سهامی خاص

شرکت عالیفرد

راه‌های ارتباطی

استان مرکزی - شهرستان ساوه - بخش مرکزی - دهستان طراز ناهید - آبادی شهرصنعتی کاوه-شهرصنعتی کاوه-خیابان آزادی-خیابان دوم-پلاک 24-قطعه: 826-طبقه همکف-
3914347137
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 51 : 16

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۵۶/۰۹/۰۶
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره ثبت:  
 764
کد اقتصادی:  
 411314633989
شناسه ملی:  
 10100757179
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۱/۲۷
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۱۴
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179

تاریخچه

نوع فعالیت : تولیدی / بازرگانی
فیلد فعالیت : تولید انواع نوشیدنی و واردات مواد اولیه
تاریخچه : این شرکت در تاریخ 16/11/1356 تحت شماره 30264 در تهران به ثبت رسیده است و به کار تولید و واردات مشغول است.
نمایش بیشتر

نقشه

استان مرکزی - شهرستان ساوه - بخش مرکزی - دهستان طراز ناهید - آبادی شهرصنعتی کاوه-شهرصنعتی کاوه-خیابان آزادی-خیابان دوم-پلاک 24-قطعه: 826-طبقه همکف-


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 4:51:22 PM

اخبار

(21 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیت های ورزشی در قالب ورزش حرفه ای ، آماتور و عمومی در سطح ملی و فراملی ، تیم و باشگاه داری پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) -2 بند 27 به شرح ذیل به ماده 33 اساسنامه اضافه گردید: اعطاء و قبول ضمانت کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه و انجام تضمینات تجاری و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید./

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/10/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1فردین عالیزاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ، یوسف کلاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و خسرو الماسی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و ساسان میار اسداله نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل (خارج از سهامداران) برای مدت 2 سال انتخاب شدند. -2 کلیه اوراق و اسناد رسمی با امضا مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به30/12/1399 مورد تصویب قرار گرفت. -2 موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . -3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید. /

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
آگهی افزایش سرمایه شرکت عالیفرد سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/02/1400 و بنا به تفویض اختیار حاصل از مجمع عمومی فوق العاده مورخ23/12/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ3133362024000ریال به مبلغ3395000000000ریال منقسم به3395000000سهم1000ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده واز طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است./

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص عالیفرد به شماره ثبت 764 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 29/12/1398 تصویب گردید. -2 موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید./

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام که مبلغ وارد شوید ریال آن نقدی و مبلغ وارد شوید آن غیر نقدی می باشد و از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت که برابر گزارش رسمی کارشناس دادگستری به شماره وارد شوید مورخ 5/11/98 تقویم گردیده ، افزایش یافته است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است ./

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1فردین عالیزاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ، یوسف کلاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، خسرو الماسی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره، ساسان میاراسداله نژاد به شماره ملی وارد شوید (به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2کلیه اوراق و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. / ش981213844471684  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 764 و شناسه ملی 10100757179
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ فردین عالیزاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، یوسف کلاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، دارا عالیزاد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و ساسان میاراسداله نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981101348800846 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 29/12/97 به تصویب رسید. ـ 2 موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و هوشنگ کلانتری به شماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 3روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./
ش980703673638565  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : ارائه خدمات آزمایشگاهی طبق استاندارد وارد شوید در آزمایشگاه با استقلال کامل , در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
ش971024666280786  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تمام موارد بند 18 ماده 33 اساسنامه شرکت به مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً تفویض گردید.
ش971024970388493  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسه حسابرسی ارمان آروین پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و هوشنگ کلانتری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. 2 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1396 به تصویب رسید. 3 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 فردین عالیزاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، یوسف کلاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خسرو الماسی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و ساسان میار اسداله نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2 کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی، نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به استان مرکزی شهرستان ساوه بخش مرکزی دهستان طراز ناهید آبادی شهرصنعتی کاوه شهرصنعتی کاوه خیابان آزادی خیابان دوم پلاک 24 قطعه: 826 طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 موسسه حسابرسی فرداپدید به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و هوشنگ کلانتری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. - 2 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 30/12/95 به تصویب رسید. - 3 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/6/95 و هیئت مدیره مورخ 07/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد ریال به مبلغ یکهزار و نهصد میلیاردریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 29/12/94 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی ارمان راهبرد به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و هوشنگ کلانتری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 فردین عالی زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، یوسف کلاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خسرو الماسی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و ساسان میار اسداله نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها و اوراق بهادار بانکی و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت عالیفرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - موسسه حسابرسی آرمان راهبردبه شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی - هوشنگ کلانتری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. - 2 ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت در سال مالی منتهی 1393 به تصویب رسید. - 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات در شرکت عالیفرد سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۱۷۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/8/93 شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است.
1ـ سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران از مبلغ یک هزار میلیارد ریال بمبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 6 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده 6 سرمایه شرکت مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ریال منقسم بر یک هزار و چهارصد میلیون ریال سهم یک هزار ریالی بانام که تماماً پرداخت شده می باشد.
ش1890805 رئیس ثبت اسناد ساوه

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
عنوان آگهی مشخص نشده
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
آگهی تصمیمات در شرکت عالیفرد
(سهامی خاص) ثبت شده بشماره 764
و شناسه ملی وارد شوید
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت‎مدیره مورخ 23/12/90 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
1ـ فردین عالیزاد به سمت رئیس هیئت‎مدیره، یوسف کلاهی به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، هاله عالیزاد عضو هیئت‎مدیره، ساسان میاراسداله‎نژاد به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت‎مدیره یا دو عضو هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
ش1135139 ثبت اسناد ساوه

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت عالیفرد کجاست؟

استان مرکزی - شهرستان ساوه - بخش مرکزی - دهستان طراز ناهید - آبادی شهرصنعتی کاوه-شهرصنعتی کاوه-خیابان آزادی-خیابان دوم-پلاک 24-قطعه: 826-طبقه همکف-

👨‍⚖️ مدیران شرکت عالیفرد چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : فردین عالیزاد , یوسف کلاهی , خسرو الماسی

🔍 وضعیت شرکت عالیفرد چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.