تعاونی

شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت

راه‌های ارتباطی

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک راه آهن ، خیابان دریا ، خیابان صدف ، پلاک 0 ، مجتمع تجاری-اداری (ساحل شرقی)لکسون ، اداری ، طبقه ششم ، واحد 5
1493863098
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 34 : 1

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۱/۰۱/۲۲
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
تعاونی
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۲/۰۷
شماره ثبت:  
 424074
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 10320750413
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۰۷
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت 424074 و شناسه ملی 10320750413
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۰۷
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت 424074 و شناسه ملی 10320750413
روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۱۱/۰۳
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت 424074 و شناسه ملی 10320750413

نقشه

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک راه آهن ، خیابان دریا ، خیابان صدف ، پلاک 0 ، مجتمع تجاری-اداری (ساحل شرقی)لکسون ، اداری ، طبقه ششم ، واحد 5


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 1:34:49 AM

اخبار

(17 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت 424074 و شناسه ملی 10320750413
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1399ومجوز شماره 1844/15/002مورخ 15/01/1401اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی منتهی به 1398 تصویب گردید. آقایان بهمن اسد زاده1460946601 ،شهروز معصومی0071269266 و سید مهدی میری0069000522 بسمت بازرسان اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت 424074 و شناسه ملی 10320750413
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
آگهی تغییرات شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/02/1399 به استناد مجوز شماره 56951/15/922 مورخ 4/5/99 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت تعاونی در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک راه آهن ، خیابان دریا ، خیابان صدف ، پلاک 0 ، مجتمع تجاری-اداری (ساحل شرقی)لکسون ، اداری ، طبقه ششم ، واحد 5 و کدپستی1493863098 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت 424074 و شناسه ملی 10320750413
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
آگهی تغییرات شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/02/1399 و به استناد مجوز شماره 70199/15/922 مورخ 29/4/99 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت تعاونی به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت.

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت 424074 و شناسه ملی 10320750413
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/09/1398 و مجوز شماره 258785/15,982 مورخه 8/10/98 وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ساخت و ساز اماکن گردشگری در قالب افزودن مطالعه ، تحقیق، مشاوره ، برنامه ریزی ، سرمایه گذاری ، ایجاد ، ساخت و تجهیز تاسیسات نظیر هتل ، متل و نظایر آن، بند 1 ماده سوم اساسنامه شرکت ـ افزودن ، ایجاد ، اداره و بهره برداری اماکن گردشگری ، هتل و مهمانسرا و نظایر آن به تبصره 3 بند 2 ماده سوم اساسنامه شرکت ـ ایجاد و ساخت و ساز بصورت انبوه اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری ، گردشگری و مذهبی علاوه بر موضوعات قبلی به مفاد ماده سه (موضوع فعالیت) اضافه گردید پ981029230919366 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت 424074 و شناسه ملی 10320750413
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/05/1398 و مجوز شماره 215812/15,982 مورخ 3/9/98 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به 1397 تصویب گردید. آقایان: شهرام پروین جهرمی2470887631، محمد علی قاسمی 0057924236، فرخ مسلمی 0559622831، پرویز جعفری قلعه جوقی 0769771090، علیرضا فراهانی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان مهدی یاسور عینی و آقای سعید ربیعی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. آقایان بهمن اسدزاده 1460946601، سید مهدی میری0069000522 و شهروز معصومی وارد شوید به عنوان بازرسان اصلی و آقای بیژن رفیعی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ980930108669151  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت 424074 و شناسه ملی 10320750413
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1397 و مجوز شماره 339835/15,982 مورخ 27/12/98 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به 1396 تصویب گردید آقایان فرخ مسلمی 0559622831، پرویز جعفری قلعه جوقی0769771092، سید مهدی میری بعنوان بازرسان اصلی و قاسم جوادی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ980930318145137  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت 424074 و شناسه ملی 10320750413
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1398 و مجوز شماره 215812/15,982 مورخ 3/9/98 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز جعفری قلعه جوقی0769771092 به سمت رییس هیات مدیره و آقای محمد علی قاسمی خاوه وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای فرخ مسلمی وارد شوید به سمت منشی هیات مدیره انتخاب شدند آقای شهرام پروین جهرمی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب گردید کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء الف ـ پرویز جعفری قلعه جوقی رییس هیات مدیره و یا ب ـ محمد علی قاسمی خاوه نایب رییس به اتفاق امضاء آقای شهرام پروین جهرمی مدیرعامل و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضاء آقای شهرام پروین جهرمی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ980930390528414  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۴۱۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/05/1396 و مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بشماره 324599/15 , 962 مورخ 2/11/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت های مالی و صورتحساب عملکرد منتهی به اسفند 1395 به تصویب رسید. - آقایان فرخ مسلمی به شماره ملی وارد شوید و پرویز جعفری قلعه جوقی به شماره ملی وارد شوید و سید حسین ترابی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرسان اصلی انتخاب شدند و آقای رضا محمد مرادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۴۱۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/03/1395 و مجوز شماره 376945/15 , 942 مورخه 25/11/95 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی و صورتحساب عملکرد منتهی به 29/12/1394 تصویب گردید شهرام پروین جهرمی به شماره ملی 2470887631، علیرضا فراهانی کدملی 0068448317، حمیدرضا فلاح کدملی 5239661146، محمد کریم حضرتی کدملی وارد شوید و سعید ربیعی کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان نادر نوروزی کدملی وارد شوید و سعید صولتی کدملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. شهروز معصومی کدملی وارد شوید فرخ مسلمی کدملی وارد شوید و محمد حسین علیزاده کدملی وارد شوید به عنوان بازرسان اصلی و آقای رضا محمد مرادی کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۴۱۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/06/1395 و مجوز شماره 376945/15 , 942 مورخه 25/11/95 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فلاح کدملی وارد شوید به سمت رئیس و آقای محمد کریم حضرتی کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس و آقای علیرضا فراهانی کدملی وارد شوید به سمت منشی هیات مدیره انتخاب شدند - آقای شهرام پروین جهرمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا الف: حمیدرضا فلاح رئیس هیات مدیره و یا ب: محمد کریم حضرتی نائب رئیس به اتفاق آقای شهرام پروین جهرمی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیت مدیره امضای آقای علیرضا فراهانی دبیر هیت مدیره به جای نامبردگان معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۴۱۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/09/1394 ومجوز شماره 320580/15 , 942 مورخ 23/10/94 اداره کل تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصویب اساسنامه مشتمل بر 52 ماده و 32 تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عمرانی توسعه ابنیه همت شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۴۱۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/07/1394 و مجوز شماره 330592/15 , 942 مورخ 26/10/94 اداره کل تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال 29/12/93 به تصویب رسید. کریم وایانی حسنو ش م وارد شوید و شهروز معصومی ش م وارد شوید و فرخ مسلمی ش م وارد شوید بعنوان بازرسین اصلی ورضا محمد مرادی ش م وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت به شماره ثبت ۴۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۴۱۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1392 و تایید شماره 73465/15/932مورخ 31/3/93 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس جدید: شهر تهران ـ شهرک راه آهن ـ بلوار امیر کبیر ـ خیابان گلفام ـ پلاک 7 ـ واحد 3 و 5 ـ کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید.
پ930814112119946  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت به شماره ثبت ۴۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۴۱۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/12/1392 و تایید شماره 70342/15/932مورخ10/4/93اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/800/31 به مبلغ 000/000/000/20 ریال افزایش یافت به تصویب رسید.
پ930814939817346  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت به شماره ثبت ۴۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۴۱۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/06/1393 و مجوز 199741/15/932 مورخه 26/7/1393اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمیدرضا فلاح باکدملی 5239661146به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای محمد کریم حضرتی باکدملی 0450957454به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای عبداله پرهیزکارباکدملی وارد شوید به سمت منشی هیات مدیره ابرای بقیه مدت تصدی نتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء:1 ـ آقای شهرام پروین جهرمی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل دارنده امضا ثابت2ـ آقای حمیدرضا فلاح کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و یا آقای محمد کریم حضرتی کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره آقای عبداله پرهیزکار کدملی وارد شوید به سمت منشی هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پ930826635650910  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تأسیس شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
شرکت فوق در تاریخ 22/1/91 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/1/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود.

1ـ موضوع شرکت: تهیه زمین به منظور احداث ابنیه و فعالیتهای ساختمان بقیه مطابق با ماده 3 اساسنامه.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک راه آهن بلوار اقاقیا قائم 13 پ 16 ـ کدپستی 1494984731

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/800/31 ریال منقسم به یکصد و شش سهم 000/300 ریالی که تعداد یکصد و شش سهم با نام می باشد که مبلغ 000/600/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 12/11/90 نزد بانک توسعه تعاون شعبه میدان نبوت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ آقای پرویز جعفری قلعه جوقی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره.

2ـ 5 ـ آقای شهرام پروین جهرمی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3ـ 5 ـ آقای فرخ مسلمی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.

4ـ 5 ـ آقای عبداله پرهیزگار به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.

5ـ 5 ـ آقای علی هاشمی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).

6ـ 5 ـ آقای محمدعلی قاسمی خاوه به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).

7ـ 5 ـ آقای شهروز معصومی به شماره ملی وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.

8ـ 5 ـ آقای محمدعلی قاسمی خاوه به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد ربسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه1

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ آقای رضا محمدمرادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8 ـ آقای محسن بیاتی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تأسیس شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
شرکت فوق در تاریخ 22/1/91 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/1/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود.
1ـ موضوع شرکت: تهیه زمین به منظور احداث ابنیه و فعالیتهای ساختمان بقیه مطابق با ماده 3 اساسنامه.
2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت:
1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک راه آهن بلوار اقاقیا قائم 13 پ 16 ـ کدپستی 1494984731
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/800/31 ریال منقسم به یکصد و شش سهم 000/300 ریالی که تعداد یکصد و شش سهم با نام می باشد که مبلغ 000/600/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 12/11/90 نزد بانک توسعه تعاون شعبه میدان نبوت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5ـ اولین مدیران شرکت:
1ـ 5 ـ آقای پرویز جعفری قلعه جوقی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره.
2ـ 5 ـ آقای شهرام پروین جهرمی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3ـ 5 ـ آقای فرخ مسلمی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
4ـ 5 ـ آقای عبداله پرهیزگار به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
5ـ 5 ـ آقای علی هاشمی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
6ـ 5 ـ آقای محمدعلی قاسمی خاوه به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
7ـ 5 ـ آقای شهروز معصومی به شماره ملی وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.
8ـ 5 ـ آقای محمدعلی قاسمی خاوه به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد ربسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه1
8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
1ـ 8 ـ آقای رضا محمدمرادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی
2ـ 8 ـ آقای محسن بیاتی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل
پ20163000011102268168 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت کجاست؟

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک راه آهن ، خیابان دریا ، خیابان صدف ، پلاک 0 ، مجتمع تجاری-اداری (ساحل شرقی)لکسون ، اداری ، طبقه ششم ، واحد 5

👨‍⚖️ مدیران شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : فرخ مسلمی , محمد کریم حضرتی , علی‌رضا فراهانی

🔍 وضعیت شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.