراسان شروع به کار کرد و توزیع آن در کل ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان بهبود یافت. در سال 2016 شروع به تولید واحد دندانپزشکی نمود که به عنوان زیباترین و قوی ترین صندلی ایرانی شناخته می شود.

به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.
وبزی

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   6
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

محصولات

خروجی اکسل

ظرفیت تولید

  • آدرس کارخانه  خراسان رضوي بينالود فاز دو انديشه 7- دانش 6- قطعه 611
  • تلفن  5132225780
  • تاریخ مجوز  1399/3/29

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
36690868 EUR 132,000 15,359,520,000 132,000
41896605 CNY 796,840 12,151,810,000 101,740
52399844 CNY 644,000 9,660,000,000 82,802
53001542 CNY 513,734 11,173,707,975 66,631
52399844 CNY 495,560 7,631,624,000 65,161
جهت مشاهده همه 30 مورد و مجموع وارد شوید

قراردادهای دولتی

مجموع  596,400,000 ریال
ارگان
سفارش
مبلغ
پلی کلینیک تامین اجتماعی گناباد- مدیریت درمان خراسان رضوی یونیت دندانپزشکی همراه با صندلی مدل D5200 فاقد نام تجارتی مرجع سازنده وصال گستر طب 596,400,000
مجموع 596,400,000

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1399/10/2
آگهی 15556311
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24371 و شناسه ملی 10380398080
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بازرس اصلی آقای ابوالقاسم حسین زاده به کد ملی وارد شوید و بازرس علی البدل آقای محمد رضا اعظمی به کد ملی وارد شوید برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/10/2
آگهی 15556313
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24371 و شناسه ملی 10380398080
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید: تولید بسته بندی ، توزیع ، پخش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/10/2
آگهی 15556314
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24371 و شناسه ملی 10380398080
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/09/1399 بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : ماده اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/25
آگهی 15198060
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24371 و شناسه ملی 10380398080
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمدرضا ملازاده ریابی به کدملی وارد شوید بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم ریحانه ایرانیان به کدملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره خانم زیبا ملازاده ریابی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش990216586893328 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/25
آگهی 15198066
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24371 و شناسه ملی 10380398080
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ابوالقاسم حسین زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا اعظمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احمدرضا ملازاده ریابی به کدملی وارد شوید خانم ریحانه ایرانیان به کدملی وارد شوید خانم زیبا ملازاده ریابی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان برای سال مالی 1396 و 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ش990216908940504 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/16
آگهی 15059543
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24371 و شناسه ملی 10380398080
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای احمدرضا ملازاده ریابی وارد شوید و خانم ریحانه ایرانیان0943361311 و خانم زیبا ملازاده ریابی وارد شوید به سمت اضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ 2آقای ابوالقاسم حسین زاده وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا اعظمی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش981103411637483  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/26
آگهی 13871708
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۸۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای احمدرضا ملازاده ریابی به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ریحانه ایرانیان وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم زیبا ملازاده ریابی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا ملازاده ریابی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء آقای احمدرضا ملازاده ریابی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/16
آگهی 13712984
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۸۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد شهرک صنعتی طوس خیابان اندیشه 7. دانش 6 پلاک 4 قطعه 611 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/1
آگهی 13614839
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۸۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد خیابان مطهری نبش مطهری 8 پلاک 32 طبقه فوقانی کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/9
آگهی 13317208
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۸۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 1 آقای احمد رضا ملازاده ریابی به شماره ملی وارد شوید 2 خانم ریحانه ایرانیان به شماره ملی وارد شوید 3 آقای مهدی اسمعیل زاده به شماره ملی وارد شوید روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. بازرسین شرکت به شرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: 1 آقای ابوالقاسم حسین زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی 2 آقای محمد رضا اعظمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/9
آگهی 13317236
آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۸۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای احمد رضا ملازاده ریابی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2 خانم ریحانه ایرانیان به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3 آقای مهدی اسمعیل زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره _ آقای احمد رضا ملازاده ریابی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضائ احمد رضا ملازاده ریابی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi