تعاونی

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه

راه‌های ارتباطی

استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-سلمان فارسی-خیابان سلمان فارسی-خیابان بزرگمهر-پلاک 11-طبقه اول-واحد 1
8158833117
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 52 : 21

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۶۲/۰۳/۰۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
تعاونی
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
شماره ثبت:  
 3998
کد اقتصادی:  
 411176998943
شناسه ملی:  
 10260251518
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۰۸
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518


اشخاص

چاپ
11/28/2022, 9:52:54 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

برندها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مالی

قرارداد‌ها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

11/28/2022, 9:52:54 PM

اخبار

(19 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 3998 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1401 و نامه شماره ی وارد شوید مورخ 28/07/1401 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بهروز محمدی آسیابادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ، جواد شانه ساز زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، اصغر انصاری منش به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره ، محمد زارعی اندوانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره ، محمدرضا صیام پور اشکاوندی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره ،محمد علی رحمانی مطلق به کدملی وارد شوید به سمت منشی هیأت مدیره تاتاریخ 31/02/1402 انتخاب گردیدند. -کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء رییس هیات مدیره آقای جواد شانه ساز زاده و در غیاب رییس هیأت مدیره به امضاء نایب رییس هیأت مدیره آقای اصغر انصاری منش و مدیرعامل آقای بهروز محمدی آسیابادی (امضاء ثابت) و توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود، (رییس و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل حق امضاء دارند). و اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیر عامل آقای بهروز محمدی آسیابادی صادر خواهد شد، مگر مراسلات هیات مدیره که به امضای رییس هیات مدیره آقای جواد شانه ساز زاده صورت خواهد گرفت.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 3998 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/05/1401 و نامه شماره 670/779/184/3/205 مورخ 23/5/1401 اداره تعاون روستایی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد جواد شانه ساز زاده به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای بهروز محمدی آسیابادی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای اصغر انصاری منش به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمدعلی رحمانی مطلق به کد ملی وارد شوید به سمت منشی هییت مدیره آقای محمدرضا صیام پور اشکاوندی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره و علی مختاریان کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تا تاریخ 31/2/1402 منصوب گردیدند. به استناد تبصره ماده 43 اساسنامه شرکت، در غیاب رییس هیأت مدیره وظایف او بر عهده نایب رییس هیأت مدیره آقای اصغر انصاری منش خواهد بود. کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء رییس هیات مدیره آقای جواد شانه ساز زاده و در غیاب رییس هیأت مدیره به امضاء نایب رییس هیأت مدیره آقای اصغر انصاری منش و مدیرعامل آقای علی مختاریان (امضاء ثابت) و توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ( رییس و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل حق امضاء دارند). و اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل آقای علی مختاریان صادر خواهد شد، مگر مراسلات هیات مدیره که به امضای رییس هیات مدیره آقای جواد شانه ساز زاده صورت خواهد گرفت.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 3998 به استناد نامه شماره 669/779/184/3/205 مورخ 23/5/1401 اداره تعاون روستایی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد جواد شانه ساز زاده به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای بهروز محمدی آسیابادی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای اصغر انصاری منش به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای محمدعلی رحمانی مطلق به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای محمدرضا صیام پور اشکاوندی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای محمد زارعی اندوانی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هییت مدیره تا تاریخ 31/2/1402 منصوب گردیدند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/05/1400 و به استناد نامه شماره 807/779/184/3/205مورخ 17/5/1400 اداره تعاون روستایی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی مختاریان کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت تا تاریخ 29/12/1400انتخاب شد. کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء رییس هیات مدیره آقای علیرضا عسگری سلیمی و مدیرعامل آقای علی مختاریان و توام با مهر شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان معتبر خواهد بود، و اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل آقای علی مختاریان صادر خواهد شد، مگر مراسلات هیات مدیره که به امضای رییس هیات مدیره آقای علیرضا عسگری سلیمی صورت خواهد گرفت. بر اساس تبصره ماده (43 ) اساسنامه در غیاب رییس هیأت مدیره وظایف او به عهده نایب رییس هیأت مدیره آقای سید پیروز علوی خواهد بود

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه احکام و آراء قضایی دادگاهها یا مراجع ذیصلاح مورخ 27/10/1399و نامه 367/779/184/3/205 مورخ 28/2/1400 اداره تعاون روستایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا عسکری سلیمی وارد شوید و سیدپیروز علوی نیا وارد شوید و مجید زمانی چریانی وارد شوید و احمدرضا چنگانی خوراسگانی وارد شوید و حجت اله کاکایی لفدانی وارد شوید اعضای هییت مدیره شرکت تا تاریخ 29/12/1400منصوب می گردند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/10/1399 و نامه 368/779/184/3/205 مورخ 28/2/1400 اداره تعاون روستایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا عسکری سلیمی 1283995931بسمت رییس و سیدپیروز علوی نیا1290357676 به سمت نایب رییس و مجید زمانی چریانی 1282833758به سمت منشی هیأت مدیره وعلی مختاریان با کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تا تاریخ 29/12/1400 انتخاب شدند. کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء رییس هیات مدیره علیرضا عسکری سلیمی و مدیرعامل علی مختاریان و توام با مهر شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان معتبر خواهد بود، بر اساس تبصره ماده (43 ) اساسنامه در غیاب رییس هیأت مدیره وظایف او به عهده نایب رییس هیأت مدیره سیدپیروز علوی نیا خواهد بود. ( رییس هیأت مدیره و مدیر عامل حق امضاء دارند) و اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل علی مختاریان صادر خواهد شد، مگر مراسلات هیات مدیره که به امضای رییس هیات مدیره علیرضا عسکری سلیمی صورت خواهد گرفت.

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
به استناد نامه شماره 1454/779/184/3,205 مورخ 21/12/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. ـ رسول قضاوی به شماره ملی وارد شوید و محمد جواد کسرایی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش980131873286494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/02/1397 و به استناد نامه شماره 191/779/184/3 , 205 مورخ 23/2/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مختاریان به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل تا تاریخ 6/11/1398 انتخاب گردید. کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و تمام، یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیات مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده_باشد، پس از تصویب هیات مدیره با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای علی مختاریان و به استناد تبصره ماده 43 اساسنامه شرکت در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء نایب رئیس هیات مدیره توام با مهر شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان معتبر خواهد_بود. (رئیس و نایب رئیس و مدیرعامل حق امضاء دارند) اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/11/1396 و نامه شماره 56/779/184/3 , 205 - 22/01/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مجید حسینی اصفهانکی به شماره ملی وارد شوید و گل محمد قیدرلو به شماره ملی وارد شوید بسمت بازرسان شرکت تعیین گردیده اند. آخرین رقم سرمایه به مبلغ وارد شوید ریال به مجمع گزارش گردید. تراز مالی سال 1395 تصویب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/10/1396 و نامه شماره 1865/741/184/3 , 205 مورخ 19/10/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان - سلمان فارسی - خیابان سلمان فارسی - خیابان بزرگمهر - پلاک 11 - طبقه اول - واحد 1 کدپستی وارد شوید تغییر یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردیده است ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/02/1396 و نامه شماره 150/779/184/3 , 205 مورخ 16/02/1396 اداره تعاون روستائی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای مهدی عابدینی پزوه کدملی وارد شوید از سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی منتظری کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/12/1395 و نامه شماره 1851/779/184/3/205 26/12/1395 اداره تعاون روستائی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی عابدینی پزوه فرزند علی با کدملی وارد شوید به سمت ریاست هیئت مدیره سیدپیروز علوی نیا فرزند علیرضا با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا عسگری فرزند حسین با کدملی وارد شوید به سمت منشی هیئت مدیره علی منتظری فرزند حسن با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره مجید زمانی فرزند محمدعلی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره غلامعلی پورتوکلی فرزند پرویز با کدملی وارد شوید را بعنوان مدیرعامل برای مدت سه سال تا تاریخ 06/11/1398 انتخاب شدند. شرکت انتخاب نمودند کلیه اسناد و اوراق مالی شرکت وفق اساسنامه با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس حق امضا را دارا می باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/11/1395 و نامه شماره 1669/779/184/3 , 205 مورخ 24/11/95 اداره تعاون روستایی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل عبارتند از مهدی عابدینی کد ملی وارد شوید علی منتظری کد ملی وارد شوید سید پیروز علوی نیا کد ملی وارد شوید علیرضا عسگری کد ملی وارد شوید مجید زمانی کد ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید عباس حسینی کد ملی وارد شوید احمدرضا چنگانی کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. سید مجید حسینی کد ملی وارد شوید و اکبر شاه سنایی کد ملی وارد شوید به سمت بازرسان شرکت انتخاب شدند. تراز مالی سال 94 به تصویب رسید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/11/1394 و نامه شماره 1449/779/184/3 , 205 مورخ 25/12/1394 صادره از اداره تعاون روستائی شهرستان اصفهان آقای علی منتظری به شماره ملی وارد شوید و آقای اکبر شاه سنائی گنیرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و سود و زیان سال مالی 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت كشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شركت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه منتهی به سال مالی 92 به تصویب رسید. آقای حمید امین الرعایایی شماره ملی وارد شوید و آقای علی منتظری شماره ملی وارد شوید به سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ش940208169832362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت كشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شركت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای مهدی عابدینی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا عسگری را بعنوان منشی هیئت مدیره تا تاریخ 16/11/95 انتخاب و در دیگر سمتها و حق امضا هیچگونه تغییری صورت نگرفت.
ش940616582675290 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شماره ثبت ۳۹۹۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/11/92 آقایان علیرضا عسگری بشماره ملی وارد شوید و احمد رضا چنگانی بشماره ملی وارد شوید و مهدی عابدینی بشماره ملی وارد شوید و سید عباس حسینی فرزند بشماره ملی وارد شوید و محمود جعفری بشماره ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید پیروز علوی نیا بشماره ملی وارد شوید و محمد رضا ملکی بشماره ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای 3 سال مالی انتخاب شدند. آقایان حمید امین الرعایایی بشماره ملی وارد شوید و حمید لطیفی بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرسان شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال 91 به تصویب رسید. آخرین رقم سرمایه بمبلغ وارد شوید ریال به مجمع گزارش گردید.
ش10150000011146760654 رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شماره ثبت ۳۹۹۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/92 و با توجه به استعفای آقای محمود جعفری تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: علیرضا عسگری بشماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا چنگانی بشماره ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عابدینی بشماره ملی وارد شوید بعنوان منشی هیئت مدیره و سید عباس حسینی بشماره ملی وارد شوید و سید پیروز علوی نیا بشماره ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای سه سال انتخاب شدند. با تصویب هیئت مدیره غلامعلی پورتوکلی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره باامضای رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا عسگری و مدیرعامل شرکت آقای غلامعلی پورتوکلی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. طبق تبصره ذیل ماده 43 اساسنامه شرکت در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس آقای احمدرضا چنگانی می باشد و نامبرده حق امضا خواهد داشت.
ش10150000011146760759 رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات در شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان ثبت شده بشماره ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۱۲/۲۱
باستناد نامه شماره 4593/779/184/111/3/205 مورخ 5/12/1389 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 27/11/1389 و هیئت مدیره مورخ 30/11/1389 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: 1 ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال 1388 به تصویب رسید و آخرین رقم سرمایه شرکت مبلغ 000/600/968/14 ریال می باشد. 2 آقایان احمد رضا چنگانی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و سید عباس حسینی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و سید پیروز علوی نیا بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و محمود جعفری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و علیرضا عسگری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مجتبی ادیب بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و خسرو بابا صفری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. 3 آقایان محسن برسیانیان بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و حسین مالکی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 هیئت مدیره از بین خود آقایان محمود جعفری را بسمت رئیس هیئت مدیره سید پیروز علوی نیا را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا عسگری بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب نمود و آقای غلامعلی پور توکلی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید نیز بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب شد. 5 مقرر گردید کلیه چکها قراردادها اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره ترتیب خاصی داده_باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 7/12/89 تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه کجاست؟

استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-سلمان فارسی-خیابان سلمان فارسی-خیابان بزرگمهر-پلاک 11-طبقه اول-واحد 1

📅 شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 39 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟

بهروز محمدی آسیابادی


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.