سهامی خاص

شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر

راه‌های ارتباطی

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دانشگاه تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک 959 ، طبقه همکف
1416814811
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ 21 : 21

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۰/۰۲/۲۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۷/۰۷
شماره ثبت:  
 402319
کد اقتصادی:  
 411381977619
شناسه ملی:  
 10320540756
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۷/۰۷
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۱۵
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۸/۱۷
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756

نقشه

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دانشگاه تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک 959 ، طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

10/7/2022, 9:21:26 PM

اخبار

(34 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الذکر الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: " طراحی، اجرا، نظارت، مشاوره، برنامه ریزی راهبردی، سازماندهی فناوریها و سیستمهای مدیریتی سازمانی، ارایه خدمات مربوط به کلیه فرآیندهای منابع انسانی، تحقیق و توسعه، بازاریابی غیرشبکه ای و غیر هرمی، اداری، ارزیابی سازمانی، ارزیابی اشخاص و صلاحیت حرفه ای، مدیریت عملکرد، طراحی و برگزاری کانون های ارزیابی، توسعه منابع انسانی، ارایه کلیه خدمات پرسنلی و فعالیت های مربوط به مدیریت منابع انسانی سازمان، انجام کلیه خدمات مربوط به دولت الکترونیک، طراحی اجرا و نظارت برکلیه زیر سیستم های منابع انسانی، برگزاری آزمون جامع سراسری و کلیه ی امور رایانه ای استخدامی، مصاحبه عمومی و تخصصی شغل، آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی در قالب مدل تعالی منابع انسانی، انجام خودارزیابی و تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس مدل دبیرخانه ملی تعالی و پیشرفت، تدوین و بازنگری سبک رهبری، طراحی مدل شایستگی کارکنان، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت و مشاوره مدیریت درکلیه حوزه های مدیریتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم "

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر با شناسه ملی وارد شوید ، شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر با شناسه ملی وارد شوید و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر با شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 / 12 / 1399 به تصویب رسید موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به 29 / 12/ 1400 انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به نشانی استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دانشگاه تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک 959 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
تاریخ نامه ثبت: ‎−۶۲۱/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی عسگری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت گروه ساختمان تدبیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و امین متولیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت گروه توسعه انرژی تدبیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره وحامد دهقانان با شماره ملی وارد شوید به نمیندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ980702368133145 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید ، گروه توسعه ساختمان تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید و گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پ980702924206918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل سال برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ970906456903389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه بنیاد برکت به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید محمودرضا سجادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی حسینعلی قریب با شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای رامین حاجی خانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر بهداد سلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه بنیاد برکت با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید محمودرضا سجادی به شماره ملی وارد شوید رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسینعلی قریب با شماره ملی وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه دانشمند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی رامین حاجی خانی به شماره ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره آقای امیر بهداد سلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه توسعه اقتصادی تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید موسسه بنیاد برکت با شناسه ملی وارد شوید موسسه تحقیق و توسعه دانشمند با شناسه ملی وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسینعلی قریب به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مؤسسه بنیاد برکت با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمد علی بابائی زکلیکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای امیر بهداد سلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 94 به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. گروه توسعه اقتصادی تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی 10103871690، موسسه بنیاد برکت با شناسه ملی وارد شوید و گروه توسعه ساختمان تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی بابایی زکلیکی به ک. م وارد شوید بنمایندگی از موسسه بنیادبرکت به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره، سیدمهدی ناصری به ک. م وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیات مدیره و حسینعلی قریب به ک. م وارد شوید بنمایندگی ازگروه توسعه اقتصادی تدبیر به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل وعضوهیات مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهره شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: 1 نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، موسسات خصوصی و مراجع قضایی 2 امضاء، صدور، تعهد ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی (چک، سفته، بروات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره 3 تهیه کلیه آیین نامه های داخلی شرکت و مشخص نمودن روشهای اجرایی آن و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. 4 نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه 5 نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان براساس آیین نامه ها ومصوبات هیات مدیره. 6 افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر پس از تایید هیئت مدیره 7 عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، آیین نامه ها و مصوبات هیات مدیره 8 تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات رسمی داخلی وخارجی با شرایط مناسب و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تایید هیات مدیره 9 ایجاد و حذف نمایندگی ها و شعبها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیات مدیره 10 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات 11 واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب وپیشه و تجارت (سرقفلی) پس از تصویب هیات مدیره 12 مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری پس از تصویب هیات مدیره 13 به امانت گذاری هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب موضوع فعالیت شرکت پس از تصویب هیات مدیره 14 اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظردر رای صادره یا اجرای آن با رعایت صرفه و صلاح شرکت و گزارش با تصویب هیات مدیره 15 رهن گذاران اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا «با تایید هیات مدیره 16 تهیه بودجه سالانه به منظور اداره شرکت با برنامه و اهداف مشخص و ارائه ان به هیات مدیره جهت تصویب بودجه 17 تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب 18 ارائه و پیشنهاد هر گونه طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در چارچوب برنامه ریزی های کلان شرکت به هیات مدیره 19 اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تمایل بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل غیر ولو کرارا» و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او، با یا بدون حق توکیل و توکیل ولوکرارا "، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالت اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد تماما پس از تصویب هیات مدیره 20 تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیات مدیره مدیرعامل مجاز میباشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت حداقل سه نفر می باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
پ940306804265861 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر وارد شوید ـ موسسه بنیاد برکت وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری تدبیر وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/92 به تصویب رسید
پ940318894497180 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1) صورتهای مالی سال 93 مورد تصویب قرار گرفت. 2) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شدند. 3) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ940623490656405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص بشماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدمهدی ناصری با شماره ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر و همچنین شرکت سرمایه گسترش الکترونیک مبین ایران آقای محمدعلی بابایی زکیلکی با شماره ملی وارد شوید را بعنوان نمایندگان خود در هیئت مدیره انتخاب نمودند. شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی اشرف افخمی ک.م وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری ک.م وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسینعلی قریب ک م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدمهدی ناصری به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدعلی بابایی زکلیکی به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسینعلی قریب بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات و همچنین اسناد مالی همچون چکهای حسابهای بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پ1760213 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
پ1741500 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علی امانی کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی انتخاب گردید.
پ1741499 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان آرژانتین ـ خ الوند ـ خ 35 ـ پ30 ـ کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ 27/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ1672372 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
پیرو آگهی صادره به شماره 47527/ت32 مورخ 9/12/91 بدینوسیله اعلام میگردد:سمت حسین علی قریب به ک. م وارد شوید به عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تصحیح میگردد.
پ1672371 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۱/۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین علی قریب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین دهقانی پوده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان منوچهری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین علی قریب به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید به سمت مدیرعامل.
2ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
3ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ 9/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011110474705 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ موسسه دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید.
در تاریخ 28/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011103333709 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید.

در تاریخ 28/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۴/۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 26/1/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 26/1/1393

در تاریخ 23/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۴/۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید جمالی افوسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان منوچهری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین دهقانی پوده به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 26/1/1393 2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 23/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۴/۰۶
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ 18/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیاشرف افخمی بسمت رئیس هیئتمدیره و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید جمالیافوسی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان منوچهری به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین دهقانیپوده به سمت عضو هیئتمدیره و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانیامیری بسمت عضو هیئتمدیره و آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 26/1/1393
2ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 23/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011104176376 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۴/۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 26/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ 26/1/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید و شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 26/1/1393
در تاریخ 23/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011104176273 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/02/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید جمالی افوسی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین دهقانی پوده به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 21/02/1392. 2 تمامی قراردادها اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی دارای اعتبار است. 3 اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ 04/03/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تأسیس شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی‌ خاص
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
شرکت فوق در تاریخ 21/2/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.

1ـ موضوع شرکت: طراحی برنامه ریزی ایجاد و عملیاتی کردن راهبردهای مدیریتی و ارائه خدمات مشاوره مرتبط در سطح جهانی منطقه ای و ملی برای سازمان ها نهادها شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و همچنین مشارکت با آنها در طرح ها و فعالیتهای مرتبط شرکت برای نیل به اهداف خود میتواند به عملیات زیر مبادرت نماید: انجام مطالعات و پژوهش های راهبردی و آینده پژوهی در حوزه های مختلف از قبیل اقتصادی فن آوری اجتماعی و محیط زیست ارائه طرح های راهبردی به منظور توانمندسازی و ارتقا بهره وری مطالعه انتخاب و ایجاد راهبردهایی در قالب سبدهای رقابتی متشکل از فعالیتهای اقتصادی و عملیاتی کردن آنها از طریق ادغام مجزاسازی و خروج ارائه خدمات در زمینه طراحی ساختار سیستم ها تهیه طرحهای تجاری روش های تامین مالی گزارشات امکان سنجی و مطالعات بازار ـ برگزاری سمینارهای جامع مدیریت کاردبردی به منظور ارتقا سطح دانش بینش و مهارت مدیران در راستای تربیت و پرورش مدیران جهان تراز و حرفه ای برگزاری انواع همایش ها کارگاه های تخصصی مربوط به موضوع فعالیت همراه با ارائه آخرین مقالات و پروژهشهای علمی و کاربردی روزآمد در داخل و خارج از کشور.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان احمد قصیر خیابان هشتم پلاک 6 ـ کدپستی 1514716711

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/30 ریال منقسم به سی میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد سی میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/500/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 21/1/90 نزد بانک پارسیان شعبه گاندی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی بسمت رئیس هیئت مدیره.

2ـ 5 ـ آقای مجید جمالی افوسی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3ـ 5 ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای اسحق حاجی زاده بسمت عضو هیئت مدیره.

4ـ 5 ـ موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری بسمت عضو هیئت مدیره.

5ـ 5 ـ شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی بسمت عضو هیئت مدیره.

6ـ 5 ـ آقای اسحق حاجی زاده بشماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: تمامی قراردادها اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی دارای اعتبار است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ موسسه دایارایان به شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8 ـ آقای علی امانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر کجاست؟

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دانشگاه تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک 959 ، طبقه همکف

📅 شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ تأسیس شده است

🏢 شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.