رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت ساختمانی سامان گستران پویا

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 5 میلیارد ریال
Thriva
شرکت ساختمانی سامان گستران پویا
استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک راه آهن ، بلوار خرم آباد ، کوچه کامل ، پلاک 0 ، ساختمان تعزیرات حکومتی برج F2 ، طبقه اول ، واحد 5 کدپستی 1498712575
  • تاریخ تأسیس  1388/6/31
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  354683
  • شناسه ملی  10104049213
  • کد اقتصادی  -
  • اشخاص  15
  • آگهی‌ها  41
-
شماره تلفن
-
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   15
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   4
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   5,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  41
تاریخ
متن آگهی
1399/10/9
آگهی 15576847
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 354683 و شناسه ملی 10104049213
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه خدمات در حوزه مدیریت فروش و اجاره داری و راه اندازی و مدیریت بهره برداری و سرویس و نگهداری و ارایه خدمات ویژه به ساکنین، بهره برداران و مالکین در مجموعه های ساختمانی اعم از تجاری، اداری و مسکونی و فرهنگی- ورزشی و شهرک های توریستی و صنعتی و نیز ارایه خدمات آماده سازی و ارتقاء اقتصادی در عرصه های قابل واگذاری و سرمایه گذاری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم)
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/27
آگهی 15549401
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 354683 و شناسه ملی 10104049213
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسماعیل عطایی مقدم کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره آقای مجید داداشی خالص کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای مجید رضایی یاورخانی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای وحید اسحقی کد ملی وارد شوید (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض گردید: 1) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. 2) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. 3) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 4) عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. 5) تهیه و خرید هر نوع مصالح ، لوازم و وسایل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیأت مدیره. 6) درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. 7) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارایه آن به هیأت مدیره. 8جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. 9) انتخاب وکیل، عقد قرارداد حق‌الوکاله، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسایل حقوقی در دادگاه‌ها و .... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمیباشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/27
آگهی 15549395
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 354683 و شناسه ملی 10104049213
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 31/06/1399 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی وارد شوید به ترتیب به‌عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز به شناسه ملی وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/7/23
آگهی 15460155
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 354683 و شناسه ملی 10104049213
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/03/1399 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی وارد شوید به ترتیب به‌عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/5
آگهی 15373644
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 354683 و شناسه ملی 10104049213
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک راه آهن ، بلوار خرم آباد ، کوچه کامل ، پلاک 0 ، ساختمان تعزیرات حکومتی برج F2 ، طبقه اول ، واحد 5 کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/8
آگهی 15327640
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 354683 و شناسه ملی 10104049213
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 51 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: " سال مالی شرکت از روز اول مهرماه هرسال آغاز می‌شود و روز سی و یکم شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد."
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/12
آگهی 15062742
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 354683 و شناسه ملی 10104049213
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل قانونی شرکت به استان تهران ـ منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله داوودیه ، بلوار میرداماد ، خیابان آزیتا ، پلاک 1 ، ساختمان گیل ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستی 1911914674تغییر یافت. هیات مدیره می تواند در مواقع مورد نیاز آدرس قانونی شرکت را در واحد ثبتی شهر تهران تغییر و نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ981106673307150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/4
آگهی 14905136
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 354683 و شناسه ملی 10104049213
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980827265988986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/4
آگهی 14905119
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 354683 و شناسه ملی 10104049213
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 19/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل عطایی مقدم کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره ـ مجید داداشی خالص کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ مجید رضائی یاورخانی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره ـ وحید اسحقی کد ملی وارد شوید (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. 2) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. 3) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 4) عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. 5) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیأت مدیره. 6) درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. 7) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. 8جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. 9) انتخاب وکیل، عقد قرارداد حق الوکاله، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه ها و.... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمیباشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. پ980827961813278  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/11
آگهی 14628731
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسماعیل عطایی مقدم کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای امین نعیم آبادی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مجید داداشی خالص کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مرتضی کاظمی کد ملی وارد شوید ( خارج از اعضاء ) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/23
آگهی 14463118
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند : شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/23
آگهی 14463138
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر میرشفیعی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای اسماعیل عطایی مقدم کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین نعیم آبادی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی کاظمی کدملی وارد شوید ( خارج از اعضاء ) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض گردید : 1 ) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره . 2 ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره . 3 ) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 4 ) عقد هر نوع قرارداد ، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره . 5 ) تهیه و خرید هر نوع مصالح ، لوازم و وسائل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیئت مدیره . 6 ) درخواست تسهیلات مالی از بانکها ، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز . 7 ) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره . 8 جذب نیرو ، عزل ، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق ، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت . 9 ) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و . . . . اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت . اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/17
آگهی 14406015
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسماعیل عطایی مقدم کدملی0044925875بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدرضا خدائیان کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای امین نعیم آبادی کدملی 0421908912بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای مرتضی کاظمی کدملی وارد شوید (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیأت و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح روزنامه رسمی شماره وارد شوید مورخ 26/12/1396 می باشد.
پ971011729336104 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/16
آگهی 14241303
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/03/1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت تولیدی ساختمانی توسکاپویا(سهامی خاص) به شناسه ملی 10103936714
پ970710750794669  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/26
آگهی 14104380
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا خدائیان به کد ملی وارد شوید نماینده شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا (سهامی خاص) بعنوان عضو و نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/3/27
آگهی 14065836
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل عطائی مقدم ش. م وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و جایگزین نماینده قبلی گردید - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/16
آگهی 13956002
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 10 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می‌نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد_شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده_باشد و علی الاصول مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/26
آگهی 13887881
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین نعیم آبادی به کدملی وارد شوید به جای اکبر میرشفیعی به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شهرام شهریاری به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره حسن قدس کدملی وارد شوید به جای احمد جاودان به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مرتضی کاظمی به کدملی وارد شوید (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چارچوب عقود مجاز تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/16
آگهی 13687883
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/03/1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آئین تراز آریا به شناسه ملی وارد شوید و آقای محمدتقی جنت رستمی به کد ملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/25
آگهی 13174076
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر میرشفیعی به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام شهریاری به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد جاودان به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی کاظمی به کدملی وارد شوید (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: - نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره - افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری - عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره - تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره - درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چارچوب عقود مجاز - تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره - استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/11
آگهی 13148805
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/03/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آئین تراز آریا به شناسه ملی وارد شوید و محمد تقی جنت رستمی به کدملی وارد شوید به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/5
آگهی 12922207
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر میرشفیعی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره شهرام شهریاری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید به جای علی اکبر کریمی به کدملی وارد شوید سمت نایب رئیس هیأت مدیره احمد جاودان به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره مرتضی کاظمی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، آوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. مسئولیت و تعهدات قانونی مدیر عامل در برابر کلیه اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و عمومی و غیره محدود به وظیفه نمایندگی وی از سوی هیئت مدیره برای انجام مصوبات و اختیارات تفویضی هیئت مدیره است. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیأت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/8
آگهی 12868621
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/2/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا به ش. م وارد شوید بنمایندگی آقای احمد جاودان به کدملی وارد شوید بجای آقای رضا کامرانی جویمند به کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و آقای مرتضی کاظمی به کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی (16/07/1395) انتخاب شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض گردید:) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. مسئولیت و تعهدات قانونی مدیرعامل در برابر کلیه اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و عمومی و غیره محدود به وظیفه نمایندگی وی از سوی هیات مدیره برای انجام مصوبات و اختیارات تفویضی هیات مدیره است.) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره.) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری) عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره.) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیات مدیره.) درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز.) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره.) استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت.) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/13
آگهی 12477597
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/94به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی وارد شوید و آقای محمدتقی جنت رستمی به کدملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ940818904486195 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/11
آگهی 9398454
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/3/1393 به تصویب رسید.
پ931101700441736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/28
آگهی 1771876
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی اکبر کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی اکبر میر شفیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسکا پویا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره رضا کامرانی جویمند به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ931021520773757 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/18
آگهی 1360744
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 6/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر کریمی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به جای آقای بهرام گسیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر میرشفیعی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ1781455 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/18
آگهی 1360745
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/92 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ش م وارد شوید بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی ک م وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ1781453 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/25
آگهی 1243372
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه تعهدی شرکت صد در صد پرداخت شده میباشد.
سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به 000/5 سهم 000/000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پ1735353 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/26
آگهی 967421
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام گسیلی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر میرشفیعی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا کامرانی جویمند به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند به نمایندگی از شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید به سمت مدیرعامل.
2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 14/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011109476435 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/26
آگهی 11121362
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 28/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهرام گسیلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اکبر میرشفیعی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا کامرانی‌جویمند به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا کامرانی‌جویمند به نمایندگی از شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید به سمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ 14/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/10/28
آگهی 937052
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 24/7/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای رضا کامرانی جویمند و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای اکبر میرشفیعی و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب سهامی خاص بشماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای امیر مرامی تا تاریخ 24/7/93.
4ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/91 به تصویب رسید.
در تاریخ 9/10/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011108622398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/10/28
آگهی 9987444
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 24/7/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای رضا کامرانی‌جویمند و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای اکبر میرشفیعی و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب سهامی‌خاص بشماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای امیر مرامی تا تاریخ 24/7/93.

4ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/91 به تصویب رسید.

در تاریخ 9/10/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/22
آگهی 679758
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویاسهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار میرداماد ـ بالاتر از میدان محسنی ـ خ آزیتا ـ پ 1 ـ واحد 2 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ10/5/1391ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011104689118 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/22
آگهی 9980285
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ20/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار میرداماد ـ بالاتر از میدان محسنی ـ خ آزیتا ـ پ 1 ـ واحد 2 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ10/5/1391ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/10/6
آگهی 392430

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا
سهامی خاص به شماره ثبت354683
شناسه ملی10104049213
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/7/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/1390 بتصویب رسید
در تاریخ 23/9/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011101703246 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/10/6
آگهی 11627450
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۶۸۳ شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/7/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/1390 بتصویب رسید

در تاریخ 23/9/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/10/7
آگهی 10280450
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/9/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر مرامی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر میرشفیعی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا کامرانی جویمند به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند به نمایندگی از شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید به سمت مدیرعامل. 2 اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 29/9/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/8/13
آگهی 11111380
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/06/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/03/1389 به تصویب رسید.

2ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

3ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

4ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 20/06/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن آذربایجان سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای علی فرزین‌مقدم و شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای رضا کامرانی‌جویمند و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای اکبر میرشفیعی تا تاریخ 20/06/1391

در تاریخ 03/08/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/12/6
آگهی 9992459
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۴۶۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ10/10/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خ دکتر شریعتی، خ داود گل‌نبی بن‌بست همایون پ19 ط2، کدپستی:1544837811 تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ28/11/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/7/14
آگهی 11037805
آگهی تاسیس شرکت ساختمانی سامان گستران پویا (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ31/6/1388 تحت شماره354683 و شناسه ملی10104049213 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ31/6/1388 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود:

1ـ موضوع شرکت: الف) تهیه زمین و خرید یا اجاره یا تملک جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی شرکت و توجیه اقتصادی و نوع کاربری زمین درطرحهای شهرسازی، پروژه‌های ساختمانی، مسکونی، صنعتی، اداری، فرهنگی و ورزشی در داخل و یا خارج از کشور ب) خرید و فروش خدمات و تکنولوژی ساخت از خارج و داخل کشور پ) سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد، ساخت، توسعه و طرحهای شهرسازی و پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها ت) دریافت و کسب اعتبار یا هر گونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات مشارکت مدنی با بانکها و سایر سازمانهای تامین کننده منابع مالی ث) هرنوع سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی ج) انجام کلیه اموری که در ارتباط با موضوع شرکت لازم است چ) مشاوره و ارائه خدمات در زمینه فروش مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، ساخت و ساز اماکن اداری، صنعتی، تجاری، فرهنگی و ورزشی ح) مطالعه، طراحی و اجرای طرحها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی اعم ازمسکونی، اداری، تجاری، تأسیساتی فرهنگی و ورزشی خ) شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور به منظور ارائه دستاوردهای شرکت د) انجام طرحها و پروژه‌های (الکترونیکی) (آی تی) (مجازی) به منظور انجام فعالیتهای مرتبط با موضوع و اهداف شرکت ذ) شرکت در مناقصات داخلی و بین‌المللی به منظور انجام خدمات مربوط به طرحهای شهرسازی و پروژه‌های ساختمانی (اعم از ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل طرحها و پروژه‌های مذکور) ر) ایجاد ساخت، توسعه و تکمیل صنایع تولیدی بخش ساختمان و مسکن ز) واردات و صادرات انواع کالاهای مرتبط با فعالیت شرکت و هر نوع فعالیت پیمانکاری در داخل و خارج کشور ژ) واردات و صادرات و انجام کلیه خدمات تجاری مجاز و اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی و انجام کلیه امور بازرگانی س) ایجاد و تاسیس انواع موسساتی که موضوع آنها با فعالیت شرکت مرتبط باشد یا اینکه موسسات مذکور را از اشخاص ثالث تحصیل نماید یا در اینکه بنحوی از انحاء منافع حقوقی بدست آورد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران، شهرتهران بلوار میرداماد میدان مادر (محسنی) خ شاه‌نظری پ8، کدپستی شرکت:1547835311

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ000/000/000/1ریال منقسم به یکهزار سهم000/000/1ریالی که تعداد یکهزار سهم با نام میباشد که مبلغ000/000/350ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره10111201 مورخ16/6/1388 نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد شرقی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام میباشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5ـ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن آذربایجان سهامی‌خاص به شماره ثبت19295 با نمایندگی آقای علی فرزین‌مقدم به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5ـ شرکت پارس مسکن سامان سهامی‌خاص به شماره ثبت327886 با نمایندگی آقای اسداله باهو طرودی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ5ـ شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی‌خاص به شماره ثبت343575 با نمایندگی آقای رضا کامرانی‌جویمند به سمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ5ـ آقای رضا کامرانی‌جویمند به نمایندگی از شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی‌خاص به شماره ثبت343575 به سمت مدیرعامل به مدت2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ آقای حمیدرضا کیهانی به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi