شرکت فرا دید ارتباط فاوا

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 500 میلیون ریال
Thriva
شرکت فرا دید ارتباط فاوا
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، شهیدقندی-نیلوفر ، خیابان پاکستان ، کوچه شهیدعباس ساوجی نیا (هشتم ) ، پلاک 5 ، طبقه اول کدپستی 1531735614
  • تاریخ تأسیس  1390/2/5
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  401048
  • شناسه ملی  10320522797
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  15
  • آگهی‌ها  20
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
شرکت فرادید در سال 1390 با نگرش ایجاد گسترش بازار در حوزه هوش مصنوعی گرایش بینایی ماشین فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت با جذب نیروهای خبره در این حوزه، توانست در مدت زمان کوتاهی اقدام به تولید و بومی سازی نرم افزارهای مختلفی در این زمینه نماید. بینایی ماشین که گاهی بینایی کامپیوتر و پردازش تصویر نیز خوانده می شود، بر آن است که از طریق تحلیل خودکارتصویرو ویدیوقابلیت شبیه سازی، تفسیر، و درک جهان پیرامون را به رایانه ها ( یا وسایل هوشمند دیگر از قبیل تلفن همراه، تبلت، بردهای الکترونیکی و …) اعطا کند.

مجوزها

نوپا نوع 1 در حوزه 07- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1399/4/7

نقشه

وبزی

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   15
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   500 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

محصولات

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  20
تاریخ
متن آگهی
1400/4/20
آگهی 15876666
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 401048 و شناسه ملی 10320522797
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/4/20
آگهی 15876674
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 401048 و شناسه ملی 10320522797
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1400 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/4/20
آگهی 15876681
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 401048 و شناسه ملی 10320522797
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ارزش اسمی هر سهم از وارد شوید ریالی به هر سهم 1000 ریالی کاهش یافت در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم بانام 1000 ریالی می باشد که کلیه سرمایه تعهدی از طرف صاحبان سهام پرداخت شده است. و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح می گردد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/9
آگهی 15540349
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 401048 و شناسه ملی 10320522797
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیات مدیره اختیارات خود رابشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: - «نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی. - ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. ( با رعایت مصوبات هییت مدیره درخصوص آیین نامه معاملات شرکت) - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاک ها. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.»
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/9
آگهی 15540354
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 401048 و شناسه ملی 10320522797
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/98 به تصویب رسید. آقای سهیل قنبری با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد شرکت معصوم با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/27
آگهی 15079427
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 401048 و شناسه ملی 10320522797
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امین علی اکبریان با کد ملی0064664325 به عنوان رییس هیأت مدیره 2 ـ آقای مهدی علی اکبریان با کد ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیأت مدیره 3 ـ آقای محمدجواد کرباسیان ورنامخواستی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ساختارهای اطلاع رسانی نوین گستر(سهامی خاص) به شتاسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ981116869230796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/27
آگهی 15079430
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 401048 و شناسه ملی 10320522797
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/97تصویب شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب شدند ـ شرکت ساختارهای اطلاع رسانی نوین گستر(سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید ـ آقای مهدی علی اکبریان با کدملی وارد شوید ـ آقای امین علی اکبریان با کد ملی وارد شوید آقای سهیل قنبری با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد شرکت معصوم با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ981116449180820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/27
آگهی 15079471
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 401048 و شناسه ملی 10320522797
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به29/12/96 تصویب شد. آقای سهیل قنبری با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد شرکت معصوم با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ981116521968766 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/28
آگهی 14332815
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهیدقندی ـ نیلوفر، خیابان پاکستان، کوچه شهیدعباس ساوجی نیا (هشتم)، پلاک 5، طبقه اول کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ970907505836478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/3/29
آگهی 14050960
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سهروردی شمالی خیابان برازنده خیابان سروش پلاک 24 طبقه سوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/3/29
آگهی 14050972
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین علی اکبریان با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی علی اکبریان باکدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی میرزائی عباس آباد با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ساختارهای اطلاع رسانی نوین گستر ش. م وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/3/29
آگهی 14050985
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به سال مالی 30/12/1395 به تصویب رسید آقای مهدی علی اکبریان با کدملی وارد شوید و شرکت ساختارهای اطلاع رسانی نوین گستر شناسه ملی وارد شوید و آقای امین علی اکبریان با کدملی وارد شوید 3 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سیدمحسن میرشاهرضا با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد شرکت معصوم با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/30
آگهی 13251551
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه ششم، شماره 43 طبقه اول کدپستی وارد شوید تغییر یافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/30
آگهی 13251559
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 29/12/1394 به تصویب رسیدآقای سیدمحسن میرشاهرضا با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و تورج دارابی با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/6
آگهی 13126511
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی محضرنیا با کدملی وارد شوید شرکت ساختارهای اطلاع رسانی نوین گستر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی وارد شوید آقای امین علی اکبریان با کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/6
آگهی 13126518
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین علی اکبریان با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی علی اکبریان باکدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ساختارهای اطلاع رسانی نوین گستر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی محضرنیا با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/15
آگهی 12668014
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از 3 نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد_شد. مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/15
آگهی 12668017
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای حمید یزدانی صابونی با کد ملی وارد شوید آقای مهدی علی اکبریان با کد ملی وارد شوید آقای امین علی اکبریان با کد ملی وارد شوید آقای سید محسن میر شاه رضا با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین هدایتی با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/15
آگهی 12668027
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پلاک 5 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای امین علی اکبریان با کد ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی علی اکبریان باکدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید یزدانی صابونی با کد ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هادی محضر نیا با کد ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/2/20
آگهی 10519485
آگهی تأسیس شرکت فرا دید ارتباط فاوا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 05/02/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 05/02/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری و سیستمهای اطلاع رسانی پس از اخذ مجوزهای لازم شرکت در مناقصات داخلی و خارجی و واردات و صادرات در زمینه نرم افزار و سخت افزار انجام کلیه معاملات مجاز در زمینه نرم افزار و سخت افزار اعم از داخلی و خارجی و تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت و راه اندازی و تدارک در امور الکترونیک و رایانه و دستگاه‌های جانبی آن و شبکه‌های مخابراتی و اطلاع رسانی پس از اخذ مجوزهای لازم و شبکه‌های رایانه‌های دور و نزدیک شبکه‌های انتقال دیتا و صوت و خدمات اینترنت و ارائه بسترهای دسترسی به شبکه و پشتیبانی کلیه بسته‌های نرم افزار و سخت افزاری مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام جدید در زمینه موضوع فعالیت شرکت و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ایجاد دفاتر در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه عملیات بازرگانی صادرات و واردات در زمینه موضوع شرکت و انجام کلیه امور بانکی و اعتباری و سرمایه گذاری در موضوع شرکت به استثنای هر گونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال حامل‌های دیجیتال (از قبیل سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها) رسانه‌های بر خط (شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی بصری و متنی دیجیتال) و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران خ استاد مطهری خ میرعماد ک 12 پ 18 کدپستی وارد شوید 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/5 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ 000/000/175 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 15/12/1389 نزد بانک تجارت شعبه میرعماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای حمید یزدانی صابونی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. 2 5 آقای مهدی علی اکبریان به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3 5 آقای امین علی اکبریان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. 4 5 آقای عباس علی اکبریان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. 5 5 آقای امین علی اکبریان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد 7 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای علی ناجیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای امیر قلی مرندی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi