سهامی خاص

شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، خیابان بیست و پنجم ، خیابان آفریقا ، پلاک 62 ، ساختمان 29 آفریقا ، طبقه پنجم ، واحد C
1517944855
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 32 : 17

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۰/۰۸/۰۸
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
شماره ثبت:  
 417424
کد اقتصادی:  
 411411779498
شناسه ملی:  
 10320689476
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، خیابان بیست و پنجم ، خیابان آفریقا ، پلاک 62 ، ساختمان 29 آفریقا ، طبقه پنجم ، واحد C


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 5:32:02 PM

اخبار

(62 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
417424 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 15/10/1401 آقای علی رضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 15/10/1401 آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 15/10/1401 آقای وحیدرضا نصابی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 15/10/1401 آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 15/10/1401 انتخاب گردیدند

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
417424 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد تعداد اعضای هییت مدیره به 5 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
417424 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1400 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
417424 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای علی رضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای وحیدرضا نصابی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/12/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، خیابان بیست و پنجم، خیابان آفریقا، پلاک 62، ساختمان 29 آفریقا، طبقه پنجم، واحد C، کد پستی وارد شوید تغییر یافت .

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار "دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1316000000000ریال به مبلغ2632000000000 ریال منقسم به263200000 سهم وارد شوید ریالی که وارد شوید سهم بانام (مشتمل بر 15.141.382 سهم بانام عادی و 219.843.566 سهم بانام ممتاز) و 28.215.052 سهم بی نام عادی می باشداز طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : برخی از مواد اساسنامه به شرح ذیلاصلاح گردید : الف) ماده 13 اساسنامه با عنوان آگهی دعوت؛ در بند 2 آن (13.2) با اضافه شدن عبارت "و نحوه برگزاری مجامع عمومی (فیزیکی و/ یا الکترونیکی)" به شرح ذیل اصلاح شد: 13.2. دستور جلسه، تاریخ، محل تشکیل و نحوه برگزاری مجامع عمومی (فیزیکی و/ یا الکترونیکی) در آگهی دعوت درج خواهد شد. ب) ماده 14 اساسنامه با عنوان محل تشکیل جلسات؛ با الحاق متن ذیل تحت عنوان بند 14.2 به آن به شرح ذیل اصلاح شد: ماده 14: محل تشکیل جلسات: 14.1. مجامع عمومی، اعم از عادی یا فوق العاده، در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در آگهی یا دعوتنامه سهامداران ذکر شده است تشکیل خواهد شد. 14.2. جلسات مجامع عمومی ممکن است از طریق تلفن کنفرانس یا سایر روش های کنفرانس همزمان از راه دور برگزار شود. این جلسات در محل و زمانی که در آگهی دعوت ذکر شده است با تحقق نصاب قانونی سهامداران با حضور فیزیکی و/ یا الکترونیکی تشکیل می شود. ماده 17 اساسنامه با عنون حضور در جلسات؛ در بند 1 آن (17.1) با الحاق متن ذیل به عنوان تبصره به شرح ذیل اصلاح شد: 17.1. در مجامع عمومی عادی و فوق العاده، سهامداران صرفنظر از تعداد سهامشان حق حضور داشته و به ازای هر سهم دارای یک حق رای می باشند، مشروط بر اینکه میزان مطالبه شده مبلغ سهام خود را پرداخته باشند. تبصره: در این اساسنامه هر کجا در خصوص حضور سهامداران و یا نمایندگان آنها در جلسات مجامع عمومی شرکت، از واژه "حضور" استفاده گردیده، بدون محدودیت منظور حضور فیزیکی و/ یا الکترونیکی و یا توامان به صورت برگزاری جلسات نیمه الکترونیکی می باشد. ماده 25 اساسنامه با عنوان حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی؛ در بند 1 آن (25.1) با اضافه شدن عبارت "فیزیکی و/ یا الکترونیکی" به شرح ذیل اصلاح شد: 25.1. حد نصاب معتبر جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سهامداران عبارت از حضور فیزیکی و/ یا الکترونیکی بیش از پنجاه درصد (50%) مجموع سهامداران دارای حق رای و یا نمایندگان آنان می باشد. ماده 28 اساسنامه با عنوان حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده با اضافه شدن عبارت "فیزیکی و/ یا الکترونیکی" به شرح ذیل اصلاح شد: حد نصاب در مجمع عمومی فوق العاده با حضور فیزیکی و/یا الکترونیکی دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی شرکت یا نمایندگان قانونی آنها حاصل می شود. اگر ظرف سی (30) دقیقه پس از زمان مقرر جهت مجمع عمومی سهامداران، حد نصاب مقرر فوق حاصل نشود، مجمع عمومی فوق العاده برای بار دوم دعوت خواهد شد و حد نصاب با حضور دارندگان یک سوم سهام واجد حق رای حاصل می گردد، مشروط بر آنکه نتیجه دعوت اول در دعوت دوم ذکر شده باشد. به این ترتیب در سایر مواد اساسنامه تغییری حاصل نگردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین سهامی خاص به شماره ثبت 442505 و شناسه ملی 10320689476 (در حال تصفیه)
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
پیرو آگهی انحلال شماره وارد شوید مورخ 23/01/1400، منتشر شده در صفحه 56 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره وارد شوید مورخ 25/01/1400 و در راستای اجرای ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت منحله فوق الذکر دعوت به عمل می آید ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی و با در دست داشتن مدارک مثبته، جهت مطالبه و دریافت تسویه حساب به مدیر تصفیه شرکت به نشانی: استان تهران، شهر تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و یکم، پلاک 6، طبقه چهارم، واحد 9، کد پستی 1513914133، مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی فوق الذکر هیچگونه اعتراض و ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعلام می گردد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج می شود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین سهامی خاص به شماره ثبت 442505 و شناسه ملی 10320689476 (در حال تصفیه)
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
پیرو آگهی انحلال شماره وارد شوید مورخ 23/01/1400، منتشر شده در صفحه 56 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره وارد شوید مورخ 25/01/1400 و در راستای اجرای ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت منحله فوق الذکر دعوت به عمل می آید ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی و با در دست داشتن مدارک مثبته، جهت مطالبه و دریافت تسویه حساب به مدیر تصفیه شرکت به نشانی: استان تهران، شهر تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و یکم، پلاک 6، طبقه چهارم، واحد 9، کد پستی 1513914133، مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی فوق الذکر هیچگونه اعتراض و ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعلام می گردد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج می شود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین سهامی خاص به شماره ثبت 442505 و شناسه ملی 10320689476 (در حال تصفیه)
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
پیرو آگهی انحلال شماره وارد شوید مورخ 23/01/1400، منتشر شده در صفحه 56 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره وارد شوید مورخ 25/01/1400 و در راستای اجرای ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت منحله فوق الذکر دعوت به عمل می آید ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی و با در دست داشتن مدارک مثبته، جهت مطالبه و دریافت تسویه حساب به مدیر تصفیه شرکت به نشانی: استان تهران، شهر تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و یکم، پلاک 6، طبقه چهارم، واحد 9، کد پستی 1513914133، مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی فوق الذکر هیچگونه اعتراض و ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعلام می گردد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج می شود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین سهامی خاص به شماره ثبت 442505 و شناسه ملی 10320689476 (در حال تصفیه)
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
پیرو آگهی انحلال شماره وارد شوید مورخ 23/01/1400، منتشر شده در صفحه 56 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره وارد شوید مورخ 25/01/1400 و در راستای اجرای ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت منحله فوق الذکر دعوت به عمل می آید ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی و با در دست داشتن مدارک مثبته، جهت مطالبه و دریافت تسویه حساب به مدیر تصفیه شرکت به نشانی: استان تهران، شهر تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و یکم، پلاک 6، طبقه چهارم، واحد 9، کد پستی 1513914133، مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی فوق الذکر هیچگونه اعتراض و ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعلام می گردد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج می شود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین سهامی خاص به شماره ثبت 442505 و شناسه ملی 10320689476 (در حال تصفیه)
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
پیرو آگهی انحلال شماره وارد شوید مورخ 23/01/1400، منتشر شده در صفحه 56 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره وارد شوید مورخ 25/01/1400 و در راستای اجرای ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت منحله فوق الذکر دعوت به عمل می آید ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی و با در دست داشتن مدارک مثبته، جهت مطالبه و دریافت تسویه حساب به مدیر تصفیه شرکت به نشانی: استان تهران، شهر تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و یکم، پلاک 6، طبقه چهارم، واحد 9، کد پستی 1513914133، مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی فوق الذکر هیچگونه اعتراض و ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعلام می گردد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج می شود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین سهامی خاص به شماره ثبت 442505 و شناسه ملی 10320689476 (در حال تصفیه)
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
پیرو آگهی انحلال شماره وارد شوید مورخ 23/01/1400، منتشر شده در صفحه 56 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره وارد شوید مورخ 25/01/1400 و در راستای اجرای ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت منحله فوق الذکر دعوت به عمل می آید ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی و با در دست داشتن مدارک مثبته، جهت مطالبه و دریافت تسویه حساب به مدیر تصفیه شرکت به نشانی: استان تهران، شهر تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و یکم، پلاک 6، طبقه چهارم، واحد 9، کد پستی 1513914133، مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی فوق الذکر هیچگونه اعتراض و ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعلام می گردد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج می شود.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1398 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 417424 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
به موجب نامه شماره 13352/99,101 مورخ 23/2/99 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 10/2/99 مرکز اصلی شرکت مذکور به نشانی شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله آرژانتین - ساعی - خیابان شهید احمد قصیر - کوچه ششم - پلاک 14 - طبقه چهارم - کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران تحت شماره وارد شوید به ثبت رسیده است . پ990313540709556 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز شرکت به شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله آرژانتین ـ ساعی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه ششم ـ پلاک 14 ـ طبقه چهارم ـ کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش990216776867907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
پیرو آگهی شماره وارد شوید مورخ 03/12/1398 و به موجب درخواست هیات مدیره مورخ 23/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فرا گستران امید بامداد آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره، آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره، آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای وحید رضا نصابی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و آقای علیرضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند که بدینوسیله اصلاح می گردد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981206303601766  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیأت مدیره به 5 و یا 7 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش981204661476167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1398 و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید و شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید و شرکت پارس گستر دینا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای وحید رضا نصابی به شماره ملی وارد شوید و شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید و شرکت فرا گستران امید بامداد آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش981204294849804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرا گستران امید بامداد آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره، شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره، شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و شرکت پارس گستر دینا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای وحید رضا نصابی به شماره ملی وارد شوید و شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981204544295453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 05/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن جلال پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره، آقای شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای علی سمساریلر به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هریک از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش980624814337144  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد 15.643.541 سهم از سهام با نام عادی شرکت به سهام ممتاز تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت عبارتست از: مبلغ 1.316.000.000.000 ریال منقسم به 131.600.000 سهم وارد شوید ریالی می باشد که تعداد 7.570.691 سهم با نام عادی و 109.921.783 سهم با نام ممتاز و 14.107.526 سهم بی نام عادی تماما پرداخت شده می باشد.

ش980609890547902 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 05/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محسن جلال پور به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای علی سمساریلر به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید و شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هریک از مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش980609489737147 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ـ شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی 10320594320، و شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به شناسه ملی 14003835315؛ و شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و حمید محمدی به شماره ملی 0064388573؛ ـ و شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید و علی سمساریلر به شماره ملی 0064702634. به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ش980605803118972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
به پردیس - بخش بومهن - دهستان کرشت - روستای مرادتپه - شهر پردیس - فاز 6 - جاده تهران دماوند (پارک فناوری) - کوچه نوآوری 16 - پلاک 169 - طبقه همکف - کدپستی وارد شوید انتقال یافت و تحت شماره 592 به ثبت رسیده است.
ش970920982996972  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی پردیس به آدرس استان تهران، شهرستان پردیس، بخش بومهن، دهستان کرشت، روستا مرادتپه، شهر پردیس فاز 6، جاده تهران دماوند (پارک فناوری)، کوچه نوآوری 16، پلاک 169، طبقه همکف، کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید
پ970826298666448  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ970626703142494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی 0044424639، به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی 10630175350، به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی 0032943131، به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به شناسه ملی 14003835315، به سمت عضو هیات مدیره؛ ـ آقای شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره؛ ـ آقای آدریان جوهانز باکر به شماره فراگیر 99869729، به سمت عضو هیات مدیره؛ ـ آقای پر بریلیوت به شماره فراگیر 99869760، به سمت عضو هیات مدیره؛ ـ آقای مانوئل استوتز به شماره فراگیر 72697352، به سمت عضو هیات مدیره؛ ـ آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی 0046506421، به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره (در غیاب هر یک از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970626370533478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره تا تاریخ 25/07/1397 انتخاب شدند: شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت تامین سرمایه کاردان به شناسه ملی وارد شوید ـ شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید ـ سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید ـ آدریان جوهانز باکر به شماره فراگیر: وارد شوید ـ پر بریلیوت به شماره فراگیر وارد شوید ـ مانوئل استوتز به شماره فراگیر 72697352.
پ970626831564274 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/10/1396 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/7/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم که وارد شوید سهم بانام عادی و وارد شوید سهم ممتاز و وارد شوید سهم بی نام عادی وارد شوید ریالی که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به 30/12/95 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/95 به تصویب رسید. مؤسسه تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
به موجب نامه ی شماره 24926/96/101 مورخ 30/2/1396 مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران و با استناد به صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/1/1396 مرکز شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس (سهامی خاص) به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 19، طبقه 5، کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در اداره ی ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تحت شماره ی وارد شوید به ثبت رسیده_است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/01/1396 مرکز اصلی شرکت به تهران میدان آرژانتین خیابان الوند پلاک 19 طبقه 5 کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه کاردان به شناسه ملی وارد شوید بجای مجید زمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر 63 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 10/10/1394 به تصویب رسید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه بیات رایان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 10/10/1393 به تصویب رسید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی وارد شوید و شرکت تامین سرمایه کاردان به شناسه ملی وارد شوید و شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی وارد شوید و سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید و آدریان جوهانز باکر به کدملی فراگیر وارد شوید و پربریلیود به کدملی فراگیر وارد شوید و ومنوئل استوتز به کدملی فراگیر وارد شوید به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حافظ کمال هدایت به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مانوئل استوتز به کد فراگیر وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و پربریلیوت به کد فراگیر وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آدریان جوهانز باکر به کدملی فراگیر وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مجید زمانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه کاردان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوين انديشان سر آوا پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/9/93 و هیئت مدیره مورخ 03/11/1394 سرمایه شرکت از مبلغ 000,420,308,195 ریال به مبلغ 000,000 ,908 ,518 ریال منقسم به 800/890/51 سهم 000/10 ریالی که تعداد 103/328/46 سهم بانام و 697/562/5 سهم بی نام میباشد.ضمنا از سهام بانام 534/153/9 سهم بانام عادی و 569/174/37 سهم با نام ممتاز بوده از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش941111499702661  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوين انديشان سر آوا پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/9/1393 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 100.000.000 ریال به مبلغ 195.308.420.000 ریال منقسم به842/530/19 سهم 000/10 ریالی که تعداد 136/437/17 سهم آن بانام و تعداد 706/093/2 سهم آن بی نام می باشد ضمنا از سهام بانام تعداد 241/445/3 سهم بانام عادی و تعداد 895/991/13 سهم بانام ممتاز بوده از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش940928244395852  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوين انديشان سر آوا پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حافظ کمال هدایت به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجید زمانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه کاردان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و رامین ربیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی10101702561 به سمت عضو هیئت مدیره و سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پامگرانت اینوستمنت آ بی با کد فرگیر وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی و مجوزها و معاملات با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ش940826404733860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوين انديشان سر آوا پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تأمین سرمایه کاردان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مجید زمانی به شماره ملی وارد شوید و شرکت تدبیرگران فردای امید به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای رامین ربیعی به شماره ملی وارد شوید و شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید و شرکت پاما گرانت اینوستمنت آ بی با کد فراگیر وارد شوید به نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید و آقای بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ش940628510676551  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 10/10/1392 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش931129318579656 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ 19/12/1391 که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ مقرر گردید 307 سهم از سهام بی نام آقای سعید محمدی و 307 سهم از سهام بی نام آقای حمید محمدی به سهام با نام عادی تبدیل و هیئت مدیره نیز تایید نمود که تعداد 614 سهم بی نام فوق ابطال و به جای آن سهام با نام صادر و تحویل سهامداران گردد. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 000/10 سهم با ارزش 000/10 ریال برای هر سهم که تماما از طرف سهامداران نقدا پرداخت شده است از سهام فوق تعداد 8928 سهم با نام (1764 سهم عادی و 7164 سهم ممتاز) و تعداد 1072 سهم بی نام می باشد. و ماده 1 ـ 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
ش1868856 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۲/۱۸
شرکت مذکور تحت شماره وارد شوید در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و اخیراً پرونده شرکت به این اداره ارسال و مرکز اصلی آن به تهران پارک فناوری پردیس خیابان نوآوری شانزدهم پلاک 169 کدپستی وارد شوید انتقال یافته و در تاریخ 1/2/93 تحت شماره 592 در دفتر ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ش1811985 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 11/1/92 تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (به شماره ثبت 13995) به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پ1755737 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ01/07/1392 آدرس شرکت به تهران پارک فناوری پردیس, خ نوآوری شانزدهم, پ169, کدپستی1657167175 تغییر یافت.
پ1742806 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/01/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
پ1717452 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 51 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 10/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 09/07/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید و آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی وارد شوید و آقای بهاالدین سادات طهرانی به شماره ملی وارد شوید و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل و شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کلامی و شرکت سرمایه گذاری آرمان روشن ارگ آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت و شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای روزبه پیروز و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص با نمایندگی آقای شاپور خستو تا تاریخ 09/07/1393
در تاریخ 22/08/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011107677958 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به هشت هزار و سیصد و چهارده سهم با نام، یک هزار و ششصد و هشتاد و شش سهم بی نام، به ارزش هر سهم 000/10 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 279/91ص/331 مورخ 04/07/1391 بانک پاسارگاد شعبه باغ فردوس مبلغ 000/000/99 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
2ـ تعداد هفت هزار و یکصد و شصت و چهار سهم شرکت ممتاز اعلام در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به ده هزار سهم به ارزش هر سهم 000/10 ریال که تعداد هفت هزار و یکصد و شصت و چهار ممتاز و دو هزار و هشتصد و سی و شش سهم عادی می باشد سهام ممتاز دارای حقوق یکسان با سایر سهام می باشد جز اینکه در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم درخصوص حاصل فروش اموال ناشی از انحلال یا تصفیه می باشد.
3ـ اساسنامه جدید مشتمل بر 63 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.
4ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات مطالعه، طراحی، مشاوره و انتقال تکنولوژی در زمینه مدیریت راهبردی، کنترل و گزارش دهی، بازاریابی غیرهرمی و غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای ـ خدمات مشاوره مدیریتی و انتقال پیشرفته ترین روشهای مدیریتی و بهترین عملکردها درخصوص مدیریت فناوری ـ خدمات درخصوص سیستم های پکپارچه سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان سیستم های اتوماسیون انبار شبکه توزیع ـ توسعه خدمات نوین فنی، معماری، دانش فنی و فرآیندهای عملیاتی برای توسعه مقیاس و موفقیت شرکتها همچنین برنامه ریزی منابع انسانی پایش و شناسایی فرصت های کسب و کار در صنایع دانش بنیان که بیشترین ارزش را محقق می نماید ـ خدمات برنامه ریزی و تحلیل بودجه بندی و تهیه برنامه های کسب و کار ـ افتتاح حسابهای بانکی و اخذ و اعطای وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت ـ شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی درزمینه موضوع فعالیت شرکت ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی ـ خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
در تاریخ 22/08/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011107678125 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهاالدین سادات طهرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری آرمان روشن ارگ آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کلامی به به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص با نمایندگی آقای شاپور خستو به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای روزبه پیروز به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.
2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها ـ سفته ها ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی ـ تصمیمات مجوزها و معاملات به امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 22/08/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011107678020 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 09/07/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید و آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی وارد شوید و آقای بهاالدین سادات طهرانی به شماره ملی وارد شوید و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل و شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کلامی و شرکت سرمایه گذاری آرمان روشن ارگ آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت و شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای روزبه پیروز و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص با نمایندگی آقای شاپور خستو تا تاریخ 09/07/1393

در تاریخ 22/08/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهاالدین سادات طهرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری آرمان روشن ارگ آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کلامی به به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص با نمایندگی آقای شاپور خستو به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای روزبه پیروز به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها ـ سفته ها ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی ـ تصمیمات مجوزها و معاملات به امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 22/08/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به هشت هزار و سیصد و چهارده سهم با نام، یک هزار و ششصد و هشتاد و شش سهم بی نام، به ارزش هر سهم 000/10 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 279/91ص/331 مورخ 04/07/1391 بانک پاسارگاد شعبه باغ فردوس مبلغ 000/000/99 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

2ـ تعداد هفت هزار و یکصد و شصت و چهار سهم شرکت ممتاز اعلام در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به ده هزار سهم به ارزش هر سهم 000/10 ریال که تعداد هفت هزار و یکصد و شصت و چهار ممتاز و دو هزار و هشتصد و سی و شش سهم عادی می باشد سهام ممتاز دارای حقوق یکسان با سایر سهام می باشد جز اینکه در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم درخصوص حاصل فروش اموال ناشی از انحلال یا تصفیه می باشد.

3ـ اساسنامه جدید مشتمل بر 63 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

4ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات مطالعه، طراحی، مشاوره و انتقال تکنولوژی در زمینه مدیریت راهبردی، کنترل و گزارش دهی، بازاریابی غیرهرمی و غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای ـ خدمات مشاوره مدیریتی و انتقال پیشرفته ترین روشهای مدیریتی و بهترین عملکردها درخصوص مدیریت فناوری ـ خدمات درخصوص سیستم های پکپارچه سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان سیستم های اتوماسیون انبار شبکه توزیع ـ توسعه خدمات نوین فنی، معماری، دانش فنی و فرآیندهای عملیاتی برای توسعه مقیاس و موفقیت شرکتها همچنین برنامه ریزی منابع انسانی پایش و شناسایی فرصت های کسب و کار در صنایع دانش بنیان که بیشترین ارزش را محقق می نماید ـ خدمات برنامه ریزی و تحلیل بودجه بندی و تهیه برنامه های کسب و کار ـ افتتاح حسابهای بانکی و اخذ و اعطای وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت ـ شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی درزمینه موضوع فعالیت شرکت ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی ـ خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی

در تاریخ 22/08/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۷/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 11/1/91 به تصویب رسید. در تاریخ 28/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۷/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 11/1/91 به تصویب رسید.
در تاریخ 28/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011105991325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تأسیس شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۸/۲۵
شرکت فوق در تاریخ 8/8/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/8/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.

1ـ موضوع شرکت:

سرمایه گذاری در کلیه امور تجارتی و بازرگانی مجاز، صادرات، واردات، خرید و فروش کالای مجاز بازرگانی و خدمات، افتتاح حساب های بانکی و اخذ و اعطای وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی، و بطور کلی تمامی فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی مربوط به صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای غیر الکترونیکی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام کلیه معاملات و فعالیت های مجاز در ارتباط با موضوع اصلی شرکت.

2ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران زعفرانیه، خیابان پرزین بغدادی، کوچه منصور1، مجتمع آبشار، پلاک1 ـ کدپستی 1987936467

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 25/7/1390 نزد بانک پاسارگاد شعبه باغ فردوس پرداخت گردیده است.

5 ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ5 ـ آقای سیدمحمد رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

3ـ5 ـ خانم نیر امینی نظری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره

4ـ5 ـ آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل آقای سیدسعید رحمانی خضری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

1ـ8ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۴۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی دعوت از بستانکاران شرکت کسب و کارهای نوبای
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
خاورزمین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی
28 (در حال تصفیه)
پیرو آگهی دعوت از بستانکاران شر کت منحله کسب و کارهای نوپای
خاورزمیسن )سهامی خاص( منتشره در روزنامه ابراراقتصادی به شماره
های 6384( ‎19 (6408 1400 / 02 / 19‏ / 1300/03 ) و 64324
( 1400/04/19) شناسه ملسی شب رکت به اشتباه ( 10320689476)
درج گردیده است که بدیسن وسیله اصلاح گردی ده و شناسه ملسی
صحیح آن ( وارد شوید ) میباشد. ‏ _
فرشاد سید حسینی نوجو کامبری
مدیر تصفیه شرکت منحله کسب و کارهای نوبای خاورزمین (در حال تصفیه)

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، خیابان بیست و پنجم ، خیابان آفریقا ، پلاک 62 ، ساختمان 29 آفریقا ، طبقه پنجم ، واحد C

📅 شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 11 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟

علی فیاض بخش


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.