رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
خ طالقانی نبش خ حافظ ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران کدپستی 1598668813
  • تاریخ تأسیس  1370/12/25
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  89152
  • شناسه ملی  10101335408
  • کد اقتصادی  411111667947
  • اشخاص  35
  • آگهی‌ها  52
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
-
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
نوع فعالیت : بازرگانی
فیلد فعالیت : این مجموعه در زمینه تولید تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارد.
تاریخچه : این مجموعه در سال 1366 تحت شماره 67337 در تهران به ثبت رسیده است.

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   35
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   5
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ابخش1-م ام

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران-م ام

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

محصولات

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  52
تاریخ
متن آگهی
1399/8/27
آگهی 15502424
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89152 و شناسه ملی 10101335408
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیأت مدیره اختیارات خود به شرح زیر به مدیرعامل باحق تفویض و یا توکیل به غیر، اعطا نمود: اقامه هرگونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری و ثبتی و دفاع از هرگونه دعاوی حقوقی، کیفری و ثبتی اقامه شده در هریک از مراجع قضایی عمومی و اختصاصی(اعم از دادسرا، دادگاه و دیوان عدالت اداری) و مراجع غیر قضایی از طرف شرکت؛ دفاع از حقوق شرکت در مقابل هرگونه دعوای اقامه شده علیه آن اعم از کیفری، حقوقی و ثبتی در هریک از مراجع قضایی و غیر قضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ اعطای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا خاتمه از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه قطعی داوری و ارجاع دعوا و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست اجرای حکم و صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده حقوقی با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای تقابل و دفاع در مقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، طرح دعوای خسارت، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/7/7
آگهی 15408728
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89152 و شناسه ملی 10101335408
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/10/1398 و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال 1397 به تصویب رسید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/26
آگهی 15250591
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89152 و شناسه ملی 10101335408
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی سال 1398 شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ پ990321231966997  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/26
آگهی 15250604
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89152 و شناسه ملی 10101335408
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یک تبصره به ماده (36) اساسنامه شرکت الحاق گردید: تبصره: سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد. این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور می شود و چنانچه مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد به عنوان افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران در شرکت منظور می شود. پ990321657442217  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/15
آگهی 14498380
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . سازمان حسابرسی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/15
آگهی 14498394
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/10/1397 و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/96 به تصویب رسید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/23
آگهی 14413020
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد نامه شماره 670 ـ 2/20 مورخ 24/09/1397 وزیر محترم نفت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابراهیم طباطبائیان وایقانی (کد ملی 0043441394) به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای دوره 3 ساله انتخاب گردیدند.
پ971015559252228  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/12
آگهی 14330038
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صادق آبادی با شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای ناصر بابایی با شماره ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند
پ970905120738556 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/8/28
آگهی 14311524
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر بابایی با کدملی وارد شوید ـ علیرضا لاجوردی با کدملی وارد شوید ـ علیرضا آرمان مقدم با کدملی وارد شوید ـ حسن مومنی ملکشاه با کدملی وارد شوید ـ سیدعلیرضا طاهانی نژاد نوبری با کدملی وارد شوید ـ مجتبی احمدی با کدملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند.
پ970822719763306  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/29
آگهی 14259437
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواد 18، 22 و 24 اساسنامه به شرح زیر اصلاح شدند: ماده 18 ـ هیئت مدیره شرکت متشکل از 5 تا 7 نفر عضو اصلی و تا 2 نفر عضو علی البدل است. تبصره: اعضاء هیئت مدیره شرکت می تواند از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پیشنهاد می نمایند که با حکم وزیر نفت به این سمت منصوب می شود. انتخاب نائب رئیس هیئت مدیره با هیئت مدیره خواهد بود. ماده22 ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت پیدا می کند که حضور رئیس یا نائب رئیس نیز برای رسمیت یافتن جلسات ضروری است. مصوبات هیئت مدیره با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد و در هیچ حالتی مصوبه ای نباید کمتر از سه رأی مثبت اعضاء را داشته باشد. ماده24 ـ دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره و ابلاغ مصوبات آن برای اجرا از وظایف رئیس هیئت مدیره است. رئیس هیئت مدیره حداقل 5 روز قبل از هر جلسه، دستور جلسه هیئت مدیره را همراه با دعوتنامه برای اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره ارسال می کند. هریک از اعضای هیئت مدیره می تواند موضوعاتی را برای درج در دستور جلسات هیئت مدیره به رئیس هیئت مدیره پیشنهاد دهد و رئیس هیئت مدیره مکلف است موضوعات مذکور را در دستور جلسات بگنجاند. در غیاب رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس وظایف او را بعهده می گیرد. تبصره: موارد غیرمترقبه از تشریفات مندرج در این ماده مستثنی است.
پ970722352540217  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/28
آگهی 14114712
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواد اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید بند 5 ماده 16: انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکت. ماده 18: هیأت مدیره شرکت از 9 نفر عضو اصلی و تا 4 نفر عضو علی البدل تشکیل می‌شود. تبصره: اعضای هیأت مدیره شرکت از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و همزمان احراز سمت مدیرعامل پیشنهاد می‌نماید که با حکم وزیر نفت به این سمت منصوب می‌شود. تبصره ماده 19: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل می‌تواند تغییر هریک از اعضاء اصلی و علی البدل را قبل از پایان مدت عضویت آنان به مجمع عمومی پیشنهاد نماید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/5
آگهی 13985463
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/10/1396 و با توجه به تنفس‌های اعلام شده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی 1395 به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/5
آگهی 13985444
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/7
آگهی 13740128
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای مجمع عمومی به اتفاق آراء اختیارات خود در مورد انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (موضوع بند 5 ماده 16 اساسنامه در خصوص وظایف مجمع عمومی عادی) را تا زمان تصویب قانون اساسنامه جدید شرکت اخیرالذکر به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت (موضوع جزء 18 ماده 1 قانون نفت مصوب 1366 و اصلاح آن مصوب 1390) به وزیر نفت (رئیس مجمع عمومی) تفویض نمودند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/7
آگهی 13744276
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/07/1396 و حکم صادره تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صادق آبادی کد ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/2/7
آگهی 13395524
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/1395 و با توجه به تنفس‌های اعلام شده و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی 1394 به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/29
آگهی 13379717
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/06/1395 و بموجب نامه شماره 21723/20 مورخ 8/10/95 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عضو هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید: آقای پیروز منجزی با شماره ملی وارد شوید را به عنوان عضو اصلی به جای (احمد رضا اسدی خشویی به شماره ملی 1817785567) برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود: پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/28
آگهی 13338015
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1395 و بموجب نامه شماره 21723/20 مورخ 8/10/95 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عضو هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید: آقای علی محمد احمدی با شماره ملی وارد شوید را به عنوان عضو اصلی به جای آقای (حمید شریف رازی به شماره ملی 0031783805) برای باقیمانده مدت ماموریت هیأت مدیره شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/28
آگهی 13338021
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/09/1395 و بموجب نامه شماره 21723/20 مورخ 8/10/95 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آرمان مقدم با شماره ملی وارد شوید را به عنوان عضو اصلی به جای (آقای سیدناصر سجادی محمد آبادی به کدملی 1971206415) و آقای سیدعلیرضا طاهانی نژاد نوبری به شماره ملی وارد شوید را به عنوان عضو اصلی به جای (عباسعلی جعفری نسب به کدملی 1285552725) برای باقیمانده مدت ماموریت هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/3
آگهی 12519876
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
-پیرو آگهی مکانیزه به شماره 139430400901008144مورخ 2/2/94روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید . مراتب بدینوسیله اصلاح گردید.
پ940909964120588 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/11
آگهی 12762921
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/11/1394 و با توجه به تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی 93 به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/11
آگهی 12762924
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن نامدار زنگنه به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره وعباس کاظمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و سیدناصر سجادی محمد آبادی به شماره ملی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وعباسعلی جعفری نسب به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره وحمید شریف رازی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و احمد رضا اسدی خشویی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و اسداله میکائیلی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و شاهرخ خسروانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و سعید محجوبی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و شهاب الدین متاجی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره و حسن نصر اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/11
آگهی 12762930
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرس ش. م وارد شوید بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/17
آگهی 12132209
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 بتصویب رسید. سازمان حسابرس ش.م وارد شوید بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پ940205129928118  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/22
آگهی 1763654
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید ناصر سجادی محمد آبادی به کدملی1971206415 بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره بجای آقای مصطفی کشکولی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پ931014548464317  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/17
آگهی 1457878
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای شاهرخ خسروانی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی بجای آقای یوسف جوادی نیا آذر به کد ملی وارد شوید و آقایان شهاب الدین متاجی کجوری به کد ملی وارد شوید و سعید محجوبی به کد ملی وارد شوید و حسن نصر اصفهانی به کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پ1826298 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/24
آگهی 1383179
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی‌ خاص به ‌شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 91 بتصویب رسید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ سازمان حسابرسی وارد شوید بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ1794113 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/24
آگهی 1365494
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ21/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بیژن نامدارزنگنه به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس کاظمی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یوسف جوادی نیاآذری به کدملی وارد شوید و عباسعلی جعفری نسب به کدملی وارد شوید و مصطفی کشکولی به کدملی1280859350 و میرعلی اصغر ساجدی به کدملی وارد شوید و اسداله میکائیلی به کدملی وارد شوید و علی اکبر ماهرخ زاد به کدملی وارد شوید و احمدرضا اسدی خشویی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شاهرخ خسروانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ1785513 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/24
آگهی 1365498
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ21/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بیژن نامدارزنگنه به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس کاظمی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
و یوسف جوادی نیاآذری به کدملی وارد شوید و عباسعلی جعفری نسب به کدملی وارد شوید
و مصطفی کشکولی به کدملی1280859350 و میرعلی اصغر ساجدی به کدملی وارد شوید و اسداله میکائیلی به کدملی وارد شوید
و علی اکبر ماهرخ زاد به کدملی وارد شوید و احمدرضا اسدی خشویی به کدملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شاهرخ خسروانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیات مدیره تعیین گردیدند.
پ1785511 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/24
آگهی 1365531
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ31/4/92 و مورخ 26/8/92 و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پ1785508 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/7
آگهی 1139037
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/02/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای جلیل سالاری شهربابکی به شماره ملی وارد شوید بجای ابوالقاسم کریمی به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند.
پ1684625 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/7
آگهی 1139087
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/02/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رستم قاسمی ش ملی وارد شوید رئیس هیئت مدیره و علیرضا ضیغمی ش ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مصطفی کشکولی ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و حمیدرضا سیدجعفری ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و سیدمحمود رضوی ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و اصغر رمضانی ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و علی زیار ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و سیدعلی ادیانی ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و حسین شیوا عضو اصلی هیئت مدیره و جلیل سالاری وشهربابکی ش ملی وارد شوید عضو علی البدل هیئت مدیره و امان اله حیاتی عضو علی البدل هیئت مدیره و فرهاد احمدی ش ملی وارد شوید عضو علی البدل هیئت مدیره و اسماعیل کاوه ش ملی وارد شوید عضو علی البدل هیئت مدیره
پ1684623 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/5/23
آگهی 1123271
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۸۹۱۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت 2 سال تعیین گردیدند:
آقای رستم قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای علیرضا ضیغمی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس و جلیل سالاری شهربابکی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره حمیدرضا سیدجعفری بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و سیدمحمود رضوی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و اصغر رمضانی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و علی زیار بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و سیدعلی ادیانی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و حسین شیوا بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و ابوالقاسم کریمی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و امان اله حیاتی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و فرهاد احمدی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و اسماعیل کاوه بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره
پ1678317 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/5/22
آگهی 1122464
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۸۹۱۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی کشکولی بجای آقای جلیل سالاری شهربابکی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
پ1678316 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/12/13
آگهی 982736
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۱۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/8/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 11/10/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 بتصویب رسید.
پ18279000011109966550 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/1
آگهی 9706752
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۱۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ21/3/91 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اسماعیل کاوه به کدملی1754032362 بجای اسماعیل امیری به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره تا تاریخ30/4/91 تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/1
آگهی 905181
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۱۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ21/3/91 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اسماعیل کاوه به کدملی1754032362 بجای اسماعیل امیری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ30/4/91 تعیین گردید.
پ18279000011106323200 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/22
آگهی 739586
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 19/6/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به ش.م وارد شوید به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ18279000011106323197 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/22
آگهی 10167902
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 19/6/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به ش. م وارد شوید به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/8
آگهی 11414903
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
با استناد حکم شماره93524 مورخ18/5/90 ریاست محترم جمهوری و نامه شماره36133/ح پ پ مورخ20/3/91 رستم قاسمی به کدملی6579726970 به جای سید مسعود میرکاظمی و بعنوان عضو اصلی و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/8
آگهی 622856
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
با استناد حکم شماره93524 مورخ18/5/90 ریاست محترم جمهوری و نامه شماره36133/ح پ پ مورخ20/3/91 رستم قاسمی به کدملی6579726970 به جای سید مسعود میرکاظمی و بعنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پ18279000011103177826 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/19
آگهی 452439

آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت 89152
و شناسه ملی 10101335408
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 19/10/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید.
پ20145000011102034767 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/19
آگهی 10801432
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 19/10/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/17
آگهی 451068

آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت وارد شوید
و شناسه ملی10101335408
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 1/8/90 اصغر رمضانی به کدملی وارد شوید به جای فرید عامری به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و ابوالقاسم کریمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پ20145000011102033663 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/17
آگهی 11874035
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق‌العاده مورخ 1/8/90 اصغر رمضانی به کدملی وارد شوید به جای فرید عامری به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و ابوالقاسم کریمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/11
آگهی 439921

آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت 89152
و شناسه ملی 10101335408
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 16/6/90 واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ20145000011101984994 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/23
آگهی 11053116
آگهی اصلاحی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
پیرو آگهی شماره 7483/ت32 مورخ 28/3/1390 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 تصویب گردید که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/19
آگهی 11777083
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی‌خاص ‌بشماره ثبت ۸۹۱۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 8/12/89 فرهاد احمدی به کد ملی وارد شوید بجای توفیق آذرمگین و علی زیار به کد ملی وارد شوید بجای حسین ایزدی‌بابوکانی و حمیدرضا سیدجعفری به کد ملی وارد شوید بجای محسن قدیری بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ 30/4/91 تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/19
آگهی 10181240
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/12/89 فرهاد احمدی به کد ملی وارد شوید بجای توفیق آذرمگین و علی زیار به کد ملی وارد شوید بجای حسین ایزدی بابوکانی و حمیدرضا سیدجعفری به کد ملی وارد شوید بجای محسن قدیری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 30/4/91 تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/7
آگهی 11956615
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/8/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 22/3/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/7/3
آگهی 10141415
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآروده‌های نفتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 7/6/89 واصل گردید: سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مسعود میرکاظمی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و علیرضا ضیغمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جلیل سالاری شهربابکی و توفیق آذرمگین و محسن قدیری و سید محمود رضوی و فرید عامری و حسین شیوا و حسین ایزدی بابوکانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سیروس امیری چیمه و علی درخشانی و سید محمود فقهی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/3/9
آگهی 10087546
آگهی تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/7/88 و تنفسهای مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ 29/1/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi