سهامی خاص

شرکت کاغذ زاگرس فارس

راه‌های ارتباطی

استان فارس، شهرستان زرقان، بخش مرکزی، شهر زرقان، صدر، جاده (شیراز_زرقان)، خیابان استیل البرز، طبقه همکف،
7341794913
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ 29 : 15

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۸۴/۰۷/۲۴
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
شماره ثبت:  
 35096
کد اقتصادی:  
 411358495783
شناسه ملی:  
 10102975832
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۹/۰۲
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832

نقشه

استان فارس، شهرستان زرقان، بخش مرکزی، شهر زرقان، صدر، جاده (شیراز_زرقان)، خیابان استیل البرز، طبقه همکف،


آگهی‌های رسمی

8/16/2022, 3:29:38 PM

اخبار

(36 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهادر شهامت به کدملی وارد شوید و خانم فاطمه شهامت به کدملی وارد شوید و خانم زهره شهامت به کدملی وارد شوید برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم فاطمه شهامت به کدملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره خانم زهره شهامت به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای بهادر شهامت به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء رییس هیات مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء رییس هیات مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای علی سرحدی کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار افسانه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1399 تصویب شد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شعبه ای از شرکت به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- خیابان زعفرانیه- شهید فلاحی- خیابان شهید طاهری- کوچه مژگان – ساختمان مینا- طبقه سوم- واحد 10 کدپستی 1988663486با مدیریت اقای نادر شهامت افتتاح گردید

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای نادر شهامت کدملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و خانم بانو گشسب استخری کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و خانم فاطمه شهامت کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء رییس هیات مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء رییس هیات مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای نادر شهامت کدملی وارد شوید و خانم فاطمه شهامت کدملی وارد شوید و خانم بانو گشسب استخری کدملی وارد شوید برای مدت دوسال انتخاب شدند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای نادر شهامت کدملی وارد شوید و خانم فاطمه شهامت کدملی وارد شوید و خانم زهره شهامت کدملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای نادر شهامت کدملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره وخانم زهره شهامت کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و خانم فاطمه شهامت کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء رییس هیات مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء رییس هیات مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای نادر شهامت به شماره ملی وارد شوید و خانم فاطمه شهامت به شماره ملی وارد شوید و آقای بهادر شهامت به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای نادر شهامت به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه شهامت به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهادر شهامت به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند . - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء آقای نادر شهامت ( رییس هییت مدیره ) یا آقای بهادر شهامت ( مدیرعامل ) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء رییس هیات مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره (حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای علی سرحدی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم فاطمه شهامت باکدملی وارد شوید و آقای نادر شهامت باکدملی وارد شوید و خانم زهره شهامت باکدملی وارد شوید برای مدت 2 سال بعنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. ـ خانم ملاحت لوحی باکدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای علی رضا شهامت باکدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار افسانه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به سال1397 قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش980904299747752  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35096 و شناسه ملی 10102975832
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای نادر شهامت به شماره ملی2282722728 به سمت رئیس هیات مدیره و خانم زهره شهامت به شماره ملی2430260611 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم فاطمه شهامت به شماره ملی2430189712 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء (خانم فاطمه شهامت) مدیرعامل یا (آقای نادر شهامت)رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980828788954692  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بی نام عادی از محل آورده غیرنقدی وصدور سهام جدید به استناد نظریه کارشناسی شماره 314/د مورخ 30/3/98 و نظریه کارشناسی شماره 1870 ـ 96 مورخ 12/10/96 افزایش یافت و بدین ترتیب ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال است که شامل مبلغ وارد شوید ریال نقد ی و مبلغ وارد شوید غیرنقدی منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بی نام عادی می باشد.
ش980621378611184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای بهادر شهامت کدملی وارد شوید و آقای نادر شهامت کدملی وارد شوید و خانم بانو گشسب استخری کدملی وارد شوید به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند . 2 روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای نادر شهامت کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره خانم بانو گشسب استخری کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای بهادر شهامت کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 2 دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 13/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای مجتبی آزادی بوگر کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره خانم بانو گشسب استخری کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای نادر شهامت کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره 2 دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . 2 اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای نادر شهامت کدملی وارد شوید و آقای مجتبی آزادی بوگر کدملی وارد شوید و خانم بانو گشسب استخری کدملی وارد شوید به سمت اعضا هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای علیرضا شهامت وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم ملاحت لوحی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیرالانتشار افسانه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بی نام از محل آورده نقدی سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید . افزایش سرمایه و مبلغ واریزی طی نامه شماره 101 مورخ 28/2/98 بانک صنعت و معدن به حساب شرکت واریز گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 آقای علیرضا شهامت به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم ملاحت لوحی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بی نام از محل آورده نقدی وصدور سهام جدید افزایش یافت ومبلغ وارد شوید ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز وطی نامه بانک صنعت ومعدن شعبه شیراز به شماره 1082 مورخ 17/10/97 گواهی گردید و بدین ترتیب ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید . سرمایه نقدی شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بی نام میباشد که به طورکامل نقدا پرداخت گردیده است . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادر شهامت به شماره ملی وارد شوید و خانم زهره شهامت به شماره ملی وارد شوید و خانم فاطمه شهامت به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار افسانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ آقای مجتبی آزادی بوگر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم ملاحت لوحی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ش970622851644769  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نادر شهامت کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهره شهامت کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهادر شهامت کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) خانم فاطمه شهامت کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام منفرداً همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش970622366686315  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید فارس شهر زرقان صدر جاده شیراز به زرقان خیابان استیل البرز طبقه همکف کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه به اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) 1 آقای نادر شهامت به سمت رئیس هیئت مدیره 2 خانم زهره شهامت به سمت نایب رئیس 3 خانم فاطمه شهامت به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهادر شهامت به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ب: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام منفردا همراه بامهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نادر شهامت به سمت رئیس هیات مدیره خانم زهره شهامت به سمت نایب رئیس خانم فاطمه شهامت به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 2 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هر کدام منفردا همراه بامهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هر کدام منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 روزنامه کثیرالانتشار افسانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهره شهامت به شماره ملی وارد شوید و آقای نادر شهامت به شماره ملی وارد شوید و خانم فاطمه شهامت به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 3 آقای مجتبی آزادی بوگر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم ملاحت لوحی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس جدید: کیلومتر 16 اتوبان شیراز اصفهان ـ روبروی پالایشگاه نفت شیراز ـ منطقه صنعتی آب باریک ـ کارخانه کاغذ زاگرس فارس با کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ش931014437316377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه شهامت و آقای نادر شهامت و خانم زهره شهامت تا تاریخ 12/06/1395 ـ خانم ملاحت لوحی به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا نیک شعار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش930911766880249 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نادر شهامت به سمت رئیس هیأت مدیره وخانم زهره شهامت به سمت نایب رئیس وخانم فاطمه شهامت به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش930911980108964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/02/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/78 ریال به مبلغ 000/000/000/248 ریال منقسم به بیست و چهار هزار و هشتصد سهم بی نام، به ارزش هر سهم 000/000/10 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که به موجب گواهی شماره 195/888/1305 مورخ 08/02/1392 بانک توسعه صادرات ایران شعبه شیراز مبلغ 000/000/000/170 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 28/02/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
ش43436000011104313857 مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 ـ آقای مجتبی آزادی بوگر کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی آقای مصطفی آزادی بوگر کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 28/2/92 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
ش43436000011104313962 مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
عنوان آگهی مشخص نشده
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵
آگهی تصمیمات شرکت کاغذ زاگرس فارس
سهامی خاص ثبت شده بشماره 257336
و شناسه ملی 10102975832
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 15/8/90 واصل گردید: مجتبی آزادی بوگر به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مصطفی آزادی بوگر به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به نشانی شیراز کیلومتر 16 اتوبان شیراز اصفهان روبروی پالایشگاه نفت شیراز منطقه صنعتی آبباریک کارخانه کاغذ زاگرس فارس صندوق پستی وارد شوید انتقال یافت.
پ20163000011101403968 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت کاغذ زاگرس فارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۷۳۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 15/8/90 واصل گردید: مجتبی آزادی بوگر به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مصطفی آزادی بوگر به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به نشانی شیراز کیلومتر 16 اتوبان شیراز اصفهان روبروی پالایشگاه نفت شیراز منطقه صنعتی آبباریک کارخانه کاغذ زاگرس فارس صندوق پستی وارد شوید انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کاغذ زاگرس فارس با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۵۷۳۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۸۳۲
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۸/۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 24/7/89 مرکز اصلی شرکت به تهران خ ولیعصر (عج) خ گاندی خ دوم نبش کلینیک دی پلاک 10 طبقه پنجم واحد 16 کدپستی وارد شوید منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید: علیرضا شهامت و علی محمد شهامت هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه های خود را هر یک به میزان 000/000/350/11 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/250/10 ریال به مبلغ 000/000/250/30 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 64 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

سرمایه شرکت مبلغ 000/000/250/30 ریال منقسم به 3025 سهم 000/000/10 ریالی بی نام که تماما پرداخت گردیده است. فاطمه شهامت به ش ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نادر شهامت به ش ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و زهره شهامت به ش ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. مجتبی آزادی بوگر به ش ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و و مصطفی آزادی بوگر به ش ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت کاغذ زاگرس فارس کجاست؟

استان فارس، شهرستان زرقان، بخش مرکزی، شهر زرقان، صدر، جاده (شیراز_زرقان)، خیابان استیل البرز، طبقه همکف،

👨‍⚖️ مدیران شرکت کاغذ زاگرس فارس چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : زهره شهامت , فاطمه شهامت , نادر شهامت

🔍 وضعیت شرکت کاغذ زاگرس فارس چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.