رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

معرفی
اطلاعات نماد بورسی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 39,605.137 میلیارد ریال
Thriva
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
تهران بزرگراه آفریقا بلوار گلشهر پلاک 34 کدپستی 1915663781
  • تاریخ تأسیس  1376/10/16
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
  • شماره ثبت  136946
  • شناسه ملی  10101800682
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  28
  • آگهی‌ها  36
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   28
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   5
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   23
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

اطلاعات نماد خگستر

  • مشاهده در  Tsetmc کدال
  • تلفن  22059548-021
  • آدرس امور سهام  تهران -بلوار نلسون ماندلا ( آفریقا) بلوار گلشهر پلاک34
نام سهامدار
تعداد
درصد
ارزش
شرکت ایران خودرو 17B 45.2 52,398B
شرکت گروه مالی پارسیان-سهامی خاص- 905M 2.3 2,651B
شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 724M 1.8 2,123B

پورتفوی بورسی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو-سهامی عام-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   39,605,137 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  36
تاریخ
متن آگهی
1400/6/16
آگهی 16000759
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/04/1400 و مجوز شماره 85894/122 مورخه 15/4/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 30/12/99 مورد تصویب قرار گرفت - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسـه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 7073 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهـراد مشار با شناسـه ملی وارد شوید و شمـاره ثبت وارد شوید به عنـوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/4/19
آگهی 15900465
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/10/1399 و مجوز شماره82049/122مورخ 07/02/1400سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند . آقای عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 10101800644به عنوان رییس هییت مدیره آقای ناصر مالکی با کدملی0035011785 بنمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 10100755027به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای حمید مرادی با کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی10380313800به عنوان عضو هییت مدیره آقای مهدی محمدرضایی با کدملی2750583934 بنمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره آقای‌غلامحسین‌زارع نژاد ینگجه ‌با کدملی0033962510 بنمایندگی از شرکت مهندسی خدمات‌صنعتی‌ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به‌ عنوان عضو‌ هییت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها سفته ها و بروات و قراردادها و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکـت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی و کلیه احکام (شامل پرسنل شرکت، اعضای هییت مدیره شرکت های تابعه) و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود هییت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده 41 اساسنامه شرکت در بندهای1، 4، 7، 8، 15، 16، 21 و 22 را به مدیرعامل تفویض نمود. همچنین درخصوص اختیارات ماده 11 اتخاذ تصمیم در امور مرتبط با ثبت کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی به ایشان تفویض شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/23
آگهی 15398376
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/05/1399 و مجوز شماره 69719/122مورخ 27/5/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند . شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی10380313800
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/22
آگهی 15348485
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1399 و مجوز شماره 67921/122 مورخه 30/4/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/6
آگهی 15175334
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1398 و بموجب مجوز شماره 003 - وارد شوید / 122 مورخ 18/01/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 2400000000000ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت افزایش یافت . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/28
آگهی 14942545
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/09/1398 و بموجب مجوز شماره 57222, 122 مورخ 10/09/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مونسان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها، سفته ها، بروات عادی و قراردادها و هرنوع سند تعهدآور دیگر از عادی یا رسمی و غیره تا سقف 4 میلیارد ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها بصورت نامحدود با امضای مشترک آقای مهدی مونسان مدیرعامل و آقای سعید رضاپناه معاون اقتصادی و سرمایه گذاری با کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. قراردادهای پرسنلی و کلیه احکام (شامل پرسنل شرکت، اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه)، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) انجام کلیه تشریفات قانونی خرید و فروش وسایط نقلیه و املاک مورد نیاز و یا مازاد شرکت (مستند به مصوبات هیأت مدیره)اعم از انجام مکاتبات، نقل و انتقال و تحویل آنها به اشخاص، درکلیه ادارات و سازمانهای مربوطه و دفاتر اسناد رسمی با امضای ذیل کلیه اسناد، اوراق و مدارک و مستندات مربوطه را به آقای سعید رضاپناه با کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت تفویض نمود. هیئت مدیره به استثنای بندهای 2، 3، 24، 23، 22، 20، 19، 18، 17، 14، 13، 12، 10، 9، 6، 5، اختیارات خود مندرج در ماده 41 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ980920592253863  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/14
آگهی 14869363
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/07/1398 واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 26/12/1397ومجوزشماره048 ـ 506445/989مورخ16/07/1398سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1500000000000ریال به مبلغ 2400000000000ریال منقسم به 2400000000سهم 1000ریالی با نام که مبلغ 129737062386ریال از محل مطالبات و مبلغ وارد شوید ریال نقدی بموجب گواهی شماره168/1003 مورخ 10/07/1398 بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی وگواهی شماره 63/1003مورخ 13/04/1398بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ980804842723261  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/9
آگهی 14771706
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1398 و مجوز شماره 50960/122مورخ 19/4/1398سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه داریاروش با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی10100364819 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های اطلاعات و جام جم بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پ980603237351344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/20
آگهی 14577432
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/10/1397 و مجوز شماره وارد شوید / 122 مورخ 23/11/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو خراسان شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2 آقای هادی اویارحسین با کدملی وارد شوید نماینده شرکت تام ایران خودرو شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3 آقای محسن ناقدی برادران حجار با کدملی وارد شوید نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 4 آقای علیرضا کمیزی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره . 5 آقای سیدمهدی جلالی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودروشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل هیئت مدیره به استثنای بندهای 24 ، 23 ، 22 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 14 ، 13 ، 12 ، 10 ، 9 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 اختیارات خود مندرج در ماده 41 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود . امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها ، سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت ، قراردادهای پرسنلی و کلیه احکام شامل پرسنل شرکت ، اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه ، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . 2 علاوه بر موارد فوق ، هیئت مدیره موارد ذیل را به افراد تعیین شده ذیل تفویض نمود : 1 2 اوراق عادی و مراسلات با امضای خانم مریم اسمعیلی با کدملی وارد شوید به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . 2 2 اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها ، سفته‌ها ، بروات عادی و قراردادها و هرنوع سند تعهدآور دیگر از عادی یا رسمی و غیره تا سقف چهار میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل و خانم مریم اسمعیلی با کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . 3 2 انجام کلیه تشریفات قانونی خرید و فروش وسایط نقلیه و املاک مورد نیاز و یا مازاد شرکت ( مستند به مصوبات هیئت مدیره ) اعم از انجام مکاتبات ، نقل و انتقال و تحویل آنها به اشخاص ، درکلیه ادارات و سازمانهای مربوطه و دفاتر اسناد رسمی با امضای ذیل کلیه اسناد ، اوراق و مدارک و مستندات مربوطه را به آقای علیرضا میرابیان با کدملی وارد شوید یا آقای علی زرگری قاسم آبادی با کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت تفویض نمود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/20
آگهی 14344268
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/05/1397 و مجوز شماره 38467,122 مورخ 3/6/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شماره شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 10380313800
پ970914750651590  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/5
آگهی 14320210
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/05/1397 و مجوز شماره 38467,122 مورخ 3/6/97 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه اصلاح گردید: الف ـ موضوع فعالیت های اصلی: 1 ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: 1 ـ 1– تولید،نصب،خرید،فروش،توزیع،صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزای خودرو؛ 2 ـ 1 ـ واسطه گری های مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری؛ 3 ـ 1 ـ مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرح های مورد نیاز صنعت خودرو. 2 ـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق: 1 ـ 2 ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 ـ 2 ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 3 ـ 2 ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 4 ـ 2 ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ 5 ـ 2 ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 6 ـ 2 ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 7 ـ 2 ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. 3 ـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عدّه از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند 2 فوق را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند؛ 1 ـ 3 ـ خدمات موضوع بند 2 فوق. 2 ـ 3 ـ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت های فرعی: 1 – سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ؛ 2 – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید. 3 – سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. 4 – سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ 5 – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: 1 ـ 5 ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ 2 ـ 5 ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ 3 ـ 5 ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ 4 ـ 5 ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ 6 ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 66 ماده و 24 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پ970828979315631  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/24
آگهی 14206308
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/11/1396و نامه شماره 38287,122 مورخ 27/5/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو خراسان(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2 ـ آقای محسن ناقدی برادران حجار با کدملی وارد شوید نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. 3 ـ آقای ایمان فرجام نیا با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو(سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. 4 ـ آقای مجید باقری خوزانی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. 5 ـ آقای سید مهدی جلالی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، هیئت مدیره به استثنای بندهای 2 ـ 3 ـ 5 ـ 10 ـ 15 ـ 17 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25، اختیارات خود مندرج در ماده 52 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهاو احکام پرسنل، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ970617203434640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/18
آگهی 14146204
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه داریاروش با شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 8487 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و جام جم بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت سال مالی 96 تصویب گردید.
پ970509264303458  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/18
آگهی 13638030
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/5/2
آگهی 13487003
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/09/1395 و مجوز شماره 18796/122 مورخ 17/12/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فرجام نیا با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید باقری خوزانی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی جلالی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره به استثنای بندهای 2 3 5 10 15 17 22 23 24 25، اختیارات خود مندرج در ماده 52 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/18
آگهی 13104052
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/06/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 27/7/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/23
آگهی 12937175
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1394 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/21
آگهی 12640083
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 29/12/93تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ941114399824248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/4
آگهی 9422769
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/08/1393 و مجوز شماره 296223,121 مورخ 7/10/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان فرجام نیا با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید باقری خوزانی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمهدی جلالی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)به شناسه ملی 10101801529به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.هیئت مدیره به استثنای بندهای 2 ـ 3 ـ 5 ـ 10 ـ 15 ـ 17 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25، اختیارات مندرج در ماده 52 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ931114148933316 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/25
آگهی 1755970
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1393 و موجوز شماره 289712/121مورخ 11/8/93سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به شرحذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند اعضاء اصلی هیئت مدیره: ـ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید اعضاء علی البدل هیئت مدیره: ـ شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی 10101914537
پ931008697366160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/8/4
آگهی 1663382
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد::ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی 1392مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پ930723649613485  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/24
آگهی 1242114
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به‌ شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی جمال با ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و و توزیع لوازم قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین نجاری با ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی شیخی با ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ومجید باقری خوزانی با ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی جلالی به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. هیئت مدیره به استثنای بندهای 2ـ 3 ـ 5 ـ 10 ـ 15 ـ 17 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 اختیارات خودمندرج در ماده 52 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و باتکی از جمله چکها وسفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ1735351 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/8/14
آگهی 1199219
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ27/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به30/12/1391 تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی10100168482 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی10103115616 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ1715922 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/3/21
آگهی 1067081
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/7/92 سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای جواد نجم الدین به شماره ملی وارد شوید به نملیندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی مهری پرگو به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر راثی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید و آقای مجید باقری خوزانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره. امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ1651608 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/3/21
آگهی 1067083
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 2/8/91 واصل گردید: شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید و شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به ش.م وارد شوید و شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به ش.م وارد شوید و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به ش.م وارد شوید و شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به ش.م وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به ش.م وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به ش.م وارد شوید بسمت اعضاء اصلی علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
پ1651609 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/29
آگهی 712828
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 23/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ18279000011105538619 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/29
آگهی 12009342
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 23/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/8/25
آگهی 9946161
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایران خودرو به شماره ثبت ۱۷۴۳۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۷۲۶۹
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ 18/2/90 علی صباغی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات‌مدیره و مسعود صالیحان به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات‌مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل دو تن از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت است و همچنین هیات‌مدیره بخشی از اختیارات خود را شامل بندهای 1 ـ 3 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 24 به مدیرعامل تقویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/5/25
آگهی 9550901
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران‌خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ22/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ29/4/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی89 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی10101136332 بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/2/1
آگهی 10573336
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 8/12/89 جواد نجم‌الدین به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و و علیرضا فاطمی به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید شاهمیر کاظمینی به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجید باقری‌خوزانی به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید محمدتقی هاشمیان به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هم‌چنین هیئت‌مدیره اختیارات خود را در ماده 52 اساسنامه به جز موارد مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/2/1
آگهی 11013261
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 4/7/89 شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی جواد نجم‌الدین به ش‌ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید طاهر طاهری به ش‌ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید محمدتقی هاشیمان به ش‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید شاهمیر کاظمینی به ش‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/1/11
آگهی 11801462
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ31/6/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 11/12/89 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو بشناسه ملی وارد شوید ـ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/6/24
آگهی 11123805
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه ‌گذاری ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 30/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/6/8
آگهی 11238558
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه‌ گذاری ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 8/4/89 جواد نجم‌الدین به نمایندگی شرکت ایران خودرو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید طاهر طاهری به نمایندگی شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید محمدتقی هاشمیان به نمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان و سید شاهمیر کاظمینی به نمایندگی شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو و شرکت خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را از ماده 52 اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/2/2
آگهی 11121202
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ12/12/88 شرکت مزبور که در تاریخ26/12/88 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو، شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو، شرکت ایران خودرو خراسان.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/10/27
آگهی 10705503
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی‌عام ثبت‌ شده ‌به شماره ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 10/8/88 اختیارات هیئت‌مدیره در ماده 52 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi