سهامی خاص

شرکت حمل و نقل همکاران شیلات

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، ایرانشهر ، خیابان سمیه ، خیابان شهید سید عباس موسوی ، پلاک 68 ، ساختمان سعید ، طبقه چهارم ، واحد 55
1581674355
-
-
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 51 : 21

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۷۱/۱۰/۰۶
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۸/۲۶
شماره ثبت:  
 94563
کد اقتصادی:  
 411113873563
شناسه ملی:  
 10101386401
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۸/۲۶
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 94563 و شناسه ملی 10101386401
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۷/۲۶
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 94563 و شناسه ملی 10101386401
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۱/۲۷
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 94563 و شناسه ملی 10101386401

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، ایرانشهر ، خیابان سمیه ، خیابان شهید سید عباس موسوی ، پلاک 68 ، ساختمان سعید ، طبقه چهارم ، واحد 55


اشخاص

چاپ
11/28/2022, 9:51:34 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

برندها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مالی

تغییرات سرمایه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

قرارداد‌ها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

11/28/2022, 9:51:34 PM

اخبار

(12 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 94563 و شناسه ملی 10101386401
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص حمل و نقل همکاران شیلات به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 94563 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/04/1401 و مجوز شماره 43308/11 مورخه 10/07/1401 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 3 الی 15 نفر خواهد بود و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 94563 و شناسه ملی 10101386401
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص حمل و نقل همکاران شیلات به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 94563 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/04/1401 و مجوز شماره 43308/11 مورخه 10/07/1401 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید باقرزاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 28/04/1403و به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 28/04/1403 آقای علی رمضان زاده برکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 28/04/1403و به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 28/04/1403 آقای رمضان رمضان زاده برکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 28/04/1403و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 28/04/1403 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای احمد عامری شهرابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم لیلا نارنجی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 94563 و شناسه ملی 10101386401
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/11/1398 ومجوز شماره 66412/11مورخ27/11/98اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام قهرمان زاده آقاباقر بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای علی رمضان زاده برکی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو و رییس هیأت مدیره و آقای رمضان رمضان زاده برکی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو و نایب رییس هیأت مدیره و آقای سعید باقرزاده بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مقرر گردید که امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ب ـ آقای احمد عامری شهرابی , کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای حسین عامری شهرابی ,کدملی0055937896 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ990124970719430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۴۰۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/11/1397 و مجوز شماره 64928/11 مورخ 13/11/1397 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ایرانشهر ، خیابان سمیه ، خیابان شهید سید عباس موسوی ، پلاک 68 ، ساختمان سعید ، طبقه چهارم ، واحد 55 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۴۰۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/12/1396 و مجوز 76133/11 مورخ 20/12/96 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رمضان زاده برکی به کدملی وارد شوید به سمت عضو و رییس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای رمضان رمضان زاده برکی به کدملی وارد شوید به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای شهرام قهرمان زاده آقاباقر به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای سعید باقرزاده به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. حق امضاء: کلیه اسناد عادی و بهادار از قبیل چک، سفته، اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۴۰۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/05/1395 و مجوز شماره 25500/11 مورخه 03/08/1395 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد در نتیجه ماده 23 اساسنامه اصلاح گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۴۰۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/01/1395 و تأییدیه شماره 8002/11 مورخ 9/3/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رمضان زاده برکی به کد ملی وارد شوید و آقای رمضان رمضان زاده برکی به کد ملی وارد شوید و آقای شهرام قهرمان زاده آقاباقر به کد ملی وارد شوید و آقای سعید باقرزاده به کد ملی وارد شوید به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۴۰۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/01/1395 و تأییدیه شماره 8002/11 مورخ 9/3/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رمضان زاده برکی به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام قهرمان زاده آقاباقر به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای رمضان رمضان زاده برکی به کد ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید باقر زاده به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء متفقا و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همكاران شیلات شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۴۰۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1393 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 18/9/93 اداره کل حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان سمیه خیابان موسوی روبروی بیمارستان حضرت زینب ساختمان سعید پلاک 68 طبقه 4 واحد 55 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ940302230864606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همكاران شیلات شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۴۰۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1393 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 26/9/93 اداره کل حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی رمضان زاده برکی به کدملی وارد شوید و- آقای رمضان رمضان زاده برکی به کدملی وارد شوید و - آقای فرامرز درخشش پارسا به کدملی وارد شوید و - آقای سعید باقرزاده به کدملی وارد شوید به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند آقای احمد عامری شهرابی کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عامری شهرابی کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ940306366139869  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همكاران شيلات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۴۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۴۰۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/06/1393 و مجوز شماره 38138/11 مورخه 26/9/93 اداره کل حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رمضان زاده برکی به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای رمضان زاده برکی به کد ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای فرامرز درخشش پارسا به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ـ آقای سعید باقرزاده به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از فبیل چک وسفته و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء متفقا و یا رئیس هیات مدیره به تنهائی به همراه مهرشرکت معتبر می باشد.
پ940528908481946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل همکاران شیلات سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۹۴۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۴۰۱
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 20/5/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 24/5/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد دارابی تهرانی به کد ملی وارد شوید ـ علی رمضان زاده برکی به کد ملی وارد شوید ـ رمضان رمضانی زاده برکی به کد ملی وارد شوید ـ فرامرز درخشش پارسا به کد ملی وارد شوید ـ دفتر مرکزی شرکت به تهران ـ خ سهروردی ـ خ کاووسی فر ـ ساختمان سپیدار ـ ط اول ـ واحد 1 ـ کد پستی وارد شوید منتقل و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/5/90 رمضان رمضان زاده برکی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رمضان زاده برکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز درخشش پارسا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت حمل و نقل همکاران شیلات کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، ایرانشهر ، خیابان سمیه ، خیابان شهید سید عباس موسوی ، پلاک 68 ، ساختمان سعید ، طبقه چهارم ، واحد 55

📅 شرکت حمل و نقل همکاران شیلات چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 30 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟

شهرام قهرمان زاده آقاباقر


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.