رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز
تهران_خیابان آفریقای شمالی خیابان شهید طاهری پلاک 8 واحد 6 کدپستی 1966944719
  • تاریخ تأسیس  1390/7/17
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  414461
  • شناسه ملی  10320671100
  • کد اقتصادی  411391778179
  • اشخاص  7
  • آگهی‌ها  23
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   7
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   15
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری وتوسعه راهبردی راز-سهامی خاص

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  23
تاریخ
متن آگهی
1399/10/2
آگهی 15425111
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 414461 و شناسه ملی 10320671100
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره، آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل آقای ارسلان صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره، تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رییس هییت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/10/2
آگهی 15425100
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 414461 و شناسه ملی 10320671100
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای ارسلان صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/16
آگهی 15003605
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 414461 و شناسه ملی 10320671100
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ981007534863183  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/1
آگهی 14610402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/26
آگهی 14400125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مواردی به شرح ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید: رهن و وثیقه قراردادن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری در قبال اخذ هر نوع وام و اعتبار و تسهیلات و به هر مبلغ به نفع خود یا اشخاص ثالث و قبول تعهدات و ضمانت اشخاص ثالث، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید و یا خرید سهام یا سهم الشرکه شرکتهای موجود در کلیه زمینه های مجاز فعالیت، مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی و خارجی، خرید و فروش و تهیه و توزیع اقلام مجاز بازرگانی در زمینه های فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی، برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و هرنوع فعالیت مجاز مرتبط بنحوی که برای شرکت سوددهی داشته باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
پ971009369224532 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/27
آگهی 14360610
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

سال مالی شرکت از اول تیر ماه هر سال شروع در آخر خرداد ماه سال بعد پایان خواهد یافت.وماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/27
آگهی 14360617
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید
آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید
آقای ارسلان صمدی به شماره ملی وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/27
آگهی 14360636
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره،
آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل،
آقای ارسلان صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره،تعیین گردیدند
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/5
آگهی 13932268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/24
آگهی 13370624
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی وآقای یوسف جوانگروه بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/26
آگهی 13056092
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره - آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره - آقای ارسلان صمدی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/26
آگهی 13056072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید - آقای حسن جماعتی لسبومحله بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای یوسف جوانگروه بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند - آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی وارد شوید و آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی وارد شوید و آقای ارسلان صمدی بشماره ملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/26
آگهی 13056064
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیات مدیره به 2 الی 5 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/10
آگهی 12881749
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و یوسف جوانگروه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/8
آگهی 12479019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا صمدی به شماره ملی 0440164761به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا صمدی به شماره ملی0452297583به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی 2691561208به سمت بازرس اصلی و یوسف جوانگروه به شماره ملی 0036840777به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت.
پ940819805345860  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/1
آگهی 12281024
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۴۴۶۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوان گروه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند
پ940424598855394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/1
آگهی 12281011
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۴۴۶۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ((تهران ـ خیابان آفریقای شمالی خیابان شهید طاهری پلاک 8 واحد 6 به کد پستی 1966944719)) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ940424864753410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/25
آگهی 1634588
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند ازآقای حمیدرضا صمدی با شماره ملی0452297583 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پ930705121729941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/25
آگهی 1754825
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه وارد شوید مورخه 1/7/93 ، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 92 به تصویب رسید که بدینوسیله اصلاح میگردد
پ931007928707441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/8/1
آگهی 1185562
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوان گروه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل:
آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ1708685 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/11
آگهی 10474917
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 19/06/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/11
آگهی 727684
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی رازسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ29/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی2691561208 به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی0036840777 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به29/12/1390 به تصویب رسید.
در تاریخ19/06/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011105942620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/8/2
آگهی 11855380
آگهی تاسیس شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 17/7/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی10320671100 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/7/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن، فنی، مهندسی، تولیدی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی و کسب دانش فنی و عقد هر نوع قرارداد همکاری فنی، تجاری و ایجاد دفاتر و شعب در داخل و خارج از ایران، مشارکت در سایر شرکتها اعم از تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی و خدماتی و انجام عملیات حق‌العملکاری و ترخیص کالا از گمرکات کشور و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام از کلیه بانکهای داخلی، خارجی، دولتی و خصوصی.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا ـ خ شهید حمید طاهری ـ پلاک8 ـ ط 1 ـ واحد2 ـ کدپستی1966944714.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1ریال منقسم به یکصد هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ 000/000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1003/90/1151 مورخ11/7/90 نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی0452297583 به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ 5ـ آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی0440164761 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ 5ـ آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی0440164761 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ آقای حسن جماعتی‌لسبومحله به شماره ملی0067156711 به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8ـ آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی0036840777 به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi