سهامی خاص

شرکت تولیدی شیوا

راه‌های ارتباطی

استان تهران شهرستان فیروزکوه ،بخش مرکزی ،دهستان پشتکوه ،روستاشهرک صنعتی امیریه ،امیریه خیابان اصلی شهرک ،بلوارفردوسی طبقه همکف
3986117116
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 24 : 17

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۶۹/۰۱/۱۹
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
شماره ثبت:  
 1378
کد اقتصادی:  
 411116999743
شناسه ملی:  
 10101235722
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۲۳
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۱۱/۲۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722

تاریخچه

نوع فعالیت : تولیدی / بازرگانی
فیلد فعالیت : تولید مواد غذایی و واردات مواد اولیه.
تاریخچه : این شرکت در تاریخ 19/01/1369 تحت شماره 78739 در تهران به ثبت رسیده است و به کار تولید مواد غذایی با شماره پروانه 01/55222 وواردات مواد اولیه با شماره کارت 383999 مشغول است.تاریخ صدور پروانه 14/04/1382 و اعتبار کارت تا تاریخ 13/09/1392 می باشد
نمایش بیشتر

نقشه

استان تهران شهرستان فیروزکوه ،بخش مرکزی ،دهستان پشتکوه ،روستاشهرک صنعتی امیریه ،امیریه خیابان اصلی شهرک ،بلوارفردوسی طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 5:24:25 PM

اخبار

(36 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1.400.000.000.000 ریال به مبلغ 2.600.000.000.000 ریال منقسم به 2.600.000.000 سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722
تاریخ نامه ثبت: ‎−۶۲۱/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - فردین عالی زاد بشماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و یوسف کلاهی بشماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و خسرو الماسی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره ومحمدحسین رییسی به شماره ملی0067979653 به سمت مدیر عامل(خارج از اعضا هیات مدیره و خارج ازسهامداران) برای مدت 2 سال انتخاب شدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و یا با امضای 2 نفر از اعضاء هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا (سهامی خاص) به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1399 به تصویب مجمع رسید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا (سهامی خاص) به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1398 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردین عالی زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای یوسف کلاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای خسرو الماسی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد حسین رئیسی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضای هیأت مدیره و خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980813927129135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1سال انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/97 شرکت مورد تصویب مجمع واقع شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردید.
ش980702339140360  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/1397: - سرمایه شرکت از مبلغ 000 , 000 , 000 , 365 ریال به 000/000/000/400/1 ریال منقسم به 000/000/400/1 سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به ماده 33 اساسنامه شرکت بند شماره 27 به شرح ذیل اضافه گردید : به صاحبان امضای مجاز شرکت اختیار داده_می شود تا نسبت به پذیرش ضمانت اشخاص ثالث نزد هریک از بانک ها اقدام نمایند و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا (سهامی خاص) به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
نشانی شعبه شرکت به تهران - قائم مقام فراهانی - سنایی - کوچه رزمندگان - خیابان غفاری - پلاک 35 - کد پستی وارد شوید انتقال یافت.

حجت اله قلی تبار
سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا (سهامی خاص) به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
نشانی شعبه شرکت به تهران - قائم مقام فراهانی - سنایی - کوچه رزمندگان - خیابان غفاری - پلاک 35 - کد پستی وارد شوید انتقال یافت.

حجت اله قلی تبار
سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا (سهامی خاص) به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 10101235722
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
نشانی شعبه شرکت به تهران - قائم مقام فراهانی - سنایی - کوچه رزمندگان - خیابان غفاری - پلاک 35 - کد پستی وارد شوید انتقال یافت.

حجت اله قلی تبار
سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی 10320537520بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی وارد شوید وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1396 به تصویب مجمع رسید. -روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردید.
ش970718615502913  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت: شهرتهران، میدان هفت تیر، خیابان مشاهیر، کوچه سام، پلاک 17، طبقه همکف، کدپستی وارد شوید تاسیس گردیدو محمدحسین رئیسی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرشعبه انتخاب گردیدو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
به موجب نامه شماره 6338/97 مورخ 20/01/1397 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1396 مرکز اصلی شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به نشانی: شهرستان فیروزکوه، بخش مرکزی، دهستان پشتکوه، روستا شهرک صنعتی امیریه، امیریه، خیابان اصلی شهرک، بلوار فردوسی، طبقه همکف، کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 1378 به ثبت رسیده_است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکزاصلی شرکت به: استان تهران شهرستان فیروزکوه، بخش مرکزی، دهستان پشتکوه، روستاشهرک صنعتی امیریه، امیریه خیابان اصلی شهرک، بلوارفردوسی طبقه همکف به کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکزاصلی شرکت به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهرتهران هفت تیرخیابان مشاهیرکوچه سام پلاک 17 طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فردین عالیزاد بشماره ملی وارد شوید ویوسف کلاهی بشماره ملی وارد شوید وخسروالماسی بشماره ملی وارد شوید بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. فردین عالیزاد بسمت رییس هیئت مدیره یوسف کلاهی بسمت نایب رییس هیئت مدیره خسروالماسی بسمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین رئیسی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج ازسهامداران) برای مدت 2 سال انتخاب شدند کلیه اوراق واسنادرسمی و تعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته بروات وقراردادها وعقوداسلامی وسایراوراق عادی ومراسلات اداری باامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره ویاباامضاء 2 نفرازاعضاء هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی عامرمشاورتهران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به 30/12/95 مورد تصویب مجمع واقع شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها شرکت انتخاب گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1394 مورد تصویب قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توليدي شيوا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند آقای فردین عالی زاد به شماره ملی 137181864، آقای یوسف کلاهی به شماره ملی 1729342401، آقای خسرو الماسی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت.
پ940812110733926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توليدي شيوا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردین عالی زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای یوسف کلاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای خسرو الماسی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ940825513509160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/92 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران بشناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی نوبخت بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار همشهری جهت درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ930526993766584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/4/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه از مبلغ 100.000.000.000 ریال به مبلغ365.000.000.000 ریال منقسم به 365.000.000 ریال سهم بانام 1.000 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده 6 اساسنامه اصلاح شد و ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضا شد
پ930609817883245  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۷۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 28/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خسرو الماسی با کد ملی وارد شوید بجای آقای علی اکبر عباس نژاد بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار اعم از چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1845394 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص به شماره ثبت۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ30/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای فردین عالیزاد شماره ملی1371818649 به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای یوسف کلاهی شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای خسرو الماسی شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
آقای علی اکبر عباس نژاد شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره
ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ1785798 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ30/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 30/12/91 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران (حسابداران رسمی) بشناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی نوبخت بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/92 انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
آقایان فردین عالیزاد با کدملی وارد شوید و یوسف کلاهی با کدملی وارد شوید و خسرو الماسی با کدملی وارد شوید به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
پ1785796 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ30/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به موضوع فعالیت شرکت در ماده 2 اساسنامه عبارت ذیل الحاق و ماده مربوطه اصلاح گردید:
فروش مواد اولیه و تهیه و توزیع واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ هرگونه اعتبار و وام از بانکهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی برای انجام موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی، داخلی و خارجی، انعقاد هرگونه قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی، داخلی و خارجی، اخذ و اعطاء هرگونه نمایندگی در داخل و خارج کشور
تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از سه یا پنج نفر گردید که بدین وسیله ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد.
تعداد سهام وثیقه مدیران در تبصره ماده 29 اساسنامه از 10 سهم به یک سهم تقلیل یافت.
اساسنامه جدید مشتمل بر 9 بخش، 47 ماده و 3 تبصره تصویب گردید.
پ1785797 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیوا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۸۷۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ14/9/91 شرکت مزبورکه در تاریخ28/9/91 واصل گردید: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پ18279000011108758437 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیوا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۸۷۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ14/9/91 شرکت مزبورکه در تاریخ28/9/91 واصل گردید: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 10/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فردین عالیزاد به کد ملی وارد شوید و یوسف کلاهی به کد ملی وارد شوید و هاله عالیزاده به کد ملی وارد شوید و خسرو الماسی به کد ملی وارد شوید بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/3/91 فردین عالیزاد بسمت رئیس هیئت مدیره، یوسف کلاهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی اکبر عباس نژاد خارج از اعضا به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 10/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فردین عالیزاد به کد ملی وارد شوید و یوسف کلاهی به کد ملی وارد شوید و هاله عالیزاده به کد ملی وارد شوید و خسرو الماسی به کد ملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/3/91 فردین عالیزاد بسمت رئیس هیئت مدیره، یوسف کلاهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی اکبر عباس نژاد خارج از اعضا به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011107142103 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص بشماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/6/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/42 ریال بمبلغ 000/000/000/100 ریال منقسم به 000/000/100 سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 24/7/1390 تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۴/۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/3/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 5/4/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی10100526398 به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی3255142350 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۴/۱۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ10/2/90 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: بهداد مومنی فراهانی به ش ملی0053003128 خارج از اعضاء بجای کامران صدرالاشرافی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۸/۱۸
پیرو آگهی شماره 20547/32 مورخ 3/7/89 شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید نام عضو هیـأت مدیره هاله عالیزاد صحیـح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 20/6/89 شرکت مزبور که در تاریخ 23/6/89 واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. فردین عالیزاد بسمت رئیس هیئت مدیره و یوسف کلاهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامران صدرالاشرافی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و هاله علیزاده بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت تولیدی شیوا کجاست؟

استان تهران شهرستان فیروزکوه ،بخش مرکزی ،دهستان پشتکوه ،روستاشهرک صنعتی امیریه ،امیریه خیابان اصلی شهرک ،بلوارفردوسی طبقه همکف

📅 شرکت تولیدی شیوا در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۶۹/۰۱/۱۹ تأسیس شده است

🏢 شرکت تولیدی شیوا چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.