رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 3,600 میلیارد ریال
Thriva
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید محمد علی رحیمی ، پلاک 4 ، طبقه سوم ، واحد 303 کدپستی 1967916953
  • تاریخ تأسیس  1382/3/17
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  203772
  • شناسه ملی  10102454621
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  28
  • آگهی‌ها  41
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   28
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   4
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   21
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   3,600,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  41
تاریخ
متن آگهی
1400/5/6
آگهی 15936206
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 203772 و شناسه ملی 10102454621
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/03/1400 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 85163/122 مورخ5/4/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی99 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت 1916 و شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند : شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید و بشناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و بشناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و بشناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و بشناسه ملی وارد شوید شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و بشناسه ملی وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/4/9
آگهی 15882509
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 203772 و شناسه ملی 10102454621
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/01/1400 و مجوز شماره 84212/122 مورخ 18/03/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا رستمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره معرفی گردید. همچنین اعضای هیات مدیره به اتفاق آراء آقای محمد رضا رستمی به کد ملی وارد شوید را به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره بجای آقای علیرضا کدیور به شماره ملی وارد شوید انتخاب نمودند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . بر مبنای مفاد 41 و46 اساسنامه بخشی از اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل شرکت تفویض شد : 1- اختیارات هیات مدیره مندرج در بند های 22.21.16.15.14.13.12.11.10.9.8.7.5.1و ماده 41 اساسنامه کلاً و در خصوص بند 5 استخدام و انتصاب به عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه و میزان حقوق و دستمزد آنان براساس آیین نامه حقوق و دستمزد مصوب هیات مدیره 2- انجام کلیه عملیات ، معاملات ، اجاره و استیجاره تا سقف معاملات متوسط سالانه (که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ می گردد) موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات 3- خرید و فروش انواع اوراق بهادار با در آمد ثابت در بازارهای متشکل و سیستم بانکی به منظور مدیریت ریسک پرتفوی و مدیریت نقدینگی 4- در رابطه با مفاد بند 23 ماده 41 اساسنامه در خصوص تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چهار چوب موضوع فعالیت تا سقف معاملات متوسط سالانه (که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ می گردد) موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/3
آگهی 15665112
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 203772 و شناسه ملی 10102454621
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1399 و مجوز شماره 77831/122 مورخ 7/11/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/18
آگهی 15538213
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 203772 و شناسه ملی 10102454621
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/04/1399 ومجوزشماره 73623/122 مورخ 17/8/99سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی 1398 بتصویب رسید . سازمان حسابرسی به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس (اصلی) و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت 1916 و شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس (علی‌البدل) شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/12
آگهی 15484171
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 203772 و شناسه ملی 10102454621
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/06/1399 و مجوز شماره 72535/122 مورخه 20/07/1399سازمان بورس و اوراق بهادر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اسماعیلی به شماره ملی وارد شوید نمایند شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/15
آگهی 15005410
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 203772 و شناسه ملی 10102454621
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1398 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار شماره 57327,122 مورخ12/9/98 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به:استان تهران ـ منطقه 19، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید محمد علی رحیمی، پلاک 4، طبقه سوم، واحد 303 کدپستی1967916953 انتقال یافت. پ981008798851830  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/14
آگهی 14825243
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/05/1398 و مجوز شماره 52647,122 مورخه 20/5/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به کدملی وارد شوید نماینده بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای داود بنائی به شماره مل ی1239754922 نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کدیور به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بر مبنای مفاد 41 و 46 اساسنامه بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض شد: 1 ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای 1، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 21، 22 و ماده 41 اساسنامه کلا و در خصوص بند 4 شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد 2 ـ انجام کلیه عملیات، معاملات، اجاره و استیجاره تا سقف وارد شوید ریال 3 ـ خرید و فروش انواع سهام شرکتها در بورس و فرابورس و بازار های متشکل هر یک تا سقف 35 میلیارد ریال در ماه 4 ـ خرید و فروش انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازارهای متشکل و سیستم بانکی به منظور مدیریت ریسک پرتفوی و مدیریت نقدینگی 5 ـ در رابطه با مفاد بند 23 ماده 141 اساسنامه در خصوص تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چهارچوب موضوع فعالیت تا سقف 250 میلیون ریال
پ980707839381360  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/9
آگهی 14760215
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1398 و مجوز شماره 51621,122 مورخه 31/4/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397، به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردید روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردید.
پ980526336210174  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/1
آگهی 14653864
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1398 و به موجب مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 24/02/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای جدید هیات مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند : شرکت بانک تجارت ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید شرکت کارگزاری بانک تجارت ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/14
آگهی 14236477
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1397 و تاییدیه شماره 38747,122 مورخ 10/6/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید.
پ970708199896851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/23
آگهی 13597506
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1396 و تاییدیه شماره وارد شوید , 122 مورخه 31/5/96 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/95 به تصویب رسید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/11
آگهی 13560189
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/01/1396 و تاییدیه شماره وارد شوید , 122 مورخ 10/5/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی رستمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد اسکندری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محسن محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای 22. 21. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 5. 1 ماده 41 اساسنامه کلا و در خصوص بند 4 شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد انجام کلیه عملیات، معاملات، اجاره و استیجاره تا سقف 250. 000. 000 ریال خرید و فروش انواع سهام شرکتها دربورس و فرابورس و بازار‌های متشکل هر یک تا سقف 35 میلیارد ریال در ماه خرید و فروش انواع اوراق بهادار با در آمد ثابت در بازارهای متشکل و سیستم بانکی به منظور مدیریت ریسک پرتفوی و مدیریت نقدینگی در رابطه با مفاد بند 23 ماده 141 اساسنامه در خصوص تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چهار چوب موضوع فعالیت تا سقف 250 میلیون ریال به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/15
آگهی 13489683
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/01/1396 و مجوز شماره 21869/122 مورخ 22/03/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: • شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید • شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید • شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید • شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید • شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/28
آگهی 12958758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1395 و مجوز شماره 9958 , 122 مورخ 4/5/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/94 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه بعد انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/9/28
آگهی 12541681
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/06/1394 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره 154/122مورخ 19/7/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به شماره ملی 0044215991نماینده شرکت بانک تجارت به شناسه ملی 10100834460به سمت رئیس هیات مدیره جناب آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره جناب آقای علی رستمی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره جناب آقای علی رحمانی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره جناب آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره جناب آقای احسان مرادی به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرار دادهای عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بر مبنای مفاد ماده 41 و46 اساسنامه اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: اختیارات هیات مدیره مندرج در بند های 22.21.16.15.14.13.12.11.10.9.8.7.5.1و ماده 41 اساسنامه کلاً و در خصوص بند 4 شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به مدیرعامل تفویض گردید.
پ940922365745860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/23
آگهی 12366679
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۰۳۷۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت های مالی سال منتهی به29/12/93 مورد تأئید و تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت1916 و شناسه ملی وارد شوید و مؤسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به منظور درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پ940615533925821 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/15
آگهی 12299310
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری‌ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/03/1394 به استناد مجوز شماره وارد شوید مورخ 23/12/1393 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به3600000000 سهم 1000 ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ وارد شوید ریال بموجب گواهی شماره 41/3060/35مورخ 20/11/1393 بانک تجارت شعبه میر داماد تقاطع آفریقا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پ940507337192220  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/3/25
آگهی 12212021
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۰۳۷۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1393/12/26 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 121/311549 مورخ 94/2/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی10100834460 شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی10102667689 شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی10101016420 شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی10101441180
پ940319816842924 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/22
آگهی 1601895
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/04/1393 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 278110/121مورخ 11/5/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پ930611165266998  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/22
آگهی 1601896
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/03/1393 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 279303/121مورخ 20/5/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به ک م وارد شوید به نمایندگی شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به ش م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به ک م وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به ش م وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی رحمانی به ک م وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پ930611176555715  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/22
آگهی 1601898
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1393 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 279303,121 مورخ 20/5/93تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان مرادی با کد ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره)برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادهای عقوداسلامی با امضای متفق یکی از اعضا هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنینن بر مبنای ماده 41 و 46 اساسنامه اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب گردید. خرید و فروش انواع سهام شرکتها در بورس و فرا بورس و بازارهای متشکل هر یک تا سقف 35 میلیارد ریال در هر ماه در اختیار مدیرعامل قرار گرفت. خرید و فروش انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازارهای متشکل و سیستم بانکی به منظور مدیریت ریسک پرتفوی و مدیریت نقدینگی در اختیار مدیرعامل قرار گرفت. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای 22،21،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،5،1 ماده 41 اساسنامه کلا و در خصوص بند 4 شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به مدیرعامل تفویض گردید. در رابطه با مفاد بند 23 ماده 41 اساسنامه در خصوص تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت تا سقف 250 میلیون ریال به مدیرعامل تفویض شد. همچنین در خصوص انجام کلیه عملیات، معاملات، اجاره و استیجاره هیات مدیره تا سقف 250 میلیون ریال به مدیرعامل تفویض گردید.
پ930611273341367  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/2
آگهی 1397511
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/3/92 و هیئت مدیره مورخ 17/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/200/1 ریال به 000/000/000/250/2 ریال منقسم به 000/000/250/2 سهم 000/1 ٍریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ 19/12/92 تکمیل امضاء گردیده است.
پ1795088 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/7/17
آگهی 1174380
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال 91 به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ1702847 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/7/10
آگهی 1168209
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/3/1392 محل شرکت در واحد ثبتی تهران خیابان ولیعصر بالاتر از نیایش خیابان شهید رحیمی پلاک 4 طبقه سوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت.
پ1699037 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/3/21
آگهی 1067080
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/2/92 شرکت مزبور که در تاریخ 23/2/92 واصل گردید: محمدرضا رنجبرفلاح به ک م وارد شوید به نمایندگی بانک تجارت به ش م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و نصراله جهانگرد به ک م وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به ش م وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی رستمی به ک م وارد شوید به نمایندگی کارگزاری بانک تجارت به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی دانا به ک م وارد شوید به نمایندگی سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به ش م وارد شوید به نمایندگی سرمایه گذاری سامان ایرانیان به ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و علی تیموری شندی به ک م وارد شوید خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق یکی از اعضا هیئت مدیره و معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره طبق مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پ1651874 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/3/9
آگهی 1059370
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به‌شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
پیرو آگهی صادره به شماره 5566/92 مورخ 20/1/92 بدینوسیله اعلام می گردد: سال مالی از روز یکم فروردین هر سال آغاز می شود و در پایان اسفند ماه همان سال به پایان می رسد. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ1651877 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/2/2
آگهی 1020111
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/11/91 شرکت مزبور که در تاریخ 21/12/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک تجارت به ش م وارد شوید و سرمایه گذاری سامان ایرانیان به ش م وارد شوید و سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به ش م وارد شوید و سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به ش م وارد شوید و کارگزاری بانک تجارت به ش م وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/25
آگهی 944887
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ18/6/91 شرکت مزبور که در تاریخ1/8/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره 5 ماهه منتهی به31/2/91 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش م10861873119 به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک م0043287621 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پ18279000011107972429 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/25
آگهی 9988358
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ18/6/91 شرکت مزبور که در تاریخ1/8/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره 5 ماهه منتهی به31/2/91 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش‌م10861873119 به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ‌ک‌م0043287621 به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/9
آگهی 725088
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ31/2/91 هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پ18279000011105746725 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/9
آگهی 9885557
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ31/2/91 هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/6
آگهی 619247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 25/2/1391 اساسنامه جدیدی مشتمل بر 65 ماده و 22 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پ20163000011103130668 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/6
آگهی 9657799
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۳۷۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/1391 اساسنامه جدیدی مشتمل بر 65 ماده و 22 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/10
آگهی 555176
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ8/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ19/1/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به30/9/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی10861873119 بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی0043287621 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ20145000011103184374 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/10
آگهی 11352916
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ8/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ19/1/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به30/9/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی10861873119 بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی0043287621 بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/9/29
آگهی 383589

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
سهامی خاص ثبت شده به شماره 203772
و شناسه ملی 10102454621
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/8/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 7/8/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدفرشید یعسوبی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی وارد شوید ـ بهرام نجفلی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک به شناسه ملی وارد شوید ـ غلامرضا صدری به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی وارد شوید ـ سیدمحسن فاضلیان به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید ـ سیدیاسر مهدی ابوترابی فرد به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید ـ هیئت مدیره اختیارات خود در ماده 50 و56 اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/8/90 سیدفرشید یعسوبی به سمت رئیس هیئت مدیره و بهرام نجفلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی تیموری شندی خارج از اعضا به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ20145000011101609045 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/9/29
آگهی 11825427
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۰۳۷۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 4/8/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 7/8/90 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای باقی مانده مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدفرشید یعسوبی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی وارد شوید ـ بهرام نجفلی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک به شناسه ملی وارد شوید ـ غلامرضا صدری به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی وارد شوید ـ سیدمحسن فاضلیان به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید ـ سیدیاسر مهدی ابوترابی‌فرد به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید ـ هیئت‌مدیره اختیارات خود در ماده 50 و56 اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 4/8/90 سیدفرشید یعسوبی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهرام نجفلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی تیموری شندی خارج از اعضا به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/3/29
آگهی 10508825
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
پیرو آگهی شماره 2553/ ت 32 7/2/1390 و به استناد نامه وارده شماره 9742 مورخ 2/3/1390 نام صحیح نایب رئیس هیئت مدیره سید محسن فاضلیان به کد ملی وارد شوید صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/3/17
آگهی 9737274
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی‌ خاص بشماره ثبت۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 15/12/89 و هیئت‌مدیره مورخ6/2/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/800 ریال به مبلغ 000/000/000/200/1ریال منقسم به 000/000/200/1 سهم 000/1 ریالی با‌‌‌‌‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 058/973/118/39 ریال بموجب گواهی شماره 363/ص90/201 مورخ 3/2/90 بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 1/3/90 تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/2/19
آگهی 11988889
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۳۷۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/12/89 شرکت مزبور که در تاریخ 31/1/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عبدالرحمن ندیمی‌بوشهری به شناسه ملی وارد شوید و شرکت خدمات انفورماتیک به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد مشاری به کدملی وارد شوید و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدابراهیم یاوری به کدملی وارد شوید و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سیدمهدی‌یاسر ابوترابی‌فرد به کدملی وارد شوید و شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به کدملی وارد شوید ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 24/1/90 محمدابراهیم یاوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمد فاضلیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی تیموری‌شندی (خارج از هیئت‌مدیره) به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/3/1
آگهی 10920725
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی‌ خاص ثبت شده ‌به شماره ۲۰۳۷۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/12/88 شرکت مزبور که در تاریخ 6/2/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi