مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 2,500 میلیارد ریال
Thriva
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان میر عماد ، کوچه نهم ، پلاک 1 ، طبقه همکف کدپستی 1587736715
  • تاریخ تأسیس  1362/7/3
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت سهامی عام
  • شماره ثبت  49356
  • شناسه ملی  10100945346
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  18
  • آگهی‌ها  53

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   18
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   6
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   49
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن-سهامی خاص-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   2,500,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  53
تاریخ
متن آگهی
1399/7/3
آگهی 15414085
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت 49356 و شناسه ملی 10100945346
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/04/1399 ومجوز شماره 69714/122مورخ 27/5/1399سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بخشی از اختیارات هیات مدیره به شرح موارد ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: 1- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 2- اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد 3- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر 4-دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 5- تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه ی آن به مراجع مربوطه 6- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه ی آنها 7- همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/12
آگهی 15320381
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت 49356 و شناسه ملی 10100945346
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/1399 و مجوز شماره 66590/122 مورخ 10/04/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1) نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. 2) اساسنامه شرکت در 65 ماده و 24 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. 3 ) نام و شمارۀ ثبت شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید 4 )اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام 5 ) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف-موضوع اصلی: 1- سرمایه گذاری در سهام،سهم الشرکه،واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، 2- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد ب: موضوع فرعی 1- سرمایه گذاری در مسکوکات ،فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز 2- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، ،موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود،کنترل شرکت،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد، 3- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی،پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، 4- ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله : 4-1 پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری 4-2 تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار 4-3 مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار 4-4تضمین نقدشوندگی ،اصل یا حداقل سود اوراق بهادار، 5-شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد.این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند، 3) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه استان تهران – منطقه 15 – شهرستان تهران – بخش مرکزی – شهر تهران – محله عباس آباد- اندیشه - خیابان میرعماد- کوچه نهم- پلاک 1 – طبقه همکف- کد پستی:1587736715 (شرکت فاقد شعبه می باشد)، 6) مدت شرکت: نامحدود 7) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت‌ شده: وارد شوید میلیون ریال منقسم وارد شوید سهم عادی با نام هزار ریالی (تماما پرداخت شده) 8) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ، 9) هویت کامل رییس و اعضای هییت‌مدیره و مدیرعامل شرکت: -داود حمزه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره - عباس شفیع پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل - محمد ابراهیم محمد پور زرندی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - مصطفی والهی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - محمد وطن پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سینا یاران نور ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره 10) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی طبق ماده 19اساسنامه در کلیه مجامع عمومی هر صاحب سهم یاوکیل یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارایه ی اصل ورقه ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره ی شرکت که مطابق ماده ی 88 اصلاحیه ی قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره 1: حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه ی مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رییس مجمع قرایت شود. تبصره 2 : در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارایه ی مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ی مجمع عمومی را خواهد داشت: • اعلامیة خرید سهام، • گواهی نامة نقل و انتقال و سپردة سهام، • اصل ورقة سهام، • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی 11) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تقسیم سود: مطابق ماده 90 قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. اندوختة قانونی و اختیار :وضع اندوختة قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هییت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تصفیه : هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. 12) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: طبق صورت های حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1398جمع بدهی های شرکت مبلغ وارد شوید میلیون ریال بوده که از این مبلغ وارد شوید میلیون ریال بدهی های جاری و 1291 میلیون ریال بدهی های غیر جاری بوده است. همچنین شرکت فاقد بدهی های احتمالی می باشد. 13) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری برای مراجعه علاقمندان موجود می باشد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/10
آگهی 15275832
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49356 و شناسه ملی 10100945346
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/02/1399 ومجوز شماره 65214,122 مورخه 18/03/1399 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه ی حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال 1399 انتخاب گردید. روزنامه ی دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در سال 1399 انتخاب شد. پ990407503173759 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/24
آگهی 15243603
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49356 و شناسه ملی 10100945346
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/02/1399 و مجوز شمارزه 122/64442 مورخه 29/2/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داود حمزه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره - عباس شفیع پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل - محمد ابراهیم محمد پور زرندی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره - مصطفی والهی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره - محمد وطن پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سینا یاران نور ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل (آقای عباس شفیع پور) و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رییس هیأت مدیره (آقای داود حمزه) و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ990318142963895  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/1/6
آگهی 15146136
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49356 و شناسه ملی 10100945346
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1398 و مجوز شماره 60752,122 مورخه 24/11/98 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره جدید شرکت به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: - شرکت بانک سینا (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید - شرکت توسعه سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید - شرکت صرافی سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید - شرکت توسعه فن آوری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید - شرکت تعاونی سینا یاران نور ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی 10103489207 پ981227346487358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/12/19
آگهی 15127081
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49356 و شناسه ملی 10100945346
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1398 و مجوز شماره 61245,122 مورخ 4/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود حمزه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه سینا به شناسه ملی وارد شوید بجای آقای رضا حیدری به شماره ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل(آقای عباس شفیع پور)و یکی از اعضای هیأت مدیره(آقای داود حمزه، آقای مصطفی والهی)با مهر شرکت معتبر است، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ981214866753587  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/27
آگهی 14935786
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49356 و شناسه ملی 10100945346
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 10/07/1398 و تاییدیه شماره 57116,122 مورخ 7/9/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد ـ اندیشه، خیابان میر عماد، کوچه نهم، پلاک 1، طبقه همکف کد پستی وارد شوید تغییر یافت پ980917401988418 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/30
آگهی 14700472
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1398 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 13/4/98 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/97 تصویب شد موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/17
آگهی 14404991
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره بخشی از اختیارات مشروح در ماده 41 اساسنامه شرکت را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: 1- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 2-اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد 3-افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر 4-دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 5-قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری(با حق صلح یا بدون آن) پس از تصویب در مجمع عمومی، اقامهی هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر 6-تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه ی آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات 7-دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه ی آنها 8-همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود 9-سرمایه گذاری در اوراق بهادار به قصد عدم مدیریت و کنترل در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت
پ971011609236224  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/28
آگهی 14355540
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/06/1397 و مجوز شماره 40873,122 مورخ 12/8/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حیدری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه سینا ش.م وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره، آقای عباس شفیع پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک سینا ش.م وارد شوید به سمت های نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی والهی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی سینا ش.م وارد شوید سمت عضو هیات مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل (آقای عباس شفیع پور) و یکی از اعضای هیات مدیره (آقای رضا حیدری، آقای مصطفی والهی) و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره (آقای رضا حیدری) و دیگر عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
پ970921712763691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/18
آگهی 14242671
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/6/1397 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/96 و مجوز شماره 37965,122 مورخ 17/5/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پ970711134239109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/15
آگهی 14140049
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/03/1397 وتنفس مورخ 9/3/97 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 36202,122 مورخ5/4/97تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ی حسابرسی شهود امین با شناسه ملی ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 1010012448به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ970506536128830  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/2
آگهی 14124194
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/03/1397 و مجوز شماره 36202,122 مورخ 05/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. شرکت بانک سینا به شناسه ملی وارد شوید و شرکت توسعه سینا به شناسه ملی وارد شوید و شرکت صرافی سینا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ970426565932932 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/4
آگهی 13980433
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/12/1396 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 17/12/96 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای رضا حیدری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه سینا وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره. مصطفی والهی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی سینا وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای عباس شفیع پور) و یکی از اعضای هیات مدیره (آقای رضا حیدری، آقای مصطفی والهی)، و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره (آقای رضا حیدری) و دیگر عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/27
آگهی 13642222
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/01/1396 ومجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 12/6/96 سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مشروح در ماده 41 اساسنامه شرکت را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری (با حق صلح یا بدون آن) پس از تصویب در مجمع عمومی، اقامه‌ی هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها، همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود، سرمایه گذاری در اوراق بهادار به قصد عدم مدیریت و کنترل در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت، پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/9
آگهی 13568296
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/03/1396 ومجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 1/5/96 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال 95 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شهود امین شناسه ملی وارد شوید را به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی آزمودگان را به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/29
آگهی 13469224
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/12/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 26/02/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد بدر طالع به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و عباس شفیع پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و محمد مفید چپردار به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای عباس شفیع پور) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقای سیدمحمد بدر طالع، آقای محمد مفید چپردار) و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره (آقای سیدمحمد بدر طالع) و دیگر عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/2/11
آگهی 13393135
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/04/1395 و مجوز شماره 13797/122 مورخ 18/08/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بانک سینا به شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه سینا به شناسه ملی وارد شوید شرکت صرافی سینا به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/3
آگهی 13079901
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 14/6/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 94 به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/21
آگهی 12363416
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۹۳۵۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی10101136332 را بعنوان بازرس اصلی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب و سود زیان سال مالی سال 1393 به تصویب رسید.
پ940614849447329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/17
آگهی 12303838
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/02/1394 ومجوز شماره 316899,121 مورخه 24/03/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی دباغ عالی نصب بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، بعنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای محمد روشن پور برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ940511545849176  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/1/30
آگهی 12118079
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/10/1393 و مجوز سازمان بورس بشماره 304301,121 مورخ 7/12/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 65 ماده و 22 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پ940124188378261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/28
آگهی 12081321
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/09/1393 و مجوز شماره 301024,121 مورخ 12/11/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مفید چپردار ک.م وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت لیزینگ جامع سینا ش.م وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای سهیل اردهالی برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
پ931220820426397  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/9/26
آگهی 1565356
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/03/1393 و مجوز شماره 276420,121 مورخ 24/4/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1392 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ930520946584292 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/9/26
آگهی 1680118
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/06/1393 و مجوز سازمان بورس بشماره 288119,121 مورخ 28/7/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا کاهدی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو ورئیس هیأت مدیره، آقای سهیل اردهالی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد روشن پور به شماره ملی 0450480097بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای مرتضی دباغ عالی نصب به شماره ملی 0073973432(خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی را مدیرعامل می توانند به تنهایی با مهر شرکت امضاء نمایند و در غیبت ایشان به امضای یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد بود.
پ930806464537259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/5
آگهی 1344536
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند.
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340058917
شرکت لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی 10102312820
موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی 10100056933
پ1774018 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/5
آگهی 1344537
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمیدرضا کاهدی کدملی وارد شوید بنمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای سهیل اردهالی کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای محمد روشن پور کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ1774020 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/30
آگهی 1247714
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/458/45 ریال به مبلغ 000/000/000/100 ریال منقسم بر 000/000/100 سهم 000/1 ریالی بانام که از محل آورده مطالبات سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پ1736539 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/7/17
آگهی 1174362
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان 14، پلاک 9، طبقه 3، کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ1702865 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/5/28
آگهی 1127345
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ1679785 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/12/22
آگهی 992144
آگهی افزایش سرمایه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت۴۹۳۵۶ شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ24/10/91 سرمایه شرکت از مبلغ000/000/000/42 ریال به مبلغ000/000/458/45 ریال منقسم به000/458/45 سهم000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده که از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده . ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ6/12/91 تکمیل امضاء گردیده است.
پ18279000011110310136 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/10/3
آگهی 858051
آگهی تغییرمحل شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 30/8/91 محل شرکت به تهران بزرگراه شهید مدرس ورودی الهیه ابتدای خ بیدار پ 5 ساختمان جم ط 9 واحد 53 ک پ وارد شوید منتقل گردید.
پ18279000011108181620 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/10/3
آگهی 10660074
آگهی تغییرمحل شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/8/91 محل شرکت به تهران بزرگراه شهید مدرس ورودی الهیه ابتدای خ بیدار پ 5 ساختمان جم ط 9 واحد 53 ک پ وارد شوید منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/8
آگهی 909541
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۹۳۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1/7/91 محمد روشن پور به کدملی0450480097 به جای مصطفی شهریاری به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی10340058917 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبرمیباشد و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پ18279000011107576534 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/8
آگهی 10292117
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1/7/91 محمد روشن پور به کدملی وارد شوید به جای مصطفی شهریاری به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبرمیباشد و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/13
آگهی 730558
آگهی افزایش سرمایه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن سهامی خاص بشماره ثبت ۴۹۳۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/5/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/30 ریال به مبلغ 000/000/000/42 ریال منقسم به 000/000/42 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 28/6/91 تکمیل امضاء گردیده است.
پ18279000011106011086 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/13
آگهی 10813355
آگهی افزایش سرمایه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص بشماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 24/5/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/30 ریال به مبلغ 000/000/000/42 ریال منقسم به 000/000/42 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 28/6/91 تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/10
آگهی 661860
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۹۳۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ30/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ18/4/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش.ملی10101136332 به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید.
پ18279000011104144817 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/10
آگهی 11955216
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۹۳۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ30/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ18/4/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش.ملی10101136332 به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/14
آگهی 629833
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/1/91 شرکت مزبور که در تاریخ 2/3/91 واصل گردید: موسسه بنیاد علوی به کدملی وارد شوید به نمایندگی حمیدرضا کاهدی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید و سایر اعضاء به سمت قبلی خود ابقاء گردیدند.
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/2/91 حمیدرضا کاهدی بسمت رئیس هیئت مدیره و سهیل اردهالی به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پ18279000011103376518 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/14
آگهی 10069489
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/1/91 شرکت مزبور که در تاریخ 2/3/91 واصل گردید: موسسه بنیاد علوی به کدملی وارد شوید به نمایندگی حمیدرضا کاهدی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید و سایر اعضاء به سمت قبلی خود ابقاء گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/2/91 حمیدرضا کاهدی بسمت رئیس هیئت مدیره و سهیل اردهالی به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/26
آگهی 575769
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/90 محل شرکت به تهران ـ میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خ دوازدهم پلاک 7 طبقه اول ـ کدپستی وارد شوید منتقل گردید.
پ20145000011103465372 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/26
آگهی 12026803
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 14/12/90 محل شرکت به تهران ـ میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خ دوازدهم پلاک 7 طبقه اول ـ کدپستی وارد شوید منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/18
آگهی 451762

آگهی تغییر محل شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
سهامی خاص به شماره ثبت 49356
به شناسه ملی 10100945346
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/8/90 محل شرکت به خ ولیعصر ـ بالاتر از بزرگراه نیایش ـ ک شهید عاطفی ـ پ 100 ـ ط 3 ـ واحد 3 شمالی ـ کدپستی وارد شوید منتقل گردید.
پ20163000011101333667 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/18
آگهی 11154397
آگهی تغییر محل شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 29/8/90 محل شرکت به خ ولیعصر ـ بالاتر از بزرگراه نیایش ـ ک شهید عاطفی ـ پ 100 ـ ط 3 ـ واحد 3 شمالی ـ کدپستی وارد شوید منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/9/23
آگهی 11873083
آگهی تصمیمات شرکت زمزم تهران سهامی عام
به شماره ثبت 4488 و شناسه ‌ملی 10100264585

طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 4/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 2/9/90 واصل گردید: مجید پیرواصفیاء به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه‌ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد حدادمقدم به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت زمزم ایران به شناسه‌ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. حدود اختیارات ایشان در 26 بند بشرح صورت‌جلسه می‌باشد و اصغر دژکام‌تاجانی به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه‌ملی وارد شوید و مهرداد مشیری به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه‌ملی وارد شوید و مجید آشتیانی به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به شناسه‌ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت‌مدیره انتخاب و امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، برات‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/5/1
آگهی 9683678
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 10/3/90 اعضای هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی وارد شوید و شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی وارد شوید و شرکت لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی وارد شوید به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 5/4/90حمیدرضا کاهدی به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سهیل اردهالی به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت لیزینگ جامع سینا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی شهریاری به ش‌ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم‌مقام وی می‌تواند به تنهایی با مهر شرکت امضاء نماید و در غیبت ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت نافذ است. ضمنا هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/29
آگهی 11579847
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص بشماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 10/3/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/15 ریال به مبلغ 000/000/000/30 ریال منقسم به 000/000/30 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ 000/000/000/15 ریال بموجب گواهی شماره 139/124 مورخ 14/4/90 بانک سینا بنیاد پرداخت گردیده است ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 14/4/90 تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/2
آگهی 11609275
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه‌ گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 11/3/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی 10101136332به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/10/21
آگهی 10927798
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص بشماره ثبت ۴۹۳۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ 2/5/89 اساسنامه جدید مشتمل بر 72 ماده و 10 تبصره ارائه و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/4/21
آگهی 9564668
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۹۳۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ16/3/89 شرکت مزبورکه در تاریخ1/4/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی88 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/2/8
آگهی 11110369
آگهی افزایش سرمایه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 24/12/88 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/50 ریال به مبلغ 000/000/000/15 ریال منقسم به 000/000/15 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده و سود انباشته تامین گردیده افرایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 29/1/89 تکمیل امضاء گردیده است. بموجب نامه وارده شماره 2296 مورخ 24/1/89 هیئت‌مدیره کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید در نتیجه صد در صد سرمایه شرکت پرداخت شده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/10/3
آگهی 11926955
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص بشماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 25/8/88 شرکت مزبور که در تاریخ 16/9/88 واصل گردید: نشانی شرکت در تهران میدان آرژانتین خ بخارست خیابان 16 پ 13 طبقه سوم واحد 5 کدپستی شماره وارد شوید منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi