رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری اهداف

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت سرمایه گذاری اهداف
میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیرازی شمالی انتهای دانشور شرقی پلاک 51 طبقه اول واحد 1 کدپستی 1991815161
  • تاریخ تأسیس  1384/10/21
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
  • شماره ثبت  263475
  • شناسه ملی  10103808813
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  17
  • آگهی‌ها  34
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   17
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   4
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   36
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-بخش2

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-بخش3

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-بخش4

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-بخش5

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-بخش6

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-بخش7

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-بخش8

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-بخش9

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  34
تاریخ
متن آگهی
1399/10/14
آگهی 15579529
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت 263475 و شناسه ملی 10103808813
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/06/1399 و مجوز شماره 74669/122 مورخ 4/9/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/2/99 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/10/14
آگهی 15579523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت 263475 و شناسه ملی 10103808813
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1399 و مجوز شماره 73478/122 مورخ 12/8/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: . موسسه صندوق‏های بازنشستگی، پس‏ انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی وارد شوید . شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی وارد شوید . شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی وارد شوید . شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت با شناسه ملی وارد شوید . شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/3
آگهی 15262511
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت 263475 و شناسه ملی 10103808813
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/10/1398 و تاییدیه شماره 64365,122 مورخ 27/2/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی رحمتی به شماره ملی وارد شوید به جای نصرت رحیمی به نمایندگی از موسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ990331611928493  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/28
آگهی 14848756
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت 263475 و شناسه ملی 10103808813
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/06/1398 و تاییدیه شماره 54141,122 مورخ 26/6/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/2/1398 به تصویب رسید پ980721958150324  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/13
آگهی 14777027
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/10/1397 و مجوز شماره 51995,122 مورخ 06/05/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی موسسه صندوق‏های بازنشستگی، پس‏انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‏مدیره و مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدمصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و افخم زروانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پتروپالایش دهلران با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره در بندهای 1، 4، 6 (صرفاً پیش بینی بودجه)، 7، 8، 9، 11، 15 (به استثنای حق صلح، مصالحه و سازش)، 16، 21 و 22 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ980606130824798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/16
آگهی 14369919
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/06/1397 و به استناد مجوز شماره 39893,122 مورخ 15/07/1397 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شماره ملی وارد شوید شرکت پترو پالایش دهلران با شماره ملی وارد شوید شرکت فاوا نفت صبا کیش با شماره ملی 10980213230
پ971001208853183 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/16
آگهی 14369910
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/05/1397 و به استناد مجوز شماره 39894,122 مورخ 15/07/1397 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/02/1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمو ن پرداز ایران مشهود به شناسه ملی به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشاور به شناسه ملی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ971001118159477 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/29
آگهی 14165800
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/02/1397 ومجوز شماره 36825/122مورخ19/4/97سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امیدقائمی به کد ملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس بنی شریف به کد ملی شماره وارد شوید به نمایندگی از موسسه صندوق ‏های بازنشستگی، پس‏ انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت ‏مدیره آقای مصطفی امید قائمی به کد ملی شماره وارد شوید خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.. در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت ‏مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیار بندهای 1، 4، 6 (صرفاً پیش بینی بودجه)، 7، 8، 9، 11، 15 (به استثنا حق صلح، مصالحه و سازش)، 16، 21 و 22 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ970521730416684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/11
آگهی 13997360
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1396 و نامه شماره وارد شوید , 122 مورخ 27/12/1396 سازمان بورس اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت‌های اصلی: 1 سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: 1 1 تهیه زمین، طراحی و اجرای طرحهای ساختمانی، راهسازی، شهرسازی، پی سازی و هر نوع فعالیت عمرانی و پیمانکاری ساختمانی و امور مربوطه؛ 1 2 تهیه، تولید، بسته بندی، تبدیل، خرید و فروش انواع مواد و محصولات نفتی، گازی، پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی و فرآوردههای فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آید؛ 1 3 تولید و توزیع برق، آب و سایر انرژیهای نو و تجدید پذیر و بهره برداری از آنها در داخل و خارج از کشور؛ 1 4 اکتشاف، استخراج، تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می‌آید؛ 1 5 تهیه و تولید انواع مواد اولیه و انواع محصولات فلزی و فرآورده‌های فرعی آنها که از شمش، قراضه و مواد معدنی بدست می‌آید؛ 1 6 ارائه خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و اجرای پروژههای در حوزه‌های مختلف عملیاتی و تأسیساتی و زیربنایی از جمله در صنایع بالادستی نفت، حفاری، اکتشاف و بهره برداری از معادن و مخازن نفت و گاز شامل عملیات زمین شناسی، ژئوفیزیک و غیره؛ 1 7 سرمایه گذاری در اوراق بهادار بعنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری؛ 1 8 ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تأمین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی و سایر امور مجاز مرتبط با بازار سرمایه؛ 1 9 واسطه‌گری مالی شامل بانک و بیمه و انجام سایر امور مجاز مرتبط با بازار پولی و مالی؛ 1 10 انجام فعالیت‌های تحقیقات، طراحی، مهندسی، پیمانکاری، تدارکات و تأمین، ساخت، تولید و تأمین مالی تجهیزات، ابزارآلات و ماشین آلات کلیه حوزه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش؛ 1 11 فعالیتهای بازرگانی در حوزه‌های کالاهای مجاز و ارائه هرگونه خدمات مجاز در حوزههای داخلی و بین المللی؛ 1 12 بازرگانی، تولیدی و خدماتی مرتبط با فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیک. 2 انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق: 2 1 خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 2 خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 3 انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 4 تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ 2 5 تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 6 شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 7 ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. 3 سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ 3 1 خدمات موضوع بند 2 فوق؛ 3 2 حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی 1 سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ 2 سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. 4 سرمایه گذاری در سایر دارای ی ها از جمله دارای ی های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ 5 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: 5 1 پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ 5 2 تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ 5 3 مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ 5 4 تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ 6 شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارای ی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید در 66 ماده و 23 تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/30
آگهی 13805059
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیرازی شمالی انتهای دانشور شرقی پلاک 51 طبقه اول واحد 1 کدپستی وارد شوید تغییر یافت پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/25
آگهی 13650285
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه , صورت حساب سود وزیان برای دوره سال مالی منتهی به 31/02/1396 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آزمودن پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی بهراد مشاوربه شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/4
آگهی 13621150
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1396 ومجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 30/3/1396 سازمانت بورس وائوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «سرمایه گذاری اهداف» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/1
آگهی 13431990
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/02/1396 شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف و شرکت توسعه صنعتی و شیمیایی صبا دهلران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد بند «الف» لغایت بند «و» ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1380 و آیین نامه اجرایی آن به شرح مذکور در بند (ز) انتقال کلیه اموال و دارایی هاو مطالبات و دیون و تعهدات شرکت توسعه صنعتی وشیمیایی صبا دهلران بعنوان ادغام شونده به ارزش دفتری در شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف ادغام گردید وسرمایه شرکت شیمیایی صبا دهلران مبلغ هفتاد هزار میلیارد و یک صد میلیون ریال وفق بند الف ماده 11 قانون مذکور در سرمایه شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به مبلغ به مبلغ هفتاد هزار میلیارد و یکصد و ده میلیون (70000110000000) ریال منقسم به هفتاد میلیارد ویکصد و ده هزار (70000110000) سهم با نام یکهزار ریالی بوده که تماما پرداخت گردیده و ماده (5) اساسنامه شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف (سهامی خاص) به شرح ذیل اصلاح گردید. ((ماده (5): سرمایه شرکت مبلغ هفتاد هزار میلیارد و یکصد و ده میلیون (70000110000000) ریال منقسم به هفتاد میلیارد و یکصد و ده هزار سهم با نام یکهزار ریالی بوده که تماما پرداخت گردیده است)). پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/11/9
آگهی 13266883
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
پیرو آگهی مکانیزه بشماره وارد شوید مورخه 04/10/95 سید مصطفی زین الدین بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/13
آگهی 13206759
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمصطفی زین الدین به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون ثقفیان به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره افخم زروانی به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره اصغر عارفی به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضا اوراق و اسناد بهادار تا سقف مبلغ 20. 000. 000. 000 (بیست میلیارد) ریال با امضاء معاونت مالی و بودجه همراه با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را در بند‌های 1، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11 12،، 13، 14، 15، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 و 25 ماده 51 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/12
آگهی 13031035
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر عارفی به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای عباس بنی شریف به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی از افق زرین محاسب با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای پیمان شاه علی به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای ستار شکوری به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/25
آگهی 13008858
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه به تاریخ 31/02/1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 31/02/1395 انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/11
آگهی 12987639
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید شرکت افق زرین محاسب (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/10
آگهی 12814471
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان ونک غربی روبروی بوستان آفتاب پلاک 172 طبقه چهارم شمالی کدپستی وارد شوید تغییر یافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/18
آگهی 12771194
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 39 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه شرکت، انحلال شرکت پیش از موعد، ادغام سایر شرکت‌ها در شرکت یا ادغام شرکت در سایر شرکت‌ها و انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ماده 66 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی: سال مالی شرکت از روز اول خرداد ماه هر سال آغاز و در روز آخر اردیبهشت ماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/7
آگهی 12756287
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان شاه علی به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن علی حسینی به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی از توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امیر قرنلی به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ستار شکوری به کدملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/23
آگهی 12729710
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شماره ملی وارد شوید شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) به شماره ملی وارد شوید شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شماره ملی وارد شوید شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شماره ملی وارد شوید شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) به شماره ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/29
آگهی 12654333
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/94 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/4/22
آگهی 12259687
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۳۴۷۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پیمان شاه علی به شماره ملی وارد شوید آقای محسن علی حسینی به شماره ملی وارد شوید آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به شماره ملی وارد شوید آقای حبیب محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید خانم رضوان رشیدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پ940409399801805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/4/22
آگهی 12259691
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۳۴۷۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای پیمان شاه علی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محسن علی حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای حبیب محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره خانم رضوان رشیدی به شماره ملی 1841898813به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و الزام آور شرکت از قبیل چک سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره با یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو همچنین مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پ940409255892865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/7
آگهی 12040481
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان نجمی هاشمی فشارکی بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد طباطبایی بشماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهرام کلانتر پور بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع ماده 51 اساسنامه شامل بند های 4، 5، 6، 7، 15، 19، 20، 23و 24 را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ931129237279612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/7
آگهی 12040484
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/93 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: آقایان نجمی هاشمی فشارکی بشماره ملی وارد شوید ـ محمد طباطبایی بشماره ملی وارد شوید ـ بهرام کلانتر پور بشماره ملی وارد شوید ـ آقای کاظم کاشفی پور بشماره ملی وارد شوید وخانم صفیه صدر عاملی بشماره ملی 0451381841انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بشناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی آریا بهروش بشناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پ931129727125677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/15
آگهی 9412354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/1392 ومجوز شماره 294399/121مورخ 18/9/93سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1392 تصویب شد موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ931108234701845  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/11
آگهی 9410086
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد طباطبایی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام کلانتر پور به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع ماده 51 اساسنامه شامل بندهای 4، 5، 6، 7، 15، 19، 20، 23و 24 را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاءی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ931106979781261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/20
آگهی 1762247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/1391 ومجوز شماره 294399/121مورخ 18/9/93سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1391 مورد تصویب قرار گرفت.موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره تفویض گردید.روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.افراد ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی کد ملی وارد شوید آقای بهرام کلانترپور کد ملی 0047361050و آقای محمد طباطبائی کد ملی 2753430365و آقای کاظم کاشفی پور کد ملی 1376958104و خانم صفیه صدرعاملی کد ملی 0451381841
پ931013178163596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/20
آگهی 1762249
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/08/1393ومجوز شماره 294399/121مورخ 18/9/93سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به توسعه خدمات مدیریت اهداف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ931013907191386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/11
آگهی 696180
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/9/90 شرکت مزبور که در تاریخ 2/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ18279000011104951825 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/11
آگهی 9847054
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/9/90 شرکت مزبور که در تاریخ 2/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان‌مزرعه‌یزدی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/12/9
آگهی 10819916
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری اهداف سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۳۴۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 12/11/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه‌ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان به ش‌ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi