رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری غدیر

معرفی
اطلاعات نماد بورسی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 72,000 میلیارد ریال
Thriva
شرکت سرمایه گذاری غدیر
استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان سرو ، پلاک 58 ، طبقه پنجم ، واحد 20 کدپستی 1968944168
  • تاریخ تأسیس  1370/7/24
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
  • شماره ثبت  86180
  • شناسه ملی  10101306234
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  30
  • آگهی‌ها  50
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   30
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   6
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   61
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

اطلاعات نماد وغدیر

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   72,000,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  50
تاریخ
متن آگهی
1400/1/31
آگهی 15760748
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 86180 و شناسه ملی 10101306234
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/12/1399 و مجوز شماره 80858/122 مورخ 16/1/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد ، اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1399 به تصویب رسید. مؤسسه‌حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ‌ملی10100617632 بعنوان بازرس‌اصلی و مؤسسه‌حسابرسی‌ و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه‌ ملی‌10100322973 بعنوان بازرس‌علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: - صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید - صندوق بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان به شناسه ملی وارد شوید - صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی وارد شوید - شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا به شناسه ملی وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/15
آگهی 15627493
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 86180 و شناسه ملی 10101306234
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/07/1399 و مجوز شماره 76501/122 مورخه 13/10/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرشاد نجفی‌پور با شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده صندوق بیمه نیروهای مسلح شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره برای بقیه‌ی مدت تصدی انتخاب گردید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/15
آگهی 15627320
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 86180 و شناسه ملی 10101306234
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/09/1399 و مجوز شماره 76499/122 مورخه 13/10/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سیدامیرعباس حسینی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو موظف هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/27
آگهی 15508199
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 86180 و شناسه ملی 10101306234
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1399 و به استناد مجوز شماره 72095/122 مورخ 09/07/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم محمودزاده با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف صندوق بیمه نیروهای مسلح با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرشاد حیدری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب‌رییس هییت مدیره و آقای مهدی بازارگان با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای عباسعلی منصوری آرانی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای سمیع‌اله حسینی مکارم با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند . اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چک‌های صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هییت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد بود. جهت انجام پرداخت‌های جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا از طریق حساب سپرده تنخواه مشترک شرکت و با امضای متفق دو نفر آقایان مهدی بازارگان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب سپرده فوق مبلغ چهار میلیارد ریال خواهد بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل احیاء می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره حدود اختیار مدیرعامل شرکت را به شرح زیر تعیین نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . - پیشنهاد آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به هییت مدیره . - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران برا اساس برنامه راهبردی مصوب هییت‌مدیره . - پیشنهاد ساختار سازمانی به هییت مدیره . - ارایه‌ی شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان به هییت مدیره . - تعیین و پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه و وابسته به هییت مدیره . - پیشنهاد بودجه سالانه به هییت مدیره . - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر . - برنامه‌ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هییت مدیره . - صدور، ظهر نویسی ، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس سیاست‌های مصوب هییت مدیره . - خرید و فروش سهام و انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسـخ، و یا اقالـه آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات تا سقف نیـم درصد سرمایه‌ی ثبتی شرکت و بیش از آن بر اساس مصوبات هییت مدیره . - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هییت مدیره . - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت . - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً بر اساس مصوبات هییت مدیره . - حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق‌ الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن . - تهیه و تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه و سالانه و ارایه‌آن به هییت مدیره و تهیه صورت سود و زیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه . - پیشنهاد تقسیم سـود و تخصیص هر نوع اندوخته به هییت مدیره برای تصویب در مجمع . - پیشنهاد انتخاب اعضای هییت مدیره و مدیرعامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ به هییت مدیره .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/30
آگهی 15361860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 86180 و شناسه ملی 10101306234
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/04/1399 و به استناد مجوز شماره 68764/122 مورخ 11/5/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان سرو ، پلاک 58 ، طبقه پنجم ، واحد 20 و کد پستی 1968944168تغییر یافت .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/2
آگهی 14554453
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/12/1397 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 28/12/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30/9/97 تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شستان به شناسه ملی وارد شوید صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده شناسه ملی وارد شوید صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید صندوق بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/1/11
آگهی 14534661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/05/1397 و بموجب مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 28/11/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم محمودزاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/8
آگهی 14226650
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1397 و نامه شماره 38684,122 مورخ 7/6/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح زیر میباشد: ـ اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چک های صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد بود. جهت انجام پرداخت ـ های جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا از طریق حساب تنخواه شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان مهدی بازارگان، حسن پورعبداللهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب فوق مبلغ سه میلیارد ریال خواهد بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل تأمین مجدد میباشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیرو مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر اساس مصوبه هیات مدیره. ـ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیات مدیره. ـ ارائه شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و مزایای پایان خدمت کارکنان به هیات مدیره. ـ تعیین و پیشنهاد پرداخت پاداش به مدیران شرکت ها و هلدینگ های تابعه و وابسته به هیات مدیره. ـ پیشنهاد بودجه سالانه به هیات مدیره. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر. ـ برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیات مدیره. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی بر اساس سیاست های مصوب هیات مدیره. ـ خرید و فروش سهام و انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف نیم درصد سرمایه ثبتی شرکت، و بیش از آن بر اساس مصوبات هیات مدیره. ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیات مدیره. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا، بر اساس مصوبات هیات مدیره. ـ حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرروزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیات مدیره و تهیه صورت سود وزیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه. ـ پیشنهاد تقسیم سود و تخصیص هرنوع اندوخته به هیات مدیره برای تصویب در مجمع. ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ ها و شرکت های بزرگ به هیات مدیره.
پ970701702594377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/8
آگهی 14226652
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/04/1397 و نامه شماره 38684,122 مورخ 7/6/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بازارگان کدملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
پ970701673271789 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/20
آگهی 14147922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/09/1396 و مجوز شماره 32778/122مورخ 15/12/1396سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود احمدپور داریانی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف صندوق بیمه نیروهای مسلح با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره و فرشاد حیدری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره و محمد طالبی با شماره ملی5489348526 به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عیسی رضایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شماره شناسه ملی10103653560 به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا ساروخانی به شماره ملی4321934974 به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شماره شناسه ملی14003923256 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد بود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا از طریق حساب تنخواه شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان محمد طالبی، حسن پور عبداللهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب فوق مبلغ سه میلیارد ریال خواهد بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل احیا می باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران براساس برنامه راهبردی مصوب هیئت مدیره ـ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره ـ تعیین شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان ـ تعیین و پرداخت پاداش به مدیران شرکتها و هلدینگهای تابعه و وابسته براساس بودجه مصوب هیئت مدیره ـ پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر ـ برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیئت مدیره ـ صدور،ظهرنویسی،قبولی،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی براساس سیاستهای مصوب هیئت مدیره ـ خرید وفروش سهام و انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف نیم درصد سرمایه ثبتی شرکت و بیش از آن براساس مصوبات هیئت مدیره ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیئت مدیره ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا بر اساس مصوبات هیئت مدیره ـ حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود ـ شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیئت مدیره و تهیه صورت سود و زیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه ـ پیشنهاد تقسیم سود وتخصیص هرنوع اندوخته به هیئت مدیره برای تصویب در مجمع ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ ها و شرکتهای بزرگ به هیئت مدیره برای تصویب
پ970510163790430  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/1
آگهی 13975818
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/12/1396 و مجوز شماره 33391/122 مورخ 6/1/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 30/9/1396 به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/9
آگهی 13941777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/02/1396 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 20/12/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدپور داریانی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بیمه نیروهای مسلح شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره آقای فرشادحیدری کد ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای غلامرضا سلیمانی امیری کد ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عیسی رضایی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ساروخانی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد_بود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده_شد تا از طریق حساب سپرده تنخواه مشترک شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان غلامرضا سلیمانی امیری، حسن پور عبداللهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب سپرده فوق مبلغ سه میلیاردریال خواهد_بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل احیا می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران براساس برنامه راهبردی مصوب هیئت مدیره پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره تعیین شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان تعیین و پرداخت پاداش به مدیران شرکتها و هلدینگهای تابعه و وابسته براساس بودجه مصوب هیئت مدیره پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیئت مدیره صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی براساس سیاستهای مصوب هیئت مدیره خرید وفروش سهام و انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف نیم درصد سرمایه ثبتی شرکت و بیش از آن براساس مصوبات هیئت مدیره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا بر اساس مصوبات هیئت مدیره حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیئت مدیره و تهیه صورت سود و زیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه پیشنهاد تقسیم سود وتخصیص هرنوع اندوخته به هیئت مدیره برای تصویب در مجمع پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ‌ها و شرکتهای بزرگ به هیئت مدیره برای تصویب اعضای هیئت مدیره پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/15
آگهی 13685128
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/06/1396 و تاییدیه شماره وارد شوید , 122 مورخ 29/07/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران - ولیعصر - کوچه نور - بلوار میرداماد - پلاک 347 طبقه اول کدپستی وارد شوید تغییر یافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/26
آگهی 13374389
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید نیز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اشخاص حقوقی ذیل را بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب نمود. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی وارد شوید صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید صندوق‌های بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه و مدیریت صبا به شناسه ملی وارد شوید روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/24
آگهی 13339374
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
پیرو آگهی شماره وارد شوید مورخ 14/12/1395 اعلام می‌دارد در خصوص افزایش سرمایه مبلغ وارد شوید ریال از محل اندوخته سرمایه‌ای و مبلغ وارد شوید ریال از محل مطالبات از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/21
آگهی 13336610
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/12/1395 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/8/1395 و مجوز شماره 123/300696/959 مورخ 9/12/95 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ وارد شوید ریال بموجب گواهی شماره 792/ ت / 4339/72 مورخ 4/12/1395 بانک صادرات ایران شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و مبلغ وارد شوید ریال بموجب گواهی شماره 569/4339/72 مورخ 7/11/1395 بانک صادرات ایران شعبه میرداماد پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/7
آگهی 13201851
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/02/1395 و مجوز شماره وارد شوید / 122 مورخه 18/07/1395 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عیسی رضایی به شماره ملی وارد شوید به جای آقای علی اشرف افخمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی وارد شوید در هیئت مدیره انتخاب شد. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمود احمدپور داریانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشاد حیدری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عیسی رضایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا سلیمانی امیری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد_بود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده_شد تا از طریق حساب سپرده تنخواه مشترک شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان غلامرضا سلیمانی امیری، حسن پورعبدالهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب سپرده فوق مبلغ سه میلیارد ریال خواهد_بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان 50 درصد آن قابل احیاء می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/21
آگهی 12739964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی وارد شوید نیز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1394 به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/8
آگهی 12671098
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/11/1394 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده 07/08/94 و مجوز شماره 061/227118 , 949 مورخ 29/11/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید میلیارد ریال به مبلغ وارد شوید میلیارد ریال منقسم به وارد شوید میلیون سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده (به مبلغ وارد شوید ریال) و آورده نقدی (به مبلغ وارد شوید ریال) افزایش یافته و مبلغ وارد شوید ریال بموجب گواهی شماره 599/4339/72 مورخ 26/11/1394 بانک صادرات ایران شعبه بازار بزرگ میرداماد کد 4339 پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/31
آگهی 12321308
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۸۶۱۸۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 30/01/1394 و مجوز شماره 323540,121 مورخ 13/05/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ سمت اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود احمد پور داریانی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای علی اشرف افخمی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای غلامرضا سلیمانی امیری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره ـ آقای فرشاد حیدری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه ، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره ـ اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره با امضا مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره ویا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هلوگرام معتبر خواهد بود.جهت انجام پرداختهای جاری به مدیر عامل اختیار داده شد تا از طریق حساب سپرده تنخواه مشترک شرکت و با امضاء دو نفر آقایان غلامرضا سلیمانی امیری مسعود بهزاد پور و امیر گلشنی نسب اقدام نماید.بدیهی است حداکثر موجودی حساب سپرده فوق مبلغ دو میلیارد ریال خواهد بود که پس ازهزینه به میزان 50% آن قابل احیاء می باشد.مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد: ـ نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام ،کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر اساس برنامه راهبردی مصوب هیات مدیره ـ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیات مدیره ـ تعیین شرایط استخدام ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد مزایا کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان ـ تعیین و پرداخت پاداش به مدیران شرکتها و هلدینگ های تابعه و وابسته بر اساس بودجه مصوب هیات مدیره ـ پیشنهاد بودجه سالانه به هیات مدیره برای تصویب هیات مدیره ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ـ برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیات مدیره ـ صدور، ظهر نویسی، و قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس سیاستهای مصوب هیات مدیره ـ خرید و فروش سهام و انعقاد هر گونه قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف 5/0 درصد سرمایه ثبتی شرکت و بیش از آن براساس مصوبات هیات مدیره ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیات مدیره ـ تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا براساس مصوبات هیات مدیره ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده بر اساس راهبردهای مصوبات هیات مدیره ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیتهای بنگاه به هیات مدیره ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورتهای مالی 6 ماهه به هیات مدیره ـ پیشنهاد تقسیم سود به هیات مدیره برای تصویب در مجمع ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ ها و شرکتها ی بزرگ به هیات مدیره برای تصویب.
پ940521289325770 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/10
آگهی 12127258
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/12/1393 باستناد مجوز به شماره 309282,121 مورخ 24/1/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 30/9/93 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی ذیل را بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سهامی خاص) به شناسه ملی 10103653560. صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی 10103037570. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی 14003309503. صندوق های بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی 14003309482. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی 10100686779
پ940131364129740  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/13
آگهی 12052757
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/11/1393 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده 19/07/93 و مجوز شماره 303442, 121 مورخ 2/12/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید میلیارد ریال به مبلغ وارد شوید میلیارد ریال منقسم به 36 میلیارد سهم 1000 ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته سرمایه ای افزایش یافته و مبلغ وارد شوید ریال بموجب گواهی شماره 362/4339/72 مورخ 29/11/1393 بانک صادرات ایران شعبه بازار بزرگ میرداماد کد 4339 پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پ931206484791295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/30
آگهی 9427784
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/07/1393 ومجوز شماره 301226,121 مورخ 13/11/1393 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 66 ماده و24 تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید
پ931118435832828 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/26
آگهی 1586225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
پیرو آگهی شماره وارد شوید مورخ 3/2/93 اعلام می دارد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردیده است که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پ930603611538761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/26
آگهی 9427777
هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1393 و مجوز شماره 300665,121 مورخ 08/11/1393 سازمان بورس واوراق بهادار وبا توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و در اجرای ماده 176 لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادرمی گردد.
پ931118371487729 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/14
آگهی 1648983
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 30/9/1392بتصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون کاران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدندروزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ930710788918389  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/20
آگهی 1378146
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض شد.
پ1790341 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/13
آگهی 1354876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/8/1392 سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمود احمدپورداریانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره،
بانک صادرات ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا عرفانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،
صندوقهای بیمه نیروهای مسلح به نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای فرشاد حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.
اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا نسبت به افتتاح حساب جاری جداگانه و با امضاء دو نفر از آقایان غلامرضا سلیمانی امیری، افشین بنایی و سعید معماراصفهانی اقدام نماید. حداکثر موجودی حساب فوق مبلغ دو هزار میلیون ریال خواهدبود که پس از هزینه 50% آن قابل شارژ می باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1778939 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/29
آگهی 1103099
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/12/91 شرکت مزبور که در تاریخ 24/1/92 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/9/91 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوقهای بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی وارد شوید و صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی 10103037570، بانک صادرات ایران به شناسه ملی 10861736062.
پ1669553 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/6
آگهی 1081830
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۶۱۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ14/9/91 و هیئت مدیره مورخ8/1/92 سرمایه شرکت از مبلغ000 /000/000/000/16ریال به مبلغ000/000/000/000/18ریال منقسم به000/000/000/18سهم1000ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ11/3/92 تکمیل امضاء گردیده است.
پ1658193 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/3
آگهی 941635
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰ شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ14/9/91 و هیئت مدیره مورخ14/9/91 سرمایه شرکت از مبلغ000/000/000/000/12 ریال به مبلغ000/000/000/000/16 ریال منقسم به000/000/000/16 سهم000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده که از طریق سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ17/10/91 تکمیل امضاء گردیده است.
پ18279000011108803507 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/3
آگهی 941777
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 21/8/91 واصل گردید موارد ذیل بتصویب رسید: محمدرضا عرفانی با ک.م وارد شوید بجای محمدرضا پیشرو بنمایندگی از بانک صادرات ایران با ش.م وارد شوید بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پ18279000011108803611 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/3
آگهی 11758268
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰ شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ14/9/91 و هیئت‌مدیره مورخ14/9/91 سرمایه شرکت از مبلغ000/000/000/000/12 ریال به مبلغ000/000/000/000/16 ریال منقسم به000/000/000/16 سهم000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده که از طریق سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ17/10/91 تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری‌
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/3
آگهی 10822779
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 12/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 21/8/91 واصل گردید موارد ذیل بتصویب رسید: محمدرضا عرفانی با ک.م وارد شوید بجای محمدرضا پیشرو بنمایندگی از بانک صادرات ایران با ش.م وارد شوید بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/15
آگهی 732826
آگهی تاسیس شرکت بین المللی فولاد گستران غدیر سیرجان سهامی خاص
شرکت فوق که در تاریخ 10/5/91 شماره ثبت 3189 و شناسه ملی وارد شوید دفتر ثبت شرکت های سیرجان بثبت رسیده و در مورخ 10/5/91 از لحاظ امضا دفتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه شرکت فوق الذکر برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی می گردد:
1 ـ موضوع شرکت: اکتشاف، مهندسی و تکنولوژی، طراحی و احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته پائین دستی، جنبی و تکمیلی و همچنین صنایع تولید فولاد و نورد و مقاطع ساختمانی و صنعتی و آلیاژی و کلیه فعالیتهای مربوط به عملیات ساختمانی، راهسازی، احداث تاسیسات و صنایع مختلف انجام هرگونه عملیات پژوهشی و آموزشی و همچنین پیمانکاری مشتمل به مشاوره، پیمان مدیریت و ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور، واردات کلیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مواد اولیه مورد نیاز، اخذ تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری و بانکها در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات کلیه مواد و اقلام و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم.
2 ـ مرکز اصلی: سیرجان، کیلومتر 60 جاده شیراز، مجتمع گل گهر.
3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود.
4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد هزار سهم یا نام عادی هریک به ارزش یکصد هزار ریال می باشد و برابر گواهی بانکی شماره 262ـ2125 مورخ 7/5/91 بانک پارسیان شعبه سیرجان مبلغ وارد شوید ریال سرمایه پرداخت گردیده است.
5 ـ مدیران شرکت: آقایان سید مرتضی مرتضایی نماینده شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین ملاحسین آقا نماینده شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، سهامی خاص شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود دلیلی شعاعی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر، سهامی عام شناسه ملی وارد شوید و اردشیر عسکری نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، سهامی خاص شناسه ملی وارد شوید و اسدالله فرشاد نماینده شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس، سهامی خاص شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضا هیئت مدیره و غلامرضا قمیشی کد ملی وارد شوید از خارج شرکت بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حدود و اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و مصوبه هیئت مدیره می باشد.
6 ـ دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی (از قبیل چک و سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
7 ـ بازرسان شرکت: آقای ایمان نعمت اللهی کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای سینا صادقی پور کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد.
8ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب گردید.
9ـ نشریه بهارستان و روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت معرفی شد.
ش60131000011117603879 مسئول ثبت شرکت های ثبت سیرجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/15
آگهی 10403970
آگهی تاسیس شرکت بین المللی فولاد گستران غدیر سیرجان سهامی خاص
شرکت فوق که در تاریخ 10/5/91 شماره ثبت 3189 و شناسه ملی وارد شوید دفتر ثبت شرکت‌های سیرجان بثبت رسیده و در مورخ 10/5/91 از لحاظ امضا دفتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه شرکت فوق الذکر برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی می‌گردد: 1 موضوع شرکت: اکتشاف، مهندسی و تکنولوژی، طراحی و احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته پائین دستی، جنبی و تکمیلی و همچنین صنایع تولید فولاد و نورد و مقاطع ساختمانی و صنعتی و آلیاژی و کلیه فعالیتهای مربوط به عملیات ساختمانی، راهسازی، احداث تاسیسات و صنایع مختلف انجام هرگونه عملیات پژوهشی و آموزشی و همچنین پیمانکاری مشتمل به مشاوره، پیمان مدیریت و ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور، واردات کلیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مواد اولیه مورد نیاز، اخذ تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری و بانکها در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات کلیه مواد و اقلام و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. 2 مرکز اصلی: سیرجان، کیلومتر 60 جاده شیراز، مجتمع گل گهر. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد هزار سهم یا نام عادی هریک به ارزش یکصد هزار ریال می‌باشد و برابر گواهی بانکی شماره 262 2125 مورخ 7/5/91 بانک پارسیان شعبه سیرجان مبلغ وارد شوید ریال سرمایه پرداخت گردیده است. 5 مدیران شرکت: آقایان سید مرتضی مرتضایی نماینده شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین ملاحسین آقا نماینده شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، سهامی خاص شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود دلیلی شعاعی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر، سهامی عام شناسه ملی وارد شوید و اردشیر عسکری نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، سهامی خاص شناسه ملی وارد شوید و اسدالله فرشاد نماینده شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس، سهامی خاص شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضا هیئت مدیره و غلامرضا قمیشی کد ملی وارد شوید از خارج شرکت بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حدود و اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و مصوبه هیئت مدیره می‌باشد. 6 دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی (از قبیل چک و سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 7 بازرسان شرکت: آقای ایمان نعمت اللهی کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای سینا صادقی پور کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. 8 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب گردید. 9 نشریه بهارستان و روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت معرفی شد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت سیرجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/28
آگهی 711993
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‌گذاری غدیرسهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
پیرو آگهی 14173/ت32مورخ 24/5/91 امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.
پ18279000011105660827 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/28
آگهی 11330726
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
پیرو آگهی 14173/ت32مورخ 24/5/91 امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت‌مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/15
آگهی 701023
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/11/90 شرکت مزبور که در تاریخ 15/12/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی10100468600 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی10103559024 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ18279000011105142094 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/15
آگهی 11734507
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/11/90 شرکت مزبور که در تاریخ 15/12/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی10100468600 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی10103559024 بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/14
آگهی 699883
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ22/12/90 رحیم اسماعیلی دانا به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به ش م وارد شوید و محمدرضا پیشرو به ک م وارد شوید به نمایندگی از بانک صادرات ایران به ش م10861736062 و حجت اله صیدی به ک م وارد شوید به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی به ک م وارد شوید به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به ک م4431489142 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م10101750182 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. رحیم اسماعیلی دانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به ک م2001962371 به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پ18279000011105141920 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/14
آگهی 10381560
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/12/90 رحیم اسماعیلی دانا به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به ش م وارد شوید و محمدرضا پیشرو به ک م وارد شوید به نمایندگی از بانک صادرات ایران به ش م وارد شوید و حجت اله صیدی به ک م وارد شوید به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی به ک م وارد شوید به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م وارد شوید به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. رحیم اسماعیلی دانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به ک م وارد شوید به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/10/25
آگهی 419955

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری غدیر
سهامی عام بشماره ثبت وارد شوید
و شناسه ملی وارد شوید
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/1/90 و هیات مدیره مورخ 30/9/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/075/6 ریال به مبلغ 000/000/000/000/12 ریال منقسم به 000/000/000/12 سهم 1000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده واز طریق سود انباشته و اندوخته سرمایه ای تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 666/929/790/431 ریال بموجب گواهی شماره 288/4339/72 و 429/4339/72 مورخ 11/7/90 و 30/9/90 بانک صادرات شعبه بازار بزرگ میرداماد پرداخت گردیده است. ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 12/10/1390 تکمیل امضاء گردیده است.
پ20145000011101844775 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/10/25
آگهی 9801633
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌ عام بشماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۲۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 29/1/90 و هیات‌مدیره مورخ 30/9/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/075/6 ریال به مبلغ 000/000/000/000/12 ریال منقسم به 000/000/000/12 سهم 1000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده واز طریق سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 666/929/790/431 ریال بموجب گواهی شماره 288/4339/72 و 429/4339/72 مورخ 11/7/90 و 30/9/90 بانک صادرات شعبه بازار بزرگ میرداماد پرداخت گردیده است. ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 12/10/1390 تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/10/13
آگهی 11620069
آگهی تغییر پلاک شرکت سرمایه گذاری غدیرسهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
بموجب نامه هیات‌مدیره مورخ 15/1/90 و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ 341 به پ 347 تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/5
آگهی 10613695
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 15/6/89 مهدی فتاحی به کد ملی وارد شوید بجای قدرت‌الله شریفی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک صادرات استان بوشهر به شناسه ملی وارد شوید و حمید برهانی به کد ملی وارد شوید به جای حمید فلاح‌هروی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و سایر اعضای هیئت‌مدیره کماکان در سمتهای قبلی ابقاء گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/5
آگهی 11980998
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/1/90 شرکت مزبور که در تاریخ 27/2/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساتا به شناسه ملی وارد شوید ـ بانک صادرات ایران به شناسه ملی وارد شوید ـ صندوقهای بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی وارد شوید ـ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ـ شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 5/2/90 غلامعلی کیانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساتا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد جهرمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک صادرات ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محسن معماری به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و حمید برهانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی‌ به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین شدند. اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چکهای صادره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/2/28
آگهی 10057132
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/1/89 شرکت مزبور که در تاریخ 7/2/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/11/15
آگهی 9898023
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 30/9/88 سید محمد جهرمی جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده بانک صادرات استان اردبیل در هیئت‌مدیره و نیز بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
-
آگهی 15211148
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 86180 و شناسه ملی 10101306234
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/02/1399 و مجوز شماره 63730,122 مورخه 15/2/99 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30/9/98 مورد تصویب مجمع قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره ثبت17755 وشناسه ملی10100617632 بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار به شمار ثبت13898 وشناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ990224262625186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi