تعاونی

شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان پاکدشت ، بخش مرکزی ، شهر پاکدشت، محله پاکدشت ، کوچه حکمت 6 ، خیابان شهدای صمدیان ، پلاک 0 ، طبقه همکف
3391439977
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 44 : 1

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۷۰/۰۷/۰۲
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
تعاونی
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۸/۲۷
شماره ثبت:  
 226
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 10101301886
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۸/۲۷
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۰۳
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۰۳
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886

نقشه

استان تهران ، شهرستان پاکدشت ، بخش مرکزی ، شهر پاکدشت، محله پاکدشت ، کوچه حکمت 6 ، خیابان شهدای صمدیان ، پلاک 0 ، طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 1:44:59 AM

اخبار

(12 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق به شماره ثبت 226 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/05/1400 و مجوز شماره 154277/109/002 مورخه 28/09/1400 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت. تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سعید خالقی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و حسن ملک زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - صورت های مالی منتهی به سال 1399 به تصویب رسید . - سرمایه شرکت از مبلغ 000/580 ریال به مبلغ 000/420/1 ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق به شماره ثبت 226 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/02/1400 و مجوز شماره 96786/109/002 مورخه 28/06/1400 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سعید جهانگیری با کد ملی وارد شوید به جای علی ناظمی پور با کد ملی وارد شوید به سمت منشی هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق به شماره ثبت 226 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/05/1399 و مجوز شماره 184660/109/002 مورخه 21/10/1399 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -مدت فعالیت تعاونی از تاریخ 11/05/1399 به مدت 5 سال تمدید گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق به شماره ثبت 226 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/05/1399 و مجوز شماره 184665/109/002 مورخه 21/10/1399 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای صمد جمالی با کد ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حسن سبحانی با کدملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی ناظمی پور با کد ملی وارد شوید به عنوان منشی هییت مدیره و آقای کریم کاظمی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اکبر لک با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. -جهت تعیین دارندگان امضاهای مجاز شرکت تعاونی مشورت لازم به عمل آمد و مقرر شد: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با دو امضا 1) کریم کاظمی مدیرعامل به عنوان دارنده امضا ثابت و 2) صمد جمالی رییس هییت مدیره و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و درغیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره آقای حسن سبحانی معتبر است . همچنین اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرند. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
آگهی تغییر محل شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق به شماره ثبت 226 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/01/1400 و مجوز شماره 8502/109/002 مورخه 24/01/1400 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت: -محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید : استان تهران، شهرستان پاکدشت، کوچه حکمت 6 ، خیابان شهدای صمدیان، طبقه همکف، کد پستی انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق به شماره ثبت 226 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1398 و مجوز شماره 215487/109/982 مورخه 22/8/1398 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت شعبه شرکت در تهران بنشانی تهران منطقه 22 شهرک راه اهن میدان اتریش خیابان بنفشه 10 مجتمع باران طبقه سوم واحد 406 کد پستی وارد شوید تاسیس گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1397 و مجوز شماره 169182,109,972 مورخ 31/06/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال 1396 به تصویب رسید. آقای سعید خالقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم جوادیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش980328847522151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/04/1396 و مجوز شماره 46474,109,972 مورخ 29/02/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال 1395 به تصویب رسید. آقایان منصور خرمی به شماره ملی وارد شوید و حمید ایران نژاد به شماره ملی وارد شوید و کریم کاظمی به شماره ملی وارد شوید و حسن سبحانی به شماره ملی وارد شوید و علی اکبر لک به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان محسن قشقائی به شماره ملی وارد شوید و حسین طالعی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای سعید خالقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم حسینایی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش980328120245417 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت 226 و شناسه ملی 10101301886
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 03/05/1396 و مجوز شماره 46474,109,972 مورخ 29/02/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن سبحانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای حمید ایران نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای منصور خرمی به شماره ملی وارد شوید به سمت منشی هیأت مدیره و آقای کریم کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980328370314774 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۱۸۸۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/1393 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 9/6/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی در 78 ماده و 60 تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن ثمین اجرای دقیق شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۱۸۸۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/10/1394 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 21/11/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت آقای حسن سبحانی با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمید ایران نژاد با کدملی وارد شوید به جای آقای نادر خان احمدی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن قشقایی با کدملی وارد شوید به عنوان منشی هیئت مدیره و آقای منصور خرمی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با دو امضا 1) کریم کاظمی مدیرعامل به عنوان دارنده امضا ثابت و 2) حسن سبحانی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد_بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید ایران نژاد معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق به‌شماره‌ثبت ۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۱۸۸۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم کاظمی به شماره ملی وارد شوید به جای آقای نادر خان احمدی به سمت مدیرعامل برای مابقی مدت زمان تصدی انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب نائب رئیس هیئت مدیره با امضاء منشی هیئت مدیره و همچنین اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ش940410524805210 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق کجاست؟

استان تهران ، شهرستان پاکدشت ، بخش مرکزی ، شهر پاکدشت، محله پاکدشت ، کوچه حکمت 6 ، خیابان شهدای صمدیان ، پلاک 0 ، طبقه همکف

👨‍⚖️ مدیران شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : صمد جمالی , حسن سبحانی , علی ناظمی پور , کریم کاظمی

🔍 وضعیت شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.