سهامی خاص

شرکت خدماتی کالای شهروند

راه‌های ارتباطی

تهران خ افریقا بالاتر از بلوار میرداماد ک شهید سعیدی پ103ط3
1967964343
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 11 : 17

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۷۲/۰۸/۱۳
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۵/۱۰
شماره ثبت:  
 100753
کد اقتصادی:  
 411111136816
شناسه ملی:  
 10101447244
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۵/۱۰
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۷/۰۱
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244

نقشه

تهران خ افریقا بالاتر از بلوار میرداماد ک شهید سعیدی پ103ط3


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 5:11:38 PM

اخبار

(40 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص خدماتی کالای شهروند به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 100753 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/1400 و مجوز به شماره 1302603/30 مورخ 25/12/1400 معاونت مالی و اقتصاد شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام عادی که تماما از محل مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/09/1400 و مجوز شماره 923974مورخ 24/09/1400معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای داود قربانیان با کد ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی اعضای هییت مدیره انتخاب گردید. * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، اسناد رسمی و قراردادهای تعهد آور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در صورت عدم حضور مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. * حسب مفاد بند 24-12 اساسنامه شرکت ، حدود اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 17/4/1399 تفویض گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی سال مالی منتهی به 30/12/1399مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/04/1400 و نامه شماره 421226/0030 مورخ10/05/1400 معاونت مالی و اقتصلدی شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای میر جلیل نگارنده با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به شناسه ملی بعنوان عضو ونایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقی مانده مدت تصدی اعضای هییت مدیره انتخاب گردید . امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، اسناد رسمی و قراردادهای تعهد آور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم حضور مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حسب مفاد بند 24-12 اساسنامه شرکت، حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/4/1399 می باشد .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1399 و مجوز شماره 571791/9930 مورخ 02/06/1399 معاونت مالی و اقتصاد شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب و سود زیان مالی منتهی به 29/12/1398 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی 10100379311را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1399/04/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدود اختیارات مدیر عامل به به شرح ذیل می باشد نمایندگی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی ,دادگاه ها و کمیسیون ها و کمیته ها با حق توکیل به غیر بطور مکرر 2. امضای قراردادهای استخدامی نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و ترفیع و اخراج و موافقت با مرخصی و بازنشستگی و بازخرید خدمت با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه استخدامی ,بودجه مصوب و چارت تشکیلاتی(نمودار سازمانی) • تبصره 1- انتخاب و انتصاب معاونین شرکت و مدیران فروشگاه ها با نظر مدیر عامل خواهد بود. • تبصره 2- حقوق و مزایای مدیران به پیشنهاد مدیر عامل برابر مصوبات هیأت مدیره تعیین خواهد شد. • تبصره 3- تخصص و پرداخت پاداش های انگیزشی و تشویقی اعم از فردی و گروهی(در قالب یک واحد سازمانی ) • تبصره 4- در رابطه با پاداش های کلی کارکنان در تمامی سطوح استخدامی, پس از تصویب هییت مدیره با نظر و تشخیص مدیر عامل پرداخت خواهد شد. 3. انعقاد قرارداد هر نوع موافقت نامه و قرارداد و اصلاحیه های آنها بمنظور خرید و فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و مشاوره در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط مربوطه 4. انعقاد قرارداد اجاره, تقاضای تعدیل اجاره بهاء, تقاضای تجدید نظر در رأی صادره و یا اجرای آن با حق توکیل در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط مربوطه 5. وکالت راجع به اعتراض به رأی, تجدید نظر, فرجام خواهی و اعاده دادرسی,وکالت در مصالحه و سازش,ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند, در تعیین جاعل,در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور, وکالت در توکیل,تعیین مصدق و کارشناس,در دعوای خسارت دادخواست یا دعوا, جلب شخص ثالث,دفاع از دعوی ثالث, ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث, دعوی متقابل و دفاع در قبال آن 6. انجام کلیه اقدامات و تشریفات برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هییت مدیره و موارد دیگری که ثبت و اعلان آن در جراید قانوناً الزامی است با حق توکیل به غیر. 7. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه و تشکیلات و ایین نامه های مالی,استخدامی,معاملاتی و سایر آیین نامه های داخلی شرکت به هییت مدیره. 8. تهیه و تنظیم تراز نامه, حساب سود و زیان شرکت و سایر صورت های مالی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره 9. دریافت مطالبات شرکت و دیون اعم از اصل و متفرعات دوران رسید محمد اسلامی نسب فرید فرخ زادی صدیقه هاشمی امیر علی محبی علی محمد وحید کریمی جلسه شماره416- مورخ 1399/04/17 حدود اختیارات مدیر عامل تفویض شده از سوی هیأت مدیره شرکت خدماتی کالای شهروند موضوع پیوست صورتجلسه شماره 416 مورخ 1399/04/17 10. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری بنام شرکت 11. کلیه امور جاری در موضوع فعالیت شرکت و انجام هر گونه اقدام لازم بمنظور تأمین اقلام و تعمیرات مربوط به آماده سازی فضاهای اداری و فروشگاهی. 12. اجرای تصمیمات و مصوبات هییت مدیره شرکت 13. تفویض وظایف و اختیارات هییت مدیره در بندهای 2-8-10-11-12-13-17-18-19-20 از ماده 12 اساسنامه شرکت ناظر به بند 12-14 از طریق هییت مدیره به مدیر عامل 14. برنامه ریزی واجرای عملیات بازاریابی, ترویجی و ارتقاء فروش و تأمین هزینه های مربوطه و برگزاری فروش های فوق العاده و پروموشنها با مشارکت یا بدون مشارکت تأمین کنندگان کالا و بهره گیری از ظرفیتهای تبلیغاتی قانونی اعم از مجازی یا غیر مجازی(نظیر رسانه ملی, ابزارهای محیطی و مطبوعات و...) بمنظور پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت و شناسایی و استفاده حداکثری از فضاهای فروشگاهی در قالب ارایه خدمات مکمل و غیر همسان به مشتریان و مراجعه کنندگان 15. انجام امور بازرگانی (خرید برای فروشگاهها), خدمات و سایر فعالیتهای اقتصادی و هر گونه مذاکرات تجاری و غیر تجاری در راستای عملیات و موضوع فعالیتهای شرکت و آیین نامه معاملات شرکت 16. هدایت و بکارگیری نتایج مالی در فعالیتهای مجاز اعم از مشارکت با تأمین کنندگان در تولید و عرضه محصولات و در قالب تأمین منابع مالی و ... و یا با استفاده ظرفیتهای سرمایه گذاری بانکها و ... 17. انجام هر گونه بسترسازی و اقدام در جهت ایجاد درآمد و منافع شرکت در بازار سرمایه 18. اخذ تسهیلات و تأمین منابع و سرمایه مالی به هر شکل در راستای فعالیت شرکت و در چهارچوب ضوابط و مقررات کشور

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1399 و مجوز شماره 359458/9930 مورخ 23/4/99 معاونت مالی و اقتصادی شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی محمد وحید کریمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به ش.م وارد شوید بعنوان عضو ونایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی اعضای هییت مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، اسناد رسمی و قراردادهای تعهد آور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیات مدیره اختیارات مدیر عامل را به شرح ذیل نمود: نمایندگی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی ,دادگاه ها و کمیسیون ها و کمیته ها با حق توکیل به غیر بطور مکرر 2. امضای قراردادهای استخدامی نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و ترفیع و اخراج و موافقت با مرخصی و بازنشستگی و بازخرید خدمت با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه استخدامی ,بودجه مصوب و چارت تشکیلاتی(نمودار سازمانی) • تبصره 1- انتخاب و انتصاب معاونین شرکت و مدیران فروشگاه ها با نظر مدیر عامل خواهد بود. • تبصره 2- حقوق و مزایای مدیران به پیشنهاد مدیر عامل برابر مصوبات هیأت مدیره تعیین خواهد شد. • تبصره 3- تخصص و پرداخت پاداش های انگیزشی و تشویقی اعم از فردی و گروهی(در قالب یک واحد سازمانی ) • تبصره 4- در رابطه با پاداش های کلی کارکنان در تمامی سطوح استخدامی, پس از تصویب هییت مدیره با نظر و تشخیص مدیر عامل پرداخت خواهد شد. 3. انعقاد قرارداد هر نوع موافقت نامه و قرارداد و اصلاحیه های آنها بمنظور خرید و فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و مشاوره در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط مربوطه 4. انعقاد قرارداد اجاره, تقاضای تعدیل اجاره بهاء, تقاضای تجدید نظر در رأی صادره و یا اجرای آن با حق توکیل در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط مربوطه 5. وکالت راجع به اعتراض به رأی, تجدید نظر, فرجام خواهی و اعاده دادرسی,وکالت در مصالحه و سازش,ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند, در تعیین جاعل,در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور, وکالت در توکیل,تعیین مصدق و کارشناس,در دعوای خسارت دادخواست یا دعوا, جلب شخص ثالث,دفاع از دعوی ثالث, ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث, دعوی متقابل و دفاع در قبال آن 6. انجام کلیه اقدامات و تشریفات برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هییت مدیره و موارد دیگری که ثبت و اعلان آن در جراید قانوناً الزامی است با حق توکیل به غیر. 7. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه و تشکیلات و ایین نامه های مالی,استخدامی,معاملاتی و سایر آیین نامه های داخلی شرکت به هییت مدیره. 8. تهیه و تنظیم تراز نامه, حساب سود و زیان شرکت و سایر صورت های مالی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره 9. دریافت مطالبات شرکت و دیون اعم از اصل و متفرعات دوران رسید 10. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری بنام شرکت 11. نظارت بر حسن اجرای امورشرکت و انجام هر گونه اقدام لازم بمنظور تأمین اقلام و تعمیرات مربوط به آماده سازی فضاهای اداری و فروشگاهی 12. اجرای مصوبات هییت مدیره 13. تفویض وظایف و اختیارات هییت مدیره در بندهای 2-8-10-11-12-13-17-18-19-20 از ماده 12 اساسنامه شرکت ناظر به بند 12-14 از طریق هییت مدیره به مدیر عامل 14. برنامه ریزی واجرای عملیات بازاریابی, ترویجی و ارتقاء فروش و تأمین هزینه های مربوطه و برگزاری فروش های فوق العاده و پروموشنها با مشارکت یا بدون مشارکت تأمین کنندگان کالا و بهره گیری از ظرفیتهای تبلیغاتی قانونی اعم از مجازی یا غیر مجازی(نظیر رسانه ملی, ابزارهای محیطی و مطبوعات و...) بمنظور پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت و شناسایی و استفاده حداکثری از فضاهای فروشگاهی در قالب ارایه خدمات مکمل و غیر همسان به مشتریان و مراجعه کنندگان 15. انجام امور بازرگانی (خرید برای فروشگاهها), خدمات و سایر فعالیتهای اقتصادی و هر گونه مذاکرات تجاری و غیر تجاری در راستای عملیات و موضوع فعالیتهای شرکت و آیین نامه معاملات شرکت 16. هدایت و بکارگیری نتایج مالی در فعالیتهای مجاز اعم از مشارکت با تأمین کنندگان در تولید و عرضه محصولات و در قالب تأمین منابع مالی و یا با استفاده ظرفیتهای سرمایه گذاری بانکها

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 12/12/1398 و مجوز شماره 1459070/9830 مورخ 12/12/1398 معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرید فرخ زادی دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شهرداری تهران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو جدید هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد بروات چک ها اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ990119447944612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1398 و مجوز شماره 1203375/30 مورخ 18/10/1398 معاونت مالی و اقتصاد شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ـ موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت17755 و شناسه ملی10100617632 و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت8977 وشناسه ملی10100379311 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ981204452127344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/06/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 18/10/1398 معاونت مالی و اقتصاد شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امیر علی محبی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده جدید سازمان بهشت زهرا(س) شهرداری تهران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ981204958323393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100753 و شناسه ملی 10101447244
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/1398 و مجوز شماره 1340471/30 مورخ 15/10/1398 معاونت مالی و اقتصاد شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: ـ سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمد اسلامی نسب دارای کد ملی وارد شوید به عنوان رییس هیأت مدیره. ـ سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداری تهران به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مهدی امرالهی دارای کد ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره. ـ شهرداری تهران به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علیرضا جلالی دارای کد ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره. ـ سازمان زیباسازی شهرداری تهران به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی خانم صدیقه هاشمی سنگر دارای کد ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره. ـ سازمان بهشت زهرا(س) شهرداری تهران به شناسه ملی 14002814270با نمایندگی آقای امیر علی محبی دارای کد ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره. ـ کلیه اسناد، بروات، چک ها، اوراق بهادارو تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ981204149881795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی امرالهی با کد ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره بجای آقای محمد حقانی با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با شناسه ملی وارد شوید برای ادامه تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند و سایر اعضای هیات مدیره : آقایان مسعود سریع القلم باکد ملی وارد شوید ( نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ) بابک ابراهیمی باکد ملی وارد شوید ( عضو هیات مدیره ) علیرضا جلالی با کد ملی وارد شوید ( عضو هیات مدیره ) وخانم صدیقه هاشمی سنگربا کدملی وارد شوید ( عضو هیات مدیره ) در سمت های قبلی خود ابقاء شدند . کلیه اسناد ، بروات ، چک ها ، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات عادی و اداری شرکت ، با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/08/1397 و مجوز شماره 1014814/9730 مورخ 19/9/97 معاونت مالی و اقتصاد شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صدیقه هاشمی سنگر دارای کدملی وارد شوید بجای عباسعلی مدیح به عنوان نماینده سازمان زیبا سازی شهرداری تهران به کدملی وارد شوید برای ادامه تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و سایر اعضای هیئت مدیره آقایان محمد حقانی مسعود سریع القلم بابک ابراهیمی و علیرضا جلالی در سمتهای قبلی خود ابقاء شدند . کلیه اسناد بروات چک ها اوراق بهادار و تعهد آور شرکت و قراردادهای بامضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات عادی و اداری شرکت بامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/06/1397 و مجوز شماره 1014831/9730 مورخ 19/9/97 معاونت مالی و اقتصاد شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا جلالی دارای کدملی شماره وارد شوید به عنوان نماینده شهرداری تهران به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره بجای سمیع اله حسینی مکارم برای ادامه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1397 و مجوز شماره 1014792/9730 مورخ 19/9/97 معاونت مالی و اقتصاد شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1396 به تصویب رسید . روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . موسسه ارقام نگر آریا به کدملی وارد شوید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به کدملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/09/1396 و مجوز شماره 10181,160 مورخه 16/4/97 شورای شهر تهران و شماره 30/1233440 مورخه 1/11/96 معاون مالی و اقتصاد شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره را برای مدت 2 سال آتی به شرح زیر انتخاب شدند شهرداری تهران به شناسه ملی وارد شوید سازمان مدیریت میادین و میوه تره بار شهرداری تهران به شناسه ملی وارد شوید سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران به شناسه ملی وارد شوید سازمان زیباسازی شهر تهران به شناسه ملی وارد شوید سازمان بهشت زهرا (س)به شناسه ملی 14002814270
پ970424888502666  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/09/1396 و مجوز شماره 10181,160 مورخه 16/4/97 شورای شهر تهران و شماره 1392068/9630 مورخه 9/12/96 معاون مالی و اقتصاد شهری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرداری تهران به نمایندگی آقای سمیع اله حسینی مکارم دارای کدملی شماره وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره ـ سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران به نمایندگی آقای مسعود سریع القلم با کدملی شماره وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ سازمان مدیریت میادین و میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران به نمایندگی آقای محمد حقانی دارای کدملی شماره وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ سازمان زیباسازی با نمایندگی آقای عباسعلی مدیح دارای کدملی شماره وارد شوید به عنوان عضو جدید هیئت مدیره ـ سازمان بهشت زهرا (س) با نمایندگی معرفی آقای بابک ابراهیمی دارای کدملی شماره وارد شوید به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اسناد، بروات، چک ها، اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970424245424318  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/03/1396 و تاییدیه وارد شوید / 30 مورخ 21/3/96 معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/95 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین شناسه ملی وارد شوید را به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/5/1395 و مجوز شماره 741234/9530 مورخه 14/06/95 معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قدرت گودرزی دارای کدملی شماره وارد شوید به عنوان نماینده شهرداری تهران به عنوان رئیس هیات مدیره ومجتبی یزدانی دارای کدملی شماره وارد شوید بعنوان نماینده سازمان مدیر یت میادین و میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر محمود علوی دارای کدملی شماره وارد شوید بعنوان نماینده سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و میثم امرودی بشماره ملی وارد شوید و محمد کاشانی بشماره ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد، بروات، چک ها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1395 و تائیدیه معاونت مالی و اقتصادی شهری بشماره 517608/30 مورخ 28/4/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت به تاریخ 29 اسفند 1394 تصویب شد. - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی وخدمات مالی رهبین به شماره شناسه ملی وارد شوید را به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار همشهری، همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/01/1395 وصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/94 وتاییدیه شماره 56065/30 مورخ 24/1/95 معاونت مالی واقتصادی شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 150 میلیارد ریال به مبلغ 1000 میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم یکصد هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/12/1394 وتاییدیه شماره 1678/30 مورخ 7/1/95 معاونت مالی واقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی عبدالهی باکدملی وارد شوید به نمایندگی از شهرداری تهران به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محموداحمدپورداریانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان بوستانها وفضای سبز شهرتهران وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قدرت گودرزی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداری تهران وارد شوید و آقای میثم امرودی با کدملی وارد شوید به نمایندگی ازسازمان زیباسازی شهر تهران وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاشانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان بهشت زهرا (س) وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای اکبر محمود علوی باکدملی وارد شوید خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد، بروات، چک ها، قراردادها، اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/11/1394 وتاییدیه شماره 1666/30 مورخ 7/1/95 معاونت مالی واقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره را برای مدت دوسال آتی به شرح زیر انتخاب کرد. شهرداری تهران سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران وارد شوید سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران وارد شوید سازمان زیباسازی شهر تهران وارد شوید سازمان بهشت زهرا (س) وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتي كالاي شهروند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/02/1394 و مجوز شماره 314005/30مورخ 18/3/94معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان و صورت سال مالی 1393به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی10100573323 و موسسه حسابرسی رستاک به شناسه ملی10320504785 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ـ روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ940415983330561  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۰۷۵۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخه 09/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر محمود علوی به کد ملی وارد شوید برای برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ؛ سفته و اسناد رسمی و قراردادهای تعهدآور توسط مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ940317184759516 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کالای شهروند شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضا هیئت مدیره را برای مدت 2 سال آتی به شرح زیر انتخاب شدند.
الف ـ شهرداری تهران با نمایندگی آقای مجتبی عبدالهی کد ملی وارد شوید
ب ـ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران با نمایندگی آقای محمود احمدپورداریانی کد ملی 0034799591
ج ـ سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی به نمایندگی آقای قدرت گودرزی کد ملی 5579293933
د ـ سازمان زیباسازی با نمایندگی آقای میثم امرودی کد ملی 0042932688
ه ـ سازمان بهشت زهرا با نمایندگی آقای محمد کاشانی کد ملی 0045694257.
پ1785832 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کالای شهروند شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
ـ آقای مجتبی عبدالهی به نمایندگی از شهرداری تهران به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای محمود احمدپورداریانی به نمایندگی از سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای قدرت گودرزی به نمایندگی از سازمان میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ـ آقای میثم امرودی به نمایندگی از سازمان زیباسازی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره
ـ آقای محمد کاشانی به نمایندگی از سازمان بهشت زهرا به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1785829 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۵/۱۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ25/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391به تصویب رِسید.
2ـ موسسه حسابرسی و بهمند به شناه ملی10100174390 و آقای علی مشرقی با کدملی6199494105 بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. .
3ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی تعیین شد.
پ1673463 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۴/۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/2/91 شرکت مزبور که در تاریخ 17/3/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ20145000011104172166 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۴/۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/2/91 شرکت مزبور که در تاریخ 17/3/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ 3/2/91 مجتبی هبدالهی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شهرداری تهران بسمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ 3/2/91 مجتبی هبدالهی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شهرداری تهران بسمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
پ20145000011103929369 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
عنوان آگهی مشخص نشده
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند
سهامی خاص ثبت شده بشماره 100753
و شناسه ملی 10101447244
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 16/9/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کلخورانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شهرداری تهران و محمود احمدپورداریانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی و قدرت گودرزی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران و میثم امرودی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان زیباسازی و محمد کاشانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان بهشت زهرا ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/8/90 حسین کلخورانی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود احمدپورداریانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، قدرت گودرزی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ20163000011101305248 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 16/9/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کلخورانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شهرداری تهران و محمود احمدپورداریانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی و قدرت گودرزی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران و میثم امرودی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان زیباسازی و محمد کاشانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان بهشت زهرا بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/8/90 حسین کلخورانی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود احمدپورداریانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، قدرت گودرزی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ28/2/90 شرکت مزبور که در تاریخ30/3/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به29/12/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی10100174390 بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ش ملی6199494105 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۶/۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ10/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 7/6/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت خدمات کالای شهروند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۱/۲۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/10/88 شرکت مزبور که در تاریخ 22/12/88 واصل گردید: محمد کاشانی بجای صفر مشهدی فراهانی بنمایندگی از سازمان بهشت زهرا (س) بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت خدمات کالای شهروند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/8/88 شرکت مزبور که در تاریخ 16/12/88 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کلخورانی بنمایندگی از شهرداری تهران ـ محمود احمدپورداریانی بنمایندگی از سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران ـ قدرت گودرزی بنمایندگی از سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی ـ صفر مشهدی فراهانی بنمایندگی از سازمان بهشت زهرا ـ میثم امرودی بنمایندگی از سازمان زیباسازی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/8/88 حسین کلخورانی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و قدرت گودرزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت خدماتی کالای شهروند کجاست؟

تهران خ افریقا بالاتر از بلوار میرداماد ک شهید سعیدی پ103ط3

📅 شرکت خدماتی کالای شهروند چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 29 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟

میرجلیل نگارنده


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.