شرکت بامسیولیت محدود

شرکت ایمن موج هوشمند

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله نظام آباد شمالی ، خیابان شهید جعفر غلامیان (59) ، خیابان شهید جمشید رضایی (142) ، پلاک 2 ، طبقه همکف
1634936314
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ 42 : 19

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۸۹/۰۳/۳۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
شرکت بامسیولیت محدود
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۳/۰۵/۲۲
شماره ثبت:  
 377153
کد اقتصادی:  
 411369614131
شناسه ملی:  
 10320277533
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۳/۰۵/۲۲
آگهی تغییرات شرکت ایمن موج هوشمند شرکت بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۳۷۷۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۷۵۳۳
روزنامه رسمی
۱۳۹۲/۰۸/۰۶
آگهی تغییرات شرکت ایمن موج هوشمند بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۷۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۷۵۳۳
روزنامه رسمی
۱۳۹۱/۰۷/۱۳
آگهی تغییرات شرکت ایمن موج هوشمندبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۷۷۱۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۷۵۳۳

تاریخچه

ارائه دهنده تجهیزات تبلیغات بصری و نورپردازی های مدرن ویدئووال تلویزیون شهری لایت باکس
نمایش بیشتر

اشخاص

چاپ
12/9/2022, 7:42:32 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

برندها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مالی

قرارداد‌ها

مرجع اطلاعات؟
عنوانسازمان‌هاتاریخ انعقادمبلغ (میلیون‌ریال)توضیحات

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

12/9/2022, 7:42:32 PM

اخبار

(7 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت ایمن موج هوشمند شرکت بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۳۷۷۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۷۵۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند مهدی کاظمی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ مهری نظیری فرد با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ930513438195275  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت ایمن موج هوشمند بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۷۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۷۵۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر روبروی خیابان فاطمی کوچه عبده پلاک 57 واحد سوم کدپستی وارد شوید انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.
پ1711827 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت ایمن موج هوشمندبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۷۷۱۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۷۵۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۷/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 2/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ استاد نجات الهی شمالی ک زبرجد پ 8 ط 4 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ 1/7/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011106085835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت ایمن موج هوشمند بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۷۷۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۷۵۳۳
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۷/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 2/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ استاد نجات الهی شمالی ک زبرجد پ 8 ط 4 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ 1/7/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت ایمن موج هوشمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۷۱۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۷۵۳۳
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۱۱/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 28/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی و مشاوره، ساخت، اجرا و تعمیر و نگهداری کلیه پروژه های الکترونیکی ـ خرید و فروش ـ صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی، حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی، خصوصی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ ایجاد شعب در سراسر کشور ـ فعالیت در زمینه انتقال و خرید و فروش ـ دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی ـ تاسیسات شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی، خارجی از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام یا سهم الشرکه ـ انجام کلیه فعالیتهای تجاری، اقتصادی و بازرگانی مجاز ـ برپائی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ انجام سایر عملیات و معاملات مجاز که جهت پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد ـ خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ تهیه، توزیع، نصب، تعمیر، سرویس، نگهداری، راه اندازی مولدهای برق دیزلی یا دیزل ژنراتور انواع توربین مولدهای گازی، برقی، بادی و ماشین آلات راهسازی و ساختمانی و صنعتی ـ واردات و صادرات ـ خرید و فروش قطعات، ابزارآلات، ماشین آلات و مجموعه های مورد فعالیت شرکت ـ اخذ و اعطا نمایندگی داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان ـ شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای عمومی و تخصصی داخلی و خارجی ـ جذب سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات داخی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد ـ طراحی، تجهیز و پیاده سازی مراکز داده اجرای شبکه های کامپیوتری شیلد الکترومغناطیسی

در تاریخ 06/11/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت ایمن موج هوشمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۷۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۷۵۳۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۹/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 11/08/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی کاظمی به شماره ملی وارد شوید و خانم مهری نظیری فرد به شماره ملی وارد شوید 2 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری نظیری فرد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وحدانی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. 3 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان محسنی خیابان شاه نظری کوچه خسروانی پلاک 4 واحد 14 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 4 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی و مشاوره ساخت اجرا و تعمیر و نگهداری کلیه پروژه های الکترونیکی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشور ایجاد شعب در سراسر کشور فعالیت در زمینه انتقال و خرید و فروش دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی تاسیسات شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی خارجی از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام یا سهم الشرکه انجام کلیه فعالیتهای تجاری اقتصادی و بازرگانی مجاز برپائی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انجام سایر عملیات و معاملات مجاز که جهت پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد. خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تهیه و توزیع نصب تعمیر سرویس نگهداری راه اندازی مولدهای برق دیزلی یا دیزل ژنراتور انواع توربین مولدهای آب دیزلی مولدهای گازی برقی بادی و ماشین آلات راهسازی و ساختمانی و صنعتی واردات و صادرات خرید و فروش قطعات ابزارآلات ماشین آلات و مجموعه های مورد فعالیت شرکت اخذ و اعطا نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای عمومی و تخصصی داخلی و خارجی جذب سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد. 5 اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 23/08/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس شرکت ایمن موج هوشمند (با مسئولیت محدود)
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۴/۱۶
شرکت فوق در تاریخ31/3/1389 تحت شماره377153 و شناسه ملی10320277533 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/3/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم درروزنامه رسمی آگهی میشود:

1ـ موضوع شرکت: طراحی و مشاوره ساخت اجرا و تعمیر و نگهداری کلیه پروژه های الکترونیکی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشور ایجاد شعب درسراسرکشور فعالیت در زمینه انتقال و خرید و فروش دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی تاسیسات شرکت یا مشارکت درسایر شرکتها اعم از ایرانی خارجی از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام یا سهم الشرکه انجام کلیه فعالیتهای تجاری اقتصادی و بازرگانی مجاز برپائی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انجام سایر عملیات و معاملات مجاز که جهت پیشبرد اهداف شرکت موثرباشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران، شهرتهران خ توحید بین خ آزادی و خ کلهر کوچه یوسفیان پلاک31 واحد7.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ000/000/1ریال میباشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5ـ آقای مهدی کاظمی به سمت رئیس هیئت مدیره.

2ـ5ـ خانم مهری نظیری فرد به سمت عضو هیئت مدیره.

3ـ5ـ آقای مهدی کاظمی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه مهرشرکت معتبرمیباشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت ایمن موج هوشمند کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله نظام آباد شمالی ، خیابان شهید جعفر غلامیان (59) ، خیابان شهید جمشید رضایی (142) ، پلاک 2 ، طبقه همکف

📅 شرکت ایمن موج هوشمند در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ تأسیس شده است

🏢 شرکت ایمن موج هوشمند چه نوعی است؟

از نوع شرکت بامسیولیت محدود به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.