موسسه

مؤسسه خیریه امام متقین علی علیه سلام

راه‌های ارتباطی

منطقه18شهرداری-اتوبان فتح بلوار خلیج فارس -خ شهید فلاح زاده - جنب یخ سازی
1378813414
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ 25 : 23

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۰/۰۷/۱۲
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
موسسه
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۳/۰۳/۰۷
شماره ثبت:  
 28213
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 10320667608
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۳/۰۳/۰۷
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام متقین علی علیه السلام شماره ثبت ۲۸۲۱۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۶۰۸
روزنامه رسمی
۱۳۹۳/۰۳/۰۷
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام متقین علی علیه السلام شماره ثبت ۲۸۲۱۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۶۰۸
روزنامه رسمی
۱۳۹۰/۰۷/۳۰
آگهی تأسیس موسسه خیریه امام متقین علی علیه السلام

نقشه

منطقه18شهرداری-اتوبان فتح بلوار خلیج فارس -خ شهید فلاح زاده - جنب یخ سازی


آگهی‌های رسمی

10/7/2022, 11:25:43 PM

اخبار

(3 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام متقین علی علیه السلام شماره ثبت ۲۸۲۱۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۶۰۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 9/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد ابراهیم شامل جهرمی به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره منوچهر سادات آل احمد بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی تقی زاده به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و محسن مس فروش به کد ملی وارد شوید حمید جورابچی به کد ملی وارد شوید بسمت خزانه دار و قاسم پیروی ده سرخی به کد ملی وارد شوید محمد زرین کفش به کد ملی وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره و اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پ1823073 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام متقین علی علیه السلام شماره ثبت ۲۸۲۱۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۶۰۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 9/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد ابراهیم شامل جهرمی به کد ملی وارد شوید منوچهر سادات آل احمد بشماره ملی وارد شوید علی تقی زاده به کد ملی وارد شوید محسن مس فروش به کد ملی وارد شوید حمید جورابچی به کد ملی وارد شوید قاسم پیروی ده سرخی به کد ملی وارد شوید محمد زرین کفش به کد ملی وارد شوید بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و علی سادات آل احمد به کد ملی وارد شوید بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال و سید شجاع نجات فر به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و محسن ملک پوریان به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند.
پ1823071 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تأسیس موسسه خیریه امام متقین علی علیه السلام
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
موسسه فوق در تاریخ 12/7/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/7/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

1ـ موضوع موسسه: تاسیس ساخت و آماده سازی و بهره برداری و اداره مراکز بهداشتی درمانی درمانگاه کلینیک و بیمارستان با نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ساخت مسکن به منظور اسکان همراهان بیماران نیازمند و آسایشگاه و خوابگاه جهت استفاده نیازمندان فقرا و کودکان اخذ تسهیلات بانکی و اعتباری برای امر بهسازی و کمک در امر توسعه. مساعدت مالی و معنوی به بیماران نیازمند در امر درمان آنها از قبیل انجام اعمال جراحی پیوند عضو و سایر اقدامات پزشکی و پیراپزشکی. ارائه خدمات خیریه بیماران دارای انواع بیمه از قبیل بیمه پایه بیمه مکمل و نیازمندان. مشارکت با بخش دولتی و غیردولتی درخصوص تاسیس و یا اداره مراکز درمانی. تهیه جهیزیه و تامین نیازمندیهای افراد مستمند پس از اخذ مجوزهای لازم.

2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران منطقه 18 شهرداری ـ اتوبان فتح بلوار خلیج فارس ـ خ شهید فلاح زاده ـ جنب یخ سازی ـ کدپستی 1378813414

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ 5 ـ آقای محمدابراهیم شامل جهرمی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره.

2ـ 5 ـ آقای منوچهر سادات آل احمد به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3ـ 5 ـ آقای سید علی اصغر مطهری به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.

4ـ 5 ـ آقای محسن مس فروش به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.

5ـ 5 ـ آقای علی تقی زاده به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.

6ـ 5 ـ آقای علی سادات آل احمد به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).

7ـ 5 ـ آقای محمد زرین کفش به شماره ملی وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره.

8ـ 5 ـ آقای حمید جورابچی به شماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار.

9ـ 5 ـ آقای علی تقی زاده به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اشخاص ذیل و مهر موسسه معتبر میباشد (رئیس هیئت مدیره ـ نایب رئیس ـ مدیرعامل ـ خزانه دار).

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی مؤسسه خیریه امام متقین علی علیه سلام کجاست؟

منطقه18شهرداری-اتوبان فتح بلوار خلیج فارس -خ شهید فلاح زاده - جنب یخ سازی

📅 مؤسسه خیریه امام متقین علی علیه سلام در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ تأسیس شده است

🏢 مؤسسه خیریه امام متقین علی علیه سلام چه نوعی است؟

از نوع موسسه به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.