رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت دکستروز پارس

معرفی
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 58 میلیارد ریال
Thriva
شرکت دکستروز پارس
تبریز - خیابان خاقانی - جنب پارکینگ طبقاتی سهند - مجتمع تجاری خاقانی - طبقه اول کدپستی 1111111111
  • تاریخ تأسیس  1384/12/22
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  19169
  • شناسه ملی  10200247549
  • کد اقتصادی  411345476573
  • اشخاص  14
  • آگهی‌ها  25
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : تولید آرد
تاریخچه : شرکت دکستروز پارس در سال 1384 به صورت سهامی خاص با شماره 19169 در تبریز تاسیس شد و با اخذ پروانه بهره برداری اقدام به تولید آرد و ذخیره انواع غلات با نام شمس مهر می نماید.

آدرس شرکت به :

کیلومتر 60 جاده تبریز به اهر ، بعد از شهرک صنعتی بیلوردی 

تغییر پیدا کرده است . 

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   14
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   58,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

محصولات

خروجی اکسل

ظرفیت تولید

  • آدرس کارخانه  آذربايجان شرقي هريس كيلومتر 60جاده تبريز به طرف اهر، بعد از شهرك صنعتي بيلوردي، پلاك5 از بخش 24 تبريز
  • تلفن  4113321692
  • تاریخ مجوز  1396/12/21

قراردادهای دولتی

مجموع  561,314,420 ریال
ارگان
سفارش
مبلغ
بیمارستان غرضی استان اصفهان آرد گندم بربری گونی 40 kg نام تجارتی شمس مهر 379,245,380
بیمارستان غرضی استان اصفهان آرد گندم بربری گونی 40 kg نام تجارتی شمس مهر 138,984,000
بیمارستان غرضی استان اصفهان آرد گندم بربری گونی 40 kg نام تجارتی شمس مهر 43,085,040
مجموع 561,314,420

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  25
تاریخ
متن آگهی
1399/5/20
آگهی 15338595
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید - آی سان خلجی به کدملی وارد شوید - آرمین خجلی به کدملی1361453133به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/20
آگهی 15338596
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره- آی سان خلجی به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره- آرمین خجلی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/20
آگهی 15338597
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید و از محل واریز نقدی از تعداد وارد شوید سهم وارد شوید ریالی و از مبلغ وارد شوید ریال به تعداد580001 سهم با نام وارد شوید ریالی به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و مبلغ افزایشی طی گواهی شماره 1/99/569659 مورخ 8/5/99 بانک سپه شعبه ولیعصر به حساب جاری وارد شوید واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به تعداد580001 سهم با نام وارد شوید ریالی می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/12
آگهی 15326916
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید 2- آی سان خلجی به کدملی وارد شوید 3- اصغر شادمان به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ولی یعقوبی به کدملی وارد شوید و محمدرضا نظافت به کدملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/12
آگهی 15326915
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره 2- آی سان خلجی به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره 3- اصغر شادمان به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/17
آگهی 15192573
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرامانی وند به کدملی وارد شوید و شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید و ای سان خلجی با کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش990214948558647  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/17
آگهی 15192572
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 51 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد. ش990214929922375  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/16
آگهی 15190565
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر امانی وند به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آی سان خلجی با کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای امیر امانی وند و آی سان خلجی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اوراق عادی و اداری با امضاء امیر امانی وند همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش990213385566683  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/30
آگهی 14657154
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر امانی وند به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره بابک بلاژ به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/30
آگهی 14657152
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرامانی وند به کدملی وارد شوید شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید بابک بلاژ به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/29
آگهی 13469553
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید امیر امانی وند به کدملی وارد شوید شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/29
آگهی 13469558
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی اکبر اسکندری آلنی به کدملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره امیر امانی وند به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد و کلیه عقوداسلامی با امضاء ثابت نماینده بنیاد برکت و امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/29
آگهی 13469568
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 31/06/95 تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/8
آگهی 13124683
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسنادمالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد و کلیه عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره هرکدام به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/4
آگهی 13082938
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی به تعداد وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال واز محل تبدیل مطالبات سهامداران به نسبت سهام آنها افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح (سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی تمام پرداخت شده می‌باشد و سهام ممتاز منظور نیست) اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/31
آگهی 1694321
آگهی تغییرات شرکت دكستروز پارس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل فعلی به آدرس جدید تبریز، توانیر شمالی، نبش علامه امینی، پلاک 34 واحد 3 کدپستی وارد شوید و تلفن وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره مندرج در ماده 31 اساسنامه از 3 نفر به 2 نفر اصلاح گردید. به موضوع شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه موارد ذیل پس از اخذ مجوزهای لازم (تولید انواع نان حجیم و نیمه حجیم، هرگونه مشتقات آرد، نگهداری و ذخیره سازی انواع غلات برای خود و اشخاص ثالث، تولید الکل از گندم و تولید خوراک دام) اضافه گردید. ثبت موضوع فعالیتهای مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ش930821268294723 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/25
آگهی 12814913
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن ورزشکار به شماره ملی وارد شوید بعنوان نماینده موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بجای آقای اصغر بالسینی برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محسن ورزشکار به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره امیر امانی وند به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهرزاد اسدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده بتاریخ 01/11/1395 انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و کلیه عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/21
آگهی 12779663
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی به تعداد وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال واز محل تبدیل مطالبات سهامداران به نسبت سهام آنها افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام عادی تمام پرداخت شده می‌باشد و سهام ممتاز منظور نیست. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/21
آگهی 12779657
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 31/06/94 به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی وارد شوید شماره ثبت وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی وارد شوید شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/3
آگهی 12598858
آگهی تغییرات شرکت دكستروز پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد 100 سهم وارد شوید ریالی بانام عادی به تعداد 211000سهم وارد شوید ریالی بانام عادی از محل تبدیل مطالبات سهامداران از مبلغ 10000000ریال به مبلغ 21100000000ریال افزایش یافت و ماده ـ 5 ـ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 21100000000ریال منقسم به تعداد وارد شوید سهم بانام عادی وارد شوید ریالی می باشد.
ش941021811590672  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/3
آگهی 12598865
آگهی تغییرات شرکت دكستروز پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ثبت وارد شوید و به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت وارد شوید و به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ش941021368378919  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/13
آگهی 12294271
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۹۱۶۹ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و در پایان شهریور ماه (سی و یکم شهریور ماه) سال بعد به پایان می رسد. ماده 51 اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید.
ش940505146649343 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/28
آگهی 9422951
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده 31 اساسنامه از 2 نفر به 3 نفر اصلاح گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.
ش931114684553711 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/28
آگهی 9422967
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی روح الله رضائی به کدملی وارد شوید امیر امانی وند به شماره ملی وارد شوید شهرزاد اسدی به شماره ملی وارد شوید بازرسان به ترتیب ذیل: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش931114949563561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/28
آگهی 9422970
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی اصغر بالسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره امیر امانی وند به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهرزاد اسدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و کلیه عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش931114937328635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi