سهامی خاص

شرکت دکستروز پارس

راه‌های ارتباطی

تبریز - خیابان خاقانی - جنب پارکینگ طبقاتی سهند - مجتمع تجاری خاقانی - طبقه اول
5157614866
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ 44 : 17

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۸۴/۱۲/۲۲
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شماره ثبت:  
 19169
کد اقتصادی:  
 411345476573
شناسه ملی:  
 10200247549
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۳/۱۱
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549

تاریخچه

نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : تولید آرد
تاریخچه : شرکت دکستروز پارس در سال 1384 به صورت سهامی خاص با شماره 19169 در تبریز تاسیس شد و با اخذ پروانه بهره برداری اقدام به تولید آرد و ذخیره انواع غلات با نام شمس مهر می نماید.

آدرس شرکت به :

کیلومتر 60 جاده تبریز به اهر ، بعد از شهرک صنعتی بیلوردی 

تغییر پیدا کرده است . 

نمایش بیشتر

نقشه

تبریز - خیابان خاقانی - جنب پارکینگ طبقاتی سهند - مجتمع تجاری خاقانی - طبقه اول


آگهی‌های رسمی

9/29/2022, 5:44:25 PM

اخبار

(27 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/02/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آی سان خلجی به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و آرمین خلجی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای باقی مانده مدت هییت مدیره تا تاریخ 8/5/1401 انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسی اهمیت نگر به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید ولی یعقوبی به کدملی وارد شوید به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید - آی سان خلجی به کدملی وارد شوید - آرمین خجلی به کدملی1361453133به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره- آی سان خلجی به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره- آرمین خجلی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید و از محل واریز نقدی از تعداد وارد شوید سهم وارد شوید ریالی و از مبلغ وارد شوید ریال به تعداد580001 سهم با نام وارد شوید ریالی به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و مبلغ افزایشی طی گواهی شماره 1/99/569659 مورخ 8/5/99 بانک سپه شعبه ولیعصر به حساب جاری وارد شوید واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به تعداد580001 سهم با نام وارد شوید ریالی می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره 2- آی سان خلجی به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره 3- اصغر شادمان به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید 2- آی سان خلجی به کدملی وارد شوید 3- اصغر شادمان به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ولی یعقوبی به کدملی وارد شوید و محمدرضا نظافت به کدملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 51 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد. ش990214929922375  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرامانی وند به کدملی وارد شوید و شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید و ای سان خلجی با کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش990214948558647  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر امانی وند به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آی سان خلجی با کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای امیر امانی وند و آی سان خلجی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اوراق عادی و اداری با امضاء امیر امانی وند همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش990213385566683  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرامانی وند به کدملی وارد شوید شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید بابک بلاژ به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر امانی وند به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره بابک بلاژ به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید امیر امانی وند به کدملی وارد شوید شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی اکبر اسکندری آلنی به کدملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره امیر امانی وند به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد و کلیه عقوداسلامی با امضاء ثابت نماینده بنیاد برکت و امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 31/06/95 تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسنادمالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد و کلیه عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره هرکدام به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی به تعداد وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال واز محل تبدیل مطالبات سهامداران به نسبت سهام آنها افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح (سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی تمام پرداخت شده می باشد و سهام ممتاز منظور نیست) اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دكستروز پارس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل فعلی به آدرس جدید تبریز، توانیر شمالی، نبش علامه امینی، پلاک 34 واحد 3 کدپستی وارد شوید و تلفن وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره مندرج در ماده 31 اساسنامه از 3 نفر به 2 نفر اصلاح گردید. به موضوع شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه موارد ذیل پس از اخذ مجوزهای لازم (تولید انواع نان حجیم و نیمه حجیم، هرگونه مشتقات آرد، نگهداری و ذخیره سازی انواع غلات برای خود و اشخاص ثالث، تولید الکل از گندم و تولید خوراک دام) اضافه گردید. ثبت موضوع فعالیتهای مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ش930821268294723 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن ورزشکار به شماره ملی وارد شوید بعنوان نماینده موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بجای آقای اصغر بالسینی برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محسن ورزشکار به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره امیر امانی وند به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهرزاد اسدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده بتاریخ 01/11/1395 انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و کلیه عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 31/06/94 به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی وارد شوید شماره ثبت وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی وارد شوید شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی به تعداد وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال واز محل تبدیل مطالبات سهامداران به نسبت سهام آنها افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی تمام پرداخت شده می باشد و سهام ممتاز منظور نیست. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دكستروز پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد 100 سهم وارد شوید ریالی بانام عادی به تعداد 211000سهم وارد شوید ریالی بانام عادی از محل تبدیل مطالبات سهامداران از مبلغ 10000000ریال به مبلغ 21100000000ریال افزایش یافت و ماده ـ 5 ـ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 21100000000ریال منقسم به تعداد وارد شوید سهم بانام عادی وارد شوید ریالی می باشد.
ش941021811590672  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دكستروز پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ثبت وارد شوید و به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت وارد شوید و به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ش941021368378919  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۹۱۶۹ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۵/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و در پایان شهریور ماه (سی و یکم شهریور ماه) سال بعد به پایان می رسد. ماده 51 اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید.
ش940505146649343 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده 31 اساسنامه از 2 نفر به 3 نفر اصلاح گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.
ش931114684553711 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی روح الله رضائی به کدملی وارد شوید امیر امانی وند به شماره ملی وارد شوید شهرزاد اسدی به شماره ملی وارد شوید بازرسان به ترتیب ذیل: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش931114949563561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی اصغر بالسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره امیر امانی وند به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهرزاد اسدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و کلیه عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش931114937328635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت دکستروز پارس کجاست؟

تبریز - خیابان خاقانی - جنب پارکینگ طبقاتی سهند - مجتمع تجاری خاقانی - طبقه اول

📅 شرکت دکستروز پارس چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 16 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟

ناصر پاپاقی نمرور


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.