سهامی خاص

شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر

راه‌های ارتباطی

تهران کیلومتر 8 بزرگراه فتح شرکت پاکسان
1386933841
-
-
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 36 : 22

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۸۳/۱۰/۰۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
شماره ثبت:  
 237234
کد اقتصادی:  
 411113974743
شناسه ملی:  
 10102781241
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۷/۱۴
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241

نقشه

تهران کیلومتر 8 بزرگراه فتح شرکت پاکسان


اشخاص

چاپ
11/28/2022, 10:36:13 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجموع

1

پاكسيما

۱۳۹۹/۰۲/۰۶

برای مشاهده اطلاعات بیشتر ثبت نام کنید


مالی

قرارداد‌ها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

11/28/2022, 10:36:13 PM

اخبار

(31 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 30/ 09/ 1399 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هدف نوین نگر با شناسه ملی10320537520 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد رضا سیفی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت صنایع بهداشتی ساینا با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره. آقای صابر قهرمانی برانقار با کد ملی وارد شوید نمایند شرکت پاکسان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هییت مدیره. آقای علی رنجبر حسن باروق با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت گلتاش با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره. آقای صابر قهرمانی برانقار با کد ملی وارد شوید (از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه مهر شرکت و در نبود مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 30/09/1398 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت پاکسان به شناسه ملی وارد شوید و شرکت گلتاش به شناسه ملی وارد شوید و شرکت صنایع بهداشتی ساینا به شناسه ملی وارد شوید

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا سیفی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت صنایع بهداشتی ساینا با شناسنامه ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره و علی رنجبر حسن باروق با کدملی وارد شوید نماینده شرکت گلتاش با شناسنامه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هییت مدیره و علیرضا موسوی جهان آباد با کدملی وارد شوید نماینده شرکت پاکسان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3 پ981207187397285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امضاء چکهای شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مدارک و اوراق با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد پ980813633609920  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/97 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/11/1397 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از طریق نقدی طی گواهی بشماره 190 وارد شوید مورخ 23/8/1397 بانک ملت شعبه دکتر قریب مبلغ وارد شوید ریال و مابقی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رنجبر حسن باروق دارای کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت گلتاش شناسه ملی وارد شوید آقای علیرضا موسوی جهان آباد دارای کد ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پاکسان شناسه ملی وارد شوید آقای علی اکبر محمودی دارای کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا شناسه ملی وارد شوید برای مدت باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970919858180172 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رنجبر حسن باروق با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گلتاش شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا موسوی جهان آباد با کدملی4220050841 به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدباقر حسینی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970822721784415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/1/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1396 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مال منتهی به 30/09/1397 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید باقر حسینی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی رنجبر حسن باروق به نمایندگی شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهنگ ساکی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پاکسان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به 30/09/1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پاکسان (سهامی عام) بشماره شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای شهریار محمدی راد بشماره ملی وارد شوید بعنوان رییس هیأت مدیره شرکت گلتاش (سهامی عام) بشماره شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی رنجبر حسن باروق بشماره ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هیأت مدیره شرکت ساینا (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمود حبیبی ابد بشماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره آقای ابوالقاسم هادیانی بشماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیأت مدیره) حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از جمله چک برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه , صورت سود و زیان مورخ 30/09/1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلیت و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید شرکت پاکسان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی وارد شوید شرکت گلتاش (سهامی عام) یه شماره شناسه ملی وارد شوید شرکت ساینا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1393 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمود نعیمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پاکسان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای بیژن قنبری با کدملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید.
پ931204774824871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رنجبر حسن باروق وارد شوید بنمایندگی شرکت گلتاش شناسه ملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پ931024544282400  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شهریار محمدی راد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ساینا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای حسین کاسه گری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پ930925235850495  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/92 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ1820025 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت ساینا (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسین کاسه گری کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت گلتاش (سهامی عام) به نمایندگی خانم عارفه کمپانی سعید کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس
و شرکت پاکسان (سهامی عام) به نمایندگی از آقای بیژن قنبری کدملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم هادیانی کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند.
پ1773817 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید و شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید و شرکت ساینا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ1773818 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ09/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ تعداد اعضای هیئت مدیره به3 نفر تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ1698190 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/91 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی وارد شوید و آقای غلامحسین سمیعی به شماره ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ1674569 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۷/۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 20/6/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پاکسان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی جمشید فروزش به کدملی وارد شوید و شرکت گلتاش به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عارفه کمپانی سعید به کدملی وارد شوید و شرکت ساینا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسین کاسه گری به کدملی وارد شوید و غلامحسین قدیمی به کدملی وارد شوید و ابوالقاسم هادیانی به کدملی وارد شوید ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/5/91 جمشید فروزش به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین قدیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم هادیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ18279000011106049106 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۷/۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 20/6/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پاکسان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی جمشید فروزش به کدملی وارد شوید و شرکت گلتاش به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عارفه کمپانی سعید به کدملی وارد شوید و شرکت ساینا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسین کاسه گری به کدملی وارد شوید و غلامحسین قدیمی به کدملی وارد شوید و ابوالقاسم هادیانی به کدملی وارد شوید ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/5/91 جمشید فروزش به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین قدیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم هادیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت یاران توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 30/1/91 واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت یاران توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 30/1/91 واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ20145000011103611664 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت یاران توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۳۷۲۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۱/۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ4/12/89 شرکت مزبور که در تاریخ11/12/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به30/9/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی10100532966 به سمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان به کدملی0050257024 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییر محل شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۹/۰۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/6/89 محل شرکت به کیلومتر 8 بزرگراه فتح شرکت پاکسان کدپستی وارد شوید منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهرسهامی خاص بشماره ثبت۲۳۷۲۳۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۸/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/7/89 سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و سی ام آذرماه به پایان میرسد اولین سال مالی استثنائا از تاریخ اول مهرماه آغاز و سی ام آذرماه به پایان میرسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت یاران توسعه صنایع بهشهرسهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۷۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۶/۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ22/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 12/5/89 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلتاش به نمایندگی فرشید هاشمی بختیار و شرکت ساینا به نمایندگی حسین کاسه گری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پاکسان به نمایندگی جمشید فروزش به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین قدیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابوالقاسم هادیانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر کجاست؟

تهران کیلومتر 8 بزرگراه فتح شرکت پاکسان

📅 شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ تأسیس شده است

🏢 شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.