رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

معرفی
اطلاعات نماد بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 900 میلیارد ریال
Thriva
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
تبریز-- خیابان ولیعصر- نبش خیابان توانیر- روبروی پزشکی قانونی- شماره 6/1 کدپستی 5156986116
  • تاریخ تأسیس  1385/1/26
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
  • شماره ثبت  19295
  • شناسه ملی  10200248803
  • کد اقتصادی  411165659986
  • اشخاص  21
  • آگهی‌ها  48
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   21
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   6
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   4
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

اطلاعات نماد ثغرب

  • مشاهده در  Tsetmc کدال
  • تلفن  33285937-041
  • آدرس امور سهام  تبریز ولیعصر

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   900,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  48
تاریخ
متن آگهی
1400/1/16
آگهی 15715348
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19295 و شناسه ملی 10200248803
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/10/1399 و مجوز شماره 79564/122 مورخ 09/12/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباسعلی مینایی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت ‌رییس هیأت مدیره آقای سیروس آیدین کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای حمیدرضا شیرزاد کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی 10101236571به سمت عضو هیأت مدیره آقای یعقوب هوشیار کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای فرهاد یاسمی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی 10103071763به سمت عضو هیأت مدیره آقای فرهاد یاسمی کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. انتخاب شدند. امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: 1) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. 2) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. 3) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه‌گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. 4) عقد هر نوع قرارداد، موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. 5) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیأت مدیره. 6) درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. 7) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش‌ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارایه آن به هیأت مدیره. 8) جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه‌حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. 9) انتخاب وکیل، عقد قرارداد حق الوکاله، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسایل حقوقی در دادگاه‌ها و .... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/1/16
آگهی 15715349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19295 و شناسه ملی 10200248803
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/10/1399 و مجوز شماره 79564/122 مورخ 09/12/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی منتهی به 31/06/1399 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی وارد شوید به‌عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 31/06/1400 انتخاب شد . روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل : شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید تعیین گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/7/29
آگهی 15461126
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19295 و شناسه ملی 10200248803
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/06/1399 و مجوز شماره 410705/999-090 8/7/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیار حاصله به هییت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/98 درخصوص افزایش سرمایه سرمایه شرکت از مبلغ نهصد میلیارد ریال که مبلغ وارد شوید ریال از محل واریز نقدی (به موجب تاییدیه های شماره 1115/2620 مورخ 30/4/99 و شماره 1115/4362 مورخ 2/7/99 بانک مسکن) و مبلغ وارد شوید ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران میباشد (به موجب تاییدیه حسابرسی به شماره 9984 مورخ 4/5/99) افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید . سرمایه شرکت مبلغ 1200 میلیارد ریال (یکهزار و دویست میلیارد ریال) که به تعداد وارد شوید سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/7/9
آگهی 15429162
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19295 و شناسه ملی 10200248803
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا شیرزاد به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده (تا تاریخ 2/10/99) انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته ، بروات ،قرارداد ها با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/26
آگهی 15353682
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19295 و شناسه ملی 10200248803
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/03/1399 باستناد مجوز شماره 65428/122 مورخه 21/3/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 22 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : مجامع عمومی توسط هیأت رییسه‌ای مرکب از یک رییس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیأت مدیره بوده و یا از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به‌عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/19
آگهی 15065923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19295 و شناسه ملی 10200248803
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/10/1398 و مجوز شماره 57993,122 مورخ 25/09/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1398 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/06/1399 انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش981107515830991 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/16
آگهی 14488421
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباسعلی مینایی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیروس آیدین کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مسلم صالحی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای یعقوب هوشیار کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای فرهاد یاسمی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای فرهاد یاسمی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل . انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد : 1 ) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره . 2 ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره . 3 ) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب مصوبات هیات مدیره . 4 ) عقد هر نوع قرارداد ، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره . 5 ) تهیه و خرید هر نوع مصالح ، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره . 6 ) درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها ، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز . 7 ) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره . 8 ) جذب نیرو ، عزل ، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق ، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت . 9 ) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و . . . . اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت . اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/22
آگهی 14414842
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/10/1397 و مجوز شماره 42361,122 مورخ 22/09/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/97 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/06/98 انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید - شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید - شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید - شرکت پارس مسکن سامان(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ش971016937815543  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/8
آگهی 13876207
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/10/1396 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 29/9/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/6/97 انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/27
آگهی 13652294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی مینایی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره سیروس آیدین کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره یعقوب هوشیار کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره امیر رنجبریان کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره فرهاد یاسمی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره فرهاد یاسمی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیأت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/5
آگهی 13337074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 27/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در آگهی به شماره مکانیزه وارد شوید مورخ 19/11/1395 نام شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید به اشتباه شرکت بازرگانی مسکن البرز سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید درج گردیده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. نام شرکت پارس مسکن سامان سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید به اشتباه شرکت پارس مسکن البرز سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید درج گردیده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/11/26
آگهی 13298838
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق پور مهدی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره) آقای عباسعلی مینایی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مهدی احمدی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای سیروس آیدین کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای علی اکبر کریمی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای فرهاد یاسمی کدملی وارد شوید خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/11/11
آگهی 13269635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/95 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شد. شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت مهندسین مشار سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/7
آگهی 13200168
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی احمدی به کدملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز جهت بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیات مدیره منصوب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/4
آگهی 13132659
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/03/1395 و نامه شماره وارد شوید , 959 مورخ 23/08/95 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد وارد شوید سهم به تعداد وارد شوید سهم 1000 ریالی از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران (مبلغ وارد شوید ریال) و از محل واریز نقدی (مبلغ وارد شوید ریال) ازمبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به تعداد وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/31
آگهی 12841476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای علی اکبر کریمی از سمت مدیرعاملی شرکت فرهاد یاسمی به کدملی شماره وارد شوید بعنوان مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و … با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارت دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول در ارذتباسط با موصوع شرکت و در جهت اجرایطرحهای مصوب شرکت در جهارچوب ضوابط و مقررات و آیین ماه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیلات مدیره درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در ششماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارایه آن به هیات مدیره استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و … اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/17
آگهی 12624105
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/94 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای نشرآگهی های شرکت تعیین گردید.
ش941105829982915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/20
آگهی 12579331
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید شرکت: تبریز ـ خیابان ولیعصر ـ نبش خیابان توانیر ـ روبروی پزشکی قانونی ـ شماره 1/6 ـ کدپستی وارد شوید تغییر و انتقال یافت و در نتیجه ماده 4 اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
ش941012973929335 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/9/7
آگهی 12475779
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/08/1394 ونامه شماره 006 ـ 197995,949 مورخ 16/08/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/94 ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی و اگهی پذیره نویسی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 3527 مورخ 21/04/94 موضوع اعمال ماده 169قانون تجارت سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد وارد شوید سهم به تعداد وارد شوید سهم 1000 ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران (مبلغ وارد شوید ریال)و از محل آورده نقدی (مبلغ وارد شوید ریال) و از محل سود انباشته (مبلغ وارد شوید ریال) از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره8280 بانک مسکن شعبه مرکزی تبریز به حساب جاری وارد شوید واریز گردید.در نتیجه ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به تعداد وارد شوید سهم 1000 ریالی بانام می باشدکه تمامآ پرداخت گردیده است.
ش940817129508338  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/21
آگهی 12284177
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با آگهی پذیره نویسی برای سهامداران در مهلت60 روزه و استفاده از حق تقدم موافقت می شود.
ش940429775132885  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/21
آگهی 12436373
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/1394 و در بازگشت به نامه شماره 197995/947 ـ 008 مورخ 20/07/94 سازمان بورس (مدیریت نظارت بر بازار اولیه) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طرح اعلامیه پذیره نویسی در اجرای ماده 176 لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تایید بوده و مراتب را جهت اقدام بعدی اعلام می دارد.
ش940722424303552  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/4/10
آگهی 12246267
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۹۲۹۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/13/1293 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نظر بر اینکه در آگهی شماره مکانیزه وارد شوید مورخه 13/12 /1393 مدت تصدی هیئت مدیره که برای مدت قانونی یعنی از تاریخ مجمع عمومی عادی (18/9/1393) بمدت دوسال است قید نشده که بدین وسیله اصلاح می گردد.

ش940401435132173 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/24
آگهی 12071117
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق پورمهدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره. آقای عباسعلی مینایی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای علی اکبر کریمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای بهروز ضرغام به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیروس ایدین به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اکبر کریمی به کد ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و تفویض گردید: نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیر در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. عقد هرگونه قرارداد، موافقتنانه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقرررات و ایین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب هر یک از عقود مجاز تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. استخدام، عزل و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت، اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره شرکت می باشد.
ش931216969357842  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/24
آگهی 12071137
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1393/06/31 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی10103071763 شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی 10103683451
ش931216215133902  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/16
آگهی 1306092
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه 21/10/92 که در تاریخ 25/10/92 به این اداره واصل گردیده، صورت های مالی (ترازنامه ـ حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به 31/06/92 تصویب و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت 3309 شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ثبت 8487 شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بترتیب بسمت (بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای محمد صادق پورمهدی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی مینایی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام گسیلی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز ضرغام به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید آقای علی اکبر کریمی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح بند هـ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 21/10/92 شماره 185 خواهد بود.
ش00101000011164866232 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/2/23
آگهی 1043529
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 17/11/91 که در تاریخ 26/1/92 به این اداره واصل گردیده حدود اختیارات هیئت عامل شعبه زنجان شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب بشرح ذیل تعیین گردید 1 2 نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات سازمانها موسسات و دوایر و شرکتهای دولتی وابسته به دولتی و ارگانها و نهادها و شرکتها و موسسات خصوصی در حوزه و استان مربوط به خود در ارتباط با امورجاری و در محدوده طرحهای تصویبی شرکت. 2 2 دریافت مطالبات شعبه و پرداخت دیون آن در چهار چوب عملیات ابلاغی و آیین نامه معاملاتی شرکت 3 2 افتتاح هر گونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری بنام شعبه با اخذ مجوز کتبی از دفتر مرکزی در هر یک از بانکها و حق برداشت آن با دو امضای اعضاء هیئت عامل ممهور به مهر شعبه در حوزه مربوط خواهد_بود. 4 2 عقد هر نوع قرارداد در محدوده بر نامه‌ها و طرحهای مصوب ابلاغ شده به شعبه از سوی دفتر مرکزی با اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اجرای پروژه‌ها و سایر امور جاری و اداری شعبه با رعایت کلیه قوانین، آئین نامه‌های ابلاغی و مقررات جاری و مربوطه. 5 2 تهیه و خرید انواع مصالح و لوازم ساختمانی و لوازم مورد نیاز شعبه و کارگاهها در ارتباط با طرحهای مصوب طبق آیین نامه و دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت. 6 2 درخواست تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب در چهار چوب هر یک از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا قبول شرایط بانکها و موسسات مالی و اعتباری با اخذ مجوز از دفتر مرکزی شرکت. 7 2 تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شعبه طبق روش و دستورالعمل ابلاغی از شرکت و تهیه گزارش مربوط به عملکرد هر 3 ماده یکبار و ارسال آن به شرکت (دفتر مرکزی) 8 2 جذب و بکارگیری نیروی انسانی در حد مورد لزوم و نیاز با هماهنگی مرکز و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها طبق ضوابط و دستور العمل‌ها و مقررات داخلی ابلاغی از دفتر مرکزی شرکت و عزل کارکنان و تسویه حساب با کارکنان در حد حدود اختیارات تفویضی از مرکز. 9 2 خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول برای شعبه یا کارگاههای مربوط طبق دستورالعمل و آیین نامه ابلاغی از مرکز شرکت ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و مطروحه در این خصوص. 10 2 اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و ارائه هر گونه دادخواست یا لایحه دفاعیه یا لایحه تکمیلی در خصوص دعاوی له یا علیه با داشتن تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهشی فرجام مصالحه و تعیین وکیل یا عزل وکیل ادعای جعل و انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل ارجاع دعوی به داور و تعیین داور با اختیارات یا بدون اختیار صلح تعیین مصدق و کارشناس جلب شخص ثالث و دفاع از دعاوی شخص ثالث و دعوی متقابل و دفاع از آن و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال اعطای مهلت برای پرداخت دیون اشخاص و وصول مطالبات شعبه درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیقب و انجام و پیگیری کلیه امور مرتبط به پرونده‌های مطروحه و متشکله در محاکم مصالحه و قضایی و سازمان‌ها و مراکز ذیربط در ارتباط با فعالیت‌های جاری شعبه در حوزه مربوط از بدو الی ختم ضمن هماهنگی لازم با مدیریت امور حقوقی شرکت به منظور تشریفات قانونی مربوطه. 11 2 بطور کلیه هیئت عامل و مدیر شعبه در ارتباط با امور جاری و ارجاعی و در چهار چوب مصوبات هیئت مدیره شرکت با رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری و حاکم دارای اختیارات لازم و کافی بوده که موارد فوق بعنوان تحلیل ذکر شده_است. ش وارد شوید رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/1/14
آگهی 1002717
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 8/11/91 و هیئت مدیره مورخ 21/11/91 که در تاریخ 30/11/91 به این اداره واصل گردیده صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/91 تصویب و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب و سپس موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت 3309 تهران شناسه ملی وارد شوید موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بشماره ثبت وارد شوید تهران شناسه ملی وارد شوید بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای عباسعلی مینایی کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام گسیلی کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا والی زاده کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد صادق پور مهدی کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای حسن قدس کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و سپس اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و تفویض گردید: 1 نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. 2) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره 3) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. 4) عقد هرگونه قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. 5) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره. 6) درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چارچوب هر یک از عقود اسلامی. 7) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول، حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره 8) استخدام، عزل و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل، پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت 9) اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و … اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. 10) اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره شرکت می‌باشد. ش وارد شوید رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/22
آگهی 924497
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 30/6/91 که در تاریخ 23/8/91 به این اداره واصل گردیده شعبه شرکت در استان زنجان به آدرس زنجان کوچه مشکی ـ فلکه دارالقرآن ـ طبقه فوقانی فروشگاه شاهد کدپستی وارد شوید تاسیس گردید و آقای محمدرضا والی زاده کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به آدرس زنجان ـ اعتمادیه ـ خیابان چهاردهم ـ پلاک 4 واحد یک بعنوان مدیر شعبه تعیین گردیدند.
ش00101000011149819130 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/22
آگهی 10397922
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 30/6/91 که در تاریخ 23/8/91 به این اداره واصل گردیده شعبه شرکت در استان زنجان به آدرس زنجان کوچه مشکی فلکه دارالقرآن طبقه فوقانی فروشگاه شاهد کدپستی وارد شوید تاسیس گردید و آقای محمدرضا والی زاده کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به آدرس زنجان اعتمادیه خیابان چهاردهم پلاک 4 واحد یک بعنوان مدیر شعبه تعیین گردیدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/3
آگهی 719319
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 18/5/91 که در تاریخ 25/5/91 به این اداره واصل گردیده آقای محمد صادق پورمهدی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به جای آقای سعید دارایی به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
ش00101000011144471257 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/3
آگهی 10845730
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 18/5/91 که در تاریخ 25/5/91 به این اداره واصل گردیده آقای محمد صادق پورمهدی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به جای آقای سعید دارایی به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/22
آگهی 11147086
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/12/90 و نامه شماره 185318/121‌ـ 17/4/91 سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ 26/2/91 به این اداره واصل گردیده نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه شرکت مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و موارد ذیل در اجرای ماده 280 قانون تجارت جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: موضوع اصلی: فعالیت در زمینه پروژه‌های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن‌ـ موضوعات فرعی: تهیه زمین و غیر منقول (عرصه و اعیان) اعم از خرید یا اجاره یا تملک یا از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی‌ـ مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی اعم از مسکونی تجاری‌ـ تاسیساتی و. . انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار‌ـ قبول مشاوره و نظارت و اجرا و انجام کارها و پروژه‌های ساختمانی بصورت پیمانکاری یا امانی‌ـ تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی چه بصورت ایجاد کارخانه یا خرید از داخل یا خارج به منظور استفاده و فروش آنها‌ـ خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و سایر وسایل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد جذب سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد‌ـ ساخت‌ـ توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها‌ـ واگذاری زمین‌ـ واحدها‌ـ ساختمانها و تاسیسات احداثی متعلق به شرکت به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به صورت فروش قطعی (نقدی یا اقساطی) یا اجاره به شرط یا امانی یا به هر طریق و معاوضه زمین با زمین یا مستغلات‌ـ دریافت و کسب اعتبار هر گونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانکها و سایر سازمانهای تامین کننده منابع مالی یا پیش فروش مستحدثات‌ـ هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقیقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا خرید و فروش سهام چه در داخل و یا خارج از کشور‌ـ بطور کلی انواع سرمایه گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی‌ـ تولیدی‌ـ صنعتی‌ـ و تجاری در صنایع ساختمان سازی‌ـ ساختمان داری‌ـ و شهرسازی بمنظور تامین زمین و خرید غیر منقول اعم از عرصه و اعیان و اجرای طرح و پروژه‌های مورد نظر و ایجاد و توسعه و تکمیل واحدهای مسکونی اداری تجاری مراکز فرهنگی و اجتماعی و فروش و واگذاری آنها بطرق مختلف و انجام مطالعات کاربردی و خدمات فنی و اجرایی و ساخت خرید نرم افزارها و سخت افزارها و توسعه فن آوری‌های ساختمانی و مستند سازی و ترویج و بومی سازی عقد قرارداد و موافقت نامه‌های بین المللی و انجام امور عملیات اداری مالی‌ـ فنی تجاری و اجرایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد و مدت شرکت از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود می‌باشد و مرکز اصلی شرکت آذربایجان شرقی تبریز سربالایی ولیعصر نبش خیابان توانیر پلاک 6/1 می‌باشد و شرکت فاقد شعبه می‌باشد و سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال می‌باشد که تماماً توسط موسسین بشرح زیر تادیه شده است مبلغ ده میلیون ریال در تاریخ 1/9/85 نقداً به حساب جاری وارد شوید بانک مسکن شعبه مرکزی تبریز واریز و مبلغ نود و نه میلیارد و نهصد و نود میلیون ریال طی سند حسابداری شماره 1282 مورخ 30/3/86 و دویست میلیارد ریال طی سند حسابداری 735 مورخ 25/10/89 از محل مطالبات حال شده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) تامین گردیده است. و شرکت سهام ممتاز ندارد و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای عباسعلی مینایی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای بهرام گسیلی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا والی زاده به کد ملی 4370040019و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا رضایی قدیمی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی 10103043208و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید دارایی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره می‌باشند و در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نمایندگان شخص حقیقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه کپی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهم تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی و بر اساس اساسنامه شرکت و اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود و بر اساس آخرین گزارش حسابرسی شده مبلغ دیون ششصد و هفتاد میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون ریال می‌باشد که شامل ششصد و شصت و چهار میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون ریال بدهی‌های جاری و پنج میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون ریال بعنوان بدهی‌های غیر جاری می‌باشد و در ضمن شرکت مبلغی بعنوان دیون اشخاص ثالث را تضمین نگرده است و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/22
آگهی 680550
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/12/90 و نامه شماره 185318/121 ـ 17/4/91 سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ 26/2/91 به این اداره واصل گردیده نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه شرکت مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و موارد ذیل در اجرای ماده 280 قانون تجارت جهت اطلاع عموم آگهی می شود: موضوع اصلی: فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن ـ موضوعات فرعی: تهیه زمین و غیر منقول (عرصه و اعیان) اعم از خرید یا اجاره یا تملک یا از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه های ساختمانی ـ مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه های شهرسازی و ساختمانی اعم از مسکونی تجاری ـ تاسیساتی و. . انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار ـ قبول مشاوره و نظارت و اجرا و انجام کارها و پروژه های ساختمانی بصورت پیمانکاری یا امانی ـ تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی چه بصورت ایجاد کارخانه یا خرید از داخل یا خارج به منظور استفاده و فروش آنها ـ خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و سایر وسایل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد ـ ساخت ـ توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها ـ واگذاری زمین ـ واحدها ـ ساختمانها و تاسیسات احداثی متعلق به شرکت به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به صورت فروش قطعی (نقدی یا اقساطی) یا اجاره به شرط یا امانی یا به هر طریق و معاوضه زمین با زمین یا مستغلات ـ دریافت و کسب اعتبار هر گونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانکها و سایر سازمانهای تامین کننده منابع مالی یا پیش فروش مستحدثات ـ هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقیقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا خرید و فروش سهام چه در داخل و یا خارج از کشور ـ بطور کلی انواع سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی ـ تولیدی ـ صنعتی ـ و تجاری در صنایع ساختمان سازی ـ ساختمان داری ـ و شهرسازی بمنظور تامین زمین و خرید غیر منقول اعم از عرصه و اعیان و اجرای طرح و پروژه های مورد نظر و ایجاد و توسعه و تکمیل واحدهای مسکونی اداری تجاری مراکز فرهنگی و اجتماعی و فروش و واگذاری آنها بطرق مختلف و انجام مطالعات کاربردی و خدمات فنی و اجرایی و ساخت خرید نرم افزارها و سخت افزارها و توسعه فن آوری های ساختمانی و مستند سازی و ترویج و بومی سازی عقد قرارداد و موافقت نامه های بین المللی و انجام امور عملیات اداری مالی ـ فنی تجاری و اجرایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد و مدت شرکت از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود می باشد و مرکز اصلی شرکت آذربایجان شرقی تبریز سربالایی ولیعصر نبش خیابان توانیر پلاک 6/1 می باشد و شرکت فاقد شعبه می باشد و سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال می باشد که تماماً توسط موسسین بشرح زیر تادیه شده است مبلغ ده میلیون ریال در تاریخ 1/9/85 نقداً به حساب جاری وارد شوید بانک مسکن شعبه مرکزی تبریز واریز و مبلغ نود و نه میلیارد و نهصد و نود میلیون ریال طی سند حسابداری شماره 1282 مورخ 30/3/86 و دویست میلیارد ریال طی سند حسابداری 735 مورخ 25/10/89 از محل مطالبات حال شده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) تامین گردیده است. و شرکت سهام ممتاز ندارد و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای عباسعلی مینایی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای بهرام گسیلی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا والی زاده به کد ملی 4370040019و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا رضایی قدیمی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی 10103043208و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید دارایی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره می باشند و در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نمایندگان شخص حقیقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه کپی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهم تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی و بر اساس اساسنامه شرکت و اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود و بر اساس آخرین گزارش حسابرسی شده مبلغ دیون ششصد و هفتاد میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون ریال می باشد که شامل ششصد و شصت و چهار میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون ریال بدهی های جاری و پنج میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون ریال بعنوان بدهی های غیر جاری می باشد و در ضمن شرکت مبلغی بعنوان دیون اشخاص ثالث را تضمین نگرده است و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
ش00101000011143462767 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/17
آگهی 633876
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده بشماره 3272/4/2/104 ـ 16/3/91 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب سهامی خاص شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید در آگهی تصمیمات شماره 2257/4/2/104 ـ 24/2/91 نام خانوادگی مدیرعامل شرکت اشتباها گیسی قید شده که صحیح آن بنام آقای بهرام گسیلی می باشد بدینوسیله اصلاح گردید.
ش00101000011142022439 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/17
آگهی 11875928
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده بشماره 3272/4/2/104‌ـ 16/3/91 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب سهامی خاص شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید در آگهی تصمیمات شماره 2257/4/2/104‌ـ 24/2/91 نام خانوادگی مدیرعامل شرکت اشتباها گیسی قید شده که صحیح آن بنام آقای بهرام گسیلی می‌باشد بدینوسیله اصلاح گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/3/10
آگهی 10839844
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 13/2/91 که در تاریخ 17/2/91 به این اداره واصل گردیده با توجه به استعفای آقای مهندس عیسی پور (مدیرعامل) شرکت آقای بهرام گیسی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آقای محمدرضایی قدیمی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید دارایی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا والی زاده به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران بشماره ثبت وارد شوید تهران و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره به جای آقای حسین ایمانی آقای عباسعلی مینایی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای اسماعیل محمدی قزل داغی برای بقیه مدت دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اختیارات مدیرعامل بشرح بند (ج از شماره 1 الی 10 صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 31/1/90 و تعیین و تفویض شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/3/10
آگهی 594541
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 13/2/91 که در تاریخ 17/2/91 به این اداره واصل گردیده با توجه به استعفای آقای مهندس عیسی پور (مدیرعامل) شرکت آقای بهرام گیسی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آقای محمدرضایی قدیمی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید دارایی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا والی زاده به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران بشماره ثبت وارد شوید تهران و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره به جای آقای حسین ایمانی آقای عباسعلی مینایی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای اسماعیل محمدی قزل داغی برای بقیه مدت دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و اختیارات مدیرعامل بشرح بند (ج از شماره 1 الی 10 صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 31/1/90 و تعیین و تفویض شد.
ش00101000011141202020 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/12/15
آگهی 481513

آگهی تصمیمات: شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت وارد شوید
و شناسه ملی10200248803
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 3/10/90که در تاریخ 11/11/90به این اداره واصل گردیده، صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 تصویب سازمان حسابرسی بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی برای یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ش00101000011135536150 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/12/15
آگهی 9921180
آگهی تصمیمات: شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 3/10/90که در تاریخ 11/11/90به این اداره واصل گردیده، صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 تصویب سازمان حسابرسی بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی برای یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/8/30
آگهی 11551531
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/8/90 که در تاریخ 4/8/90 به این اداره واصل گردیده، نام شرکت برابر تائیدیه شماره 38100/90/ض‌ـ 1/8/90 به سرمایه گذاری مسکن شمالغرب تغییر یافت و آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: تبریز‌ـ کوی ولیعصر‌ـ خیابان تختی‌ـ فلکه دوم تختی‌ـ پلاک 7 و کدپستی وارد شوید تغییر یافت.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/5/22
آگهی 9923035
آگهی تصمیمات : شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 31و30/1/90 که در تاریخ 27/4/90 به این اداره واصل گردیده ، اعضای هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت و1.شرکت سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام ) 2. شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)3. شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)4.شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)5.شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب وسپس 1.آقای اسماعیل محمدی قزل داغی نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره2.آقای بهرام گسیلی نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره3.آقای حسین ایمانی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)بسمت عضو هیئت مدیره4.آقای محمدرضایی قدیمی نماینده شرکت مهندسین سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)بسمت عضو هیئت مدیره5.آقای سعید دارایی نماینده شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره وآقای مسعود عیسی پور خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادارو بانکی با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا با همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و اختیارات مدیر عامل بشرح بند ( ج ) از شماره 1 الی 10 صورتجلسه هیئت مدیره مورخه31/1/90 میباشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/2/25
آگهی 9595519
آگهی تصمیمات : شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورتجلسات هیئت مدیره مورخ 21/12/1389 که در تاریخ 22/1/90 به این اداره واصل گردیده : آقای اسماعیل محمدی قزل‌داغی به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام ) به شماره ثبت وارد شوید تهران بشناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام گسیلی به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن پردیس ( سهامی خاص ) بشماره ثبت وارد شوید تهران بشناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین ایمانی به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن تهران ( سهامی خاص ) بشماره ثبت وارد شوید تهران بشناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود عیسی پور به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و اختیارات مدیرعامل در ده بند بشرح زیر تعیین گردید :

1ـ نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث در کلیه ادارات دولتی و غیره درچهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره 2ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره . 3ـ افتتاح هر گونه حساب اعم از جاری وسرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری . 4ـ عقد هر نوع قرارداد ، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره . 5ـ تهیه و خرید هر نوع مصالح ، لوازم و وسائل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره . 6ـ درخواست تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب هریک از عقود مجاز . 7ـ تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره . 8ـ استخدام ، عزل و نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق ، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم برشرکت . 9ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و کلیه مسایل حقوقی در دادگاهها و ... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت . 10ـ اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد .

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/2/7
آگهی 10093027
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/89 که در تاریخ 19/12/89 به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از 000/000/100 سهم یکهزار ریالی با نام به 000/000/300 سهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ 000/000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/000/300 ریال افزایش یافت و ماده شش اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/1/16
آگهی 9900271
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 18/10/89 که در تاریخ 21/11/89 به این اداره واصل گردیده: ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به 31/6/89 تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره 589 مشهد بشناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای حسن حجی زاده کلاته سالاری به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل، برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/10/27
آگهی 10574244
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 24/8/89 که در تاریخ 27/9/89 به این اداره واصل گردیده آقای اسماعیل محمدی قزلداغی به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌عام) به شماره ثبت وارد شوید تهران به شناسه وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام گسیلی به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید تهران به شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حسین ایمانی به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی‌خاص) به شماره ثبت وارد شوید تهران به شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی فرزین مقدم به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض شد 1ـ نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره 2ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره 3ـ افتتاح حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری 4ـ عقد هر نوع قرارداد موافقتنامه و تفاهم‌نامه با اشخاص حقوقی و حقیقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره 5ـ تهیه و خرید هر نوع مصالح لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره 6ـ درخواست تسهیلات مالی از بانک‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوبات شرکت در چهارچوب هر یک از عقود مجاز 7ـ تنظیم دفتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره 8ـ استخدام عزل و نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آن حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت

9ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و ... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت 10ـ اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/2/29
آگهی 11060233
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه 8/10/88 شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی‌خاص) ثبت شده بشماره وارد شوید بشناسه ملی 10200248803، صورت‌های مالی ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/88 تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام و آقای محمد نقی سلیمانی بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/8/24
آگهی 11022837
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۹۲۹۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 17 و 16/6/88 شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره وارد شوید بشناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب، سپس آقایان علی فرزین مقدم نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فرهاد یاسمی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود سبکتکین نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اختیارات تفویضی به مدیرعامل بشرح بندهای یک الی ده مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 17/6/88 می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/2/14
آگهی 9854017
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/9/87 شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره وارد شوید شناسه ملی وارد شوید که در تاریخ 18/1/88 به این اداره تحویل گردیده صورتهای مالی منتهی به 31/6/1387 شرکت تصویب شد و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران و آقای حمید رضا کیهانی بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi