رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 100 میلیارد ریال
Thriva
شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-ولیعصر-خیابان ولیعصر-خیابان اسفندیار-پلاک 38-طبقه اول-واحد شمالی کدپستی 1968653934
  • تاریخ تأسیس  1386/7/10
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  304038
  • شناسه ملی  10103442236
  • کد اقتصادی  411334347963
  • اشخاص  22
  • آگهی‌ها  49
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   22
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   5
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   3
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده-سهامی خاص-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   100,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  49
تاریخ
متن آگهی
1400/8/18
آگهی 16134247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/7/29
آگهی 16099278
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی هدف نوین نگر با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جام جم جهت ثبت آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی 99 به تصویب رسید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/6/29
آگهی 16028968
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بند 15 ماده 19 اساسنامه (اختیارات هیات مدیره) به شرح زیر اصلاح گردید. "رهن و وثیقه قرارداد اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول نزد بانک و سایر موسسات مالی و اعتباری در قبال اخذ موضوع وام و اعتبار و تسهیلات و به هر مبلغ به نفع خود یا اشخاص ثالث و قبول تعهدات و ضمانت اشخاص ثالث"
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/25
آگهی 15800061
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد کاشانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره آقای پرویز توسلی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای حیدر فرزانه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از جاهد بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره آقای سید محمد رضویان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سروش رسانه به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی10101119910 به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت نایب رییس هیات مدیره به اتفاق رییس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/16
آگهی 15532378
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت های مالی دوره منتهی به 29/12/1398 شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف نوین نگر با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت ثبت آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/8
آگهی 15220949
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی 14003699653ـ پرویز توسلی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره بعنوان نماینده شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی 10101904319ـ مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره بعنوان نماینده جاهد بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید ـ سیدمحمد رضویان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به عنوان نماینده شرکت سروش رسانه به شناسه ملی 10320506409ـ اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره بعنوان نماینده شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی10101119910 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت نایب رییس هییت مدیره به اتفاق رییس هییت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. پ990231768409544  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/21
آگهی 15199164
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی وارد شوید شرکت جاهد بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی وارد شوید شرکت سروش رسانه به شناسه ملی وارد شوید شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی و زیارتی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی 10101904319 پ990217833850901  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/3
آگهی 14977234
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد کاشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی وارد شوید و آقای پرویز توسلی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره بعنوان نماینده شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی وارد شوید و آقای آزاد مجیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره بعنوان نماینده جاهد بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید و آقای سید محمد رضویان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به عنوان نماینده شرکت سروش رسانه به شناسه ملی وارد شوید و آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره بعنوان نماینده شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی10101119910 انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت نایب رئیس هیأت مدیره به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980926982742803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/26
آگهی 14940175
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 33 اساسنامه " صاحبان امضای مجاز" به شرح زیر اصلاح می گردد: "نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود پ980919266737771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/6
آگهی 14906878
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد کاشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی وارد شوید ـ آقای پرویز توسلی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره بعنوان نماینده شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی وارد شوید ـ آقای آزاد مجیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره بعنوان نماینده جاهد بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید ـ آقای سید محمد رضویان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به عنوان نماینده شرکت سروش رسانه به شناسه ملی وارد شوید ـ آقای محسن قالیچه باف یزدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره بعنوان نماینده شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی10101119910 تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره به اتفاق نایب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980828466749977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/28
آگهی 14849215
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، وحساب سود و زیان منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت ثبت آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ980721945893310 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/15
آگهی 14732808
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت عبارات « تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات ، خدمات عمومی ، امور بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی » الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/1/18
آگهی 14543993
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و صنعتی عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به « سرمایه گذاری عمران پارس آینده » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/14
آگهی 14238759
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و صنعتی عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت ثبت آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی 96 به تصویب رسید.
پ970709902914704  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/25
آگهی 14111461
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و صنعتی عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره مطابق با بند 32 ماده 19 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. انجام کلیه امور تجاری شرکت انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هرنوع مطالبات و پرداخت وجوه در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت تنظیم مفاصاحساب و تصفیه حساب‌ها شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد مسائل مربوط به شرکت تنظیم بودجه شرکت انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ افتتاح حساب در بانک‌ها و در موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری دارای مجوز از بانک مرکزی و انتقال و محدود کردن حساب‌های مزبور اعطاء تحصیل وام و اعتبار به کارکنان طبق آئین نامه امضاء چک‌ها و دریافت وجوه صدور بروات و حوالجات مبادرت به ظهر نویسی و تضمینات تجاری افتتاح حساب‌های جاری و حساب‌های سپرده ثابت در موسسات و بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جهت وجوه ذخیره مسدود کردن حساب‌های مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارایی نقدی شرکت واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/19
آگهی 13914663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به سرمایه گذاری ساختمانی و صنعتی عمران پارس جام جم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع فعالیت شرکت: سرمایه گذاری در زمینه‌های ساخت، تاسیس، ایجاد و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر (نظیر نیروگاه‌های خورشیدی و تولید انواع ذخیره سازها (نظیر باطری‌های استارتری خودرو، باطری‌های سیلد، ساکن و صنعتی مورد استفاده در سامانه‌های ارتباطی، رایانه‌ای و نیروگاهی و خرید و فروش انواع مصالح مرتبط با صنعت ساختمان و همچنین تولید فن آوری، استخراج، واردات و صادرات تکنولوژی‌های مربوط در زمینه صنعت ساختمان و اجزای مرتبط با آن (پس از اخذ مجوزات لازم). الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/3
آگهی 13820909
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ولیعصر خیابان ولیعصر خیابان اسفندیار پلاک 38 طبقه اول واحد شمالی کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/25
آگهی 13807070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی رضائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی محمدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن قالیچه باف یزدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت جام جم بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و سید محمد رضویان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و پرویز توسلی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سروش رسانه به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/25
آگهی 13697689
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخش ط به بند 2 ماده 15 اساسنامه به شرح «بررسی و تصویب آیین نامه‌های معاملاتی و مالی و حقوق و دستمزد و ساختار سازمانی و استخدامی شرکت» اضافه می‌گردد. بخش ی به بند 2 ماده 15 اساسنامه به شرح «تصویب هر گونه داد و ستد اموال غیر منقول» اضافه می‌گردد. بند 2 ماده 19 اساسنامه به شرح «انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و پیشنهاد داد و ستد اموال غیر منقول به مجمع عمومی» اصلاح شد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/17
آگهی 13636747
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/25
آگهی 13601352
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید محمد رضویان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به جای آقای هادی طائب به شماره ملی وارد شوید انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/8
آگهی 13480196
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی وارد شوید شرکت جام جم بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی وارد شوید شرکت سروش رسانه به شناسه ملی وارد شوید شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/8
آگهی 13480217
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی رضائی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی به شناسه ملی وارد شوید هادی طائب به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره بعنوان نماینده شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی وارد شوید محسن قالیچه باف یزدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره به عنوان نماینده شرکت جام جم بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید علی فرقانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره بعنوان نماینده شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی وارد شوید علیرضا روحی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره بعنوان نماینده شرکت سروش رسانه به شناسه ملی وارد شوید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره به اتفاق نایب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/27
آگهی 13247161
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی رضایی به کدملی وارد شوید به نمایندگی صندوق بازنشستگی صداوسیما به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره علی محمد پناهی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن قالیچه باف یزدی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره علی فرقانی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا روحی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره هادی طائب به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و هیئت مدیره) برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/13
آگهی 13208990
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 000، 100 سهم وارد شوید ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/13
آگهی 13212313
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: سرمایه گذاری مشارکت و همکاری با سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی موسسات و نهادهای مالی و بانکی برای راه اندازی پروژه‌های شرکت درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. بند 1 ماده 16 بشرح ذیل اصلاح گردید: هیات رئیسه نحوه اخذ رای و حد نصاب تصمیمات در مجمع عمومی به قرار ذیل میباشد: رئیس مجمع شرکت رئیس صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان صدا و سیما می‌باشد در غیاب رئیس مجمع نماینده وی با معرفی نامه کتبی ریاست مجمع را به عهده خواهد_داشت و در صورتی که رئیس یا نماینده وی در مجمع حاضر نباشند رئیس هیات مدیره و یا یکی از مدیران حاضر در مجمع با عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌شود. در صورت امتناع هر یک از افراد ذکر شده در بند 1 2 از قبولی ریاست مجمع رسمیت مجمع توسط مسن‌ترین سهامدار حاضر اعلام خواهد_شد و سهامداران حاضر یک نفر را از میان خود برای ریاست مجمع انتخاب خواهند_کرد. ناظرین جلسه از میان دونفر از سهام داران انتخاب خواهند_شد. منشی جلسه می‌تواند خارج از سهامداران انتخاب شود. رئیس دو ناظر و منشی جلسه هیئت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند_داد و صورت جلسه آن را امضا خواهند_کرد. در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران به عمل می‌آید رئیس هیات مدیره در مدتی که انتخاب یا عزل صورت میگیرد نمی‌تواند ریاست مجمع را عهده دار باشد و در این مدت ریاست مجمع به عهده سهام دار دیگری خواهد_بود که با اکثریت آرا انتخاب می‌شود. ماده 20 پاداش اعضا هیات مدیره به قرار ذیل اصلاح گردید: مجمع عمومی عادی هرسال بر اساس قانون تجارت نسبت معینی از سود ویژه شرکت را به صورت پاداش برای اعضای هیات مدیره تصویب خواهد_کرد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/3
آگهی 13013993
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره منتهی به 29/12/1394 شرکت به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدجواد کنجوری (3255225027) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/31
آگهی 12901916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز بیگی بکتاش به شماره ملی وارد شوید بجای آقای پدرام کرباسیان به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند ترکیب اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل می‌باشد: آقای عزیز بیگی بکتاش به نمایندگی از صندوق بازنشستگی صدا و سیما به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیمحمد پناهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن قالیچه باف به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی فرقانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا روحی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای هادی طائب به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/10
آگهی 12558833
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختمان عمران پارس جام جم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پدرام کرباسیان به کدم وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره وعلیمحمد پناهی به کدم0558613098 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن قالیچه باف یزدی به کدم وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا روحی به کدم وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و علی فرقانی به کدم وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و هادی طائب شماره ملی0059186100 به سمت مدیرعامل(خارج از شرکا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته و براوت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و اوراق اداری عادی با امضای مدیرعامل تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940930347919596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/12
آگهی 12345717
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۴۰۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 93/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدجواد کنجوری (3255225027) به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پ940602553385551  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/18
آگهی 12302065
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پدرام کرباسیان ک. م0061614671 به نمایندگی صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما به شناسه ملی 14003699653به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای علیمحمد پناهی ک. م0558613098 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقایان محسن قالیچه باف ک.م وارد شوید و علیرضا روحی ک.م 0069152950و علی فرقانی ک. م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک اسدزاده شهیر فرزند یونس شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و اوراق اداری عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940510202215952  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/25
آگهی 9432006
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی14003699653به نمایندگی پدرام کرباسیان به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره علی محمد پناهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی فرقانی به شماره ملی 2690684063به سمت عضو هیئت مدیره احمد صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره محسن قالیچه باف به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره بابک اسدزاده شهیر به کد ملی وارد شوید (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته بروات با امضای ثابت رییس هیئت مدیره و امضا مدیرعامل یا نائب رییس هیئت مدیره بانضمام مهر شرکت و امضا اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ931119939475397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/1
آگهی 1727267
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهروزان حساب به شناسه ملی 10100395642به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواد کنجوری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای علی فرقانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وآقای احمد صادقی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محسن قالیچه باف یزدی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وآقای بابک اسدزاده شهیر به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضای هیئت مدیره )آقای علی محمد پناهی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمید رضا مستانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما به شناسه ملی14003699653 بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هئیت مدیره و امضا نائب رئیس هئیت مدیره یا مدیرعامل بانضمام مهر شرکت و امضا اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پ930918791558467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/12
آگهی 1624928
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. ـ آقای حسین مرتضایی به شماره ملی4609333376 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدجواد کنجوری به شماره ملی3255225027 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ930629651176363  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/30
آگهی 1247761
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان عمران پارس جام‌جم شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب شدند.
آقای حمیدرضا مستانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی صندوق بازنشستگی صدا و سیما ش م وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیمحمد پناهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره ـ آقای محسن قالیچه باف به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقایان علی فرقانی به شماره ملی وارد شوید و احمد صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضا هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نائب رئیس بانضمام مهر شرکت و امضا اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1738556 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/8/15
آگهی 1200543
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ31/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به29/12/1391 تصویب شد..
آقای حسین مرتضائی ( ش ملی4609333376) بعنوان بازرس اصلی و محمدجواد کنجوری (ش ملی3255225027) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ1716635 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/4
آگهی 720376
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای حسین مرتضایی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد کنجوری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید.
در تاریخ 12/6/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011105172730 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/4
آگهی 11148225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای حسین مرتضایی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد کنجوری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید.

در تاریخ 12/6/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/18
آگهی 565876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ9/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی محمد پناهی به شماره ملی0558613098 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن قالیچه باف یزدی به شماره ملی0052230910 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدباقر صباغی خسروی به شماره ملی0043676294 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی فرقانی به شماره ملی2690684063 به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای حمیدرضا مستانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن قالیچه باف یزدی به شماره ملی0052230910 به سمت مدیرعامل.
در تاریخ3/2/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011103338674 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/18
آگهی 10329346
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمد پناهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن قالیچه باف یزدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدباقر صباغی خسروی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی فرقانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای حمیدرضا مستانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن قالیچه باف یزدی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. در تاریخ 3/2/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/7/16
آگهی 10075879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 15/6/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای حسین مرتضائی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد کنجوری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. 3 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 15/6/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی محمد پناهی به شماره ملی وارد شوید و آقای محسن قالیچه باف یزدی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدباقر صباغی خسروی به شماره ملی وارد شوید و آقای علی فرقانی به شماره ملی وارد شوید و شرکت صندوق بازنشستگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای عباس پورنصاری تا تاریخ 15/6/92. 4 ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 به تصویب رسید. در تاریخ 29/6/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/7/16
آگهی 11168340
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 15/6/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی‌محمد پناهی به شماره ملی0558613098 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن قالیچه‌باف‌یزدی به شماره ملی0052230910 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدباقر صباغی‌خسروی به شماره ملی0043676294 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی فرقانی به شماره ملی2690684063 به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی ِآقای عباس پورنصاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن قالیچه‌باف‌یزدی به شماره ملی0052230910 به سمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هئت‌مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ29/6/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/6/13
آگهی 11761279
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/4/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای حسین مرتضائی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد کنجوری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 به تصویب رسید.

در تاریخ 11/5/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/11/14
آگهی 11404295
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ 15/10/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

2ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به پنج هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/000/1 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

3ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 15/10/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی محمدپناهی و آقای محمد محب‌خدائی و آقای محسن قالیچه‌باف‌یزدی و آقای علی فرقانی و صندوق بازنشستگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای عباس پورنصاری تا تاریخ 15/10/1390.

4ـ آقای حسین مرتضائی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد کنجوری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

5ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ 3/11/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/10/10
آگهی 11917944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان عمران پارس جام‌جم (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۴۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ14/6/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای علی‌محمد پناهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد محب‌خدائی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن قالیچه‌باف‌یزدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی فرقانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و صندوق بازنشستگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای عباس پورنصاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن قالیچه‌باف‌یزدی به سمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در تاریخ19/7/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/7/8
آگهی 10846568
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 ـ آقای حسین مرتضائی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد کنجوری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3 ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/87 به تصویب رسید.

در تاریخ 17/06/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/5/15
آگهی 10639346
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران پارس جام جم سهامی خاص بشماره ‌ثبت۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 28/4/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی‌محمد پناهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد محب‌خدائی به سمت عضو هیئت‌مدیره و صندوق بازنشستگی صدا و سمیای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای عباس پورنصاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد محب‌خدائی به سمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره باضافه امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت‌مدیره بانضمام مهر شرکت و امضا اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ 4/5/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1387/12/18
آگهی 9531571
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان عمران پارس جام‌جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸
و شناسه ملی 10103442236

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای حسین مرتضائی به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا صلصال به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1386 به تصویب رسید.

در تاریخ 21/11/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
-
آگهی 1248994
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان عمران پارس جام‌جم شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 31/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

تعداد  اعضای هیئت‌مدیره از 4 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

پ1738556                     اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi