رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت مجتمع تولیدی بلوک و سنگ مصنوعی ایرانیان

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت مجتمع تولیدی بلوک و سنگ مصنوعی ایرانیان
فاز 3 شهرک صنعتی خرمدره پ 14/96 کدپستی 1111111111
  • تاریخ تأسیس  1384/2/26
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  10487
  • شناسه ملی  10102868226
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  4
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   4

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1392/12/18
آگهی 1361200
آگهی انتقالی شرکت مجتمع تولیدی بلوک و سنگ مصنوعی ایرانیان سهامی خاص
به موجب نامه شماره وارد شوید مورخ 4/10/92 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 14/5/1392 مرکز اصلی شرکت مجتمع تولیدی بلوک و سنگ مصنوعی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 595 واحد ثبتی خرمدره به نشانی استان زنجان ـ زنجان بلوار دارالقرآن ـ دفتر مصلی زنجان کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در این اداره تحت شماره وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید به ثبت رسیده و در تاریخ 27/11/92 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ش1780625 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/8
آگهی 1301550
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع تولید بلوک و سنگ مصنوعی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۵ خرمدره به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۸۲۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 14/5/92 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 14/5/92 و هیات مدیره 15/5/92 تصمیمات و تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
1ـ آقایان مهندسی محمدابراهیم فروزنده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و آقای دکتر علی اکبر کریمی بشماره ملی وارد شوید نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمود تفویضی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیات مدیره و آقایان حبیب اله ملائی یگانه و مجید خلیلی خشنود بسمت اعضاء علی البدل هیات مدیره و آقای حمیدرضا عارف نیا با کدملی وارد شوید (خارج از شرکت) به سمت مدیرعامل برای مدت 2 وسال انتخاب شدند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره و یکی از امضاهای مدیرعامل یا نائب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است.
2ـ آقای علی محمد ظهریان بسمت بازرس اصلی و آقای دکتر آیت اله الهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
4ـ شرکت از آدرس: شهرستان خرمدره ـ فاز 3 شهرک صنعتی خرمدره پلاک 14/96 کدپستی وارد شوید به آدرس: زنجان ـ بلوار دارالقرآن زنجان دفتر اصلی ـ کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش1758902 ثبت اسناد و املاک خرمدره
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/8/11
آگهی 9557777
آگهی تغییر محل شرکت مجتمع تولیدی بلوک و سنگ مصنوعی ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۸۲۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 10/2/90 محل شرکت به زنجان شهرستان خرمدره فاز 3 شهرک صنعتی خرمدره پ 14/96 کدپستی وارد شوید منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/3/13
آگهی 11136726
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع تولیدی بلوک و سنگ مصنوعی ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۴۶۱۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۸۲۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ16/8/88 شرکت مزبورکه در تاریخ12/2/89 واصل گردید: علی‌محمد ظهیریان بسمت بازرس اصلی و حامد محسنی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: موسسه خیریه مصلی خاتم‌الانبیاء زنجان به نمایندگی محمد واعظی، احسان باقریان‌شامیر، محمدباقر واعظی، تعداد اعضای هیئت‌مدیره به3 نفر افزایش یافت و ماده31 اساسنامه اصلاح شد. دفتر مرکزی شرکت به تهران، خ دکتر شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، بن‌بست هدیه، پ2، واحد7، کدپستی:1546818667 منتقل و ماده3 اساسنامه اصلاح شد. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ16/8/88 محمد واعظی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احسان باقریان‌شامیر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدباقر واعظی به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi