رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 3,000 میلیارد ریال
Thriva
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر
تهران- خیابان ملاصدرا-خیابان شیراز جنوبی- ابتدای خیابان برزیل غربی- پلاک25 کدپستی 1435814641
  • تاریخ تأسیس  1391/8/8
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
  • شماره ثبت  431001
  • شناسه ملی  10320827923
  • کد اقتصادی  411416383715
  • اشخاص  21
  • آگهی‌ها  32
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   21
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   7
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   3,000,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  32
تاریخ
متن آگهی
1400/6/21
آگهی 16012355
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت‌های سود و زیان برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 مورد تصویب قرار گرفت - مؤسسه حسابرسی رازدار به شماره شناسه وارد شوید به‌عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره شناسه وارد شوید به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/5/13
آگهی 15944392
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
آگهی اصلاحی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید پیرو آگهی مکانیزه شماره وارد شوید مورخ 13/04/1400 سرمایه شرکت از مبلغ 3000 میلیارد ریال به مبلغ 9000 میلیارد ریال منقسم به وارد شوید سهم عادی 1000ریالی بانام افزایش یافته که بدین وسیله اصلاح میگردد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/4/15
آگهی 15893024
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/03/1400 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1399 و مجوز شماره 84446/122 مورخ 23/03/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سرمایه شرکت از مبلغ 3،000 میلیارد ریال به مبلغ 9،000 میلیارد ریال منقسم به 9،000،000،000 سهم عادی یک هزار ریالی ریالی با نام از محل مطالبات حال شده ( مبلغ وارد شوید ریال ) و آورده نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ واریزی به موجب گواهی بانکی شماره 4802/2/1400200 مورخ 06/03/1400 بانک اقتصاد نوین شعبه ایران زمین پرداخت گریده است . ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/1/10
آگهی 15685591
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای غلامرضا شافعی کدملی1582041326 بسمت رییس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و سایر اعضاء در سمتهای خود ابقاءگردیدند. امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور: مقرر گردید، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضای دو عضو هیأت-مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمناً مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد گردید. اختیارات مدیرعامل: 1. استخدام، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و اهداء هدایا به کارکنان شرکت در مناسبت های مختلف و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها و با رعایت آیین نامه های مصوب هییت مدیره و مقررات مربوط. 2. پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره. 3. اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. 4. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 5. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ”2“ اساسنامه شرکت. 6. تقدیم درخواست و پی‌گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها. 7. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. 8. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. 9. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به‌نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به‌نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجراییه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. 10. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. 11. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارایه آن به هیأت‌مدیره 12. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/1/10
آگهی 15685639
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه (سهامی خاص) به شناسه ملی10320630080 بجای شرکت کارت ایران به شناسه ملی 10101789579به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/26
آگهی 15655319
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردید: 1. آقای غلامرضا شافعی، به شماره ملی 1582041326، به نمایندگی از شرکت کارت ایران با شناسه ملی 10101789579، به سمت رییس هیأت مدیره. 2. آقای علیرضا اسلامی به شماره ملی وارد شوید ، به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با شناسه ملی 10103501252، به سمت نایب رییس هیأت مدیره. 3. آقای محمدرضا تابش ، به شماره ملی 4449547871، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره. 4. آقای کریم افشار، به شماره ملی 4370273064، به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی با شناسه ملی 10101788578، به سمت عضو موظف هیأت مدیره ومدیرعامل 5. آقای علیرضا موسوی حسب، به شماره ملی 1861048297، به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی با شناسه ملی 10103290764، به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمناً مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد گردید. اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: 1. استخدام، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و اهداء هدایا به کارکنان شرکت در مناسبت های مختلف و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها و با رعایت آیین نامه های مصوب هییت مدیره و مقررات مربوط. 2. پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره. 3. اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. 4. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 5. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت. 6. تقدیم درخواست و پی‌گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها. 7. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. 8. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. 9. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به‌نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به‌نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجراییه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. 10. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. 11. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارایه آن به هیأت‌مدیره 12. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/26
آگهی 15655324
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا تابش با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره جایگزین آقای محمدصادق عزیزی به شماره ملی0042368261 به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به شناسه ملی 10101750182برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمناً مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد گردید. 3 * اختیارات مدیرعامل: 1. استخدام، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و اهداء هدایا به کارکنان شرکت در مناسبت های مختلف و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها و با رعایت آیین نامه های مصوب هییت مدیره و مقررات مربوط. 2. پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره. 3. اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. 4. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 5. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ”2“ اساسنامه شرکت. 6. تقدیم درخواست و پی‌گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها. 7. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. 8. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. 9. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به‌نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به‌نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجراییه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. 10. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. 11. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارایه آن به هیأت‌مدیره 12. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/15
آگهی 15484737
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی رازدار به شماره شناسه وارد شوید به ‌عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شماره شناسه وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید. اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب گردیدند : - شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی ش م 10101750182 - شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم ش م 10103501252 - شرکت تجارت گستران خوارزمی ش م10103290764 - شرکت کارت ایران ش م 10101789579 - شرکت پایاپای ملی ش م وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/13
آگهی 15171631
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1398 و مجوز شماره 62005,122 مورخ 24/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تغییر سال مالی شرکت: ماده( 48)اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: ماده( 48): "سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال شمسی آغاز و در آخرین روز اسفند ماه همان سال به پایان می رسد. پ990131447944986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/26
آگهی 15002689
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به31/3/98 مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی رازدار به شماره شناسه وارد شوید به عنوان بازرساصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/03/1399 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ981007569230433  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/30
آگهی 14596367
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا شافعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد کبیری اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمدصادق عزیزی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره وآقای حمیدرضا فیالی ، به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا موسوی حسب ، به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای علیرضا اسلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نامه‌های تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_گردید . اختیارات مدیرعامل : استخدام ، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و اهداء هدایا به کارکنان شرکت در مناسبت‌های مختلف و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها و با رعایت آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره و مقررات مربوط . پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره . اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده « 2 » اساسنامه شرکت . تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها . تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری . عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره . تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده « 3 » اساسنامه شرکت ، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ، از طرف شرکت و به نام شرکت ، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و . . . شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعلام اراده و نظر ، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا « اجرائیه » و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و . . . و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت . تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور . تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیأت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/8/27
آگهی 14308054
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به31/3/97 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره شناسه وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)به شناسه ملی 10101750182. شرکت کارت ایران (سهامی خاص)به شناسه ملی 10101789579. شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص)به شناسه ملی 10101788578. شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی 10103501252. شرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی خاص)به شناسه ملی 10103290764.
پ970821542660378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/21
آگهی 14122282
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: غلامرضا شافعی، به شماره ملی 1582041326، به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی10101789579 به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبیری اصفهانی، به شماره ملی0033337421، به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی10101788578 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود اصلانی شهرستانی، به شماره ملی 0030090962، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی10101750182 به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا فیالی، به شماره ملی 4131464225، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا موسوی حسب، به شماره ملی 1861048297، به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا اسلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور: مقرر گردید، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمناً مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد گردید. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده 40اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید 1. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 2. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. 3. اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. 4. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 5. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ”2“ اساسنامه شرکت. 6. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. 7. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری 8. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. 9. تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ”3“ اساسنامه شرکت، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. 10. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجرائیه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. 11. تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. 12. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره 13. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره
پ970425182479837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/4
آگهی 13712840
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 31/3/96 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/3/97 انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به 31/3/97 تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/16
آگهی 13302848
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضی سامی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبیری اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و حمیدرضا فیالی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و علیرضا موسوی حسب به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و علیرضا اسلامی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه‌های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، ضمنا مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_گردید. - بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده 40 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. - اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت ایین نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده «2» اساسنامه شرکت. - تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده «3» اساسنامه شرکت، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره - تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/10
آگهی 13090214
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به 31/3/95 مورد تصویب قرار گرفت.. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به ش م وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به ش م وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند.. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به 31/3/96 تعیین گردید.. اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت 2 سال و به شرح زیر انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ش م وارد شوید - شرکت کارت ایران ش م وارد شوید - شرکت پایاپای ملی ش م وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان ش م وارد شوید - شرکت تجارت گستران خوارزمی ش م وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/17
آگهی 13049336
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کاظمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا اسلامی به کد ملی وارد شوید نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل و آقای حمیدرضا فیالی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا موسوی حسب به کد ملی وارد شوید به جای آقای محمدرضا سراج القوم به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم خوش گفتار به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/17
آگهی 13049359
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، ابتدای خیابان برزیل غربی، پلاک 25 کد پستی وارد شوید تغییر یافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/19
آگهی 12627324
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژي سپهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 31/03/1394 به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی10380076460 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی10100434110 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پ941107549470408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/13
آگهی 12286648
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/04/1394 و مجوز شماره 321012,121 مورخ 22/4/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلامیه تبدیل شرکت به سهامی عام به شرح ذیل می باشد: ـ نام وشماره ثبت شرکت: شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، شماره ثبت وارد شوید ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه های فسیلی و تجدید پذیر و خرید و فروش سایر حامل های انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه، خرید وفروش عمده وخرده برق از داخل و خارج از کشور خرید وفروش برق در بورس انرژی وسواپ سوخت وبرق، انجام معاملات سلف برق، انجام کلیه فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی، سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق وانرژی، سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و خرید و فروش انرژی برق، راه اندازی مدیریت خرید و احداث انواع نیروگاه تولید برق و مقیاس کوچک مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی توسه فناوری انتقال دانش فنی مشارکت در طرح های بهینه سازی نیرو گاه ها برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری تعمیر و نگه داری توسعه و بهینه سازی تاسیسات) سرمایه گذاری احداث و مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر از قبیل برق آبی بادی خورشیدی و. . . . پیش فروش انرژی برق و اخذوام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی و انتشار انواع اوراق بهادار اوراق مشارکت اوراق صکوک سرمایه گذاری در سهام شرکت ها تهیه و تامین ابزار ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت، همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. مبادرت به سایر فعالیتهای که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی خصوصی و داخلی وخارجی ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است به نشانی تهران، خیابان سعادت آباد، سرو غربی، بین چهار راه سرو ومیدان کتاب پلاک 114 طبقه اول واحد 2 جنوبی کدپستی وارد شوید و شرکت فاقد شعب است ـ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود خواهد بود ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال (معادل سه هزار میلیارد ریال) است که به وارد شوید سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسم شده و تماما پرداخت گردیده است ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آ قای علی کاظمی فرزند عباسقلی با ش ش 43 و کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی خاص) با شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا سراج القوم فرزند روح اله با ش ش: 1413 با کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (سهامی خاص) با شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حمیدرضا فیالی فرزند مرادعلی با ش ش: 904 و کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت کارت ایران (سهامی خاص) با شماره ثبت وارد شوید با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا اسلامی فرزند محمدرضا با ش ش: 15 و کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) با شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای ابراهیم خوشگفتار فرزند حیدر با ش ش: 422 وکدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود ـ هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده 52 اساسنامه منحل گردد، تصفیه امورآن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت به شرح ذیل می باشد ـ بدهی های کوتاه مدت وارد شوید میلیون ریال ـ بدهی های بلند مدت وارد شوید میلیون ریال ـ جمع وارد شوید میلیون ریال ـ در تاریخ ترازنامه (صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 30/9/1393) شرکت فاقد بدهی احتمالی ناشی از تضمین تعهدات اشخاص ثالث و دعاوی علیه شرکت موضوع ماده 235 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می باشد. حساب های انتظامی مربوط به تعهدات ثبت و گزارش شده (تسهیلات مالی) به شرح ذیل می باشد ـ اسنادتضمینی نزد شرکت واسپاری سپهر صادرات وارد شوید میلیون ریال ـ اسناد تضمینی نزد بانک صادرات ایران وارد شوید میلیون ریال ـ جمع وارد شوید میلیون ریال ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/12/1393 به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ـ اساسنامه شرکت ودو ترازنامه حساب سود وزیان آن مربوط به 2 سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در دفتر مرکزی شرکت برای مراجعین و علاقه مندان آماده می باشد
پ940431211454842  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/13
آگهی 12132976
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/01/1394 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال بمبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پ940205749657834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/13
آگهی 12132982
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول تیرماه هر سال آغاز و آخر خرداد ماه سال بعد پایان می یابد و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ940205366520210 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/13
آگهی 12132989
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال 30/09/93 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان10100498510 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش10100434110 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ940205487352990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/2
آگهی 1576235
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)ش ملی 10101750182وشرکت تجارت گستران خوارزمی(سهامی خاص) ش ملی 10103290764وشرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان(سهامی خاص)ش ملی 10103501252وشرکت کارت ایران(سهامی خاص) ش ملی وارد شوید وشرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) ش ملی وارد شوید موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی10100182550 به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ930527968996152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/2
آگهی 1576238
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. آقای علی کاظمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا سراج القوم به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضا فیالی به کد ملی 4131464225به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره وآقای علیرضا اسلامی به کد ملی2451432829 نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای ابراهیم خوشگفتار به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و غیره با امضا مدیر عامل و عضو موظف مالی هیات مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضا مدیر عامل یا عضو موظف مالی هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب هم زمان مدیر عامل و عضو موظف مالی با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
پ930527626555977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/25
آگهی 1430634
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی خاص ‌شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به کد ملی 0042333814، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بخ 30/9/92 به تصویب رسید.
پ1815171 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/29
آگهی 1337957
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان سعادت آباد ـ سرو غربی بین چهارراه سرو و میدان کتاب پلاک114 طبقه اول واحد جنوبی کدپستی وارد شوید تغییر یافت.
پ1766119 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/7/30
آگهی 1184463
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 6/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا سراج القوم ش م وارد شوید به نمایندگی از بانک صادرات ایران شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای علیرضا اسلامی ش م وارد شوید به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر به شناسه ملی: وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ابراهیم خوش گفتار ش م وارد شوید به نمایندگی از شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1706978 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/3/1
آگهی 1051524
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/1/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرسا صلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/91 به تصویب رسید. در تاریخ 16/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/2/11
آگهی 1029779
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. درتاریخ 28/1/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/8/24
آگهی 885574
آگهی تاسیس شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 8/8/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/8/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
1ـ موضوع شرکت: 1ـ تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه های فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی 2ـ خرید سوخت موردنیاز نیروگاه 3ـ خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق 4ـ انجام فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی 5ـ سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی 6ـ سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه های تولید برق و مقیاس کوچک 7ـ مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعتی برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی 8ـ مشارکت در طرح های بهینه سازی نیروگاه ها، یوتیلیتی ها و تاسیسات مرتبط 9ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) 10ـ مشارکت در زمینه انرژی های تجدیدپذیر از قبیل برقابی، بادی، خورشیدی و ... 11ـ پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی 12ـ تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت 13ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت 14ـ مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد 15ـ شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی، خصوصی و داخلی و خارجی
2ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سمیه ـ ساختمان سپهر ـ شماره 85 ـ کدپستی 1571838713
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یک میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1921/32 مورخ 5/7/1391 نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است.
5 ـ اولین مدیران شرکت:
1ـ5 ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای مجید طالب زاده طرقبه به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ5 ـ شرکت انرژی سپهر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
3ـ5 ـ شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش گفتار به سمت عضو هیئت مدیره
4ـ5 ـ آقای علیرضا اسلامی به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
8ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
1ـ8ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی
2ـ8ـ آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل
پ18279000011107245416 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/8/24
آگهی 9802693
آگهی تاسیس شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 8/8/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/8/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: 1ـ تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی 2ـ خرید سوخت موردنیاز نیروگاه 3ـ خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق 4ـ انجام فعالیت‌های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی 5ـ سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی 6ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه‌اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه‌های تولید برق و مقیاس کوچک 7ـ مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعتی برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی 8ـ مشارکت در طرح‌های بهینه سازی نیروگاه‌ها، یوتیلیتی‌ها و تاسیسات مرتبط 9ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تاسیسات) 10ـ مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل برقابی، بادی، خورشیدی و ... 11ـ پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی 12ـ تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت 13ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت 14ـ مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد 15ـ شرکت در کلیه مزایده‌ها و مناقصات دولتی، خصوصی و داخلی و خارجی

2ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سمیه ـ ساختمان سپهر ـ شماره 85 ـ کدپستی 1571838713

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یک میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ 000/000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1921/32 مورخ 5/7/1391 نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است.

5 ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجید طالب‌زاده‌طرقبه به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ5 ـ شرکت انرژی سپهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ5 ـ شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش‌گفتار به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ5 ـ آقای علیرضا اسلامی به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

1ـ8ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ آقای محمدرضا گلچین‌پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi