رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 1 میلیون ریال
Thriva
شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه
تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه ششم-پلاک 4-طبقه پنجم-- کدپستی 1514646531
  • تاریخ تأسیس  1390/2/28
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  403717
  • شناسه ملی  10320548447
  • کد اقتصادی  411387847684
  • اشخاص  25
  • آگهی‌ها  44
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   25
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   6
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   15
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   1 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  44
تاریخ
متن آگهی
1400/6/6
آگهی 15926017
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/02/1400 و مجوز شماره 83676/122 مورخ 08/03/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به "سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/29
آگهی 15846508
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/12/1399 و مجوز شماره 83357/122 مورخ 01/03/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به 30/09/1399 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی ‌البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/10
آگهی 15668914
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1399 و مجوز شماره 77820/122 مورخ 7/11/99 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 54 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از روز یکم فروردین ماه هرسال آغاز می شود و در روز بیست و نهم اسفندماه همان سال به پایان می رسد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/24
آگهی 15525476
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/06/1399 و مجوز شماره 73355/122 مورخ 10/08/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار و مکاتبه شماره 66620/122 مورخه 10/04/99 معاونت محترم حقوقی و نامه شماره 65916/122 مورخه 31/03/99 مدیریت نظارت بر بازار اولیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: الف- موضوع فعالیت اصلی: 1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد 2- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و تواناییی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ب - موضوع فعالیت های فرعی 1- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها ، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز 2- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد 3- سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع 4- ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: 4-1 پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری 4-2 تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار 4-3 مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار 4-4 تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار 5- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامه شرکت در 65 ماده و 22 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/8
آگهی 15327574
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/27
آگهی 15254651
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، آقای شعبان مرادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مصطفی زه تابیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، آقای امیررضا خسروی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. قسمتی از اختیارات ماده 40 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات خصوصی و عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات پولی و مالی معتبر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات مربوط به آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها. ـ تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات پولی و مالی معتبر داخلی و خارجی. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاک اموال منقول و غیر منقول. ـ تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیابت مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ990325571329448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/13
آگهی 15230342
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره به استناد اختیار حاصله از ماده 44 اساسنامه قسمتی از اختیارات ماده 40 اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات خصوصی و عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات پولی و مالی معتبر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات مربوط به آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها. ـ تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات پولی و مالی معتبر داخلی و خارجی. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاک اموال منقول و غیرمنقول. ـ تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. پ990310877117546  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/11
آگهی 15182361
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی زه تابیان به شماره ملی وارد شوید خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ990207524910430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/31
آگهی 14801395
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی97 به تصویب رسید.
پ980624709595648 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/9
آگهی 14721725
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : آقای مرتضی سامی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای شعبان مرادی یگان محله به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران ( مپسا ) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد ملی وارد شوید خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . هیأت مدیره افزون بر اختیارات مصرح در ماده 44 اساسنامه شرکت ، اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، و موضوع ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/15
آگهی 14664663
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید و شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید و شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید و شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید و شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/19
آگهی 14200390
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود(حسابداران رسمی) وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین(حسابداران رسمی) وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پ970613108559725 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/2
آگهی 13975802
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایند گی آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد مکلی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت کمافی السابق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/4
آگهی 13761419
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «توسعه سرمایه رفاه» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بخش مرکزی شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر - کوچه ششم - پلاک 4 - طبقه پنجم - کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/16
آگهی 13585446
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند: چک سفته برات عقود و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حقی از سوی شرکت باشد، با دوامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دوعضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام می‌شود. هیات مدیره افزون بر اختیارات مصرح در ماده 44 اساسنامه‌ی شرکت اختیارات مندرج در بندهای 16، 15، 14، 13، 12، 11، 7، 6، 1 و موضوع ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/4
آگهی 13568234
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان، سال مالی منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/2/30
آگهی 13416316
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد حسینی بهشتیان به شماره ملی وارد شوید به جای عباس نظربیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/2/7
آگهی 13393398
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت ریاست هیئت مدیره مهدی راعی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا علی نوری به کدملی وارد شوید به عنوان به نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی امید قایمی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عباس نظربیگی به کدملی وارد شوید خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/28
آگهی 13378459
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید - شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید - شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید - شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید - شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/16
آگهی 13318341
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/28
آگهی 13246762
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/28
آگهی 13246772
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز امید علی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره آقای حشمت اله امیری به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مجتبی عزیزیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای عباس نظربیگی به شناسه ملی به شماره ملی وارد شوید خارج از هیات مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/19
آگهی 13101874
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دانش رفاه پردیس درتاریخ 09/08/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت‌ها در زمینه تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی، همچنین انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میرداماد خیابان شمس تبریزی خیابان چهاردهم پلاک 9 طبقه 5 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 910845/95/60 مورخ 15/07/1395 نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلامت ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی عباس نظربیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی زهرا حضرتی انارکولی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی رحیم اسفندیارپور به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسلامی به امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/24
آگهی 13041504
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/13
آگهی 12993553
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصادبه عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/14
آگهی 12847294
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز امید علی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت ریاست هیئت مدیره به جای آقای اسماعیل لله گانی به کد ملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/29
آگهی 12652411
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ظفر خیابان کازرون شمالی خیابان چهاردهم پلاک 9 طبقه 5 کدپستی وارد شوید تغییر یافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/29
آگهی 12652423
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل لله گانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و احمد دهنوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی رفاه به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حشمت اله امیری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و عباس سلیمیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مجتبی عزیزیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و عباس نظربیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از هیات مدیره و سهامداران) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/16
آگهی 12366296
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل لله گانی به شماره ملی6339854321 به نمایندگی بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره و احمد دهنوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صرافی رفاه به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حشمت اله امیری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و عباس سلیمیان به شماره ملی0491368992 به نمایندگی شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و یاسر ضیائی شیرکلائی شماره ملی2161926081 به نمایندگی شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و عباس نظربیگی شماره ملی3379727253 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ940615887579843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/16
آگهی 12366300
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید و شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید و شرکت صرافی رفاه به شناسه ملی وارد شوید و شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید و شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پ940615393424332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/17
آگهی 12072381
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل لله گانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد دهنوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی رفاه به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اکبر ترکیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس سلیمیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای یاسر ضیائی شیرکلائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس نظربیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ931210728602157 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/16
آگهی 12059411
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل لله گانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد دهنوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی رفاه به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اکبر ترکیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس سلیمیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای یاسر ضیائی شیرکلائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس نظربیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ931210728602157 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/5
آگهی 9434628
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 92 بتصویب رسید.
پ931120349591803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/18
آگهی 9412389
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل لله گانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک رفاه کارگران بشناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دهنوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی رفاه بشناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر ترکیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران بشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وآقای عباس سلیمیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات گستر رفاه پردیس بشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یاسر ضیائی شیرکلائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس بشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وآقای جواد حاجی مزدارانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از هیئت مدیره). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. تفویض اختیار بخشی از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت: بر اساس موارد مندرج در ماده 40 اساسنامه شرکت و با عنایت به بند 20 ماده مذکور که موارد منعکس شده تمثیلی بوده نه حصری، هیئت مدیره بخشی از مسوولیت ها و اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تفویض نمودند: دریافت مطالبات شرکت اعم از اصل و سود و متفرعات مربوط به آن تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری حداکثر تا سقف وارد شوید ریال به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های بانک رفاه و استرداد آنها اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک اموال منقول و غیر منقول طبق استانداردهای حسابرسی تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود مدیرعامل موظف است با بازرسان قانونی شرکت همکاری نموده و مدارک صورتهای مالی و دفاتر قانونی را در صورت درخواست آنان و در صورتی که به فعالیت عادی شرکت لطمه وارد نشود در اختیارشان قرار دهد پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز شرکت بر اساس نمودار و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره و اقدام در خصوص مصاحبه و گزینش افراد واجد شرایط به هیئت مدیره شرکت پیشنهاد به هیئت مدیره جهت پرداخت پاداش و تشویق کارکنان داخلی شرکت و نمایندگان شرکت در استانها در جهت افزایش ارائه خدمات بیشتر و بهتر صدور مجوز پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان شرکت بر اساس آیین نامه استخدامی و حقوق و مزایای شرکت اخذ تضمین از پرسنل شرکت به نسبت مسئولیت آنها در صورت لزوم اقدام در جهت ارتقاء معلومات شغلی و حرفه ای کارکنان و فراهم نمودن شرایط لازم به منظور شرکت آنان در دوره های آموزشی تا سقف وارد شوید ریال تهیه و تامین نیازمندی ها و اثاثه و اموال و امکانات مورد نیاز شرکت تا سقف100000000 ریال نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر قراردادن موضوع دعوت مجامع عمومی (در موعد قانونی) در دستور جلسه هیئت مدیره و تهیه پیش نویس دعوت نامه مجامع عمومی و انجام اقدامات لازم و عنداللزوم انتشار آگهی دعوت پس از تایید و امضاء مباشرت و نظارت در مخارج جاری شرکت با رعایت صرفه و صلاح و مصوبات هیئت مدیره نظارت بر واریز وجوه حاصل از عملیات روزانه شرکت به حسابهای شرکت در بانکها و یا صندوق ها مدیرعامل می تواند به منظور تسریع در امور جاری قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسوولیت به هر یک از مسئولان دیگر شرکت با تصویب هیئت مدیره تفویض نماید بدیهی است هیئت مدیره در هر زمان می تواند نسبت به افزایش و یا کاهش اختیارات فوق اقدام نماید اختیار انجام و امضاء مکاتبات با کلیه ادارات، سازمانها، و شرکتهای دولتی و خصوصی در چهارچوب فعالیتهای شرکت
پ931108751599779  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/18
آگهی 9412394
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اسماعیل لله گانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک رفاه کارگران بشناسه ملی وارد شوید و احمد دهنوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی رفاه بشناسه ملی وارد شوید و اکبر ترکیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران بشناسه ملی وارد شوید و عباس سلیمیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات گستر رفاه پردیس بشناسه ملی وارد شوید و یاسر ضیائی شیرکلائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس بشناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ931108376182565  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/18
آگهی 9412398
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید.
پ931108627685428  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/8/29
آگهی 1696688
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ10000000 ریال به مبلغ1000000000000 ریال منقسم به1000000000 سهم 1000ریالی بانام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ 1000000000000ریال بموجب گواهی شماره 2291,144 مورخ 20/12/92 بانک رفاه کارگران شعبه ریالی ارزی پردیس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پ930824350155679  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/25
آگهی 1430749
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ31/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی با کدملی0790309157 بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ1815106 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/25
آگهی 1430750
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ07/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی با اخذ نمایندگی از آنها، توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی شامل" صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز" و مشارکت از طریق تعهد سهام
پ1815105 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/2
آگهی 1282820
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ30/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به30/12/91 مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی0790309157 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ1754008 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/2
آگهی 1282932
آگهی تغییر محل شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ16/07/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس تهران خیابان کارگر شمالی ـ نبش کوچه ستاره ـ پلاک1 ـ طبقه هفتم ـ کدپستی1418654718 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید.
پ1754007 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/8/29
آگهی 1212016
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه کارگران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ270/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت به توسعه تجارت رفاه پردیس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ1722126 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/2/15
آگهی 1033237
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه کارگران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای سید حمید سیدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای اصغر بابائی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 20/12/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرشید فرخ نژاد به شماره ملی وارد شوید و آقای عباس سلیمیان به شماره ملی وارد شوید و آقای احمد دهنوی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 20/12/1393.
4ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید.
5ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای فرشید فرخ نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس سلیمیان به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دهنوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد حاجی مزدارانی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 20/12/1393.
6ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتباری می باشد.
در تاریخ 01/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ1635221 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/3/16
آگهی 11077925
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت رفاه کارگران سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 28/2/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: الف خرید اداره ایجاد توسعه و تکمیل انواع واحدهای اقتصادی تولیدی و صنعتی که به نحوی از انحا با فعالیت فوق مرتبط باشد خرید و فروش اموال منقول مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از آنها توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی و مشارکت از خرید تعهد سهام خرید سهام و اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات استفاده از تسهیلات اعتباری و مالی و واحدهای داخلی و خارجی انجام معاملات و بررسی‌های اقتصادی فنی مالی مدیریتی نظارت فنی پیگیری و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی مبادرت به سایر امور و عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ملاصدرا خ شیراز شمالی پ 40 ـ کدپستی 1991756783

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 31/1/90 نزد بانک رفاه شعبه مستقل پردیس پرداخت گردیده‌است.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ شرکت بانک رفاه کارگران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدجواد محقق‌نیا بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ شرکت صرافی ‌رفاه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای جعفر صفائی‌مزید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای وحید باقری‌خیرآباد بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای جعفر صفائی‌مزید به نمایندگی از شرکت صرافی ‌رفاه سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ آقای سید حمید سیدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8 ـ آقای اصغر بابائی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi